The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Weerde, Joris van (1652/01/25)]

Inv#.Lot1212.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote schilderije synde 't bancquet der Goden met een swarte ende vergulde lyst
Titlebancquet der Goden
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#45166
.............................................................


Inv#.Lot1212.0002
Lot0002[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 lantschapiens in achtkante ebbe lysten
Titlelantschapie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45167
.............................................................


Inv#.Lot1212.0002
Lot0002[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 lantschapiens in achtkante ebbe lysten
Titlelantschapie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45168
.............................................................


Inv#.Lot1212.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderije synde een coocken met drie personagien met een swarte ende vergulde lyst
Titlecoocken met drie personagien
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45169
.............................................................


Inv#.Lot1212.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caertge van Europa met een ebben lyst
TitleEuropa
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45170
.............................................................


Inv#.Lot1212.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bancquet schilderije daer een roomer silvere schael met een ebben hout lyst
Titlebancquet met een roomer silvere schael
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45171
.............................................................


Inv#.Lot1212.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van de geboort Christi met een swarte ende vergulde lyst
Titlede geboort Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45172
.............................................................


Inv#.Lot1212.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeytsel van Johannes Calvin
Titleconterfeytsel van Johannes Calvin
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45173
.............................................................


Inv#.Lot1212.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije daer een naecte vrouw haer badt met een ebbe lyst
Titledaer een naecte vrouw haer badt
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45174
.............................................................


Inv#.Lot1212.0009
Lot0009[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijen t eene van drie en t ander van 2 personasien met ebben lysten achtcantigh
Titledrie personasien
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45175
.............................................................


Inv#.Lot1212.0009
Lot0009[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijen t eene van drie en t ander van 2 personasien met ebben lysten achtcantigh
Title2 personasien
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45176
.............................................................


Inv#.Lot1212.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn bancket schilerytje met een ebben lyssie
Titlebancket
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45177
.............................................................


Inv#.Lot1212.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 teeckeningh van een cleen conterfeytsel
Titleconterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typedrawing
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45178
.............................................................


Inv#.Lot1212.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 dito [teeckeningh] van een cleen vogeltje
Titlevogeltje
Number34
SubjectANIMALS
Typedrawing
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45179
.............................................................


Inv#.Lot1212.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschappie met een swarte lijssie
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45180
.............................................................


Inv#.Lot1212.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vrouwe tronie met bloot hayr
Titlevrouwe tronie met bloot hayr
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45181
.............................................................


Inv#.Lot1212.0015
Lot0015[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleen bortgens van een harder ende harderinne
Titleharder
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45182
.............................................................


Inv#.Lot1212.0015
Lot0015[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleen bortgens van een harder ende harderinne
Titleharderinne
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45183
.............................................................


Inv#.Lot1212.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 caert van Dantsick
TitleDantsick
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn de gangh
Pre Lot HeaderIn de gangh
Montias2 Record#45184
.............................................................


Inv#.Lot1212.0017
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 print borgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomIn de gangh
Montias2 Record#45185
.............................................................


Inv#.Lot1212.0017
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 print borgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomIn de gangh
Montias2 Record#45186
.............................................................


Inv#.Lot1212.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 oude caert van Amsterdamme
TitleAmsterdamme
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn de gangh
Montias2 Record#45187
.............................................................


Inv#.Lot1212.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vrouwe conterfeytsel met een swarte lyst
Titlevrouwe conterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Pre Lot HeaderIn de beste camer
Montias2 Record#45188
.............................................................


Inv#.Lot1212.002
Lot0020[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 mans conterfeytsels met swarte lysten
Titlemans conterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45189
.............................................................


Inv#.Lot1212.002
Lot0020[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 mans conterfeytsels met swarte lysten
Titlemans conterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45190
.............................................................


Inv#.Lot1212.0021
Lot0021[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 kinder conterfeytsels met swarte ebben lysten
Titlekints conterfeytsel
Number62
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45191
.............................................................


Inv#.Lot1212.0021
Lot0021[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 kinder conterfeytsels met swarte ebben lysten
Titlekints conterfeytsel
Number62
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45192
.............................................................


Inv#.Lot1212.0022
Lot0022[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 conterfeytsels van de soonen van Joris van Weerden
Titleconterfeytsel van [een] soon van Joris van Weerden
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45193
.............................................................


Inv#.Lot1212.0022
Lot0022[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 conterfeytsels van de soonen van Joris van Weerden
Titleconterfeytsel van [een] soon van Joris van Weerden
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45194
.............................................................


Inv#.Lot1212.0022
Lot0022[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 conterfeytsels van de soonen van Joris van Weerden
Titleconterfeytsel van [een] soon van Joris van Weerden
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45195
.............................................................


Inv#.Lot1212.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 conterfeytsel van een schilder met een swarte ende ebben lyst
Titleconterfeytsel van een schilder
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45196
.............................................................


Inv#.Lot1212.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije daer Petrus de sleutels ontfangt
Titledaer Petrus de sleutels ontfangt
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45197
.............................................................


Inv#.Lot1212.0025
Lot0025[a]
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
Entry2 teeckeningen van Quast met ebben lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45198
.............................................................


Inv#.Lot1212.0025
Lot0025[b]
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
Entry2 teeckeningen van Quast met ebben lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45199
.............................................................


Inv#.Lot1212.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 lantschappie van Elias
Titlelantschappie van Elias
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45200
.............................................................


