The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Cop, Aert (1621/07/16)]

Inv#.Lot1303.0001
Lot0001
ArtistFLORIS, FRANS (I)
Entryeen stuck schilderye wesende een Maria en andere beelden van Frans Floris
TitleMaria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuys
Pre Lot HeaderInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1303.0002
Lot0002
ArtistCOOP, NICOLAES
Entryeen schilderij van een bancketgen van Niklaes Coop de jonge twelck de vader verclaart hem toetebehoren
Titlebancketgen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Buyer NotesOn this painting, which was said to belong to Nicolaes Coop de oude, see the TEXT of R 1224
.............................................................


Inv#.Lot1303.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleyn schilderytgen weesende een schael met kerssen
Titleschael met kerssen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1303.0004
Lot0004
ArtistMATHAM, JACOB
Entryeen tronie Pauly mette pen gedaen bij Matham
Titletronie Pauly
Number31
SubjectFACE
Typepen drawing
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1303.0005
Lot0005
ArtistMATHAM, JACOB
Entrynoch een tronie Pauly mette pen gedaen bij Matham
Titletronie Pauly
Number31
SubjectFACE
Typepen drawing
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1303.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij daerinne twee meercatten
Titletwee meercatten
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1303.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytge daer in twee scheepgens
Titletwee scheepgens
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1303.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye van Loth
TitleLoth
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1303.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen rondeken daerinne een schaeltgen(?) noch twee ronde mandekens met porceleyne bordens
Titleschaeltgen noch twee ronde mandekens met porceleyne bordens
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Formatround
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1303.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote schilderij daerinne den stadt Amsterdam(?) en eenige schepen
Titlede stadt Amsterdam en eenige schepen
Number59
SubjectSEA PORT
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1303.0011
Lot0011
ArtistRUBENS, PIETER PAUL
Entryeen groot schilderij copie Rubbens van Petrus
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1303.0012
Lot0012
Artist[EVANS, UNIDENTIFIED]
Entryeen groote schilderij weesende spockerije van van Evans(?)
Titlespockerije
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1303.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilerye van St. Jan
TitleSt. Jan
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1303.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen van soldaten
Titlesoldaten
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1303.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen van lepaarden
Titlelepaarden
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1303.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee glasen met wassen figurytgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typewax figures
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1303.0017
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen betoonende de tronien van Venus ende Mercurius
Titletronie van Venus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn den binnenhart
Pre Lot HeaderIn den binnenhart
.............................................................


Inv#.Lot1303.0017
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen betoonende de tronien van Venus ende Mercurius
Titletronie van Mercurius
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn den binnenhart
.............................................................


Inv#.Lot1303.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote schilderij wesende een keucken
Titlekeucken
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typepainting
RoomIn den binnenhart
.............................................................


Inv#.Lot1303.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye weesende Christus en Maria twelck Claes Cop den ouden verclaart hem toetebehoren
TitleChristus en Maria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn den binnenhart
Buyer NotesOn this painting, which was said to belong to Nicolaes Coop de oude, see the TEXT of R 1224.
.............................................................


Inv#.Lot1303.002
Lot0020[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twee tronien weesende een patriarch en een Laura(?)
Titlepatriarch
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn den binnenhart
Buyer NotesOn this painting, which was said to belong to Nicolaes Coop de oude, see the TEXT of R 1224.
.............................................................


Inv#.Lot1303.002
Lot0020[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twee tronien weesende een patriarch en een Laura(?)
TitleLaura(?)
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn den binnenhart
Buyer NotesOn this painting, which was said to belong to Nicolaes Coop de oude, see the TEXT of R 1224.
.............................................................


Inv#.Lot1303.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Christus mette doorne croon
TitleChristus mette doorne croon
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn den binnenhart
Buyer NotesOn this painting, which was said to belong to Nicolaes Coop de oude, see the TEXT of R 1224.
.............................................................


Inv#.Lot1303.0022
Lot0022[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne lantschapgens
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn den binnenhart
Buyer NotesOn this painting, which was said to belong to Nicolaes Coop de oude, see the TEXT of R 1224.
.............................................................


