The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Rijn, Rembrandt van (1656/07/26)]

Inv#.Lot1262.0001
Lot0001
ArtistBROUWER, ADRIAEN
Entryeen stuckie van Ad. Brouwer sijnde een koekebacker
Titlekoekebacker
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Pre Lot HeaderIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47585
.............................................................


Inv#.Lot1262.0002
Lot0002
ArtistBROUWER, ADRIAEN
Entryeen dito [stuckie] van Speelders van den selven Brouwer
TitleSpeelders
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47586
.............................................................


Inv#.Lot1262.0003
Lot0003
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen dito [stuckie] van een vrouwtie met een kintie van Rembrant van Rijn
Titlevrouwtie met een kintie
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47587
.............................................................


Inv#.Lot1262.0004
Lot0004
ArtistBROUWER, ADRIAEN
Entryeen schilder kamer van dito Brouwer
Titleschilder kamer
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47588
.............................................................


Inv#.Lot1262.0005
Lot0005
ArtistBROUWER, ADRIAEN
Entryeen vette kokentie van dito Brouwer
Titlevette kokentie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47589
.............................................................


Inv#.Lot1262.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tronie van pleijster
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typeplaster statue
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47590
.............................................................


Inv#.Lot1262.0007
Lot0007[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee naeckte kinderkens van pleijster
Titlenaeckte kinderken
Number32
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typeplaster statue
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47591
.............................................................


Inv#.Lot1262.0007
Lot0007[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee naeckte kinderkens van pleijster
Titlenaeckte kinderken
Number32
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typeplaster statue
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47592
.............................................................


Inv#.Lot1262.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen slaepent kindeken van pleijster
Titleslaepent kindeken
Number32
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typeplaster statue
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47593
.............................................................


Inv#.Lot1262.0009
Lot0009
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen cleijn landschappie van Rembrant
Titlelandschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47594
.............................................................


Inv#.Lot1262.0010
Lot0010
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrynoch een landschap van den selven [Rembrant]
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47597
.............................................................


Inv#.Lot1262.0011
Lot0011
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen staende figuertie van den selven [Rembrant]
Titlestaende figuertie
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47595
.............................................................


Inv#.Lot1262.0012
Lot0012
ArtistLIEVENS, JAN (I)
Entryeen karsnacht van Jan Lievensz.
Titlekarsnacht
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47598
.............................................................


Inv#.Lot1262.0013
Lot0013
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen Jeronimus van Rembrant
TitleJeronimus
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47599
.............................................................


Inv#.Lot1262.0014
Lot0014
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen schilderijtie van haesen van den selven [Rembrant]
Titlehaesen
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47600
.............................................................


Inv#.Lot1262.0015
Lot0015
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen schilderijtie van een varcken van den selven [Rembrant]
Titleeen varcken
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47601
.............................................................


Inv#.Lot1262.0016
Lot0016
ArtistSEGHERS, HERCULES
Entryeen cleijn lantschappie van Hercules Segers
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47602
.............................................................


Inv#.Lot1262.0017
Lot0017
ArtistLIEVENS, JAN (I)
Entryeen lantschap van Jan Lievensz.
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47603
.............................................................


Inv#.Lot1262.0018
Lot0018
ArtistLIEVENS, JAN (I)
Entrynoch een dito [lantschap] van denselven [Jan Lievensz.]
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47604
.............................................................


Inv#.Lot1262.0019
Lot0019
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen lantschappie van Rembrant
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47605
.............................................................


Inv#.Lot1262.0020
Lot0020
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen leeuwengevecht vanden selven [Rembrant]
Titleleeuwengevecht
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47606
.............................................................


Inv#.Lot1262.0021
Lot0021
ArtistLIEVENS, JAN (I)
Entryeen manen schijntie van Jan Lievensz.
Titlemanen schijntie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47607
.............................................................


Inv#.Lot1262.0022
Lot0022
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen tronie van Rembrant
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47608
.............................................................


Inv#.Lot1262.0023
Lot0023
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen tronie vanden selven [Rembrant]
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47609
.............................................................


Inv#.Lot1262.0024
Lot0024
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen still leggent leven van Rembrant geretukeert
Titlestill leggent leven
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47610
.............................................................


Inv#.Lot1262.0025
Lot0025
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen soldaet in 't harnas vanden selven [Rembrant]
Titlesoldaet in 't harnas
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47611
.............................................................


Inv#.Lot1262.0026
Lot0026
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen Vanitas van Rembrant geretukeert
TitleVanitas
Title ModifierPerhaps an allegory rather than a still life in view of the next lot where the Vanitas is said to be met een scepter
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47612
.............................................................


Inv#.Lot1262.0027
Lot0027
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen dito [Vanitas] van den selven [Rembrant] met een scepter geretukeert
TitleVanitas met een scepter
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47613
.............................................................


Inv#.Lot1262.0028
Lot0028
ArtistANTHONISSEN, HENDRICK JOSEPHUS VAN
Entryeen seestuck door Hendrick Anthonisz. opgemaeckt
Titlesee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn 't Voorhuijs
Montias2 Record#47614
.............................................................


Inv#.Lot1262.0029
Lot0029
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen schilderije van een Samaritaen door Rembrant geretukeert
TitleSamaritaen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Pre Lot HeaderIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47615
.............................................................


Inv#.Lot1262.0030
Lot0030
ArtistPALMA VECCHIO (JACOPO D'ANTONIO NEGRETTI)
Entryeen rijcke man van Palma Vetio waar van de helfte pieter de la Tombe toecomt
Titlerijcke man
Title Modifierprobably the New Testament parable
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Buyer NotesOn Pieter de la Tombe, to whom a half share in this painting belonged, see R 20085.
Montias2 Record#47616
.............................................................


Inv#.Lot1262.0031
Lot0031
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen achter huijs van Rembrant
Titleeen achter huijs
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47617
.............................................................


Inv#.Lot1262.0032
Lot0032
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytwee haesewinden nae 't leven vanden selven [Rembrant]
Titletwee haesewinden
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47618
.............................................................


Inv#.Lot1262.0033
Lot0033
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen afdoeningh van 't kruijs groot van Rembrant met een schoene goude lijst vanden selven [Rembrant]
Titleafdoeningh van 't kruijs
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47619
.............................................................


Inv#.Lot1262.0034
Lot0034
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen opwecking Laseri vanden selven [Rembrant]
Titleopwecking Laseri
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47620
.............................................................


Inv#.Lot1262.0035
Lot0035
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen Cortisana haer pallerende vande selven [Rembrant]
TitleCortisana haer pallerende
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47621
.............................................................


Inv#.Lot1262.0036
Lot0036
ArtistSEGHERS, HERCULES
Entryeen bossie van Hercules Seghersz.
Titlebossie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47622
.............................................................


Inv#.Lot1262.0037
Lot0037
ArtistLASTMAN, PIETER
Entryeen Tobias van Lasman
TitleTobias
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Present LocationPerhaps in the Palmer Collection in England
Montias2 Record#47623
.............................................................


Inv#.Lot1262.0038
Lot0038
ArtistLIEVENS, JAN (I)
Entryeen opweckinge Laseri van Jan Lievensz.
Titleopweckinge Laseri
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Present Locationpossibly the Awakening of Lazarus in Brighton
Montias2 Record#47624
.............................................................


Inv#.Lot1262.0039
Lot0039
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen berch achtich lantschappie van Rembrant
Titleberch achtich lantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47625
.............................................................


Inv#.Lot1262.0040
Lot0040
ArtistJANSZ., GOVERT (MIJNHEER)
Entryeen lantschappie van Govert Jansz.
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47626
.............................................................


Inv#.Lot1262.0041
Lot0041[a]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytwee tronien van Rembrant
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47627
.............................................................


Inv#.Lot1262.0041
Lot0041[b]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytwee tronien van Rembrant
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47628
.............................................................


