The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Schouten, Gysbert Cornelissen (1663/04/16)]

Inv#.Lot1337.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytie geintituleert veritas
Titleveritas
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1337.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote schilderye daerin drie leeuwen, onder andere een, een jongelingh doorgebeten hebbende, daer een komt en brecht des leeuwens mondt op in een ebben lyst
Titledrie leeuwen onder andere een een jongelingh doorgebeten hebbende daer een komt en brecht des leeuwens mondt op
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1337.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye daer een kram kindeken in een ebbe lyst
Titlekram kindeken
Number32
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1337.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot schilderye van Joannes de Dooper in een vergulde lyst
TitleJoannes de Dooper
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1337.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery uytbeeldende de verschyninge Cristi in de tempel
Titlede verschyninge Cristi in de tempel
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1337.0006
Lot0006
ArtistBOTH, ANDRIES DIRCKSZ.
Entryeen teeckeningh daerin twee scheepen en 2 jachten in een swarte lyst door A. Boot
Titletwee scheepen en 2 jachten
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typedrawing
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1337.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn lanckwerpigh schilderytie daerin 7 personasien onder andere een op een knie leggende en een ander naeckt in een swarte lyst
Titledaerin 7 personasien onder een andere een op een knie leggende en een ander naeckt
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
Formatoblong
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1337.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn schilderytie sijnde een mans tronie
Titlemans tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Formatoblong
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1337.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye in een eckse swarte lyst daerin verscheijde persoonasien onder andere een leeuw
Titleverscheijde persoonasien onder andere een leeuw
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Formatoblong
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1337.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oudt teeckeningettie van een biddende persoonesse in een swarte lyst
Titleeen biddende persoonesse
Number3
SubjectGENRE
Typedrawing
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1337.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen eewigdurende almanach in een swarte lyst
Titlealmanach
Number57
SubjectALMANACH
Typeperpetual almanach
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1337.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oudt schilderytie in een ebben lijst daerin eenige personasien
Titledaerin eenige personasien
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1337.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye synde een blompoth
Titleblompoth
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1337.0014
Lot0014[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee printen in swarte lysten daerin twee personasien
Titlepersonasie
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typeprint
RoomIn de sijdel camer
Pre Lot HeaderIn de sijdel camer
.............................................................


Inv#.Lot1337.0014
Lot0014[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee printen in swarte lysten daerin twee personasien
Titlepersonasie
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typeprint
RoomIn de sijdel camer
.............................................................


Inv#.Lot1337.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen brant in een ebben lijst in de zijdel camer onder 't stroo op de bedt bevonden
Titlebrant
Number28
SubjectFIRE
Typepainting
RoomIn de sijdel camer
.............................................................


Inv#.Lot1337.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen slecht schilderytie in de bedtsteede
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de binne haert
Pre Lot HeaderIn de binne haert
.............................................................


Inv#.Lot1337.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytie synde een coockentie
Titlecoockentie
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typepainting
RoomIn de binne haert
.............................................................


Inv#.Lot1337.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck schilderije daer Laserus de list swart en vergult
TitleLaserus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Pre Lot HeaderIn de beste camer
.............................................................


Inv#.Lot1337.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye synde een banckettie in swart en vergulde list
Titlebanckettie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de beste camer
.............................................................


Inv#.Lot1337.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lanckewerpigh schildery van Ste. Pieter
TitleSte. Pieter
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Formatoblong
Pre Lot HeaderOp de 17 dito daeraenvolgende geinventariseert 't gene volgt door de huys heer ons aengewesen
.............................................................


Inv#.Lot1337.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een slecht historie schilderije
Titlehistories
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
.............................................................