Inv#.Lot1303.0022
Lot0022[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne lantschapgens
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn den binnenhart
Buyer NotesOn this painting, which was said to belong to Nicolaes Coop de oude, see the TEXT of R 1224.
.............................................................


Inv#.Lot1303.0023
Lot0023
ArtistMATHAM, JACOB
Entryeen cat mette pen gedaen by Matham
Titlecat
Number34
SubjectANIMALS
Typepen drawing
RoomIn de binnenhart
.............................................................


Inv#.Lot1303.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije wesende Elisabeth ende Johannes
TitleElisabeth ende Johannes
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnenhart
.............................................................


Inv#.Lot1303.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een schilderije daerinne twee figuren
Titletwee figuren
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepaianting
RoomIn de binnenhart
.............................................................


Inv#.Lot1303.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een heel cleijn lantschapgen weesende een roverytgen
Titlelantschapgen weesende roverytgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnenhart
.............................................................


Inv#.Lot1303.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye van Venus ende Cupido
TitleVenus ende Cupido
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de achtercamer
Pre Lot HeaderIn de achtercamer
.............................................................


Inv#.Lot1303.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapgen op een copere plaet twelck geseyt werdt Hendrick Keynen bode van Antwerpen toetebehoren
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de achtercamer
Buyer NotesOn this painting, which was said to belong to Hendrick Kynen of R 29628, see the TEXT of R 1224 of Montias1.
.............................................................


Inv#.Lot1303.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapgen wesende een roverije
Titlelantschapgen wesende een roverije
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de achtercamer
.............................................................


Inv#.Lot1303.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapgen met een binnen lyst weesende geschermt
Titlelantschapgen wesende geschermt
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de achtercamer
.............................................................


Inv#.Lot1303.0031
Lot0031[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier schilderytgens wesende de vier getyden
Title[een van de] vier getyden
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de achtercamer
.............................................................


Inv#.Lot1303.0031
Lot0031[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier schilderytgens wesende de vier getyden
Title[een van] de vier getyden
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de achtercamer
.............................................................


Inv#.Lot1303.0031
Lot0031[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier schilderytgens wesende de vier getyden
Title[een van] de vier getyden
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de achtercamer
.............................................................


Inv#.Lot1303.0031
Lot0031[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier schilderytgens wesende de vier getyden
Title[een van] de vier getyden
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de achtercamer
.............................................................


Inv#.Lot1303.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen met een binnen lyst weesende zeegoden
Titlezeegoden
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de achtercamer
.............................................................


Inv#.Lot1303.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery weesende een Bachus feest
TitleBachus feest
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomOp de solder
Pre Lot HeaderOp de solder
.............................................................


Inv#.Lot1303.0034
Lot0034[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleyne schilderytgens het een brantschip ende het andere een ruine
Titlebrantschip
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de solder
.............................................................


Inv#.Lot1303.0034
Lot0034[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleyne schilderytgens het een brantschip ende het andere een ruine
Titleruine
Number14
SubjectRUINS
Typepainting
RoomOp de solder
.............................................................


Inv#.Lot1303.0035
Lot0035
ArtistMANDER, KAREL VAN (I)
Entryeen clyn schilderytgen weesende Mars ende Venus van Mander
TitleMars ende Venus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomOp de solder
.............................................................


Inv#.Lot1303.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleyn vrouwe tronie
Titlevrouwe tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de solder
.............................................................


Inv#.Lot1303.0037
Lot0037[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet contrefeytsel van Claes Cop den ouden ende zyn huysvrouw
Titlecontrefeytsel van Claes Cop den ouden
Title Modifierovalen suggest there are two portraits but this is uncertain
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Formatoval
RoomOp de solder
.............................................................


Inv#.Lot1303.0037
Lot0037[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet contrefeytsel van Claes Cop den ouden ende zyn huysvrouw
Titlecontrefeytsel van Claes Cop den oudens huysvrouw
Title Modifierovalen suggest there are two portraits but this is uncertain
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Formatoval
RoomOp de solder
.............................................................


Inv#.Lot1303.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Aert Cop
Titleconterfeijtsel van Aert Cop
Title Modifierprobably Aert Cop II
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Formatoval
RoomOp de solder
.............................................................