Inv#.Lot1262.0042
Lot0042
ArtistLIEVENS, JAN (I)
Entryeen graeuwtie van Jan Lievensz.
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typegrisaille
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47629
.............................................................


Inv#.Lot1262.0043
Lot0043[a]
ArtistPORCELLIS, JAN (I)
Entrytwee graeuwties van Percellus
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typegrisaille
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47630
.............................................................


Inv#.Lot1262.0043
Lot0043[b]
ArtistPORCELLIS, JAN (I)
Entrytwee graeuwties van Percellus
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typegrisaille
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47631
.............................................................


Inv#.Lot1262.0044
Lot0044
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen tronie van Rembrant
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47632
.............................................................


Inv#.Lot1262.0045
Lot0045
ArtistBROUWER, ADRIAEN
Entryeen dito [tronie] van Brouwer
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47633
.............................................................


Inv#.Lot1262.0046
Lot0046
ArtistPORCELLIS, JAN (I)
Entryeen duijn gesicht van Percellus
Titleduijn gesicht
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typegrisaille
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47634
.............................................................


Inv#.Lot1262.0047
Lot0047
ArtistPORCELLIS, JAN (I)
Entryeen dito [duijn gesicht] kleijnder vanden selven [Percellus]
Titleduijn gesicht
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typegrisaille
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47635
.............................................................


Inv#.Lot1262.0048
Lot0048
ArtistLIEVENS, JAN (I)
Entryeen hermietie van Jan Lievensz.
Titlehermietie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47637
.............................................................


Inv#.Lot1262.0049
Lot0049[a]
ArtistVALCKENBORCH, LUCAS VAN
Entrytwee cleyne troneties van Lucas van Valckenburch
Titletronetie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47638
.............................................................


Inv#.Lot1262.0049
Lot0049[b]
ArtistVALCKENBORCH, LUCAS VAN
Entrytwee cleyne troneties van Lucas van Valckenburch
Titletronetie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47639
.............................................................


Inv#.Lot1262.0050
Lot0050
ArtistBASSANO, JACOPO
Entryeen brandent leger vanden ouden Bassan
Titlebrandent leger
Number28
SubjectFIRE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47640
.............................................................


Inv#.Lot1262.0051
Lot0051
ArtistBROUWER, ADRIAEN
Entryeen quacksalver nae Brouwer
Titlequacksalver
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47641
.............................................................


Inv#.Lot1262.0052
Lot0052[a]
ArtistPYNAS, JAN SYMONSZ.
Entrytwee tronien van Jan Pinas
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47642
.............................................................


Inv#.Lot1262.0052
Lot0052[b]
ArtistPYNAS, JAN SYMONSZ.
Entrytwee tronien van Jan Pinas
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47643
.............................................................


Inv#.Lot1262.0053
Lot0053
ArtistLEYDEN, LUCAS VAN
Entryeen perspectief van Lucas van Leijden
Titleperspectief
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47645
.............................................................


Inv#.Lot1262.0054
Lot0054
ArtistLIEVENS, JAN (I)
Entryeen priester nae Jan Lievense
Titlepriester
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47646
.............................................................


Inv#.Lot1262.0055
Lot0055
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen modellettie van Rembrant
Titlemodellettie
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47647
.............................................................


Inv#.Lot1262.0056
Lot0056
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen harders driffie van den selven [Rembrant]
Titleharders driffie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47648
.............................................................


Inv#.Lot1262.0057
Lot0057
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen teeckening vanden selven [Rembrant]
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47649
.............................................................


Inv#.Lot1262.0058
Lot0058
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen geeselingh Christi vanden selven [Rembrant]
Titlegeeselingh Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typedrawing
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47650
.............................................................


Inv#.Lot1262.0059
Lot0059
ArtistPORCELLIS, JAN (I)
Entryeen graeuwtie van Persellus
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typegrisaille
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47651
.............................................................


Inv#.Lot1262.0060
Lot0060
ArtistVLIEGER, SIMON DE
Entryeen graeuwtie van Sijmon de Vlieger
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typegrisaille
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47652
.............................................................


Inv#.Lot1262.0061
Lot0061
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen lantschappie van Rembrant
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47653
.............................................................


Inv#.Lot1262.0062
Lot0062
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen tronie nae 't leven van Rembrant
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47654
.............................................................


Inv#.Lot1262.0063
Lot0063
ArtistSANZIO, RAFAELLO
Entryeen tronie van Raefel Urbijn
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47655
.............................................................


Inv#.Lot1262.0064
Lot0064
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeenige huysen nae 't leven van Rembrant
Titleeenige huysen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47656
.............................................................


Inv#.Lot1262.0065
Lot0065
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen lantschappie naer 't leven van Rembrant
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47657
.............................................................


Inv#.Lot1262.0066
Lot0066
ArtistSEGHERS, HERCULES
Entryeenige huijsiens van Herculus Segersz.
Titleeenige huijsiens
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47660
.............................................................


Inv#.Lot1262.0067
Lot0067
ArtistPYNAS, JAN SYMONSZ.
Entryeen Juno van Pinas
TitleJuno
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47661
.............................................................


Inv#.Lot1262.0068
Lot0068
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van Jefta
TitleJefta
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Pre Lot HeaderIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47662
.............................................................


Inv#.Lot1262.0069
Lot0069
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen maria met een kindeken van Rembrant
Titlemaria met een kindeken
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47664
.............................................................


Inv#.Lot1262.0070
Lot0070
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen cruijstingh Cristi gemodelt vanden selven
Titlecruijstingh Cristi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47665
.............................................................


Inv#.Lot1262.0071
Lot0071
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen naeckte vrouwe vanden selven [Rembrant]
Titlenaeckte vrouwe
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47666
.............................................................


Inv#.Lot1262.0072
Lot0072
ArtistCARACCI, ANNIBALE
Entryeen copije nae Hanibal Crats
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47667
.............................................................


Inv#.Lot1262.0073(a)
Lot0073(a)
ArtistBROUWER, ADRIAEN
Entrytwee halve figuren van Bouwer
Titlehalf figure
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47668
.............................................................


Inv#.Lot1262.0073(b)
Lot0073(b)
ArtistBROUWER, ADRIAEN
Entrytwee halve figuren van Bouwer
Titlehalf figure
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47669
.............................................................


Inv#.Lot1262.0074
Lot0074
ArtistCARACCI, ANNIBALE
Entrynoch een copije nae Hanibal Crats
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47670
.............................................................


Inv#.Lot1262.0075
Lot0075
ArtistPORCELLIS, JAN (I)
Entryeen setie van Percelles
Titlesetie
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47671
.............................................................


Inv#.Lot1262.0076
Lot0076
ArtistEYCK, JAN VAN
Entryeen oude tronie van Van Eijck
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcamer
Montias2 Record#47672
.............................................................


Inv#.Lot1262.0077
Lot0077
ArtistVINCKS, ABRAHAM
Entryeen doode Contrefijtsel van Abraham Vinck
Titledoode Contrefeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47673
.............................................................


Inv#.Lot1262.0078
Lot0078
ArtistCLAESZ., AERT (AERT VAN LEYDEN)
Entryeen doode verreijsingh van Artie van Leijden
Titledoode verreijsingh
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47674
.............................................................


Inv#.Lot1262.0079
Lot0079
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen schets van Rembrandt
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typesketch
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47675
.............................................................


Inv#.Lot1262.0080
Lot0080
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen copije nae een schets van Rembrandt
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typesketch
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47676
.............................................................


Inv#.Lot1262.0081
Lot0081[a]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytwee tronien nae 't leven van Rembrant
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47677
.............................................................


Inv#.Lot1262.0081
Lot0081[b]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytwee tronien nae 't leven van Rembrant
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47678
.............................................................


