The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Croon, Pieter (1652/02/20)]

Inv#.Lot1203.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van Bosschagie met een swarte ende vergulde lyst
Titlebosschagie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#44933
.............................................................


Inv#.Lot1203.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije sijnde een winter daerin een carsnacht in een swarte ende vergulde lyst
Titlewinter daerin een carsnacht
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#44934
.............................................................


Inv#.Lot1203.0003
Lot0003
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen schilderijtje van Daniel van Rembrant gedaen met een swarte lyst
TitleDaniel
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#44935
.............................................................


Inv#.Lot1203.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtje] van de Bruijloft tot Cana in Gaillea met een swarte lyst
Titlede Bruijloft tot Cana in Gaillea
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#44937
.............................................................


Inv#.Lot1203.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caert van Europa met een swarte lyst
TitleEuropa
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#44938
.............................................................


Inv#.Lot1203.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kinderen conterfeytsel
Titlekinderen conterfeytsel
Number62
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#44939
.............................................................


Inv#.Lot1203.0007
Lot0007
ArtistAERTSEN, PIETER (LANGE PIER)
Entryeen coocken schildery van Lange Pier gedaen
Titlecoocken
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#44940
.............................................................


Inv#.Lot1203.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye van geberchte met een swarte ebben lyst
Titlegeberchte
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#44941
.............................................................


Inv#.Lot1203.0009
Lot0009
ArtistVISSCHER, CLAES
Entryeen cleen teeckenintje van Visscher gedaen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#44942
.............................................................


Inv#.Lot1203.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen prent bortje van Dr. Tulp
TitleDr. Tulp
Number66
SubjectFAMOUS PERSONS (OTHER THAN 64 OR 65)
Typeprint
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#44943
.............................................................


Inv#.Lot1203.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen zee stuckie met een swarte lyst
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#44944
.............................................................


Inv#.Lot1203.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen albastert beeltje van St. Joris te paert
TitleSt. Joris te paert
Number1
SubjectRELIGION
Typestatue
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#44945
.............................................................


Inv#.Lot1203.0013
Lot0013[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 conterfeytsels van Pieter Croon vaeder ende moeder mitgaders groot moeder
TitlePieter Croon vaeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de zijdelcamer
Pre Lot HeaderIn de zijdelcamer
Montias2 Record#44946
.............................................................


Inv#.Lot1203.0013
Lot0013[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 conterfeytsels van Pieter Croon vaeder ende moeder mitgaders goort moeder
TitlePieter Croon moeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de zijdelcamer
Montias2 Record#44947
.............................................................


Inv#.Lot1203.0013
Lot0013[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 conterfeytsels van Pieter Croon vaeder ende moeder mitgaders goort moeder
TitlePieter Croon grroot moeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de zijdelcamer
Montias2 Record#44948
.............................................................


Inv#.Lot1203.0014
Lot0014[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 conterfeytsels van Prins Willem ende Maurits
Titleconterfeytsel van Prins Willem
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomIn de zijdelcamer
Montias2 Record#44949
.............................................................


Inv#.Lot1203.0014
Lot0014[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 conterfeytsels van Prins Willem ende Maurits
Titleconterfeytsel van Prins Maurits
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomIn de zijdelcamer
Montias2 Record#44950
.............................................................


Inv#.Lot1203.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye van een Turcxse tronie
TitleTurcxse tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de zijdelcamer
Montias2 Record#44951
.............................................................


Inv#.Lot1203.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen zeetje met scheepkens
Titlezeetje met scheepkens
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de zijdelcamer
Montias2 Record#44952
.............................................................


Inv#.Lot1203.0017
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 prenten van Coninck ende Coninginne van Bohemen
TitleConinck van Bohemen
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomIn de zijdelcamer
Montias2 Record#44953
.............................................................


Inv#.Lot1203.0017
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 prenten van Coninck ende Coninginne van Bohemen
TitleConinginne van Bohemen
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomIn de zijdelcamer
Montias2 Record#44954
.............................................................


Inv#.Lot1203.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van geberchte met eenige vee met lyst swart ende vergult
Titlegeberchte met eenige vee
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Pre Lot HeaderIn de beste camer
Montias2 Record#44955
.............................................................


Inv#.Lot1203.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van Moses met een swarte ende vergulde lyst
TitleMoses
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44956
.............................................................


Inv#.Lot1203.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met een swarte ende vergulde lyst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44957
.............................................................


Inv#.Lot1203.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [lantschap] met een swarte ende vergulde lyst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44958
.............................................................


Inv#.Lot1203.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vrouwe conterfeytsel met een swarte ende vergulde lyst
Titlevrouwe conterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44959
.............................................................


Inv#.Lot1203.0023
Lot0023[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 conterfeytsels van Pieter Croon ende syn huysvrouw in achtkante ovaele lysten
Titleconterfeytsel van Pieter Croon
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44960
.............................................................


Inv#.Lot1203.0023
Lot0023[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 conterfeytsels van Pieter Croon ende syn huysvrouw in achtkante ovaele lysten
Titleconterfeytsel van Pieter Croons husvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44961
.............................................................


Inv#.Lot1203.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytje van de Zamaritaen
Titlede Zamaritaen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44962
.............................................................


Inv#.Lot1203.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderytje] bloempottie met swarte lysten [sic]
Titlebloempottie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44963
.............................................................


Inv#.Lot1203.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen prentie van Synodus van Dort
TitleSynodus van Dort
Number613
SubjectMODERN HISTORY
Typeprint
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44964
.............................................................


