The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Wybrants, Franchoys (1652/11/28)]

Inv#.Lot1205.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote schilderye van Franchoys Wybrants syn huysvrou vaeder en kinderen
TitleFranchoys Wybrants syn huysvrouw vaeder en kinderen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#45006
.............................................................


Inv#.Lot1205.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye synde een boere croechie met een ebbe lyst
Titleboere croechie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45007
.............................................................


Inv#.Lot1205.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye van Sara en Abraham met een swarte vergulde lyst
TitleSara en Abraham
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45008
.............................................................


Inv#.Lot1205.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap daerin een boere dans met een swarte en vergulde lyst lyst
Titleboere dans
Number40
SubjectDANCE, MASQUERADE, CARNAVAL
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45009
.............................................................


Inv#.Lot1205.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vrouwe tronie in een achtkante lyst
Titlevrouwe tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45010
.............................................................


Inv#.Lot1205.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye van Moijses en Aron ende den bergh Tabor met een swarte en vergulde lyst
TitleMoijses en Aron ende den bergh Tabor
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45011
.............................................................


Inv#.Lot1205.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye van tulpen met een swarte lyst
Titletulpen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45012
.............................................................


Inv#.Lot1205.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye synde een boere schuyrt en een speelman met een swarte lyst
Titleboere schuyrt en een speelman
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45013
.............................................................


Inv#.Lot1205.0009
Lot0009[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 Oostindische caerten met swarte ebben lysten
TitleOostindien
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45014
.............................................................


Inv#.Lot1205.0009
Lot0009[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 Oostindische caerten met swarte ebben lysten
TitleOostindien
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45015
.............................................................


Inv#.Lot1205.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een naecte vrouw hebbende een spiegel voor haer met een swart en vergulde lyst
Titlenaecte vrouw hebbende een spiegel voor haer
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Pre Lot HeaderIn de binnen camer
Montias2 Record#45016
.............................................................


Inv#.Lot1205.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap synde een boerekermis met een swarte en vergulde lyst
Titlelantschap synde een boerekermis
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#45017
.............................................................


Inv#.Lot1205.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap daerin twee ruijters met dito lyst
Titlelantschap daerin twee ruijters
Number23
SubjectRIDER OR RIDERS ON HORSEBACK
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#45018
.............................................................


Inv#.Lot1205.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van Maria en Joseph met een swarte en vergulde lyst
TitleMaria en Joseph
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#45019
.............................................................


Inv#.Lot1205.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschappie met eenige vee en gevogelt met een dito lyst
Titlelantschappie met eenige vee en gevogelt
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#45020
.............................................................


Inv#.Lot1205.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een lantschap, grooter
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#45021
.............................................................


Inv#.Lot1205.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een lantschap met een swarte en vergulde lyst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#45022
.............................................................


Inv#.Lot1205.0017
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee oostindische caerten
TitleOostindien
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn de gangh
Pre Lot HeaderIn de gangh
Montias2 Record#45023
.............................................................


Inv#.Lot1205.0017
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee oostindische caerten
TitleOostindien
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn de gangh
Montias2 Record#45024
.............................................................


Inv#.Lot1205.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschappie daerin een boere schuijr
Titlelantschappie daerin een boere schuijr
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn het voorste achter camertie
Pre Lot HeaderIn het voorste achter camertie
Montias2 Record#45025
.............................................................


Inv#.Lot1205.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [lantschappie] daerin een watertie
Titlelantschappie daerin een watertie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn het voorste achter camertie
Montias2 Record#45026
.............................................................


Inv#.Lot1205.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ront schilderytie vant oijrdeel met een swarte en vergulde lyst
Title't oijrdeel
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Formatround
RoomIn het voorste achter camertie
Montias2 Record#45027
.............................................................


Inv#.Lot1205.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lanckwerpich zee stuckje met swart en veguld lyst
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
FormatOblong
RoomIn het voorste achter camertie
Montias2 Record#45028
.............................................................


Inv#.Lot1205.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lanckwerpich lantschap met een swarte en vergulde lyst
Titlelanschap
Number2
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
FormatOblong
RoomIn het voorste achter camertie
Montias2 Record#45029
.............................................................


Inv#.Lot1205.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschappie daerin in twee personagien met een swarte lyst
Titlelanschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn het voorste achter camertie
Montias2 Record#45030
.............................................................


Inv#.Lot1205.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een boere gevecht
Titleboere gevecht
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de achter gangh
Pre Lot HeaderIn de achter gangh
Montias2 Record#45031
.............................................................


Inv#.Lot1205.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van de ses kinderen van de voors. Wybrants met een swarte lyst
Titlede ses kinderen van Wybrants
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de zael
Pre Lot HeaderIn de zael
Buyer NotesThis lot was preceded by een behangsel met silver leer, also in de zael.
Montias2 Record#45032
.............................................................


Inv#.Lot1205.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen mans tronie met een swarte en vergulde lyst
Titlemans tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de bovenachtercamer
Pre Lot HeaderOp de bovenachtercamer
Montias2 Record#45033
.............................................................


Inv#.Lot1205.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Prins Wilhem
Titleconterfeijtsel van Prins Wilhem
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomOp de bovenachtercamer
Pre Lot HeaderOp de bovenachtercamer
Montias2 Record#45034
.............................................................


Inv#.Lot1205.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schiderytie synde een historitie
Titlehistoritie
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
RoomOp de bovenachtercamer
Montias2 Record#45035
.............................................................


Inv#.Lot1205.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schiderytie] van eenige singende personagien
Titleeenige singende personagien
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de bovenachtercamer
Montias2 Record#45036
.............................................................