Inv#.Lot1262.0082
Lot0082
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryde Inweijdingh vanden tempel Salomons in 't graeus vanden selven [Rembrant]
TitleInweijdingh vanden tempel Salomons
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typegrisaille
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47679
.............................................................


Inv#.Lot1262.0083
Lot0083
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryde besnijdenisse Cristi Copije nae Rembrant
Titlebesnijdenisse Cristi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47680
.............................................................


Inv#.Lot1262.0084
Lot0084[a]
ArtistSEGHERS, HERCULES
Entrytwee cleijne lantschappies van Hercules
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47682
.............................................................


Inv#.Lot1262.0084
Lot0084[b]
ArtistSEGHERS, HERCULES
Entrytwee cleijne lantschappies van Hercules
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47683
.............................................................


Inv#.Lot1262.0085
Lot0085
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bossie van een onbekend meester
Titlebossie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Pre Lot HeaderIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47684
.............................................................


Inv#.Lot1262.0086
Lot0086
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen Out mans tronie van Rembrant
TitleOut mans tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47685
.............................................................


Inv#.Lot1262.0087
Lot0087
ArtistSEGHERS, HERCULES
Entryeen groot lantschap van Hercules Segers
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47687
.............................................................


Inv#.Lot1262.0088
Lot0088
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen vrouwe tronie van Rembrant
Titlevrouwe tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47688
.............................................................


Inv#.Lot1262.0089
Lot0089
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen eendragt van 't lant vanden selven [Rembrant]
Titleeendragt van 't lant
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47689
.............................................................


Inv#.Lot1262.0090
Lot0090
ArtistJANSZ., GOVERT (MIJNHEER)
Entryeen dorpie van Govert Jansz.
Titledorpie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47691
.............................................................


Inv#.Lot1262.0091
Lot0091
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen ossie naer 't leven van Rembrant
Titleossie
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47692
.............................................................


Inv#.Lot1262.0092
Lot0092
ArtistGIORGIONE (GIORGIO DAL CASTELFRANCO)
Entryeen groot stuck van de Samaritaense vrouwe van Sjorjon waervan de helfte Pieter la Tombe is toekomende
Titlede Samaritaense vrouwe
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47693
.............................................................


Inv#.Lot1262.0093
Lot0093[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie antique beelden
Titleantique
Number36
SubjectANTIQUE
Typestatue
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47694
.............................................................


Inv#.Lot1262.0093
Lot0093[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie antique beelden
Titleantique
Number36
SubjectANTIQUE
Typestatue
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47695
.............................................................


Inv#.Lot1262.0093
Lot0093[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie antique beelden
Titleantique
Number36
SubjectANTIQUE
Typestatue
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47696
.............................................................


Inv#.Lot1262.0094
Lot0094
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen schets van de begraeffenis Cristi van Rembrant
Titlede begraeffenis Crist
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typesketch (probably of painting)
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47697
.............................................................


Inv#.Lot1262.0095
Lot0095
ArtistCLAESZ., AERT (AERT VAN LEYDEN)
Entryeen scheepie Petri van Aertie van Leijden
Titlescheepie Petri
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47698
.............................................................


Inv#.Lot1262.0096
Lot0096
ArtistSANZIO, RAFAELLO
Entryeen Maria beeltie van Raefel Urbijn
TitleMaria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47699
.............................................................


Inv#.Lot1262.0097
Lot0097
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen Cristi tronie van Rembrant
TitleCristi tronie
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47925
.............................................................


Inv#.Lot1262.0098
Lot0098
ArtistGRIMMER, ABEL
Entryeen wintertie van Grimmer
Titlewintertie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47700
.............................................................


Inv#.Lot1262.0099
Lot0099
ArtistNOVELLARA, LELIO DA
Entryd'Cruijssinge Cristi van Lelij de Novellaene
Titled'Cruijssinge Crist
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Caemer agter de Sijdelcaemer
Montias2 Record#47701
.............................................................


Inv#.Lot1262.0100
Lot0100
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
EntryCristus tronie van Rembrant
TitleCristus tronie
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47702
.............................................................


Inv#.Lot1262.0101
Lot0101
ArtistLASTMAN, PIETER
Entryeen ossie van Lasman
Titleossie
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomIn de Agercaemer offte Sael
Montias2 Record#47703
.............................................................


Inv#.Lot1262.0102
Lot0102
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen vanitas van Rembrant geretukeert
Titlevanitas
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47704
.............................................................


Inv#.Lot1262.0103
Lot0103
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen excehomo in 't graeuw van Rembrant
Titleexcehomo
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typegrisaille
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47705
.............................................................


Inv#.Lot1262.0104
Lot0104
ArtistLIEVENS, JAN (I)
Entryeen Abrahams offerhande van Jan Lievensz.
TitleAbrahams offerhande
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47706
.............................................................


Inv#.Lot1262.0105
Lot0105
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen vanitas van Rembrant geretukeert
Titlevanitas
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47707
.............................................................


Inv#.Lot1262.0106
Lot0106
ArtistSEGHERS, HERCULES
Entryeen lantschap in 't graeuw van Hercules Segers
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typegrisaille
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47708
.............................................................


Inv#.Lot1262.0107
Lot0107
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen Avont stont van Rembrant
TitleAvont stont
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Agtercaemer offte Sael
Montias2 Record#47709
.............................................................


Inv#.Lot1262.0108
Lot0108[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee aerdt clooten
Titleaerdt
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typeearth globe
RoomOp de Kunst Caemer
Pre Lot HeaderOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47710
.............................................................


Inv#.Lot1262.0108
Lot0108[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee aerdt clooten
Titleaerdt
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typeearth globe
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47711
.............................................................


Inv#.Lot1262.0109
Lot0109
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen doosien met mineraelen
Number7
SubjectACCESSORY
Typeminerals in box
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47712
.............................................................


Inv#.Lot1262.0110
Lot0110
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen pissent kintje
Titlepissent kintie
Number3
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47713
.............................................................


Inv#.Lot1262.0111
Lot0111
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee Oostindische backiens
Titlebackiens
Typebowls
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47714
.............................................................


Inv#.Lot1262.0112
Lot0112
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [Oostindische backien] nap met een sineessien
Titlenap met een sineesien
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typebowl with image of a little China man.
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47715
.............................................................


Inv#.Lot1262.0113
Lot0113
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen beelt van een keijserin
Titlekeijserin
Title Modifierprobably a l'antique
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47716
.............................................................


Inv#.Lot1262.0114
Lot0114
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen beelt van Tiberius
TitleTiberius
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47717
.............................................................


Inv#.Lot1262.0115
Lot0115
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tronie van Caijus
Titletronie van Caijus
Number31
SubjectFACE
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47718
.............................................................


Inv#.Lot1262.0116
Lot0116
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Caligula
TitleCaligula
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47719
.............................................................


Inv#.Lot1262.0117
Lot0117
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Heraclites
TitleHeraclites
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47720
.............................................................


Inv#.Lot1262.0118
Lot0118[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee porcelijne beeltiens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeporcelain statue
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47721
.............................................................


Inv#.Lot1262.0118
Lot0118[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee porcelijne beeltiens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeporcelain statue
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47722
.............................................................


Inv#.Lot1262.0119
Lot0119
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Nero
TitleNero
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47723
.............................................................


Inv#.Lot1262.0120
Lot0120
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Roomse keijser
TitleRoomse keijser
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47724
.............................................................


Inv#.Lot1262.0121
Lot0121
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen moor nae 't leven afgegooten
Titlemoor
Number3
SubjectGENRE
Typestatue of bronze or other cast metal
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47725
.............................................................


Inv#.Lot1262.0122
Lot0122
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Socrates
TitleSocrates
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47726
.............................................................


Inv#.Lot1262.0123
Lot0123
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Homerus
TitleHomerus
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typeprobably a bust of Homer
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47727
.............................................................


