The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Cortenhoef, Boudewijn van (1652/05/30)]

Inv#.Lot1225.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot schilderij daerjnne d'overleden mette jnventariente ende haerluyden kinderen respective jngeteijckent staen met een swarte baij
Titledaerjnne d'overleden mette jnventariente ende haerluyden kinderen respective
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderDe navolgende meublen ende huysrade den genen ... de welcke staende huwelyck gecoft ofte aengemaeckt zijn. Int voorhuijs
Montias2 Record#45756
.............................................................


Inv#.Lot1225.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Michieltie Paeu
Titleconterfeijtsel van Michieltie Paeu
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45757
.............................................................


Inv#.Lot1225.0003
Lot0003[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee paertiens van steen
Titlepaertie
Number34
SubjectANIMALS
Typestone statue
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45758
.............................................................


Inv#.Lot1225.0003
Lot0003[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee paertiens van steen
Titlepaertie
Number34
SubjectANIMALS
Typestone statue
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45759
.............................................................


Inv#.Lot1225.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Keijser Carel
TitleKeijser Carel
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomIn de gangh
Pre Lot HeaderIn de gangh
Montias2 Record#45760
.............................................................


Inv#.Lot1225.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een schilderijtje van bergen
Titlebergen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#45761
.............................................................


Inv#.Lot1225.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caert vant lant van belofte
Titlet lant van belofte
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typemap
RoomIn de gangh
Montias2 Record#45762
.............................................................


Inv#.Lot1225.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van Michieltie Paeu
Titlecontrefeijtsel van Michieltie Paeu
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOpt achtersaeltie
Pre Lot HeaderOpt achtersaeltie
Montias2 Record#45763
.............................................................


Inv#.Lot1225.0008
Lot0008[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie print bortiens van predicanten
Titlepredicant
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typeprint
RoomOpt achtersaeltie
Montias2 Record#45764
.............................................................


Inv#.Lot1225.0008
Lot0008[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie print bortiens van predicanten
Titlepredicant
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typeprint
RoomOpt achtersaeltie
Montias2 Record#45765
.............................................................


Inv#.Lot1225.0008
Lot0008[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie print bortiens van predicanten
Titlepredicant
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typeprint
RoomOpt achtersaeltie
Montias2 Record#45766
.............................................................


Inv#.Lot1225.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de overledens moeder
Titlede overledens moeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de grote sael
Pre Lot HeaderOp de grote sael
Montias2 Record#45767
.............................................................


Inv#.Lot1225.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschilderde cardinael
Titlecardinael
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de grote sael
Montias2 Record#45768
.............................................................


Inv#.Lot1225.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote schilderij daerjn verscheijde personagien
Titleverscheijde personagien
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomOp de grote sael
Montias2 Record#45769
.............................................................


Inv#.Lot1225.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entry't contrefeijtsel van de overleden
Titlecontrefeijtsel van de overleden
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp een voorcamer
Pre Lot HeaderVolgen de meubelen ende huijsraden de welck de jnventariente vertrout so sij seijde d'voornoemde Boudewijn Cortenhoef voor 't aenvanck van't huwelyck heeft gehad ende gepossideert. Op een voorcamer
Montias2 Record#45770
.............................................................


Inv#.Lot1225.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een [contrefeijtsel] van sijn [de overledens] eerste huijsvrou
Titlecontrefeijtsel van de overledens eerste huijsvrou
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp een voorcamer
Montias2 Record#45771
.............................................................


Inv#.Lot1225.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen [contrefeijtsel] van Prins Maurits
Titlecontrefeijtsel van Prins Maurits
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomOp een voorcamer
Montias2 Record#45772
.............................................................


Inv#.Lot1225.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Joseph
TitleJoseph
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp een voorcamer
Montias2 Record#45773
.............................................................


Inv#.Lot1225.0016
Lot0016[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee landschap schilderijen
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp een voorcamer
Montias2 Record#45774
.............................................................


Inv#.Lot1225.0016
Lot0016[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee landschap schilderijen
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp een voorcamer
Montias2 Record#45775
.............................................................


