The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Jacobsz., Michiel (1649/01/14)]

Inv#.Lot120.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Jacob en Rachel met een vergulde lijst
TitleJacob en Rachel
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Pre Lot HeaderOp de achtercamer
Montias2 Record#713
.............................................................


Inv#.Lot120.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryen schilderij van Rebecca met een vergulde lijst
TitleRebecca
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Montias2 Record#2214
.............................................................


Inv#.Lot120.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ront [crossed out: ovael] bortje met een vergulde lijst van Maria-geboorte
TitleMaria-geboorte
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Formatround
RoomOp de voorkamer
Pre Lot HeaderOp de voorkamer
Montias2 Record#4657
.............................................................


Inv#.Lot120.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ront bortje van Rebecca
TitleRebecca
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Formatround
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#709
.............................................................


Inv#.Lot120.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Joseph met een vergulde lijst
TitleJoseph
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#2213
.............................................................


Inv#.Lot120.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Jonas met een vergulde lijst
TitleJonas
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Iconclass11I12 JONAH
Typepainting
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#710
.............................................................


Inv#.Lot120.0007
Lot0007[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses pampiere bortjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#4641
.............................................................


Inv#.Lot120.0007
Lot0007[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses pampiere bortjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#17302
.............................................................


Inv#.Lot120.0007
Lot0007[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses pampiere bortjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#17303
.............................................................


Inv#.Lot120.0007
Lot0007[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses pampiere bortjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#17304
.............................................................


Inv#.Lot120.0007
Lot0007[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses pampiere bortjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#17305
.............................................................


Inv#.Lot120.0007
Lot0007[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses pampiere bortjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#17306
.............................................................


Inv#.Lot120.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtje van een hontje op't kussen
Titleeen hontje op't kussen
Number34
SubjectANIMALS
Iconclass34B11
Typepainting
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#711
.............................................................


Inv#.Lot120.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kleijn bortje van Elias met een ebben lijst
TitleElias
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Iconclass11I62 ELIJAH
Typepainting
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#712
.............................................................


Inv#.Lot120.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen albastert bortje met een vergult lijstje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#17307
.............................................................


Inv#.Lot120.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Moises in de woestijne met een vergulde lijst
TitleMoises in de woestijne
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Iconclass71E1
Typepainting
RoomOp de kelderkamer
Pre Lot HeaderOp de kelderkamer
Montias2 Record#702
.............................................................


Inv#.Lot120.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtje van den Koninck David met een ebben lijst
TitleKoninck David
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Iconclass11I62 DAVID
Typepainting
RoomOp de kelderkamer
Montias2 Record#703
.............................................................


Inv#.Lot120.0013
Lot0013
ArtistGOOR, STEVEN JANSZ. VAN
Entryeen landschap sijnde eenich gebercht met een ebben lijst, gemaeckt door Van Goor
Titlelantschap synde eenich gebercht
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H11
Typepainting
RoomOp de kelderkamer
Montias2 Record#704
.............................................................


Inv#.Lot120.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryde passie Christi met een ebben lijst
Titlede passie Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Iconclass73D
Typepainting
RoomOp de kelderkamer
Montias2 Record#705
.............................................................


Inv#.Lot120.0015
Lot0015[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee kleijne evangelistbortjes met vergulde lijstjes
Titleeen evangelist
Number1
SubjectRELIGION
Iconclass11I4
Typepainting
RoomOp de kelderkamer
Montias2 Record#706
.............................................................


Inv#.Lot120.0015
Lot0015[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee kleijne evangelistbortjes met vergulde lijstjes
Titleeen evangelist
Number1
SubjectRELIGION
Iconclass11I4
Typepainting
RoomOp de kelderkamer
Montias2 Record#17308
.............................................................


Inv#.Lot120.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen rond landschapje met een verguld lijstje
Titlelandschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
Formatround
RoomIn de kelderkamer
Montias2 Record#708
.............................................................


Inv#.Lot120.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtseltje van des overledens huysvrouw met een ebben lijstje
Titleconterfeijtsel van des overledens huysvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de kelderkamer
Montias2 Record#2212
.............................................................


Inv#.Lot120.0018
Lot0018[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe albastarde bortjes, zijnde 't eene Aaron ende 't ander den Koninck David
TitleAaron
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomOp de kelderkamer
Montias2 Record#707
.............................................................


Inv#.Lot120.0018
Lot0018[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe albastarde bortjes, zijnde 't eene Aaron ende 't ander den Koninck David
TitleKoninck David
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomOp de kelderkamer
Montias2 Record#17309
.............................................................


Inv#.Lot120.0019
Lot0019[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twee cleijne albasterde bortjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomOp de kelderkamer
Montias2 Record#17310
.............................................................


Inv#.Lot120.0019
Lot0019[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twee cleijne albasterde bortjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomOp de kelderkamer
Montias2 Record#17311
.............................................................


Inv#.Lot120.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kaert van Europa met een eken lijst
TitleEuropa
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn 't voorhuys
Pre Lot HeaderIn 't voorhuys
Montias2 Record#17312
.............................................................


Inv#.Lot120.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Romeijns hoofd met een vergulde lijst
Titleeen Romeijns hoofd
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#715
.............................................................


Inv#.Lot120.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bancketje met een vergulde lijst
Titleeen bancketje
Number4
SubjectSTILL LIFE
Iconclass41C382
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#716
.............................................................


Inv#.Lot120.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de vijf dwaese maechden met een vergulde lijst
Titlede vijf dwaese maechden
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Iconclass73C841
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#717
.............................................................


Inv#.Lot120.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtje van 't Samaritaans vrouwtje met een ebben lijst
Title't Samaritaens vrouwtje
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Iconclass73C72212
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#718
.............................................................


Inv#.Lot120.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen fruytschael met een vergulde lijst
Titleeen fruytschael
Number4
SubjectSTILL LIFE
Iconclass41E1 : 25G21
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#719
.............................................................


Inv#.Lot120.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van een kind met een ebben lijst
Titleconterfeijtsel van een kind
Number62
SubjectCHILD OR CHILDREN
Iconclass61B11 : 31D1119
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#720
.............................................................


Inv#.Lot120.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen harder met eene harderinnetje met een vergulde lijst
Titleeen harder met eene harderinnetje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass47I221
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#721
.............................................................


Inv#.Lot120.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vrouwetronie met een vergulde lijst
Titlevrouwetronie
Number31
SubjectFACE
Iconclass61B11 : 31D15
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#722
.............................................................


Inv#.Lot120.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kleijn landschapje met een ebben lijst
Titlelandschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass25H1
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#723
.............................................................


Inv#.Lot120.003
Lot0030[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee albastarde bortjes met [crossed out: ebben lij] vergulde lijstjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#17313
.............................................................


Inv#.Lot120.003
Lot0030[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee albastarde bortjes met [crossed out: ebben lij] vergulde lijstjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#17314
.............................................................


Inv#.Lot120.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen papiere bortje met een glaesje daervoor
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#17315
.............................................................


Inv#.Lot120.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn bortje met een ebben lijstje van den apostel Petrus
Titleapostel Petrus
Number73
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de kelderkoocken
Pre Lot HeaderIn de kelderkoocken
Montias2 Record#714
.............................................................