Inv#.Lot1262.0124
Lot0124
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Aristoteles
TitleAristoteles
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47728
.............................................................


Inv#.Lot1262.0125
Lot0125
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bruijne antique tronie
Titleantique tronie
Number36
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typeburnished metal statue
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47729
.............................................................


Inv#.Lot1262.0126
Lot0126
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Fausteijna
TitleFausteijna
Title ModifierFaustina was the wife of the emperor Marcus Aurelius
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47730
.............................................................


Inv#.Lot1262.0127
Lot0127
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen keijser Galba
Titlekeijser Galba
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47731
.............................................................


Inv#.Lot1262.0128
Lot0128
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [keijser] Otto
Titlekeijser Otto
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47732
.............................................................


Inv#.Lot1262.0129
Lot0129
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [keijser] Vetellius
TitleVetellius
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47733
.............................................................


Inv#.Lot1262.0130
Lot0130
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [keijser] Vesspasianes
TitleVesspasianes
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47734
.............................................................


Inv#.Lot1262.0131
Lot0131
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Titus Vespasianes
TitleTitus Vespasianes
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47735
.............................................................


Inv#.Lot1262.0132
Lot0132
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [keijser] Domitianus
Titlekeijser Domitianus
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47736
.............................................................


Inv#.Lot1262.0133
Lot0133
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [keijser] Silius Brutus
Titlekeijser Silius Brutus
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47737
.............................................................


Inv#.Lot1262.0133
Lot0133
Artist[ANONYMOUS]
Entry47 stucks soo see als aert was en diergelijcken
Number16
SubjectNATURALIA
Typeearth and see animals
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47737
.............................................................


Inv#.Lot1262.0134
Lot0134
Artist[ANONYMOUS]
Entry23 soo see als lant gedierte
Number16
SubjectNATURALIA
Typeearth and see animals
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47739
.............................................................


Inv#.Lot1262.0135
Lot0135[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryagt stucks pleijster wereck op 't leven afgegoten groot
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster cast after life
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47740
.............................................................


Inv#.Lot1262.0135
Lot0135[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryagt stucks pleijster wereck op 't leven afgegoten groot
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster cast after life
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47741
.............................................................


Inv#.Lot1262.0135
Lot0135[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryagt stucks pleijster wereck op 't leven afgegoten groot
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster cast after life
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47742
.............................................................


Inv#.Lot1262.0135
Lot0135[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryagt stucks pleijster wereck op 't leven afgegoten groot
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster cast after life
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47743
.............................................................


Inv#.Lot1262.0135
Lot0135[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryagt stucks pleijster wereck op 't leven afgegoten groot
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster cast after life
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47744
.............................................................


Inv#.Lot1262.0135
Lot0135[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entryagt stucks pleijster wereck op 't leven afgegoten groot
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster cast after life
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47745
.............................................................


Inv#.Lot1262.0135
Lot0135[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entryagt stucks pleijster wereck op 't leven afgegoten groot
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster cast after life
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47746
.............................................................


Inv#.Lot1262.0135
Lot0135[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entryagt stucks pleijster wereck op 't leven afgegoten groot
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster cast after life
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47747
.............................................................


Inv#.Lot1262.0136
Lot0136
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote quantiteijt hoorens, seegewassen, gietwerck op't leven afgegooten en veel andere rariteijten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster cast after life and naturalia
RoomOp de Kunst Caemer, op de agterste Richel
Pre Lot HeaderOp de agterste Richel
Montias2 Record#47748
.............................................................


Inv#.Lot1262.0137
Lot0137
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen beelt synde de anticke liefde
Titleanticke liefde
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typestatue
RoomOp de Kunst Caemer, op de agterste Richel
Montias2 Record#47749
.............................................................


Inv#.Lot1262.0138
Lot0138
ArtistMETSYS, QUENTIN
Entryeen raer gefigureert Iser schilt van Quintijn de Smith
Number7
SubjectACCESSORY
Typeshield decorated with figures
RoomOp de Kunst Caemer, op de agterste Richel
Montias2 Record#47777
.............................................................


Inv#.Lot1262.0139
Lot0139
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kassie met medalien
Number56
SubjectMEDAL(S)
Typecabinet with medals
RoomOp de Kunst Caemer, op de agterste Richel
Montias2 Record#47802
.............................................................


Inv#.Lot1262.014
Lot0140[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee volcomen naeckte figuren
Titlefigure
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer, op de agterste Richel
Montias2 Record#47751
.............................................................


Inv#.Lot1262.014
Lot0140[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee volcomen naeckte figuren
Titlefigure
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typestatue?
RoomOp de Kunst Caemer, op de agterste Richel
Montias2 Record#47752
.............................................................


Inv#.Lot1262.0141
Lot0141
Artist[ANONYMOUS]
Entryde doode beeltenis van Prins Maurits op sijn eijgen natuijrlijck wesen afgegoten
TitlePrins Maurits
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typedeath mask
RoomOp de Kunst Caemer, op de agterste Richel
Montias2 Record#47753
.............................................................


Inv#.Lot1262.0142
Lot0142[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen leeuw en een bul op het leven gebouceert
Titleleeuw
Number34
SubjectANIMALS
Typestatue
RoomOp de Kunst Caemer, op de agterste Richel
Montias2 Record#47754
.............................................................


Inv#.Lot1262.0142
Lot0142[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen leeuw en een bul op het leven gebouceert
Titlebul
Number34
SubjectANIMALS
Typestatue
RoomOp de Kunst Caemer, op de agterste Richel
Montias2 Record#47755
.............................................................


Inv#.Lot1262.0143
Lot0143
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen boeck vol schetsen van Rembrant
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typebooks full of sketches
RoomOp de Kunst Caemer
Pre Lot HeaderVolgen de Kunst boecken
Montias2 Record#47756
.............................................................


Inv#.Lot1262.0144
Lot0144
ArtistLEYDEN, LUCAS VAN
Entryeen boeck met hout printen van Lucas van Leijden
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typewoodcuts
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47757
.............................................................


Inv#.Lot1262.0145
Lot0145
ArtistWAEL, CORNELIS DE
Entryeen dito [boeck] hout printen van Wael
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typewoodcuts
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47758
.............................................................


Inv#.Lot1262.0146
Lot0146
ArtistVANNI, FRANCESCO
Entryeen dito [boeck] met kopere printen van Vani en anderen als meede barotius
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typecopper engravings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47759
.............................................................


Inv#.Lot1262.0147
Lot0147
ArtistSANZIO, RAFAELLO
Entryeen dito [boeck] met kopere printen van Raefel Urbijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typecopper engravings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47760
.............................................................


Inv#.Lot1262.0148
Lot0148
ArtistVERHULST, ROMBOUT
Entryeen vergult ledekantie gemodelt van Verhulst
Typegilded bed
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47761
.............................................................


Inv#.Lot1262.0149
Lot0149
ArtistLEYDEN, LUCAS VAN
Entryeen dito [boeck] met kopere printen van Lucas van Leijde soo dubbelt als enkelt
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typecopper engravings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47762
.............................................................


Inv#.Lot1262.0150
Lot0150
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [boeck] met teeckeningen vande principaelste meesters vande heele werelt
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typedrawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47763
.............................................................


Inv#.Lot1262.0151
Lot0151
ArtistMONTEGNA, ANDREA
Entry't kostelijcke boeck van Andre de Mantaingie
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typedrawings or prints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47764
.............................................................


Inv#.Lot1262.0152
Lot0152
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot dito [boeck] vol teeckeninge en printen van veele meesters
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typedrawings and prints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47765
.............................................................


Inv#.Lot1262.0153
Lot0153
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een grooter dito [boeck] vol teeckeninge en printen van verscheijde meesters
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typedrawings and prints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47766
.............................................................


