The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Bertels, Hendrick (1672/02/05)]

Inv#.Lot1263.0001
Lot0001
ArtistBRUEGEL, PIETER (I)
Entryeen schildereij van de Cruijssing Crijstij van den Ouden Breugel
Titlede Cruijssing Crijstij
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Value150 |t gulden
Pre Lot HeaderIn 't voorhuijs
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een Kruijssingh Cristij van Van Breugel f. 150:--:--
Montias2 Record#47931
.............................................................


Inv#.Lot1263.0002
Lot0002
ArtistWOUWERMAN, PHILIPS
Entryeen schildereij van Philip Wouwermans een piecquertie
Titlepiecquertie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Value400 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een picquer van Wouwerman f 400:--:--
Montias2 Record#4
.............................................................


Inv#.Lot1263.0003
Lot0003
ArtistPORCELLIS, JAN (I)
Entryeen schildereij van Parssellis een stil watertien
Titlestil watertien
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Value80 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een water van Persselles f 80:--:--
Montias2 Record#47934
.............................................................


Inv#.Lot1263.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen teeckeninghetie
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomIn 't voorhuijs
Montias2 Record#47935
.............................................................


Inv#.Lot1263.0005
Lot0005
ArtistPOELENBURGH, CORNELIS VAN
Entryeen Venus van Poelenburgh
TitleVenus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Value180 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is taken from the second inventory: een vrouwtien van Poelenburgh f. 180:--:--
Montias2 Record#47936
.............................................................


Inv#.Lot1263.0006
Lot0006
ArtistJORDAENS, JACOB
Entryeen schildereij batallie van Jordaens
Titlehistorie
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Value[unassessed]
Buyer NotesThere is no batallie in the second, assessed inventory.
Montias2 Record#47938
.............................................................


Inv#.Lot1263.0007
Lot0007
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen schildereij van Rembrant een oudt vrouwtie
Titleoudt vrouwtie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Value400 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een vrouwtie van Rembrandt f 400:--:--
Montias2 Record#47940
.............................................................


Inv#.Lot1263.0008
Lot0008
ArtistBERCHEM, CLAES PIETERSZ.
Entryeen dito [schildereij] lantschap van Van Berghem
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Binnencaemer
Value200 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de binnencaemer
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een stuck van Berchem (in de Binnekamer) f 200:--:--
Montias2 Record#47941
.............................................................


Inv#.Lot1263.0009
Lot0009
ArtistLAER, PIETER VAN (BAMBOOTS)
Entryeen dito [lantschap?] van Bamboodts
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value100 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een stuck van Bamboots f 100:--:--
Montias2 Record#47942
.............................................................


Inv#.Lot1263.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schildereij] pleijsteringh van soldaten van [left blank]
Titlepleijsteringh van soldaten
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de Binnencaemer
Buyer NotesNo such subject occurs in the second (assessed) inventory.
Montias2 Record#47943
.............................................................


Inv#.Lot1263.0011
Lot0011
ArtistBERNAERTSZ., ISAACK
Entryeen blompodt van Bernards
Titleblompodt
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de Binnencaemer
Value40 |t gulden
Buyer NotesThe first name of the artist and the evaluation are from the second inventory: een stuck van Isack Bernards (in the Binnekamer) f 40:--:--
Montias2 Record#47944
.............................................................


Inv#.Lot1263.0012
Lot0012
ArtistTROYEN, ROMBOUT VAN
Entryeen Dina van Van Troijen
TitleDina
Title Modifierprobably Diana
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de Binnencaemer
Value30 |t gulden
Buyer NotesThe first name of the artist and the evaluation are from the second inventory: een stuck van Rombout van Troijen (in the Binnekamer) f 30:--:--
Montias2 Record#47945
.............................................................


Inv#.Lot1263.0013
Lot0013
ArtistPORCELLIS, JAN (I)
Entryeen watertien van Perssellis
Titlewatertien
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Iconclass25H23
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Value50 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een stuck van Parssellis f 50:--:-- (in the Binnekamer)
Montias2 Record#47946
.............................................................


