The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Sorgen, Clement van (1644/12/02)]

Inv#.Lot1290.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot lantschap met geberchte dat geseyt wert die boedel niet te comen f 20:--:--
Titlelantschap met geberchte
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value20 |t gulden
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Buyer NotesThis lot is likely to be identical with een groot schilderij sijnde een lantschap met een waterval evaluated 20 f. It was the first evaluated painting, after the words: Volgen de schilderijen die getauxeert ende gepriseert sijn bij David Colijns and Adriaen van Nieulant overluijden van St. Lucas schilders gilde.
.............................................................


Inv#.Lot1290.0002
Lot0002[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 bancket schilderijen met ebben lijsjens f 36:--:--
Titlebancket
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value12 |t gulden
Buyer NotesIdentical with similarly titled lot of list of evaluated paintings.
.............................................................


Inv#.Lot1290.0002
Lot0002[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 bancket schilderijen met ebben lijsjens f 36:--:--
Titlebancket
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value12 |t gulden
Buyer NotesIdentical with similarly titled lot of list of evaluated paintings.
.............................................................


Inv#.Lot1290.0002
Lot0002[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 bancket schilderijen met ebben lijsjens f 36:--:--
Titlebancket
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value12 |t gulden
Buyer NotesIdentical with similarly titled lot of list of evaluated paintings.
.............................................................


Inv#.Lot1290.0003
Lot0003[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee oude stuckjes schilderij met letters ende lysten f 6:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value3 |t gulden
Buyer NotesIdentical with similarly titled lot of list of evaluated paintings.
.............................................................


Inv#.Lot1290.0003
Lot0003[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee oude stuckjes schilderij met letters ende lysten f 6:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value3 |t gulden
Buyer NotesIdentical with similarly titled lot of list of evaluated paintings.
.............................................................


Inv#.Lot1290.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderij sijnde opstandenis van Laserus met swarte ende vergulde lyst
Titleopstandenis van Laserus f 12:-:--
Title Modifieropstandenis van Laserus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value12 |t gulden
Buyer NotesIdentical with Lazarus verwecking evaluated 12 f. in list of evaluated paintings. paintings.
.............................................................


Inv#.Lot1290.0005
Lot0005[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 printges van de Prins ende de Princes f -:10-:--
Titlede Prins
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomInt voorhuijs
Value0.5 |t gulden
Buyer NotesIdentical with similarly titled lot in list of evaluated paintings.
.............................................................


Inv#.Lot1290.0005
Lot0005[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 printges van de Prins ende de Princes f -:10-:--
Titlede Prins
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomInt voorhuijs
Value0.5 |t gulden
Buyer NotesIdentical with similarly titled lot in list of evaluated paintings.
.............................................................


Inv#.Lot1290.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 print van Hugo de Groot f 1:--:--
TitleHugo de Groot
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomInt voorhuijs
Value1 |t gulden
Buyer NotesIdentical with similarly titled lot in list of evaluated paintings.
.............................................................


Inv#.Lot1290.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 marmore bolletjes op de kerie
Number16
SubjectNATURALIA
Typemarmor balls
RoomInt voorhuijs
Value1 |t gulden
Buyer NotesIdentical with similarly titled lot in list of evaluated paintings.
.............................................................


Inv#.Lot1290.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderye synde een bancketje met parsonasien met een swarte lyst f 30:-:--
Titlebancketje met parsonasien
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de haert
Value30 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de haert
Buyer NotesIdentical with similarly titled lot in list of evaluated paintings, evaluated 12 f. in that list. There it was said to be een bancket schilderytie met eenige personasien off een bordeltje, f 30:--:--
.............................................................


Inv#.Lot1290.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 out schilderij van de discipelen gaende naer Emaus
Titlede discipelen gaende naer Emaus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de gangh
Valueunassessed
Pre Lot HeaderIn de gangh
.............................................................


Inv#.Lot1290.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 out schilderij van Susanna
TitleSusanna
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de gangh
Valueunassessed
.............................................................


Inv#.Lot1290.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 prent bortje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomIn de gangh
Valueunassessed
.............................................................