Inv#.Lot1262.0154
Lot0154
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [boeck] vol curieuse minijateur teeckeninge nevens vescheijde hout en kopere printen van alderhande dragt
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typedrawings and prints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47767
.............................................................


Inv#.Lot1262.0155
Lot0155
ArtistBRUEGEL, PIETER (I)
Entryeen dito [boeck] vol printen van den ouden Breugel
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeprints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47768
.............................................................


Inv#.Lot1262.0156
Lot0156
ArtistSANZIO, RAFAELLO
Entryeen dito [boeck] met printen van Raefel Urbijn
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeprints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47769
.............................................................


Inv#.Lot1262.0157
Lot0157
ArtistSANZIO, RAFAELLO
Entryeen dito [boeck] seer kostelijcke printen vanden selven
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeprints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47770
.............................................................


Inv#.Lot1262.0158
Lot0158
ArtistTEMPESTA, ANTONIO
Entryeen dito [boeck] vol printen van Antonij Tempest
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeprints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47771
.............................................................


Inv#.Lot1262.0159
Lot0159
ArtistCRANACH, LUCAS
Entryeen dito [boeck] soo koper als hout printen van Lucas Craenoogh
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typecopper engravings and woodcuts
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47772
.............................................................


Inv#.Lot1262.0160
Lot0160
ArtistRIBERA, JUSEPE (LO SPAGNOLETTO)
Entryeen dito [boeck] van Hanibal, Augustijn en Loduwijck Crats, Guwido de Bolonese en Spanjolette
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeprints and drawings?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47773
.............................................................


Inv#.Lot1262.0161
Lot0161
ArtistTEMPESTA, ANTONIO
Entryeen dito [boeck] met gesneeden en geeste figuren van Antonij Tempeest
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typecopper engravings and etchings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47774
.............................................................


Inv#.Lot1262.0162
Lot0162
ArtistTEMPESTA, ANTONIO
Entryeen dito groot boeck vanden selven
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typecopper engravings and etchings?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47775
.............................................................


Inv#.Lot1262.0163
Lot0163
ArtistTEMPESTA, ANTONIO
Entryeen dito boeck uts [van Antonij Tempeest]
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typecopper engravings and etchings?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47776
.............................................................


Inv#.Lot1262.0164
Lot0164
ArtistGOLTZIUS, HENDRICK
Entryeen dito [boeck] met gesneeden kopere printen van Goltseus en Muller bestaende in Contrefijtsels
Titlecontrefijtsels
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typecopper engravings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47779
.............................................................


Inv#.Lot1262.0165
Lot0165
ArtistSANZIO, RAFAELLO
Entryeen dito [boeck] van Raefel de Urbijn seer schoonen druck
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeprints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47780
.............................................................


Inv#.Lot1262.0167
Lot0167
ArtistBROUWER, ADRIAEN
Entryeen dito [boeck] met teeckeninge van Ad. Brouwer
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typedrawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47781
.............................................................


Inv#.Lot1262.0167
Lot0167
ArtistTIZIANO VECELLO
Entryeen dito [boeck] seer groot met meest alle de wercken van Titian
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeprints?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47781
.............................................................


Inv#.Lot1262.0168
Lot0168
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen anticq boeck met een pertije Schetsen van Rembrant
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeantique book containing sketches
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47784
.............................................................


Inv#.Lot1262.0169
Lot0169
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen anticq boeck
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeantique book probably containing prints or drawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47785
.............................................................


Inv#.Lot1262.0170
Lot0170
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen groot boeck vol schetsen van Rembrant
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typebook containing sketches
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47786
.............................................................


Inv#.Lot1262.0171
Lot0171
Artist[ANONYMOUS]
Entrynog een anticq boeck ledich
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeempty antique book
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47787
.............................................................


Inv#.Lot1262.0172
Lot0172
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Chinees bakie met mineraelen
Title[untitled]
Number7
SubjectACCESSORY
Typeempty antique book
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47788
.............................................................


Inv#.Lot1262.0173
Lot0173
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote witte coraelberch
Number7
SubjectACCESSORY
Typecoral
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47789
.............................................................


Inv#.Lot1262.0174
Lot0174
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen boeck vol statuen koper snee
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typebook containing copper engravings of statues
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47790
.............................................................


Inv#.Lot1262.0175
Lot0175
ArtistHEEMSKERCK, MAERTEN VAN
Entryeen dito [boeck] van Heemskerck sijnde ael 't werck vanden selven
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typebook of prints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47791
.............................................................


Inv#.Lot1262.0176
Lot0176
ArtistRUBENS, PIETER PAUL
Entryeen boek vol contrefijtsels van van Dijck, Rubens en verscheijde meesters
Titleportraits
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeprints, drawings, or both
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47792
.............................................................


Inv#.Lot1262.0177
Lot0177
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [boeck] vol lantschappen van verscheijde meesters
Titlelantschappen
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeprints and drawings?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47793
.............................................................


Inv#.Lot1262.0178
Lot0178
ArtistBUONARROTI, MICHEL ANGELO
Entryeen dito [boeck] vol van de wercken van Michiel Angelo Bonarotti
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeprints after Michel Angelo and drawings?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47794
.............................................................


Inv#.Lot1262.0179
Lot0179
Artist[UNIDENTIFIED, ROEST]
Entryeen dito [boeck] met de bouleringe van Raefel, Roest, Hanibal Crats en Julio Bonasoni
Titlebouleringe
Number671
SubjectEROTICA
Typeprints and drawings?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47795
.............................................................


Inv#.Lot1262.018
Lot0180[a]
ArtistLORCK, MELCHIOR
Entryeen dito [boeck] vol Turcxe gebouwen Melchior Lorich, Hendrick van Aelst en andere meer uijtbeeldende het turcxe leven
Titlegebouwen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprints?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47796
.............................................................


Inv#.Lot1262.018
Lot0180[b]
ArtistLORCK, MELCHIOR
Entryeen dito [boeck] vol Turcxe gebouwen Melchior Lorich, Hendrick van Aelst en andere meer uijtbeeldende het turcxe leven
Titleandere uijtbeeldende het turcxe leven
Number3
SubjectGENRE
Typeprints?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47822
.............................................................


Inv#.Lot1262.0181
Lot0181
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [boeck] vol lantschappen van verscheijde meesters
Titlelantschappen
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeprints and drawings?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47797
.............................................................


Inv#.Lot1262.0182
Lot0182
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen Oostindies benneken daer in verscheijde prenten van Rembrant, Hollaert, Cocq en andere meer
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeprints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47798
.............................................................


Inv#.Lot1262.0183
Lot0183
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen boeck in swart leer gebonden met de beste schetsen van Rembrant
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typesketches
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47799
.............................................................


Inv#.Lot1262.0184
Lot0184
ArtistHOLBEIN, HANS (II)
Entryeen papiere kas vol printen van Hubse Marten, Holbeen, Hans Broesmer en Isarel van Ments
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47800
.............................................................


Inv#.Lot1262.0185
Lot0185
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrynoch een boeck van all de wercken van Rembrant
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typebook of prints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47801
.............................................................


Inv#.Lot1262.0186
Lot0186
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen boeck vol teeckeninge van Rembrant gedaen, bestaende in mans en vrouwe naeckt sijnde
Titlemans en vrouwe naeckt sijnde
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typedrawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47803
.............................................................


Inv#.Lot1262.0187
Lot0187
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [boeck] vol teeckeningen va alle Roomsche gebouwen en gesichten van alle de voornaemsche meesters
TitleRoomsche gebouwen en gesichten
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typedrawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47804
.............................................................


Inv#.Lot1262.0188
Lot0188
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen chineese ben vol gegoten contrefijtsels
Titlecontrefijtsels
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typeplaster casts
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47805
.............................................................


Inv#.Lot1262.0189
Lot0189
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen leech cunstboeck
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeempty konstboeck
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47806
.............................................................