Inv#.Lot1225.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een bortie van de overleden
Titlede overleden
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp een voorcamer
Montias2 Record#45776
.............................................................


Inv#.Lot1225.0018
Lot0018[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twee cleen landschapies
Titlelandschapie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp een voorcamer
Montias2 Record#45777
.............................................................


Inv#.Lot1225.0018
Lot0018[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twee cleen landschapies
Titlelandschapie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp een voorcamer
Montias2 Record#45778
.............................................................


Inv#.Lot1225.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen print van de Coningh van Bohemen
Titlede Coningh van Bohemen
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomOp een voorcamer
Montias2 Record#45781
.............................................................


Inv#.Lot1225.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote tapijt van de arcke Noach
Titlede arcke Noach
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typetapestry
RoomOp een ander voorcamer
Pre Lot HeaderOp een ander voorcamer
Montias2 Record#45779
.............................................................


Inv#.Lot1225.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij daerinne d'overleden neffens zijn overleden huysvrou gecontrefeijt sijn met 't swart baij daervoor
Titled'overleden neffens zijn overleden huysvrou gecontrefeijt
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting covered by a funerary cloth
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderSchilderijen. Int voorhuijs
Montias2 Record#45782
.............................................................


Inv#.Lot1225.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] daerjnne Christus met Maria gecontrefeijts staen
TitleChristus met Maria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45783
.............................................................


Inv#.Lot1225.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] oock van Christus met 't Samaritaens vroutie
TitleChristus met 't Samaritaens vroutie
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45784
.............................................................


Inv#.Lot1225.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van de overleden zijn vader
Titlecontrefeijtsel van de overleden zijn vader
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45785
.............................................................


Inv#.Lot1225.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen [contrefeijtsel] van zijn aengehuwde vader
Titlecontrefeijtsel van zijn aengehuwde vader
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45786
.............................................................


Inv#.Lot1225.0026
Lot0026[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee landschap schilderijen
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45787
.............................................................


Inv#.Lot1225.0026
Lot0026[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee landschap schilderijen
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45788
.............................................................


Inv#.Lot1225.0027
Lot0027[a]
ArtistHONDECOETER, GILLIS DE
Entrytwee schilderijkens van Hondekoter
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45789
.............................................................


Inv#.Lot1225.0027
Lot0027[b]
ArtistHONDECOETER, GILLIS DE
Entrytwee schilderijkens van Hondekoter
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45790
.............................................................


Inv#.Lot1225.0028
Lot0028
ArtistHONDECOETER, GILLIS DE
Entrynoch een stuckie van Hondecoten daerjnne een herder ende schapen
Titleherder ende schapen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45791
.............................................................


Inv#.Lot1225.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen hartshoofd
Titlehartshoofd
Number16
SubjectNATURALIA
Typedeer's head
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45792
.............................................................


Inv#.Lot1225.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen splintermannetie
Titlesplintermannetie
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45793
.............................................................


Inv#.Lot1225.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lanckwerpigh schilderij jnde hoogh
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatvertical
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45794
.............................................................


Inv#.Lot1225.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtie van de tien geboden
Titlede tien geboden
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#45795
.............................................................


Inv#.Lot1225.0033
Lot0033[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijties
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Pre Lot HeaderIn de binnecamer
Montias2 Record#45796
.............................................................


Inv#.Lot1225.0033
Lot0033[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijties
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#45797
.............................................................


Inv#.Lot1225.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot schilderij zijnde een jacht
Titlejacht
Number29
SubjectHUNT
Typepainting
RoomOp de groote sael
Pre Lot HeaderOp de groote sael
Montias2 Record#45798
.............................................................


Inv#.Lot1225.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schiderij vant paradijs
Title't paradijs
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de groote sael
Montias2 Record#45799
.............................................................


Inv#.Lot1225.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landschap langwerpich
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
FormatOblong
RoomOp de groote sael
Montias2 Record#45800
.............................................................


Inv#.Lot1225.0037
Lot0037[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee grote landschappen met vergulde lysten
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de groote sael
Montias2 Record#45801
.............................................................


