The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Wijnants, Theodorus (1674/04/07)]

Inv#.Lot119.0001
Lot0001[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier gepolijste steene beelden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepolished stone sculpture
RoomOp de zael
Pre Lot HeaderOp de zael
Montias2 Record#13646
.............................................................


Inv#.Lot119.0001
Lot0001[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier gepolijste steene beelden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepolished stone sculpture
RoomOp de zael
Montias2 Record#13647
.............................................................


Inv#.Lot119.0001
Lot0001[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier gepolijste steene beelden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepolished stone sculpture
RoomOp de zael
Montias2 Record#13648
.............................................................


Inv#.Lot119.0001
Lot0001[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier gepolijste steene beelden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepolished stone sculpture
RoomOp de zael
Montias2 Record#13649
.............................................................


Inv#.Lot119.0002
Lot0002
ArtistHENNIN, ADRIAEN DE
Entryeen lantschapschildery van Henny
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomOp de zael
Montias2 Record#667
.............................................................


Inv#.Lot119.0003
Lot0003
ArtistKICK, CORNELIS
Entryeen fruytage, van Kick
Titlefruijtage
Number4
SubjectSTILL LIFE
Iconclass41E1 : 25G21
Typepainting
RoomOp de zael
Montias2 Record#668
.............................................................


Inv#.Lot119.0004
Lot0004
ArtistVELDE, WILLEM VAN DE (II)
Entryeen zeetge, van Van de Velde
Titlezeetge
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
RoomIn de zael
Montias2 Record#669
.............................................................


Inv#.Lot119.0005
Lot0005
ArtistVELDE, ADRIAEN VAN DE
Entryeen lantschapge, van Van de Velde
Titlelantschapge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomOp de zael
Montias2 Record#670
.............................................................


Inv#.Lot119.0006
Lot0006
ArtistHEYDEN, JAN VAN DER
Entryeen lantschapschilderij, van Van der Heijden
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomOp de zael
Montias2 Record#671
.............................................................


Inv#.Lot119.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij, sijnde een nacht, met een vergulde lyst
Titleeen nacht
Number15
SubjectNIGHT SCENE
Typepainting
RoomOp de zael
Montias2 Record#672
.............................................................


Inv#.Lot119.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met een naeckt beeld daerin
Titlelantschap met een naeckt beeld daerin
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de zael
Montias2 Record#665
.............................................................


Inv#.Lot119.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck schilderij van enige beesten
Titleenige beesten
Number34
SubjectANIMALS
Iconclass25F
Typepainting
RoomOp de zael
Montias2 Record#673
.............................................................


Inv#.Lot119.0010
Lot0010
ArtistVERBOOM, ADRIAEN HENDRICKSZ.
Entryeen lantschapschilderij, van Verboom
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomOp de zael
Montias2 Record#674
.............................................................


Inv#.Lot119.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito: lantschap
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomOp de zael
Montias2 Record#675
.............................................................


Inv#.Lot119.0012
Lot0012
ArtistVLIEGER, SIMON DE
Entryeen stuck schilderij, sijnde een brantje van de Vlieger, toebehoorende des overledens vader
Titleeen brantje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass41B4
Typepainting
RoomOp de zael
Montias2 Record#676
.............................................................


Inv#.Lot119.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van des overledens vrouw sijn moeder, overcleet met bay
Titleconterfeijtsel van des overledens vrouw sijn moeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Iconclass61B2 HOPS, HILLEGONDE VAN, MOTHER OF 11
Typepainting
RoomIn de zael
Montias2 Record#677
.............................................................


Inv#.Lot119.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn schilderijtge van Samson ende Delila
TitleSamson ende Delila
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Iconclass71F37
Typepainting
RoomIn 't kleijne zaeltge
Pre Lot HeaderIn 't kleijne zaeltge
Montias2 Record#678
.............................................................


Inv#.Lot119.0015
Lot0015[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee steene beeltgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typestone sculpture
RoomIn't kleijne zaeltge
Montias2 Record#13641
.............................................................


Inv#.Lot119.0015
Lot0015[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee steene beeltgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typestone sculpture
RoomIn't kleijne zaeltge
Montias2 Record#13642
.............................................................


Inv#.Lot119.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tekeningh van scheepgens
Titlescheepgens
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typedrawing
RoomIn de gangh
Pre Lot HeaderIn de gangh
Montias2 Record#13643
.............................................................


Inv#.Lot119.0017
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne schilderijtgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#13644
.............................................................


Inv#.Lot119.0017
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne schilderijtgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#13645
.............................................................


Inv#.Lot119.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen wapenschilderijtge, sijnde het wapen van des overledens huysvrouw
Titlewapen van des overledens huysvrouw
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms
RoomIn de binnekamer
Pre Lot HeaderIn de binnekamer
Montias2 Record#13650
.............................................................


Inv#.Lot119.0019
Lot0019
ArtistHENNIN, ADRIAEN DE
Entryeen groot lantschapschilderij, van Henny
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Montias2 Record#690
.............................................................


Inv#.Lot119.0020
Lot0020
ArtistBLANCKERHOFF, JAN THEUNIS (JAN MAET)
Entryeen zee, van Jan Maet
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Montias2 Record#691
.............................................................


Inv#.Lot119.0021
Lot0021
ArtistBACKHUYSEN, LUDOLF
Entryeen dito, sijnde een zeetge, van Backhuysen
Titlezeetge
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Montias2 Record#693
.............................................................