Inv#.Lot1262.0190
Lot0190
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito als voiren [leech cunstboeck]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeempty konstboeck
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47807
.............................................................


Inv#.Lot1262.0191
Lot0191
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen dito [boeck] vol lantschappen nae 't leven geteeckent bij Rembrant
Titlelantschappen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typedrawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47808
.............................................................


Inv#.Lot1262.0192
Lot0192
ArtistRUBENS, PIETER PAUL
Entryeen dito [boeck] met proefdrucken van Rubens en Jaques Jordaens
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typetrial proofs (prints)
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47809
.............................................................


Inv#.Lot1262.0193
Lot0193
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [chinees bennettie] vol printen van architecture
Titlearchitecture
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47810
.............................................................


Inv#.Lot1262.0194
Lot0194
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen dito [chinees bennettie] vol teeckeningen van Rembrant bestaende in beesten nae 't leven
Titlebeesten
Number34
SubjectANIMALS
Typedrawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47811
.............................................................


Inv#.Lot1262.0195
Lot0195
ArtistFLORIS, FRANS (I)
Entryeen dito [chinees bennettie] vol printen van Frans Floris, Buijtewech, Goltseus, en Abraham Bloener (sic)
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47812
.............................................................


Inv#.Lot1262.0196
Lot0196
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen paquet vol antickse teeckeninge van Rembrant
Title[untitled]
Number36
SubjectANTIQUE
Typedrawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47813
.............................................................


Inv#.Lot1262.0197
Lot0197
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entry5 boeckiens in quarto vol teeckeninge van Rembrant
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typedrawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47814
.............................................................


Inv#.Lot1262.0198
Lot0198
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [boeck] vol printen vande Architecture
TitleArchitecture
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47815
.............................................................


Inv#.Lot1262.0199
Lot0199
ArtistCALLOT, JACQUES
Entrygants Jerusalem van Jacob Calot
Titlegants Jerusalem
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47816
.............................................................


Inv#.Lot1262.0200
Lot0200
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen parckement boeck vol lantschappen nae 't leven van Rembrant
Titlelantschappen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typedrawings?
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47817
.............................................................


Inv#.Lot1262.0201
Lot0201
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen dito [parckement boeck] vol figuer schetsen van Rembrant
Titlefiguren
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typesketches (drawings)
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47818
.............................................................


Inv#.Lot1262.0202
Lot0202
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen dito [parckement boeck] uts [van Rembrant]
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typesketches (drawings)
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47819
.............................................................


Inv#.Lot1262.0203
Lot0203
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen boeckje vol gesichten geteeckent van Rembrant
Titlegesichten
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typedrawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47820
.............................................................


Inv#.Lot1262.0204
Lot0204
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [boeckje] met treffelijcke schriften
Title[untitled]
Number672
SubjectCALLIGRAPHY
Typedrawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47821
.............................................................


Inv#.Lot1262.0205
Lot0205
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen dito [boeckje] vol Statuen van Rembrant nae 't leven geteeckent
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawings after statues
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47823
.............................................................


Inv#.Lot1262.0206
Lot0206
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen dito [boeckje] uts. [vol Statuen van Rembrant nae 't leven geteeckent]
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawings after statues
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47824
.............................................................


Inv#.Lot1262.0207
Lot0207
ArtistLASTMAN, PIETER
Entryeen dito [boeckje] vol schetsen van Pieter Lasman met de pen geteeckent
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepen drawings
RoomOp de Kunst caemer
Montias2 Record#47825
.............................................................


Inv#.Lot1262.0208
Lot0208
ArtistLASTMAN, PIETER
Entryeen dito [boeckje] van Lasman met root krijt
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typered chalk drawings
RoomOp de Kunst caemer
Montias2 Record#47827
.............................................................


Inv#.Lot1262.0209
Lot0209
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen dito [boeckje] schetsen van Rembrant met de pen geteeckent
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepen drawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47828
.............................................................


Inv#.Lot1262.0210
Lot0210
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen dito [boeckje] uts. [schetsen van Rembrant met de pen geteeckent]
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepen drawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47829
.............................................................


Inv#.Lot1262.0211
Lot0211
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen dito [boeckje] uts. als voiren [schetsen van Rembrant met de pen geteeckent]
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepen drawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47830
.............................................................


Inv#.Lot1262.0212
Lot0212
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrynoch een dito [boeckje] vanden selven [schetsen van Rembrant met de pen geteeckent]
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepen drawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47831
.............................................................


Inv#.Lot1262.0213
Lot0213
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrynoch een dito [boeckje] vanden selven [schetsen van Rembrant met de pen geteeckent]
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepen drawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47832
.............................................................


Inv#.Lot1262.0214
Lot0214
ArtistSAVERY, ROELANDT
Entryeen dito [boeck] groot met teeckeningen in 't Tirol van Roelant Savrij nae 't leven geteeckent
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47833
.............................................................


Inv#.Lot1262.0215
Lot0215
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [boeck] vol teeckeninge van diversche voorname meesters
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47834
.............................................................


Inv#.Lot1262.0216
Lot0216
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen dito [boeck] in quarto vol schetsen van Rembrant
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawings, sketches
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47835
.............................................................


Inv#.Lot1262.0217
Lot0217
ArtistD√úRER, ALBRECHT
Entry't proportie boeck van Albert Durer houtsnee
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typewoodcuts
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47836
.............................................................


Inv#.Lot1262.0218
Lot0218
ArtistLIEVENS, JAN (I)
Entrynoch een gesneeden boeck met printen de wercken van Jan Lievensz. en Ferdinando Bol
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47837
.............................................................


Inv#.Lot1262.0219
Lot0219
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeenige packetten met schetsen soo van Rembrant als andere
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawings, sketches
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47838
.............................................................


Inv#.Lot1262.0220
Lot0220
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen pertije papier heel groot format
Number7
SubjectACCESSORY
Typepaper
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47839
.............................................................


Inv#.Lot1262.0221
Lot0221
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen kas met printen van van Vliet naer schilderijen van Rembrant
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints after Rembrandt paintings
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47840
.............................................................


Inv#.Lot1262.0221
Lot0221
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen laede daer in een paradijs vogel (en ses waijers)
Number16
SubjectNATURALIA
Typebird of paradise
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47840
.............................................................


Inv#.Lot1262.0222
Lot0222
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Hoogduijts boeck met oorlochs figueren
Titleoorlochs figuren
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typemilitary illustrations
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47842
.............................................................


Inv#.Lot1262.0223
Lot0223
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [Hoogduijts boeck] met hout figuren
Titlefiguren
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typewoodcuts
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47843
.............................................................


Inv#.Lot1262.0224
Lot0224
ArtistSTIMMER, TOBIAS
Entryeen dito hoogduijtsche Flavio Fevus gestoffeert met figueren van Tobias Timmerman
Titlefiguren
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typeprinted illustrations
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47844
.............................................................


Inv#.Lot1262.0225
Lot0225
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen marmer schrijftoortie
Number7
SubjectACCESSORY
Typemarble ink stand
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47845
.............................................................


Inv#.Lot1262.0226
Lot0226
Artist[ANONYMOUS]
Entryde pleyster vorm van prins Maurits
Titleprins Maurits
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeplaster cast
RoomOp de Kunst Caemer
Montias2 Record#47846
.............................................................


Inv#.Lot1262.0227
Lot0227
ArtistCLAESZ., AERT (AERT VAN LEYDEN)
Entryeen Joseph van Aertie van Leijden
TitleJoseph
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Room't Voorvertrek voor de kunst Caemer
Pre Lot Header't Voorvertrek voor de kunst Caemer
Montias2 Record#47847
.............................................................


Inv#.Lot1262.0228
Lot0228[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 belijste printen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
Room't Voorvertrek voor de kunst Caemer
Montias2 Record#47848
.............................................................