Inv#.Lot1263.0014
Lot0014[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee albaster beelden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomIn de Binnencaemer
Montias2 Record#47947
.............................................................


Inv#.Lot1263.0014
Lot0014[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee albaster beelden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
RoomIn de Binnencaemer
Montias2 Record#47948
.............................................................


Inv#.Lot1263.0015
Lot0015[a]
ArtistQUELLINUS, ARTUS
Entryvier Burghemesters van pleijster door Quellinus
TitleBurghemester
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeplaster statue
RoomIn de Binnencaemer
Montias2 Record#47949
.............................................................


Inv#.Lot1263.0015
Lot0015[b]
ArtistQUELLINUS, ARTUS
Entryvier Burghemesters van pleijster door Quellinus
TitleBurghemester
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeplaster statue
RoomIn de Binnencaemer
Montias2 Record#47950
.............................................................


Inv#.Lot1263.0015
Lot0015[c]
ArtistQUELLINUS, ARTUS
Entryvier Burghemesters van pleijster door Quellinus
TitleBurghemester
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeplaster statue
RoomIn de Binnencaemer
Montias2 Record#47951
.............................................................


Inv#.Lot1263.0015
Lot0015[d]
ArtistQUELLINUS, ARTUS
Entryvier Burghemesters van pleijster door Quellinus
TitleBurghemester
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeplaster statue
RoomIn de Binnencaemer
Montias2 Record#47952
.............................................................


Inv#.Lot1263.0016
Lot0016
ArtistWOUWERMAN, PHILIPS
Entryeen batalie van Wouwermans seer groodt
Titlebatalie
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
RoomOp de Sael
Value800 |t gulden
Pre Lot HeaderOp de Sael
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een batalie van Philips Wouwermans (op de Sael) f 800:--:--
Montias2 Record#47953
.............................................................


Inv#.Lot1263.0017
Lot0017
ArtistWOUWERMAN, PHILIPS
Entryeen jagt van de selffde groote van dito [Wouwermans]
Titlejagt
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de Sael
Value700 |t gulden
Pre Lot HeaderOp de Sael
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een jaght van dito [Philips Wouwermans] (op de Sael): f 700:--:--
Montias2 Record#47954
.............................................................


Inv#.Lot1263.0018
Lot0018
ArtistDYCK, ANTHONIE VAN
Entryeen conterfeijtsel levensgroote van Van Dijck
Titleconterfeijtsel
Title Modifierportrait of a man (see NOTES below)
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de Sael
Value400 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is taken from the second inventory: een man levensgroote van Van Deijck (op de Sael): f 400:--:--
Montias2 Record#47955
.............................................................


Inv#.Lot1263.0019
Lot0019
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen conterfeijtsel van Rembrandt van Rijn
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de Sael
Value36 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een tronij van Rembrandt f 36:--:--
Montias2 Record#47956
.............................................................


Inv#.Lot1263.0020
Lot0020
ArtistTHIVAERT, DANIEL JANSZ.
Entryeen vanitas van Tieraerdt
Titlevanitas
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de Sael
Value90 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een vanitas van Tirardt f 90:--:-- Tiraert in the first inventory and Tirardt in the second may be based on a misreading of Tivaert and Tivardt respectivel.
Montias2 Record#47957
.............................................................


Inv#.Lot1263.0021
Lot0021
ArtistSAVOY, CAREL VAN
Entryeen badt van Diana van Savoij
Titlebadt van Diana
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomOp de Sael
Value160 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een badt van Diana van Savoijen (op de Sael) f 160:--:--
Montias2 Record#47958
.............................................................


Inv#.Lot1263.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap van [left blank]
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de Sael
Value120 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is tentatively attributed from the second inventory: een lantschap (op de Sael) f 160:--:--. It is the only unattribued landscape in the Sael.
Montias2 Record#47959
.............................................................


