The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Canter, Albert (1654/03/20)]

Inv#.Lot1275.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeytsel van de voors. Marten Canter
Titlecontrefeytsel van Marten Canter
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuys
Pre Lot HeaderInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1275.0002
Lot0002
ArtistSAVERY, ROELANDT
Entryeen schilderij van gedierte van Saverij
Titlegedierte
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1275.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytie van fruyt in een swarte lyst
Titlefruyt
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1275.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de kinderen tot Christus comen in een swart en vegulde lyst
Titlede kinderen tot Christus comen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1275.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij synde een lantschap in een swarte lyst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1275.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij synde een ruwientje in een ecken lyst
Titleruwientje
Number14
SubjectRUINS
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1275.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen wapen schilderij in een swart ende vergulde lyst
Title[untitled]
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1275.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot schilderij synde een Rememeester [rentmeester?] in een ecken lyst
TitleRememeester
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1275.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytje synde de geboort in een swarte lyst
Titlede geboort
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Pre Lot HeaderIn de binnecamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Maryenbeeltje in een swarte lyst
TitleMarye
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnecamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij synde Christus afnemende van't cruijs
TitleChristus afnemende van 't cruijs
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnecamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij synde een Catherinebeelt
TitleSt. Catherine
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de binnecamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0013
Lot0013[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 albasterde bortjes in vergulde lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on alabaster
RoomIn de binnecamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0013
Lot0013[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 albasterde bortjes in vergulde lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on alabaster
RoomIn de binnecamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vrouwe contrefeytsel
Titlevrouwe contrefeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn 't saeltje
Pre Lot HeaderIn 't saeltje
.............................................................


Inv#.Lot1275.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kinder contrefeytsel
Titlekinder contrefeytsel
Number62
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomIn 't saeltje
.............................................................


Inv#.Lot1275.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen mans contrefeytsel
Titlemans contrefeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn 't saeltje
.............................................................


Inv#.Lot1275.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij synde een taeffereel met deuren
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typetriptych
RoomIn 't saeltje
.............................................................


Inv#.Lot1275.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vrouwe contrefeytsel synde de vrouws suster van Marten Canter
Titlevrouwe contrefeytsel van de vrouws suster van Marten Canter
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de voorcamer
Pre Lot HeaderOp de voorcamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytje synde een cruyseficx
Titlecruyseficx
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de voorcamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.002
Lot0020[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleen slechte schilderytjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de voorcamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.002
Lot0020[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleen slechte schilderytjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de voorcamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeytsel van de voors. Canter
Titlecontrefeytsel van Marten Canter
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de voorcamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een Maria beeltje met het kindeken
TitleMaria met het kindeken
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de voorcamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij daer Christus met de mordenaers afgebeelt werden hangende aende cruijs
TitleChristus met de mordenaers hangende aende cruijs
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de voorcamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0024
Lot0024[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen soo groot als kleijn
Title[untitled]
Title Modifier[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Pre Lot HeaderOp de achtercamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0024
Lot0024[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen soo groot als kleijn
Title[untitled]
Title Modifier[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de achtercamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0024
Lot0024[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen soo groot als kleijn
Title[untitled]
Title Modifier[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de achtercamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0024
Lot0024[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen soo groot als kleijn
Title[untitled]
Title Modifier[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de achtercamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0024
Lot0024[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen soo groot als kleijn
Title[untitled]
Title Modifier[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de achtercamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0024
Lot0024[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen soo groot als kleijn
Title[untitled]
Title Modifier[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de achtercamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0024
Lot0024[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen soo groot als kleijn
Title[untitled]
Title Modifier[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de achtercamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0024
Lot0024[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen soo groot als kleijn
Title[untitled]
Title Modifier[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de achtercamer
.............................................................


Inv#.Lot1275.0024
Lot0024[i]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 schilderyen soo groot als kleijn
Title[untitled]
Title Modifier[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de achtercamer
.............................................................