Inv#.Lot1262.0228
Lot0228[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 belijste printen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
Room't Voorvertrek voor de kunst Caemer
Montias2 Record#47849
.............................................................


Inv#.Lot1262.0228
Lot0228[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 belijste printen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
Room't Voorvertrek voor de kunst Caemer
Montias2 Record#47850
.............................................................


Inv#.Lot1262.0229
Lot0229
Artist[ANONYMOUS]
Entryd'groetenis van Maria
Titled'groetenis van Maria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Room't Voorvertrek voor de kunst Caemer
Montias2 Record#47851
.............................................................


Inv#.Lot1262.0230
Lot0230
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen lantschappie nae 't leven van Rembrant
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Room't voorvetrek voor de Kunstcaemer
Montias2 Record#47853
.............................................................


Inv#.Lot1262.0231
Lot0231
ArtistSEGHERS, HERCULES
Entryeen lantschappie van Hercules Segers
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Room't Voorvertrek voor de Kunstcaemer
Montias2 Record#47854
.............................................................


Inv#.Lot1262.0232
Lot0232
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entry't Afdoeningh van 't kruijs van Rembrant
Title't Afdoeinging van 't kruijs
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Room't Voorvetrek voor de Kunstcaemer
Montias2 Record#47855
.............................................................


Inv#.Lot1262.0233
Lot0233
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tronie nae 't leven
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Room't Voorvetrek voor de Kunstcaemer
Montias2 Record#47856
.............................................................


Inv#.Lot1262.0234
Lot0234
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen dootshooft van Rembrant overschildert
Titledootshooft
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Room't Voorvetrek voor de Kunstcaemer
Montias2 Record#47857
.............................................................


Inv#.Lot1262.0235
Lot0235
ArtistVIANEN, ADAM VAN
Entryeen pleijster badt van Diana van Adam van Viane
Titlebadt van Diana
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Room't Voorvetrek voor de Kunstcaemer
Montias2 Record#47859
.............................................................


Inv#.Lot1262.0236
Lot0236
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen model nae 't leven van Rembrant
Titlemodel
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
Room't Voorvetrek voor de Kunstcaemer
Montias2 Record#47860
.............................................................


Inv#.Lot1262.0237
Lot0237
ArtistRIJN, TITUS VAN
Entrydrie hondekens nae 't leven van Titus van Ryn
Titledrie hondekens
Number34
SubjectANIMALS
Typeprobably a drawing
Room't Voorvetrek voor de Kunstcaemer
Montias2 Record#47861
.............................................................


Inv#.Lot1262.0238
Lot0238
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen geschildert boeck van den selven [Titus van Ryn]
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeperhaps guache or water colors
Room't Voorvetrek voor de Kunstcaemer
Montias2 Record#47862
.............................................................


Inv#.Lot1262.0239
Lot0239
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen Marias tronie vanden selven [Titus van Ryn]
TitleMarias tronie
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting ?
Room't Voorvetrek voor de Kunstcaemer
Montias2 Record#47863
.............................................................


Inv#.Lot1262.0240
Lot0240
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen Maneschijntje van Rembrant overschildert
TitleManeschijntje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Room't voorvetrek voor de Kunstcaemer
Montias2 Record#47864
.............................................................


Inv#.Lot1262.0241
Lot0241
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen copye mae de geeselingh Cristi nae Rembrant
Titlede geeselingh Cristi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Room't voorvetrek voor de Kunstcaemer
Buyer NotesPerhaps a copy after the geeselingh Cristi by Rembrandt of LOT 0058.
Montias2 Record#47865
.............................................................


Inv#.Lot1262.0242
Lot0242
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen naeckt vrouwtie gemodelt nae 't leven van Rembrant
Titlenaeckt vrouwtie
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
Room't voorvetrek voor de Kunstcaemer
Buyer NotesPerhaps a copy after the geeselingh Cristi by Rembrandt of LOT 0058.
Montias2 Record#47866
.............................................................


Inv#.Lot1262.0243
Lot0243
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen begonne lantschappie nae 't leven vanden selven [Rembrant]
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Room't voorvetrek voor de Kunstcaemer
Buyer NotesPerhaps a copy after the geeselingh Cristi by Rembrandt of LOT 0058.
Montias2 Record#47867
.............................................................


Inv#.Lot1262.0243
Lot0243
ArtistHALS, DIRCK
Entryeen cleijn stuckie vanden jonge Hals
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Room't voorvetrek voor de Kunstcaemer
Buyer NotesPerhaps a copy after the geeselingh Cristi by Rembrandt of LOT 0058.
Montias2 Record#47867
.............................................................


Inv#.Lot1262.0244
Lot0244
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vissie nae 't leven
Titlevissie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Room't voorvetrek voor de Kunstcaemer
Buyer NotesPerhaps a copy after the geeselingh Cristi by Rembrandt of LOT 0058.
Montias2 Record#47869
.............................................................


Inv#.Lot1262.0245
Lot0245
ArtistVIANEN, ADAM VAN
Entryeen becken gepleijstert met naeckte figueren van Adam van Vianen
Titlenaeckte figuren
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typeplaster bowl with figures
Room't Voorvetrek voor de Kunstcaemer
Montias2 Record#47870
.............................................................


Inv#.Lot1262.0246
Lot0246
Artist[ANONYMOUS]
Entry33 stucks anticq hantgeweer en blaes instrumenten
Number7
SubjectACCESSORY
Typehand weapons an wind instruments
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't eerste Vack
Pre Lot HeaderOp de Cleijne Schildercaemer, in 't eerste vack
Montias2 Record#47871
.............................................................


Inv#.Lot1262.0247
Lot0247
Artist[ANONYMOUS]
Entry60 stucks soo indiaens hantgeweer, pijlen, schichten, asegaijen en bogen
Number7
SubjectACCESSORY
TypeIndian weapons
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't tweede Vack
Pre Lot HeaderOp de Cleijne Schildercaemer, in 't tweede vack
Montias2 Record#47872
.............................................................


Inv#.Lot1262.0248
Lot0248
Artist[ANONYMOUS]
Entry13 stucks soo bembuijsen als fluijt instrumenten
Number7
SubjectACCESSORY
Typereed instruments
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't derde Vack
Pre Lot HeaderOp de Cleijne Schildercaemer, in 't derde Vack
Montias2 Record#47873
.............................................................


Inv#.Lot1262.0249
Lot0249
Artist[ANONYMOUS]
Entry13 stucks pijlen, boogen, schilden als anders
Number7
SubjectACCESSORY
Typeweapons
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't selve Vack
Montias2 Record#47874
.............................................................


Inv#.Lot1262.0250
Lot0250
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote pertije handen en tronien op 't leven afgegooten met een harp en een turcxe boogh
Titlehanden en tronien
Number7
SubjectHAND, FOOT, BODY PART
Typecasts of body parts and miscellaneous
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vierde Vack
Pre Lot HeaderIn 't vierde vack
Montias2 Record#47875
.............................................................


Inv#.Lot1262.0251
Lot0251
Artist[ANONYMOUS]
Entry17 handen en armen op 't leven afgegoten
Titlehanden en armen
Number7
SubjectHAND, FOOT, BODY PART
Typecasts of body parts
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Pre Lot HeaderIn 't vijfde vack
Montias2 Record#47876
.............................................................


Inv#.Lot1262.0252
Lot0252
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen pertije harthoornen
Number16
SubjectNATURALIA
Typedeer horns
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47877
.............................................................


Inv#.Lot1262.0253
Lot0253
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 cluijt en voet bogen
Number7
SubjectACCESSORY
Typecrossbows and footbows
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47878
.............................................................


Inv#.Lot1262.0254
Lot0254
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 antieckse hoeden en schilden
Number7
SubjectACCESSORY
Typeantique helmets and shields
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47879
.............................................................