Inv#.Lot1203.0027
Lot0027[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 albasterde beeltges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44965
.............................................................


Inv#.Lot1203.0027
Lot0027[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 albasterde beeltges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44966
.............................................................


Inv#.Lot1203.0027
Lot0027[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 albasterde beeltges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44967
.............................................................


Inv#.Lot1203.0027
Lot0027[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 albasterde beeltges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44968
.............................................................


Inv#.Lot1203.0027
Lot0027[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 albasterde beeltges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44969
.............................................................


Inv#.Lot1203.0027
Lot0027[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 albasterde beeltges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44970
.............................................................


Inv#.Lot1203.0027
Lot0027[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 albasterde beeltges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44971
.............................................................


Inv#.Lot1203.0027
Lot0027[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 albasterde beeltges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44972
.............................................................


Inv#.Lot1203.0027
Lot0027[i]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 albasterde beeltges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44973
.............................................................


Inv#.Lot1203.0027
Lot0027[j]
Artist[ANONYMOUS]
Entry10 albasterde beeltges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44974
.............................................................


Inv#.Lot1203.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapje met een swarte ende vergulde lyst
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#44975
.............................................................


Inv#.Lot1203.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije synde een zee stuckje met een swarte ende vergulde lyst
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de witte camer
Pre Lot HeaderOp de witte camer
Montias2 Record#44976
.............................................................


Inv#.Lot1203.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ditto [schilderije] van Moises met eenige personasien met een eecke lyst
TitleMoises met eenige personasien
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#44977
.............................................................


Inv#.Lot1203.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap daer de moorman gedoopt wert
Titlelantschap daer de moorman gedoopt wert
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#44978
.............................................................


Inv#.Lot1203.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleen lantschappie met een eecke lyssie
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#44979
.............................................................


Inv#.Lot1203.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeytsel van Prins Hendrick
Titleconterfeytsel van Prins Hendrick
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#44980
.............................................................


Inv#.Lot1203.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van Tobias
TitleTobias
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#44981
.............................................................


Inv#.Lot1203.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen breet lantschap met een swarte ende vergulde lyst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#44982
.............................................................


Inv#.Lot1203.0036
Lot0036[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 albasterde beeltjes by den anderen staande
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#44983
.............................................................


Inv#.Lot1203.0036
Lot0036[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 albasterde beeltjes by den anderen staande
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#44984
.............................................................


Inv#.Lot1203.0036
Lot0036[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 albasterde beeltjes by den anderen staande
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#44985
.............................................................


Inv#.Lot1203.0036
Lot0036[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 albasterde beeltjes by den anderen staande
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#44986
.............................................................


Inv#.Lot1203.0037
Lot0037
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderije van twee naecte personasie
Titletwee naecte personasien
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomInt portaal
Pre Lot HeaderInt portaal
Montias2 Record#44987
.............................................................


Inv#.Lot1203.0038
Lot0038[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 conterfeytsels met de pen gedaen
Titleconterfeytsel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepen drawing
RoomInt achter zaeltje
Pre Lot HeaderInt acher zaeltje
Montias2 Record#44988
.............................................................


Inv#.Lot1203.0038
Lot0038[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 conterfeytsels met de pen gedaen
Titleconterfeytsel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepen drawing
RoomInt achter zaeltje
Montias2 Record#44989
.............................................................


Inv#.Lot1203.0038
Lot0038[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 conterfeytsels met de pen gedaen
Titleconterfeytsel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepen drawing
RoomInt achter zaeltje
Montias2 Record#44990
.............................................................


Inv#.Lot1203.0038
Lot0038[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 conterfeytsels met de pen gedaen
Titleconterfeytsel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepen drawing
RoomInt achter zaeltje
Montias2 Record#44991
.............................................................


Inv#.Lot1203.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderytje van een zeetje
Titlezeetje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt achter zaeltje
Montias2 Record#44992
.............................................................


Inv#.Lot1203.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 lantschapie met de pen gedaen
Titlelantschapie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepen drawing
RoomInt achter zaeltje
Montias2 Record#44993
.............................................................


Inv#.Lot1203.0041
Lot0041
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderije daerin een vergulde cop
Titledaerin een vergulde cop
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt achter zaeltje
Montias2 Record#44994
.............................................................


Inv#.Lot1203.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een teeckening met de pen gedaen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepen drawing
RoomInt achter zaeltje
Montias2 Record#44995
.............................................................


Inv#.Lot1203.0043
Lot0043[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 slecht schilderytgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt camer daerboven (de coocken)
Pre Lot HeaderInt camer daerboven (de coocken)
Montias2 Record#44996
.............................................................


Inv#.Lot1203.0043
Lot0043[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 slecht schilderytgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt camer daerboven (de coocken)
Montias2 Record#44997
.............................................................


Inv#.Lot1203.0043
Lot0043[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 slecht schilderytgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt camer daerboven (de coocken)
Montias2 Record#44998
.............................................................


Inv#.Lot1203.0044
Lot0044
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschappie
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt camer daerboven (de coocken)
Montias2 Record#44999
.............................................................


Inv#.Lot1203.0045
Lot0045
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caert van de begraffenis van de Prins
Titlede begraffenis van de Prins
Number26
SubjectTRIOMPH, PROCESSION
Typeprint
RoomInt portael voort zaeltje
Pre Lot HeaderInt portael voort zaeltje
Montias2 Record#45000
.............................................................