Inv#.Lot119.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapschilderij
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Montias2 Record#692
.............................................................


Inv#.Lot119.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij met een vergulde rant om d'lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Montias2 Record#13651
.............................................................


Inv#.Lot119.0024
Lot0024
ArtistVELDE, WILLEM VAN DE (II)
Entryeen schilderij, sijnde een zeetge, van Van de Velde
Titlezeetge
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Montias2 Record#694
.............................................................


Inv#.Lot119.0025
Lot0025
ArtistVELDE, ADRIAEN VAN DE
Entryeen lantschap, van Van de Velde
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Montias2 Record#695
.............................................................


Inv#.Lot119.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een esel ende gedierte
Titleeen esel ende gedierte
Number34
SubjectANIMALS
Iconclass46C13142
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Montias2 Record#696
.............................................................


Inv#.Lot119.0027
Lot0027
ArtistKONINCK, SALOMON DE
Entryeen schilderij, sijnde een out man, van Koningh
Titleeen out man
Number33
Subjectman, woman, persons
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Montias2 Record#697
.............................................................


Inv#.Lot119.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapschildery met beesten
Titlelantschap met beesten
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1 : 25F
Typepainting
RoomIn de binnekamer
Montias2 Record#698
.............................................................


Inv#.Lot119.0029
Lot0029[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee gepolijste beelden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typesculpture
RoomIn 't voorhuys
Pre Lot HeaderIn 't voorhuys
Montias2 Record#684
.............................................................


Inv#.Lot119.0029
Lot0029[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee gepolijste beelden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typesculpture
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#13652
.............................................................


Inv#.Lot119.0030
Lot0030
ArtistVERBOOM, ADRIAEN HENDRICKSZ.
Entryeen lantschapschilderij, van Verboom
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#679
.............................................................


Inv#.Lot119.0031
Lot0031
ArtistDYCK, ANTHONIE VAN
Entryeen lantschap, van Van Dijck
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Montias2 Record#680
.............................................................


Inv#.Lot119.0032
Lot0032
ArtistHACKAERT, JAN
Entryeen lantschap, van Hacker
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#681
.............................................................


Inv#.Lot119.0033
Lot0033
ArtistBEGEYN, ABRAHAM
Entryeen lantschap, van Bagijn
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#682
.............................................................


Inv#.Lot119.0034
Lot0034
ArtistVELDE, WILLEM VAN DE (II)
Entryeen zeestuck, van Willem van de Velde
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#683
.............................................................


Inv#.Lot119.0035
Lot0035
ArtistHENNIN, ADRIAEN DE
Entryeen lantschap, van Henny
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#13653
.............................................................


Inv#.Lot119.0036
Lot0036
ArtistWITTE, EMANUEL DE
Entryeen schilderijtge, sijnde een kerck, van De Witt
Titleeen kerck
Title Modifierprobably a church interior
Number110
SubjectCHURCH, TEMPLE, CLOISTER
Iconclass11Q712
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Montias2 Record#685
.............................................................


Inv#.Lot119.0037
Lot0037
ArtistBORMAN, JOHANNES
Entryeen fruytage, van Borremans
Titlefruytage
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Montias2 Record#625
.............................................................


Inv#.Lot119.0038
Lot0038
ArtistHILLEGAERT, PAUWELS (I)
Entryeen lantschap, van Hillegaerdt
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Montias2 Record#686
.............................................................


Inv#.Lot119.0039
Lot0039
ArtistTROYEN, ROMBOUT VAN
Entryeen lantschap, van Van Troyen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#687
.............................................................


Inv#.Lot119.0040
Lot0040
ArtistMURANT, EMANUEL
Entryeen lantschap, van Manuel Marant
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Montias2 Record#688
.............................................................


Inv#.Lot119.0041
Lot0041
ArtistBOONE, DANIEL
Entryeen schilderijtge, van Boontge
Title[untitled]
Title ModifierBoone was a genre and still-life painter.
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Montias2 Record#2209
.............................................................


Inv#.Lot119.0042
Lot0042
ArtistWIJNANTS, JAN
Entryeen lantschapge, van Wijnants
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Montias2 Record#689
.............................................................


Inv#.Lot119.0043
Lot0043[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee printen met een swarte lysten:d'een van Dr. Tulp ende d'ander van Dr. Junius
TitleDr. Tulp
Number66
SubjectFAMOUS PERSONS (OTHER THAN 64 OR 65)
Typeprint
RoomOp het kinderkamertge
Pre Lot HeaderOp het kinder camertge
Montias2 Record#699
.............................................................


Inv#.Lot119.0043
Lot0043[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee printen met een swarte lyst:d'een van Dr. Tulp ende d'ander van Dr. Junius
TitleDr. Junius
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typeprint
RoomOp het kinderkamertge
Montias2 Record#4919
.............................................................


Inv#.Lot119.0044
Lot0044[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels met swarte lijsten van des overledens huysvrouwen vader ende moeder
Titleconterfeijtsel van des overledens huijsvrouwen vader
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp het kinderkamertge
Montias2 Record#2210
.............................................................


Inv#.Lot119.0044
Lot0044[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels met swarte lijsten van des overledens huysvrouwen vader ende moeder
Titleconterfeijtsel van des overledens huijsvrouwen moeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp het kinderkamertge
Montias2 Record#13654
.............................................................