Inv#.Lot1262.0255
Lot0255
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 kalbassen en flessen
Number7
SubjectACCESSORY
Typegourds and bottles
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47880
.............................................................


Inv#.Lot1262.0256
Lot0256[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 gebouceerde contrefijtsels sijde Bartholt Been en sijn huijsvrouw
Titlecontrefijtsel van Bartholt Been
Title Modifierprobably Barthel Beham (c.1502-1540)
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typesculpture
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47881
.............................................................


Inv#.Lot1262.0256
Lot0256[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 gebouceerde contrefijtsels sijde Bartholt Been en sijn huijsvrouw
Titlecontrefijtsel van Bartholt Beens huijsvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typesculpture
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47882
.............................................................


Inv#.Lot1262.0257
Lot0257
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen pleijster gietsel van een Griecks anticq
TitleGrieks anticq
Number36
SubjectANTIQUE
Typeplaster cast
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47883
.............................................................


Inv#.Lot1262.0258
Lot0258
Artist[ANONYMOUS]
Entryden statue vanden keyser Agriepa
Titlede keyser Agriepa
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47884
.............................................................


Inv#.Lot1262.0259
Lot0259
Artist[ANONYMOUS]
Entryditto [statue] van den keyser Aurelius
Titlede keyser Aurelius
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typestatue
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47885
.............................................................


Inv#.Lot1262.0260
Lot0260
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Cristus tronie nae 't leven
TitleCristus tronie
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting or statue ?
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47886
.............................................................


Inv#.Lot1262.0261
Lot0261
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Saters tronie met hoorenen
TitleSaters tronie met hoorenen
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typestatue ?
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47887
.............................................................


Inv#.Lot1262.0262
Lot0262
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Sibilla antique
TitleSibilla
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typestatue
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47888
.............................................................


Inv#.Lot1262.0263
Lot0263
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen antieckse Laechon
TitleLaechon
Number81
SubjectGREEK, ROMAN. OTHER SAGAS
Typestatue ?
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47890
.............................................................


Inv#.Lot1262.0264
Lot0264
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot Seegewas
TitleSeegewas
Number16
SubjectNATURALIA
Typesea plant
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47891
.............................................................


Inv#.Lot1262.0265
Lot0265
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Vitellius
TitleVitellius
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typeprobably a statue or plaster cast
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47892
.............................................................


Inv#.Lot1262.0266
Lot0266
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Seneca
TitleSeneca
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typeprobably a statue or plaster cast
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47893
.............................................................


Inv#.Lot1262.0267
Lot0267
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 a 4 antique tronien
Titletronien
Number31
SubjectFACE
Typeprobably statues or plaster casts
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47894
.............................................................


Inv#.Lot1262.0268
Lot0268
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch 4 andere tronien
Titletronien
Number31
SubjectFACE
Typeprobably statues or plaster casts
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47895
.............................................................


Inv#.Lot1262.0269
Lot0269
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen metael stuckie geschut
Titlegeschut
Number7
SubjectACCESSORY
Typeperhaps a model of a cannon
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47896
.............................................................


Inv#.Lot1262.0270
Lot0270
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen pertije antieckse lappen van diversche coleuren
Titlelappen
Number7
SubjectACCESSORY
Typetextile fabrics of various colors
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47897
.............................................................


Inv#.Lot1262.0271
Lot0271
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 snaer instrumenten
Titlesnaer instrumenten
Number7
SubjectACCESSORY
Typestring instruments
RoomOp de Cleijne Schildercaemer, in 't vijfde Vack
Montias2 Record#47898
.............................................................


Inv#.Lot1262.0272
Lot0272[a]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytwee schilderijties van Rembrant
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Room't voorvetrek voor de Kunstcaemer
Montias2 Record#47900
.............................................................


Inv#.Lot1262.0272
Lot0272[b]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytwee schilderijties van Rembrant
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Room't voorvetrek voor de Kunstcaemer
Montias2 Record#47901
.............................................................


Inv#.Lot1262.0273
Lot0273
Artist[ANONYMOUS]
Entry20 stucks helbaerden, slachswaerden, en jndiaense waijers
Number7
SubjectACCESSORY
Typeweapons and Indian fans
RoomIn de groote Schildercaemer
Pre Lot HeaderIn de groote Schildercaemer
Montias2 Record#47903
.............................................................


Inv#.Lot1262.0274
Lot0274
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen jndiaans mans en vrouwe cleet
Number7
SubjectACCESSORY
TypeIndian dress
RoomIn de groote Schildercaemer
Montias2 Record#47904
.............................................................


Inv#.Lot1262.0275
Lot0275
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen casket van een reus
Title Modifiernaturalia?
Number16
SubjectNATURALIA
Typegiant's head
RoomIn de groote Schildercaemer
Montias2 Record#47905
.............................................................


Inv#.Lot1262.0276
Lot0276
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 curas harnassen
Number7
SubjectACCESSORY
Typecuirasses (armor)
RoomIn de groote Schildercaemer
Montias2 Record#47906
.............................................................


Inv#.Lot1262.0277
Lot0277
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen houte trompeth
Number7
SubjectACCESSORY
Typewooden trumpet
RoomIn de groote Schildercaemer
Montias2 Record#47907
.............................................................


Inv#.Lot1262.0278
Lot0278
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytwee mooren in een stuck van Rembrant
Titletwee mooren
Number31
SubjectFACE
Typepainting?
RoomIn de groote Schildercaemer
Montias2 Record#47909
.............................................................


Inv#.Lot1262.0279
Lot0279
ArtistBUONARROTI, MICHEL ANGELO
Entryeen kindeken van Michael Angelo Bonalotti
Titlekindeken
Number32
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typesculpture? cast?
RoomIn de groote Schildercaemer
Montias2 Record#47910
.............................................................


Inv#.Lot1262.0280
Lot0280
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen leeue en een leeuwinnen huijt met twe bonte rocken
Number16
SubjectNATURALIA
Typelion's skins and coats
RoomOp de Schilderloos
Pre Lot HeaderOp de Schilderloos
Montias2 Record#47911
.............................................................


Inv#.Lot1262.0281
Lot0281
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot stuck sijnde Danae
TitleDanae
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomOp de Schilderloos
Montias2 Record#47912
.............................................................


Inv#.Lot1262.0282
Lot0282
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen pitoor nae 't leven van Rembrant
Titlepitoor
Title Modifierperhaps the bittern which appears in his self-portrait with a bittern in Dresden
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomOp de Schilderloos
Montias2 Record#47913
.............................................................


Inv#.Lot1262.0283
Lot0283[a]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't cleijne kantoor
Pre Lot HeaderOp 't cleijne kantoor
Montias2 Record#47914
.............................................................


Inv#.Lot1262.0283
Lot0283[b]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't cleijne kantoor
Montias2 Record#47915
.............................................................


Inv#.Lot1262.0283
Lot0283[c]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't cleijne kantoor
Montias2 Record#47916
.............................................................


Inv#.Lot1262.0283
Lot0283[d]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't cleijne kantoor
Montias2 Record#47917
.............................................................


Inv#.Lot1262.0283
Lot0283[e]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't cleijne kantoor
Montias2 Record#47918
.............................................................


Inv#.Lot1262.0283
Lot0283[f]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't cleijne kantoor
Montias2 Record#47919
.............................................................


Inv#.Lot1262.0283
Lot0283[g]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't cleijne kantoor
Montias2 Record#47920
.............................................................


Inv#.Lot1262.0283
Lot0283[h]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't cleijne kantoor
Montias2 Record#47921
.............................................................


Inv#.Lot1262.0283
Lot0283[i]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't cleijne kantoor
Montias2 Record#47922
.............................................................


Inv#.Lot1262.0283
Lot0283[j]
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entrytien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't cleijne kantoor
Montias2 Record#47923
.............................................................