Inv#.Lot1212.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 tronitie met een swarte ende vergulde lyst
Titletronitie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45201
.............................................................


Inv#.Lot1212.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 cleen bancquettie daer een haringh
Titlebancquettie daer een haringh
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45202
.............................................................


Inv#.Lot1212.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderye synde de toverije van Ulisses
Titlede toverije van Ulisses
Number81
SubjectGREEK, ROMAN, OTHER SAGAS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45203
.............................................................


Inv#.Lot1212.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderye van een soldaet te paert
Titlesoldaet te paert
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45204
.............................................................


Inv#.Lot1212.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap oft ruwientje daerin een cluysenaer met een ebben lyst
Titlelantschap oft ruiwientje daerin een cluysenaer
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45205
.............................................................


Inv#.Lot1212.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckie daerin een storm met een swarte lyst
Titlestorm
Title Modifierprobably at sea
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45206
.............................................................


Inv#.Lot1212.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out schilderytie van gevogelt ende fruytagien
Titlegevogelt ende fruytagien
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45207
.............................................................


Inv#.Lot1212.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot conterfeijtsel van de Coninck van [...] te paert sittende sonder lyst
Titleconterfeijtsel van de Coninck van [...] te paert sittende
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomIn de achterzael
Pre Lot HeaderIn de achterzael
Montias2 Record#45208
.............................................................


Inv#.Lot1212.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderije daer Saul vant paert valt
Titledaer Saul vant paert valt
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de achterzael
Montias2 Record#45209
.............................................................


Inv#.Lot1212.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 tronije in een vergulde lyst
Titletronije
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de achterzael
Montias2 Record#45210
.............................................................


Inv#.Lot1212.0037
Lot0037[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleen cleene conterfeytsels van de prins ende princes van Orangien
Titleconterfeytsel van de prins van Orangien
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomIn de achterzael
Montias2 Record#45211
.............................................................


Inv#.Lot1212.0037
Lot0037[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleen cleene conterfeytsels van de prins ende princes van Orangien
Titleconterfeytsel van de princes van Orangien
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomIn de achterzael
Montias2 Record#45212
.............................................................


Inv#.Lot1212.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 print van de Slach van Duijns
Titlede Slach van Duijns
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typeprint
RoomIn de achterzael
Montias2 Record#45213
.............................................................


Inv#.Lot1212.0039
Lot0039[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleen teeckeningen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomIn de achterzael
Montias2 Record#45214
.............................................................


Inv#.Lot1212.0039
Lot0039[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleen teeckeningen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomIn de achterzael
Montias2 Record#45215
.............................................................


Inv#.Lot1212.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderije sijnde een com met bloemen
Titlecom met bloemen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de achterzael
Montias2 Record#45216
.............................................................


Inv#.Lot1212.0041
Lot0041
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 slecht schilderytje van 2 personasien
Title2 personasien
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomIn de achterzael
Montias2 Record#45217
.............................................................


Inv#.Lot1212.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderytje van Susanna
TitleSusanna
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de achterzael
Montias2 Record#45218
.............................................................


Inv#.Lot1212.0043
Lot0043
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 coocken schilderije daerin eenige vissch
Titlecoocken daerin eenige vissch
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typepainting
RoomIn de achterzael
Montias2 Record#45219
.............................................................


Inv#.Lot1212.0044
Lot0044
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 prentge van de Nurembergen marct
Titlede Nurembergen marct
Number42
SubjectMARKET SCENE
Typeprint
RoomIn de achterzael
Montias2 Record#45220
.............................................................


Inv#.Lot1212.0045
Lot0045
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen mans ende vrouwe conterfeytsel
Titlemans ende vrouwe conterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt camertie daer beneffens
Pre Lot HeaderInt camertie daer beneffens
Montias2 Record#45221
.............................................................


Inv#.Lot1212.0046
Lot0046
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met eenige personasien
Titlelantschap met eenige personasien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt camertie daer beneffens
Montias2 Record#45222
.............................................................


Inv#.Lot1212.0047
Lot0047[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 cleender dito [lantschaps]
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt camertie daer beneffens
Montias2 Record#45223
.............................................................


Inv#.Lot1212.0047
Lot0047[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 cleender dito [lantschaps]
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt camertie daer beneffens
Montias2 Record#45224
.............................................................


Inv#.Lot1212.0047
Lot0047[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 cleender dito [lantschaps]
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt camertie daer beneffens
Montias2 Record#45225
.............................................................


Inv#.Lot1212.0048
Lot0048
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 tronitie met een swarte ende vergulde lyst
Titletronitie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomInt camertie daer beneffens
Montias2 Record#45226
.............................................................


Inv#.Lot1212.0049
Lot0049
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 slecht schilderytje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt achterportael
Pre Lot HeaderInt achterportael
Montias2 Record#45227
.............................................................


Inv#.Lot1212.0050
Lot0050
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 printje met rolletgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de boven camer
Pre Lot HeaderOp de boven camer
Montias2 Record#45228
.............................................................


Inv#.Lot1212.0051
Lot0051[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 steene beeltgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typestone statue
RoomOp de boven camer
Montias2 Record#45229
.............................................................


Inv#.Lot1212.0051
Lot0051[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 steene beeltgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typestone statue
RoomOp de boven camer
Montias2 Record#45230
.............................................................


Inv#.Lot1212.0052
Lot0052
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 harts hooren
Typedeer horn
RoomOp de boven camer
Montias2 Record#45231
.............................................................