The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Tenghnagel, Jan (1652/04/06)]

Inv#.Lot1214.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met beesten lopende int water met een swart ebben lyst
Titlelantschap met beesten lopende int water
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Pre Lot HeaderInt voorhuys
Montias2 Record#45284
.............................................................


Inv#.Lot1214.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij met personasien daerin een keyser die van een grecktjes geoffereert in een slechte swarte lyst
Titledaerin een keyser die van een grecktjes geoffereert
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#45286
.............................................................


Inv#.Lot1214.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytie synde een barbiers winckel met een ebbe lyst
Titleeen barbiers winckel
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#45287
.............................................................


Inv#.Lot1214.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytie daerin eenige personasikens leggen en slaepen met een ebbe lyst
Titledaerin eenige personasikens leggen en slaepen
Title Modifiera mythological scene or other history
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#45289
.............................................................


Inv#.Lot1214.0005
Lot0005
ArtistPYNAS, JAN SYMONSZ.
Entryeen schilderytie van geberchten met de dissipulen gaende nae Emaus van Pinas met een ebbe lyst
Titlegeberchten met de dissipulen gaende nae Emaus
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#45288
.............................................................


Inv#.Lot1214.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij synde een zeestorm met schepen met een swarte lyst
Titlezeestorm met schepen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#45290
.............................................................


Inv#.Lot1214.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije daerinne een keyser te [...] gebracht werdende, een paert met een slechte swarte lyst
Titledaerinne een keyser te [...] gebracht werdende, een paert
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#45291
.............................................................


Inv#.Lot1214.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen see stuckje met schepjens daerin een hooft daer men affvaert met een swarte lyst
Titlesee met schepjens daerin een hooft daer men affvaert
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#45292
.............................................................


Inv#.Lot1214.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije vant vrouwtje aen de put met een ebben lyst
Title't vrouwtje aen de put
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#45293
.............................................................


Inv#.Lot1214.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij sijnde een batalij ofte roverye van ruyters met een ebbe lyst
Titlebatalij ofte roverye van ruyters
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#45294
.............................................................


Inv#.Lot1214.0011
Lot0011[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe contrefeytsel van de huysvrou en vader en moeder van Jan Tengnagel
Titlecontrefeytsel van de huysvrou van Jan Tengnagel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Pre Lot HeaderIn de binnecamer
Montias2 Record#45295
.............................................................


Inv#.Lot1214.0011
Lot0011[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe contrefeytsel van de huysvrou en vader en moeder van Jan Tengnagel
Titlecontrefeytsel van de vader en moeder van Jan Tengnagel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#45296
.............................................................


Inv#.Lot1214.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeytsel van vyff naeckte kinder met cleene cransen met een swarte swarte lyst
Titlecontrefeytsel van vyff naeckte kinder met cleene cransen
Number62
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#45297
.............................................................


Inv#.Lot1214.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van twee parsonasien t eene een Cupido syn pyl settende in een schael met een swarte lyst
TitleCupido syn pyl settende in een schael
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#45298
.............................................................


Inv#.Lot1214.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij synde jacht van een wilt varcken met swarte lyst
Titlejacht van een wilt varcken
Number29
SubjectHUNT
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#45299
.............................................................


Inv#.Lot1214.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij synde een vanitas met een platte lyst
Titlevanitas
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#45300
.............................................................


Inv#.Lot1214.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytie van geberchten daerin eenige vee met een ebbe lyst
Titlegeberchten daerin eenige vee
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#45301
.............................................................


Inv#.Lot1214.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 wapen schilderij
Title[untitled]
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#45302
.............................................................


Inv#.Lot1214.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytje vant vrouwtie in overspel bevonden met een ebbe lyst
Titlet vrouwtie in overspel bevonden
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de gangh
Pre Lot HeaderIn de gangh
Montias2 Record#45303
.............................................................


Inv#.Lot1214.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytie van een silvere schael in een swarte lyst
Titleeen silvere schael
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de gangh
Pre Lot HeaderIn de gangh
Montias2 Record#45304
.............................................................


Inv#.Lot1214.002
Lot0020[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe schilderijen van Jesus ende Maria in eecke lysten
TitleJesus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de opcaemer ten syden het voorhuijs
Pre Lot HeaderOp de opcaemer ten syden het voorhuijs
Montias2 Record#45305
.............................................................


Inv#.Lot1214.002
Lot0020[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe schilderijen van Jesus ende Maria in eecke lysten
TitleMaria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de opcaemer ten syden het voorhuijs
Montias2 Record#45306
.............................................................


Inv#.Lot1214.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij synde het conterfeytsel van de huysvrouwe van Jan Tengnagel
Titleconterfeytsel van de huysvrouwe van Jan Tengnagel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de opcaemer ten syden het voorhuijs
Montias2 Record#45307
.............................................................


Inv#.Lot1214.0022
Lot0022[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels van een man ende vrouw, naer de oude dracht geschildert
Titleconterfeytsel van een man, naer de oude dracht geschildert
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de opcaemer ten syden het voorhuijs
Montias2 Record#45308
.............................................................


Inv#.Lot1214.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen keysershooft van pleijster
Titlekeysershooft
Number31
SubjectFACE
Typeplaster bust
RoomOp de opcaemer ten syden het voorhuijs
Montias2 Record#45309
.............................................................