Inv#.Lot1225.0037
Lot0037[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee grote landschappen met vergulde lysten
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de groote sael
Montias2 Record#45802
.............................................................


Inv#.Lot1225.0038
Lot0038[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee landschap schilderijen met ebben lysten
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInde zijdelcamer
Pre Lot HeaderIn de zijdelcamer
Montias2 Record#45803
.............................................................


Inv#.Lot1225.0038
Lot0038[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee landschap schilderijen met ebben lysten
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInde zijdelcamer
Montias2 Record#45804
.............................................................


Inv#.Lot1225.0039
Lot0039[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie dito [landschap schilderijen] met vergulde lysten
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInde zijdelcamer
Montias2 Record#45805
.............................................................


Inv#.Lot1225.0039
Lot0039[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie dito [landschap schilderijen] met vergulde lysten
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInde zijdelcamer
Montias2 Record#45806
.............................................................


Inv#.Lot1225.0039
Lot0039[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie dito [landschap schilderijen] met vergulde lysten
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInde zijdelcamer
Montias2 Record#45807
.............................................................


Inv#.Lot1225.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de historie van Susanna
Titlede historie van Susanna
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInde zijdelcamer
Montias2 Record#45808
.............................................................


Inv#.Lot1225.0041
Lot0041
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een landschap met een ebbe lyst
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInde zijdelcamer
Montias2 Record#45809
.............................................................


Inv#.Lot1225.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de karsnacht
Titlede karsnacht
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInde zijdelcamer
Montias2 Record#45810
.............................................................


Inv#.Lot1225.0043
Lot0043
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckie met naeckte beelden
Titlenaeckte beelden
Title Modifierprobably a mythological subject
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomInde zijdelcamer
Montias2 Record#45811
.............................................................


Inv#.Lot1225.0044
Lot0044
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van Hendrick de vierde
TitleHendrick de vierde
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomInde zijdelcamer
Montias2 Record#45812
.............................................................


Inv#.Lot1225.0045
Lot0045
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen [contrefeijtsel] van Prints Maurits
TitlePrints Maurits
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomInde zijdelcamer
Montias2 Record#45813
.............................................................


Inv#.Lot1225.0046
Lot0046
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van de overledens eerste huysvrou
Titlecontrefeijtsel van de overledends eerste huysvrou
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInde zijdelcamer
Montias2 Record#45814
.............................................................


Inv#.Lot1225.0047
Lot0047
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen print van de Haegh
Titlede Haegh
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
RoomOp de hofstede boven opde camer door malcander
Pre Lot HeaderOp de hofstede boven opde camer door malcander
Montias2 Record#45815
.............................................................


Inv#.Lot1225.0048
Lot0048[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijf geschilderd tronien
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de hofstede boven opde camer door malcander
Montias2 Record#45816
.............................................................


Inv#.Lot1225.0048
Lot0048[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijf geschilderd tronien
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de hofstede boven opde camer door malcander
Montias2 Record#45817
.............................................................


Inv#.Lot1225.0048
Lot0048[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijf geschilderd tronien
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de hofstede boven opde camer door malcander
Montias2 Record#45818
.............................................................


Inv#.Lot1225.0048
Lot0048[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijf geschilderd tronien
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de hofstede boven opde camer door malcander
Montias2 Record#45819
.............................................................


Inv#.Lot1225.0048
Lot0048[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijf geschilderd tronien
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de hofstede boven opde camer door malcander
Montias2 Record#45820
.............................................................


Inv#.Lot1225.0049
Lot0049[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschilderd bortie met een cleen print bortie
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de hofstede boven opde camer door malcander
Montias2 Record#45821
.............................................................


Inv#.Lot1225.0049
Lot0049[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschilderd bortie met een cleen print bortie
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de hofstede boven opde camer door malcander
Montias2 Record#45822
.............................................................


Inv#.Lot1225.0050
Lot0050
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee hartshoofden
Titlehartshoofden
Number16
SubjectNATURALIA
Typehart's heads
RoomOp de hofstede boven opde camer door malcander
Montias2 Record#45823
.............................................................


