The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Kooper, Koert (1660/04/03)]

Inv#.Lot1216.0001
Lot0001[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses oude conterfeytsels in vergulde lijsten soo van den overleden als van syn huysvrous vrienden
Titleconterfeytsel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Pre Lot HeaderSchilderijen
Montias2 Record#45352
.............................................................


Inv#.Lot1216.0001
Lot0001[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses oude conterfeytsels in vergulde lijsten soo van den overleden als van syn huysvrous vrienden
Titleconterfeytsel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#45353
.............................................................


Inv#.Lot1216.0001
Lot0001[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses oude conterfeytsels in vergulde lijsten soo van den overleden als van syn huysvrous vrienden
Titleconterfeytsel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#45354
.............................................................


Inv#.Lot1216.0001
Lot0001[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses oude conterfeytsels in vergulde lijsten soo van den overleden als van syn huysvrous vrienden
Titleconterfeytsel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#45355
.............................................................


Inv#.Lot1216.0001
Lot0001[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses oude conterfeytsels in vergulde lijsten soo van den overleden als van syn huysvrous vrienden
Titleconterfeytsel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#45356
.............................................................


Inv#.Lot1216.0001
Lot0001[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses oude conterfeytsels in vergulde lijsten soo van den overleden als van syn huysvrous vrienden
Titleconterfeytsel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#45357
.............................................................


Inv#.Lot1216.0002
Lot0002[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 lantschap schilderijen in vergulde lijsten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#45358
.............................................................


Inv#.Lot1216.0002
Lot0002[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 lantschap schilderijen in vergulde lijsten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#45359
.............................................................


Inv#.Lot1216.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oud seestuck in eijcken lijst
Titleseestuck
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#45360
.............................................................


Inv#.Lot1216.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Neptunes langwerpich in vergulde lijst
TitleNeptunes
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
FormatOblong
Montias2 Record#45361
.............................................................


Inv#.Lot1216.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Maria Maghdalena in vergulde lijst
TitleMaria Maghdalena
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#45362
.............................................................


Inv#.Lot1216.0006
Lot0006[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee tronien in eijcke lijstiens
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#45363
.............................................................


Inv#.Lot1216.0006
Lot0006[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee tronien in eijcke lijstiens
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#45364
.............................................................


Inv#.Lot1216.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van den overleden in vergulde lijst
Titlecontrefeijtsel van den overleden
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#45365
.............................................................


Inv#.Lot1216.0008
Lot0008[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee kontrefeijtsels ovaelen vergult
Titlekontrefeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Formatoval
Montias2 Record#45366
.............................................................


Inv#.Lot1216.0008
Lot0008[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee kontrefeijtsels ovaelen vergult
Titlekontrefeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Formatoval
Montias2 Record#45367
.............................................................


Inv#.Lot1216.0009
Lot0009[a]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen contrefeijtsel van den overleden ende sijn vrou van Rembrandt met swarte lijsten
Titlecontrefeijtsel van den overleden
Title ModifierThere must be two portraits, given the swarte lysten. See also R 46093 and R 46094.
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
ProvenanceProbably the portraits of Coert Coper and his wife (unattributed) in INVNO 12160 of 1650.
Montias2 Record#45368
.............................................................


Inv#.Lot1216.0009
Lot0009[b]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen contrefeijtsel van den overleden ende sijn vrou van Rembrandt met swarte lijysten
Titlecontrefeijtsel van den overleden
Title ModifierThere must be two portraits, given the swarte lysten
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
ProvenanceProbably the portraits of Coert Coper and his wife in INVNO 12160 of 1650.
Montias2 Record#45619
.............................................................


Inv#.Lot1216.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bataille ruijters met ebben lijst
Titlebataille ruijters
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
Montias2 Record#45370
.............................................................


Inv#.Lot1216.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryde verloren soon met ebbe list
Titlede verloren soon
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#45371
.............................................................


Inv#.Lot1216.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out lantschap in vergulde lijst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#45372
.............................................................


Inv#.Lot1216.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen fruijt schael in platte lijst
Titlefruijt schael
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#45373
.............................................................


Inv#.Lot1216.0014
Lot0014[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee zeestuckies in swarte platte lijsties
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#45374
.............................................................


Inv#.Lot1216.0014
Lot0014[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee zeestuckies in swarte platte lijsten
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#45375
.............................................................


Inv#.Lot1216.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ontbijtien in plat lijstie
Titleontbijtien
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#45376
.............................................................


Inv#.Lot1216.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen fruijtmand vergulde lijst
Titlefruijtmand
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#45377
.............................................................


Inv#.Lot1216.0017
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee achtkante schilderijties met ebbe lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#45621
.............................................................


Inv#.Lot1216.0017
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee achtkante schilderijties met ebbe lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#45622
.............................................................


Inv#.Lot1216.0018
Lot0018[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier heel cleijne schilderijties zijnde troonieties in swarte lijstiens
Titletroonietie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#45378
.............................................................


Inv#.Lot1216.0018
Lot0018[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier heel cleijne schilderijties zijnde troonieties s in swarte lijsties
Titletroonietie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#45379
.............................................................


Inv#.Lot1216.0018
Lot0018[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier heel cleijne schilderijties zijnde troonieties in swarte lijsties
Titletroonietie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#45380
.............................................................


Inv#.Lot1216.0018
Lot0018[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier heel cleijne schilderijties zijnde troonieties in swarte lijsties
Titletroonietie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#45381
.............................................................


Inv#.Lot1216.0019
Lot0019[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee achtkante schilderyties met ebben lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatoctagonal
Montias2 Record#45382
.............................................................


Inv#.Lot1216.0019
Lot0019[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee achtkante schilderyties met ebben lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatoctagonal
Montias2 Record#45383
.............................................................


Inv#.Lot1216.002
Lot0020[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne troonien in ebben lijsten
Titletroonie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#45384
.............................................................


Inv#.Lot1216.002
Lot0020[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleij troonien in ebben lijsten
Titletroonie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#45385
.............................................................


Inv#.Lot1216.0021
Lot0021[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee albaster borties
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
Montias2 Record#45386
.............................................................


Inv#.Lot1216.0021
Lot0021[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee albast borties
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
Montias2 Record#45387
.............................................................