Inv#.Lot1263.0023
Lot0023
ArtistTIZIANO VECELLO
Entryeen Europa van Titiaen
TitleEuropa
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomOp de Sael
Value280 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een Europa van Titiaen f 280:--:--
Montias2 Record#47960
.............................................................


Inv#.Lot1263.0024
Lot0024
ArtistPEETERS, BONAVENTURA
Entryeen zeehaven van B. Peeters
Titlezeehaven
Number59
SubjectSEA PORT
Typepainting
Value150 |t gulden
Buyer NotesThe full first name of the artist and the evaluation are taken from the second inventory: een zeehave van Bonaventur Peeters f 150:--:--
Montias2 Record#47961
.............................................................


Inv#.Lot1263.0025
Lot0025
ArtistROMEYN, WILLEM
Entryeen landtschap met beessiens van W. Romaeijn
Titlelandtschap met beessiens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de Sael
Value36 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een lantschap van Romeijn (op de Sael) f 36:--:--
Montias2 Record#47962
.............................................................


Inv#.Lot1263.0026
Lot0026
ArtistWOUWERMAN, PHILIPS
Entryeen dito [lantschap] met 2 paertiens van Wauwermans
Titlelantschap met 2 paertiens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de Sael
Value100 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: twee dooteetters van Wouwermans (op de Sael) f 100:--:--
Montias2 Record#47963
.............................................................


Inv#.Lot1263.0027
Lot0027
ArtistPOELENBURGH, CORNELIS VAN
Entryeen dito [lantschap] van Poelenburgh
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de Sael
Value60 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is taken from the second inventory: een landtschap van Poelenburgh (op de Sael) f 60:--:--
Montias2 Record#47964
.............................................................


Inv#.Lot1263.0028
Lot0028
ArtistDOES, JACOB VAN DER (I)
Entryeen dito [lantschap] van Van der Does
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value40 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een landtschap van Van der Does (op de Sael) f 40:--:--
Montias2 Record#47965
.............................................................


Inv#.Lot1263.0029
Lot0029
ArtistMARTSEN, JAN, DE JONGE
Entryeen ruijter van [left blank]
Titleruijter
Number23
SubjectRIDER OR RIDERS ON HORSEBACK
Typepainting
RoomIn de Kelderkeucken
Value80 |t gulden
Buyer NotesThe attribution and the evaluation are based on the second inventory een ruijter van Jan Martsen f 80:--:-- (in 't voorhuijs)
Montias2 Record#47967
.............................................................


Inv#.Lot1263.0030
Lot0030
ArtistAVERCAMP, HENDRICK
Entryeen landtschap van de Stom
Titlelandtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Kelderkeucken
Value100 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de Kelderkeucken
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een lantschap van de Stom (in 't voorhuijs) f 100:--:--
Montias2 Record#47966
.............................................................


Inv#.Lot1263.0031
Lot0031[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie cleijne lantschappies
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Kelderkeucken
Montias2 Record#47974
.............................................................


Inv#.Lot1263.0031
Lot0031[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie cleijne lantschappies
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Kelderkeucken
Montias2 Record#47968
.............................................................


Inv#.Lot1263.0031
Lot0031[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie cleijne lantschappies
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Kelderkeucken
Montias2 Record#47969
.............................................................


Inv#.Lot1263.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Sint-Peters scheepien
TitleSint-Peters scheepien
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Kelderkeucken
Value20 |t gulden
Buyer NotesThe evaluation is based on the second inventory: een Sint-Pieters scheepien f 20:--:--
Montias2 Record#47970
.............................................................


Inv#.Lot1263.0033
Lot0033[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de Kelderkeucken
Montias2 Record#47971
.............................................................


Inv#.Lot1263.0033
Lot0033[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de Kelderkeucken
Montias2 Record#47972
.............................................................