Inv#.Lot1214.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytje synde parspectieff met een platte lyst
Titleparspectieff
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomOpt comtoir
Pre Lot HeaderOpt comtoir
Montias2 Record#45310
.............................................................


Inv#.Lot1214.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytje synde een lusthoff met verscheijde beesten met een swarte platte lyst
Titlelusthoff met verscheijde beesten
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE
Typepainting
RoomOpt comtoir
Montias2 Record#45311
.............................................................


Inv#.Lot1214.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytje synde een lantschap met een stadt leggende int verschiet sonder lyst
Titlelantschap met een stadt leggende int verschiet
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOpt comtoir
Montias2 Record#45312
.............................................................


Inv#.Lot1214.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij sijnde een beerebyt met een platte lyst
Titlebeerebyt
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOpt comtoir
Montias2 Record#45313
.............................................................


Inv#.Lot1214.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij synde een hont leggende aen een keten
Titleeen hont leggende aen een keten
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomOpt comtoir
Montias2 Record#45314
.............................................................


Inv#.Lot1214.0029
Lot0029[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleene lantschapen met slechte swarte lysten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOpt comtoir
Montias2 Record#45315
.............................................................


Inv#.Lot1214.0029
Lot0029[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleene lantschapen met slechte swarte lysten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOpt comtoir
Montias2 Record#45316
.............................................................


Inv#.Lot1214.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij zynde een zeetje en scheepen
Titlezeetje en scheepen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOpt comtoir
Montias2 Record#45317
.............................................................


Inv#.Lot1214.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeytsel van St. Jan
Titleconterfeytsel van St. Jan
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomOpt comtoir
Montias2 Record#45318
.............................................................


Inv#.Lot1214.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen pleyster beeltje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster statue
RoomOpt comtoir
Montias2 Record#45319
.............................................................


Inv#.Lot1214.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vrouwe contrefeytsel schryvende met een platte lyst
Titlevrouwe contrefeytsel schryvende
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Pre Lot HeaderIn de beste camer
Montias2 Record#45323
.............................................................


Inv#.Lot1214.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen hooft van pleyster
Titlehooft
Number31
SubjectFACE
Typeplaster bust
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45320
.............................................................


Inv#.Lot1214.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oude mans contrefeytsel
Titleoude mans contrefeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typeplaster bust
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45322
.............................................................


Inv#.Lot1214.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vrouwe contrefeytsel voor de schoorsteen
Titlevrouwe contrefeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typeplaster bust
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45321
.............................................................


Inv#.Lot1214.0037
Lot0037[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 contrefeytsels synde de vrouws vader ende moeder
Titlecontrefeytsel synde de vrouws vader
Title Modifierportrait of the painter Jan Pynas
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45324
.............................................................


Inv#.Lot1214.0037
Lot0037[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 contrefeytsels synde de vrouws vader ende moeder
Titlecontrefeytsel synde de vrouws moeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45325
.............................................................


Inv#.Lot1214.0038
Lot0038[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 dito [contrefeytsels] synde d'vader en moeder van Jan Tengnagel
Titled'vader van Jan Tengnagel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45326
.............................................................


Inv#.Lot1214.0038
Lot0038[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 dito [contrefeytsels] synde d'vader en moeder van Jan Tengnagel
Titlede moeder van Jan Tengnagel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#45332
.............................................................


Inv#.Lot1214.0039
Lot0039[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 contrefeytsels 't eene van Jan Tengnagel en 't ander van syn huysvrouw
Titlecontrefeytsel van Jan Tengnagel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Pre Lot HeaderIn de beste camer
Montias2 Record#45327
.............................................................


Inv#.Lot1214.0039
Lot0039[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 contrefeytsels 't eene van Jan Tengnagel en 't ander van syn huysvrouw
Titlecontrefeytsel van Jan Tengnagels huysvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Pre Lot HeaderIn de beste camer
Montias2 Record#45328
.............................................................


Inv#.Lot1214.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een lantschap met slechte swarte lyst
Titlelantsschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de vlerings
Pre Lot HeaderOp de vlerings
Montias2 Record#45329
.............................................................


Inv#.Lot1214.0041
Lot0041[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijen synde jachten met slechte lysten
Titlejacht
Number29
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de vlerings
Montias2 Record#45330
.............................................................


Inv#.Lot1214.0041
Lot0041[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijen synde jachten met slechte lysten
Titlejacht
Number29
SubjectHUNT
Typepainting
RoomOp de vlerings
Montias2 Record#45331
.............................................................


Inv#.Lot1214.0054
Lot0054[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe schilderijen van Jesus ende Maria in eecke lysten
TitleMaria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de opcaemer ten syden het voorhuijs
Montias2 Record#46309
.............................................................


Inv#.Lot1214.0054
Lot0054[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe schilderijen van Jesus ende Maria in eecke lysten
TitleMaria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de opcaemer ten syden het voorhuijs
Montias2 Record#46307
.............................................................


Inv#.Lot1214.0054
Lot0054[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe schilderijen van Jesus ende Maria in eecke lysten
TitleMaria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de opcaemer ten syden het voorhuijs
Montias2 Record#46308
.............................................................