The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Kerckhoven, Anna van der (1666/07/16)]

Inv#.Lot124.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 1 een [crossed out: kints] kontrefeijtsel van wijlen Andries van Amstenraet, sijnde een kint, in 't wit gedaen, met een stroohoetje
Titlekontrefeijtsel van Andries van Amstenraet sijnde een kint met een stroohoetje
Number63
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typegrisaille ?
RoomOp te voorsolder
Pre Lot HeaderOp te voorsolder
Montias2 Record#2222
.............................................................


Inv#.Lot124.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.2 een lantschapschilderijtje met een ebben lijstje
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp te achtersolder
Pre Lot HeaderOp te achtersolder
Montias2 Record#2223
.............................................................


Inv#.Lot124.0003
Lot0003[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee slechte bloempotschilderijen
Titlebloempot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp te achtersolder
Montias2 Record#2224
.............................................................


Inv#.Lot124.0003
Lot0003[b]
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.2 twee slechte bloempotschilderijen
Titlebloempot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp te achtersolder
Montias2 Record#2225
.............................................................


Inv#.Lot124.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.4 een kaert van Europa met een swarte lijst
Titlekaert van Europa
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomOp te achtersolder
Montias2 Record#2226
.............................................................


Inv#.Lot124.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.5 een kleijn schilderijtje van een droncke geselschap
Titleeen droncke geselschap
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp te achtersolder
Montias2 Record#2227
.............................................................


Inv#.Lot124.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.6 een print van de Munsterse vredehandelingh
Titlede Munsterse vredehandelingh
Number613
SubjectMODERN HISTORY
Typeprint
RoomOp te achtersolder
Montias2 Record#2228
.............................................................


Inv#.Lot124.0007
Lot0007[a]
Artist[ANONYMOUS]
EntryNO.7 twee slechte teijckeningen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomOp te achtersolder
Montias2 Record#2229
.............................................................


Inv#.Lot124.0007
Lot0007[b]
Artist[ANONYMOUS]
EntryNO.7 twee slechte teijckeningen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomOp te achtersolder
Montias2 Record#2230
.............................................................


Inv#.Lot124.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 8 een grote schilderij van Mordachai met een ebben lijst
TitleMordachai
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Roomop te bestekamer
Pre Lot Headerop te bestekamer
Montias2 Record#2231
.............................................................


Inv#.Lot124.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.9 een nachtschilderijtje [crossed out: schilderij] van Joseph ende Maria met het kindeken Jesu met een ebben lijst [corrected from: Joseph ende Maria met een ebben lijst]
TitleJoseph ende Maria met het kindeken Jesu (nacht)
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2232
.............................................................


Inv#.Lot124.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 10 een schilderij van Jesus mette doornekroon en Maria, met een vergulde lijst
TitleJesus mette doornekroon en Maria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2233
.............................................................


Inv#.Lot124.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.11 een bloempotschilderij met een ebben lijst
Titlebloempot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2234
.............................................................


Inv#.Lot124.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 12 Een schilderijtje [corrected from: schilderij] van een romer met oesters met een ebben lijst
Titleromer met oesters
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2235
.............................................................


Inv#.Lot124.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 13 een schilderijtje van een romer met een oranjeappel met een ebben list
Titleromer met oranjeappel
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2236
.............................................................


Inv#.Lot124.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.14 een schilderijtje van een quacksalver met een ebben lijst
Titlequacksalver
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2237
.............................................................


Inv#.Lot124.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 15 een schilderijtje van eenige naeckte personagies met een ebben lijstje
Titleeenige naeckte personagies
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2238
.............................................................


Inv#.Lot124.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.16 een zeeschilderijtje met een ebben lijst
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2239
.............................................................


Inv#.Lot124.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.17 een landschapje met een ebben lijst
Titlelandschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2240
.............................................................


Inv#.Lot124.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 18 een schilderijtje van een wijnkan met een limoen ende een roos met een ebben lijst
Titlewijnkan met een limoen ende roos
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2241
.............................................................


Inv#.Lot124.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 19 een schilderijtje van eenigh berghwerck ende scheepjens met een ebben lijst
Titleeenige bergh weckende scheepjes
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Roomop de beste camer
Montias2 Record#2242
.............................................................


Inv#.Lot124.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 20 een schilderijtje van een boeremaltijd met een ebben list
Titleboeremaltijd
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2243
.............................................................


Inv#.Lot124.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 21 een schilderijtje van een geselschap van vier boeren
Titleboere geselschap
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#7396
.............................................................


Inv#.Lot124.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 22 een schilderijtje van een geselschap van boeren ende boerinnen met een ebben lijst
Titleboere geselschap
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#794
.............................................................


Inv#.Lot124.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 23 een schilderijtje van een boeregeselschap met een ebben lijst
Titleboeregeselschap
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#760
.............................................................


