The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Uylenborgh (Uylenburgh), Gerridt (Gerard) (1675/04/27)]

Inv#.Lot1357.0001
Lot0001[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen pleyster beelt op een houte voet en een dito hooft
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster statue
RoomOp de plaetse
Pre Lot HeaderOp de plaetse
.............................................................


Inv#.Lot1357.0001
Lot0001[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen pleyster beelt op een houte voet en een dito hooft
Titlehooft
Number31
SubjectFACE
Typeplaster head
RoomOp de plaetse
.............................................................


Inv#.Lot1357.0002
Lot0002[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee pleyster beeltiens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster statue
RoomInt voorhuys
Pre Lot HeaderInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1357.0002
Lot0002[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee pleyster beeltiens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster statue
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1357.0003
Lot0003[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen pleyster beeltie, een gebronst beeltie op een swarte voet, noch eenige cupydoties op twee swarte voeten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster statue
RoomOp de sael
Pre Lot HeaderOp de sael
.............................................................


Inv#.Lot1357.0003
Lot0003[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen pleyster beeltie, een gebronst beeltie op een swarte voet, noch eenige cupydoties op twee swarte voeten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typebronze statue on black foot
RoomOp de sael
.............................................................


Inv#.Lot1357.0003
Lot0003[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen pleyster beeltie, een gebronst beeltie op een swarte voet, noch eenige cupydoties op twee swarte voeten
Titlecupidos
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typestatues on two black feet
RoomOp de sael
.............................................................


Inv#.Lot1357.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entry16 stuckx gepleysterde beelden, soo heel als halve, mitsgaders hooffde
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typestatues full figures and half figures and heads
RoomOp de schildercaemer off zael
Pre Lot HeaderOp de schilderscaemer off zael
.............................................................


Inv#.Lot1357.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen pleystert beelt staende op een houte voet
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typestatues on two black feet
RoomOp een achter boven caemer
Pre Lot HeaderOp een achter boven caemer
.............................................................


Inv#.Lot1357.0006
Lot0006
ArtistFIERAVINO, FRANCESCO (IL MALTESE)
Entry1. een tapyt met italiaense vruchten van Maltese
Titletapyt met italiaense vruchten
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Pre Lot HeaderCatalogus van de schilderijen. beelden etc. van Gerard Uylenburgh schilder
.............................................................


Inv#.Lot1357.0007
Lot0007
ArtistNECK, JAN VAN
Entry2. een slapende vrouw van Jan van Neck
Titleslapende vrouw
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0008
Lot0008
ArtistPORCELLIS, JAN (I)
Entry3. een zee van Parcelis
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0009
Lot0009
ArtistCAROSSELLI, ANGELO
Entry4. mascraede van Caroselis
Titlemascraede
Number40
SubjectDANCE, MASQUERADE, CARNAVAL
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0010
Lot0010
Artist[BACKERE, UNIDENTIFIED]
Entry5. een diaene op de jacht van Backere
Titlediaene op de jacht
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0011
Lot0011
ArtistPAPE, JOSSE DE
Entry6. een schilderye van Juste del Papa
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0012
Lot0012
ArtistGENTILE, LUIGI
Entry7. eenige figuren van Louis Gentil
Titleeenige figuren
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0013
Lot0013
ArtistROGHMAN, ROELAND
Entry8. een lantschap van Roghman
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0014
Lot0014
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entry9. een Judin van Rembrandt
TitleJudin
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0015
Lot0015
ArtistCOLYN, DAVID
Entry10. een oordeel van David Colyns
Titleoordeel
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entry11. Italiaensche vruchten van Jan Strydt
TitleItaliaensche vruchten
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0017
Lot0017
ArtistRUBENS, PIETER PAUL
Entry12. noch een Diaena op de jacht nae Rubens
TitleDiaena op de jacht
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0018
Lot0018
ArtistDYCK, ANTHONIE VAN
Entry14. een vrouwe conterfeytsel nae van Dyck
Titleconterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entry15. een cruysingh van St. Pieter
Titlecruysingh van St. Pieter
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0020
Lot0020
ArtistDYCK, ANTHONIE VAN
Entry16. noch een vrouwe conterfeytsel nae van Dyck
Titlevrouwe conterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entry16. noch een vrouwe conterfeytsel nae van Dyck
Titlevrouwe conterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0022
Lot0022
ArtistTINTORETTO, JACOPO (JACOPO ROBUSTI)
Entry17. een karsnacht nae Tinteret
Titlekarsnacht
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entry18. een St. Catherina nae een Italiaens meester
TitleSt. Catherina
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entry19. een Maria nae een Italiaens meester
TitleMaria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0025
Lot0025
ArtistBRUEGEL, PIETER (I)
Entry20. een brandt van Troyen van den ouden Breughel
Titlebrandt van Troyen
Number81
SubjectGREEK, ROMAN. OTHER SAGAS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entry21. noch een St. Catharina
TitleSt. Catharina
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0027
Lot0027
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entry22. noch een danaetie van Rembrandt
Titleprobably, as Bredius suggests, a Danae
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0028
Lot0028
ArtistCLAESZ., AERT (AERT VAN LEYDEN)
Entry23. een ordonnantie van Aertie van Leyden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entry24. een vrouwe conterfeytsel
Titlevrouwe conterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entry25. een conterfeytsel van Gustavus Adolfs
Titleconterfeytsel van Gustavus Adolfs
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0031
Lot0031
ArtistPORDENONE, GIOVANNI
Entry26. een vrouwe tronie van Pordenon
Titlevrouwe tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0032
Lot0032
ArtistBORDONE, PARIS
Entry27. een vrouwe tronie van Bordon
Titlevrouwe tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entry28. een paus-troni van een itaeljaens meester
Titlepaus-troni
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0034
Lot0034
ArtistRAVESTEYN, JAN ANTHONISZ. VAN
Entry29. een conterfeytsel van Ravesteyn
Titleconterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entry30. een vaenetas
Titlevaenetas
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0036
Lot0036
ArtistMULLER, JAN HERMANSZ.
Entry31. een lantschappie van Muller
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0037
Lot0037
ArtistPARMIGIANINO (FRANCESCO MAZZOLA)
Entry32. een vrouwe beeltie van Perments
Titlevrouwe beeltie
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entry33. een conterfeytsel met turckx habit
Titleconterfeytsel met turckx habit
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entry34. een wintertie
Titlewintertie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entry35. een oude mans conterfeytsel
Titleoude mans conterfeytse
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0041
Lot0041[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry36. and 37. twee naeckte kinderkens
Titlenaeckte kinderken
Number32
SubjectCHILDREN
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0041
Lot0041[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry36. and 37. twee naeckte kinderkens
Titlenaeckte kinderken
Number32
SubjectCHILDREN
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entry38. een begoste moodel
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeunfinished painting, modello
.............................................................