Inv#.Lot1225.0051
Lot0051
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen print bortie van Poliandes
TitlePoliandes
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typeprint
RoomOp een voorcamer
Pre Lot HeaderVolgen de meublen ende huijsraden de welck de jnventariante vertrout hij haer te huywelyck aengebracht te zijn. Oo een voorcamer
Montias2 Record#45824
.............................................................


Inv#.Lot1225.0052
Lot0052[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee contrefeijtsels van de jnventariante ende haer eerste man
Titlecontrefeijtsel van de jnventariante
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp een andere voorcamer
Pre Lot HeaderOp een andere voorcamer
Montias2 Record#45825
.............................................................


Inv#.Lot1225.0052
Lot0052[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee contrefeijtsels van de jnventariante ende haer eerste man
Titlecontrefeijtsel van de jnventariantes eerste man
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp een andere voorcamer
Montias2 Record#45826
.............................................................


Inv#.Lot1225.0053
Lot0053
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Abrahams offerhande in glas ge[deckt?]
TitleAbrahams offerhande
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp een andere voorcamer
Montias2 Record#45827
.............................................................


Inv#.Lot1225.0054
Lot0054
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van de inventariantes overleden man
Titlecontrefeijtsel van de inventariantes overleden man
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#45828
.............................................................


Inv#.Lot1225.0055
Lot0055
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landschap schilderij
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Pre Lot HeaderIn de binnecamer
Montias2 Record#45829
.............................................................


Inv#.Lot1225.0056
Lot0056
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschilderde boertie ende boerjnnetie
Titleboertie ende boerjnnetie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de keucken
Pre Lot HeaderIn de keucken
Montias2 Record#45830
.............................................................


Inv#.Lot1225.0057
Lot0057
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtseltie
Titlecontrefeijtseltie
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de keucken
Montias2 Record#45831
.............................................................


Inv#.Lot1225.0058
Lot0058
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van de inventariantes moeder
Titlecontrefeijtsel van de inventariantes moeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de groote zael
Pre Lot HeaderOp de groote zael
Montias2 Record#45832
.............................................................


Inv#.Lot1225.0059
Lot0059
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out schilderij
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Pre Lot HeaderOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45833
.............................................................


Inv#.Lot1225.006
Lot0060[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie contrefeijtsels na dooden
Titlecontrefeijtsel na dood
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45834
.............................................................


Inv#.Lot1225.006
Lot0060[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie contrefeijtsels na dooden
Titlecontrefeijtsel na dood
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45835
.............................................................


Inv#.Lot1225.006
Lot0060[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie contrefeijtsels na dooden
Titlecontrefeijtsel na dood
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45836
.............................................................


Inv#.Lot1225.0061
Lot0061[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen een landschap ende een van Daniel
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45837
.............................................................


Inv#.Lot1225.0061
Lot0061[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen een landschap ende een van Daniel
TitleDaniel
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45838
.............................................................


Inv#.Lot1225.0062
Lot0062[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleene print borties
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45839
.............................................................


Inv#.Lot1225.0062
Lot0062[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleene print borties
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45840
.............................................................


Inv#.Lot1225.0063
Lot0063[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier print borties
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45841
.............................................................


Inv#.Lot1225.0063
Lot0063[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier print borties
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45842
.............................................................


Inv#.Lot1225.0063
Lot0063[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier print borties
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45843
.............................................................


Inv#.Lot1225.0063
Lot0063[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier print borties
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45844
.............................................................


Inv#.Lot1225.0064
Lot0064[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijf schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45845
.............................................................


Inv#.Lot1225.0064
Lot0064[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijf schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45846
.............................................................


Inv#.Lot1225.0064
Lot0064[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijf schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45847
.............................................................


Inv#.Lot1225.0064
Lot0064[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijf schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45848
.............................................................


Inv#.Lot1225.0064
Lot0064[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijf schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45850
.............................................................


Inv#.Lot1225.0065
Lot0065
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen karsnacht in albast
Titlekarsnacht
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typealabaster carving or statue
RoomOp de hofstede boven op de camer door malcander
Montias2 Record#45849
.............................................................