Inv#.Lot124.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo.24 noch een boeregeselschapje met een ebben lijst
Titleboeregeselschapje
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2244
.............................................................


Inv#.Lot124.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 25 een schilderij, uytbeeldende een Romeijns paleijs, met een swarte lijst
Titleeen Romeijns paleijs
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2245
.............................................................


Inv#.Lot124.0026
Lot0026
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
EntryNo. 26 een teijckeningh, van P. Quast, met Spaens loot gedaen, met een swart lijstje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Iconclass99
Typedrawing with Spanish lead
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#801
.............................................................


Inv#.Lot124.0027
Lot0027
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
EntryNo. 27 een teijckeningh, van Pieter Quast, met Spaens loot gedaen, met een swart lijstje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Iconclass99
Typedrawing with Spanish lead
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#802
.............................................................


Inv#.Lot124.0028
Lot0028
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
EntryNo. 28 een teijckeningh, van P. Quast, met Spaens loot gedaen, met een swart lijste
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Iconclass99
Typedrawing with Spanish lead
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#803
.............................................................


Inv#.Lot124.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 29 een schilderijtje, in 't bruyn gedaen, met een swart lijstje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Iconclass99
Typegrisaille in brown
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2246
.............................................................


Inv#.Lot124.0030
Lot0030
ArtistBOL, FERDINAND
EntryNo. 30 een groote kontrefeijtsel van Andries van Amstenraet, met een ebben lijst, gedaen door Ferdinandus Boll
Titlekontrefeijtsel van Andries van Amstenraet
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2247
.............................................................


Inv#.Lot124.0031
Lot0031
ArtistBOL, FERDINAND
EntryNo. 31 een groote kontrefeijtsel van Anna van den Kerckhoven, met een ebben lijst, gedaen door Ferdinandus Boll
Titlekontrefeijtsel van Anna van den Kerckhoven
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2248
.............................................................


Inv#.Lot124.0032
Lot0032
ArtistFABRITIUS, BARENT
EntryNo. 32 een kontrefeijtsel van de voorszegde Andries van Amstenraet ende Anna van den Kerckhoven mitsgaders van acht van hare kinderen, gedaen harderswijse door B. Fabritius, sonder lijst
Titlekontrefeijtsel van Andries van Amstenraet ende Anna van den Kerckhoven mitsgaders van acht van hare kinderen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2249
.............................................................


Inv#.Lot124.0033
Lot0033
ArtistDUSART, CHRISTIAEN JANSZ.
EntryNo. 33 een achtkant kontrefeijteltje [corrected from: kontrefeijtel] van Andries van Amstenraet met een ebben lijstje, gedaen door C. Dusart met root krijt
Titlekontrefeijtsel van Andries van Amstenraet
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typedrawing with red chalk
Formatoctagonal
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2250
.............................................................


Inv#.Lot124.0034
Lot0034
ArtistDUSART, CHRISTIAEN JANSZ.
EntryNo. 34 een achtkant kontrefeijtseltje van Anna van den Kerckhoven met een ebbe lijstje, gedaen door C. Dusart met root krijt
Titlekontrefeijtsel van Anna van den Kerckhoven
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typedrawing with red chalk
Formatoctagonal
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#2251
.............................................................


Inv#.Lot124.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen palmenhoute doosje, daerin een kontrefeijtsel van Andries van Anstenraet
Titlekontrefeijtsel van Andries van Anstenraet
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp te bestekamer
Montias2 Record#15285
.............................................................


Inv#.Lot124.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 35 een grote schilderij van een swaen ende eenigh koockenwerck met een swarte lijst
Titleswaen ende eenigh koockenwerck
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn ' voorhuys
Pre Lot HeaderIn ' voorhuys
Buyer NotesA painting answering this description, by Cornelis Delff, is preserved in the Hannema collection.
Montias2 Record#2252
.............................................................


Inv#.Lot124.0037
Lot0037
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 36 een schilderij van eenige schelvissen met een swarte lijst
Titleschelvissen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#2254
.............................................................


Inv#.Lot124.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 37 een schilderij van een pitoor met een swarte lijst
Titleeen pitoor
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#2255
.............................................................


Inv#.Lot124.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 38 een schilderij van eenige naeckte parsonagies met een swarte lijst
Titleeenige naeckte personagies
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#2256
.............................................................


Inv#.Lot124.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 39 een schilderij van een prins te paert met een swart lijstje
Titleeen prins te paert
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#2257
.............................................................


Inv#.Lot124.0041
Lot0041
Artist[ANONYMOUS]
EntryNo. 40 een kontrefeijstel van een juffrouw met een witte geschilderde lijst
Titleeen kontrefeijtsel van een juffrouw
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomVoor 't comptoir aen de trap
Pre Lot HeaderVoor 't comptoir aen de trap
Montias2 Record#15286
.............................................................