Inv#.Lot1290.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 bancket schilderytie met een swart lystje
Titlebancket
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de gangh
Valueunassessed
.............................................................


Inv#.Lot1290.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderij van de jonge Tobias met slechte lyst f 25:--:--
Titlede jonge Tobias
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Value25 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de beste camer
Buyer NotesIdentical with similarly titled painting in list of evaluated paintings in de beste camer.
.............................................................


Inv#.Lot1290.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 groot lantschap met swarte slechte lyst f 25:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Value25 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de beste camer
Buyer NotesIdentical with similarly titled painting in list of evaluated paintings in de beste camer.
.............................................................


Inv#.Lot1290.0014
Lot0014[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 printen van den Coningh van Sweden ende Oxsensteren met walvisch beene lysten
Titlede Coningh van Sweden
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomInt achtersaeltje
Valueunassessed
Pre Lot HeaderInt achtersaeltje
.............................................................


Inv#.Lot1290.0014
Lot0014[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 printen van den Coningh van Sweden ende Oxsensteren met walvisch beene lysten
TitleOxsenteren
Number66
SubjectFAMOUS PERSONS (OTHER THAN 64 OR 65)
Typeprint
RoomInt achtersaeltje
Valueunassessed
.............................................................


Inv#.Lot1290.0015
Lot0015[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch 3 print bordekens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomInt achtersaeltje
Valueunassessed
.............................................................


Inv#.Lot1290.0015
Lot0015[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch 3 print bordekens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomInt achtersaeltje
Valueunassessed
.............................................................


Inv#.Lot1290.0015
Lot0015[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch 3 print bordekens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomInt achtersaeltje
Valueunassessed
.............................................................


Inv#.Lot1290.0016
Lot0016[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 albasterde bordekens met vergulde lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomInt achtersaeltje
Valueunassessed
.............................................................


Inv#.Lot1290.0016
Lot0016[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 albasterde bordekens met vergulde lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomInt achtersaeltje
Valueunassessed
.............................................................


Inv#.Lot1290.0016
Lot0016[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 albasterde bordekens met vergulde lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomInt achtersaeltje
Valueunassessed
.............................................................


Inv#.Lot1290.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleen out lantschapje
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt achtersaeltje
Valueunassessed
.............................................................


Inv#.Lot1290.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 print vant hoff van Hollant met een eecke lyst
Titlet hoff van Hollant
Number5
SubjectALLEGORY
Typeprint
RoomOp die comtoirtje
Valueunassessed
Pre Lot HeaderOp die comtoirtje
.............................................................


Inv#.Lot1290.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderytie synde een lantschapje met swarte lyst f 4:--:--
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOpt camertje boven het saelt
Value4 |t gulden
Pre Lot HeaderOp het camertje boven het saelt
Buyer NotesProbably identical with the similarly titled painting in this room.
.............................................................


Inv#.Lot1290.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 ront contrefeytsel van de Prins van Orangien f 1:10:--
Titlede Prins van Orangien
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomOpt camertje boven het saelt
Value1.5 |t gulden
Buyer NotesProbably identical with the similarly titled painting in this room.
.............................................................


Inv#.Lot1290.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 vrouwe tronij f 1:--:--
Titlevrouwe tronij
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOpt camertje boven het saelt
Value1 |t gulden
Buyer NotesProbably identical with the similarly titled painting in this room.
.............................................................


Inv#.Lot1290.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderije van boertjens met een eecke lyst
Titleboertiens
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOpt achtersoldertje
Valueunassessed
Pre Lot HeaderOpt achtersoldertje
.............................................................


Inv#.Lot1290.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een cleen schilderytie van een boertien met een eecke lyst
Titleboertien
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOpt achtersoldertje
Valueunassessed
.............................................................


Inv#.Lot1290.0024
Lot0024[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 slechte schilderytjens die geseyt weerden de dienstmaecht te te comen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOpt achtersoldertje
Valueunassessed
.............................................................


Inv#.Lot1290.0024
Lot0024[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 slechte schilderytjens die geseyt weerden de dienstmaecht te te comen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOpt achtersoldertje
Valueunassessed
.............................................................