Inv#.Lot1357.0043
Lot0043[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry39. nog acht stuckx begoste modelle
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeunfinished painting, modello
.............................................................


Inv#.Lot1357.0043
Lot0043[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry39. nog acht stuckx begoste modelle
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeunfinished painting, modello
.............................................................


Inv#.Lot1357.0043
Lot0043[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry39. nog acht stuckx begoste modelle
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeunfinished painting, modello
.............................................................


Inv#.Lot1357.0043
Lot0043[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry39. nog acht stuckx begoste modelle
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeunfinished painting, modello
.............................................................


Inv#.Lot1357.0043
Lot0043[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry39. nog acht stuckx begoste modelle
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeunfinished painting, modello
.............................................................


Inv#.Lot1357.0043
Lot0043[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry39. nog acht stuckx begoste modelle
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeunfinished painting, modello
.............................................................


Inv#.Lot1357.0043
Lot0043[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entry39. nog acht stuckx begoste modelle
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeunfinished painting, modello
.............................................................


Inv#.Lot1357.0043
Lot0043[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entry39. nog acht stuckx begoste modelle
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeunfinished painting, modello
.............................................................


Inv#.Lot1357.0044
Lot0044
Artist[DALY, JAN, UNIDENTIFIED]
Entry40. een Salvator van Jan Daly
TitleSalvator
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0045
Lot0045
ArtistPARMIGIANINO (FRANCESCO MAZZOLA)
Entry41. een Maria en St. Catharina van Permens
TitleMaria en St. Catharina
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0046
Lot0046
ArtistTIZIANO VECELLO
Entry42. een vrouwe tronij van Tietsiaen
Titlevrouwe tronij
Number31
SubjectFACE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0047
Lot0047
ArtistCORTONA, PIETRO DA
Entry43. een Semiramis van Pieter Corton
TitleSemiramis
Number81
SubjectGREEK, ROMAN. OTHER SAGAS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0048
Lot0048
ArtistALBANI, FRANCESCO
Entry44. een vrouwtie met satierties van Albaen
Titlevrouwtie met satierties
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0049
Lot0049
ArtistMOLA, PIER FRANCISCO DA
Entry45. een lantschappie van Francisco del Molo
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0050
Lot0050
Artist[VERONESE, ALEXANDER, UNIDENTIFIED]
Entry46. een Loth van Alexander Veronees
TitleLoth
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0051
Lot0051
ArtistGIORGIONE (GIORGIO DAL CASTELFRANCO)
Entry47. een cherus met kinderties van Schorson
Titlecherus met kinderties
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0052
Lot0052
ArtistPALMA VECCHIO (JACOPO D'ANTONIO NEGRETTI)
Entry48. een vrouwe tronye van den oude Palma
Titlevrouwe tronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0053
Lot0053
ArtistRIBERA, JUSEPE (LO SPAGNOLETTO)
Entry49. een philosoph van Spanjolet
Titlephilosoph
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0054
Lot0054
ArtistVAGA, PIERINO DEL
Entry50. een Judith van Perni del vadit
TitleJudith
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0055
Lot0055
ArtistLEYDEN, LUCAS VAN
Entry51. Mars en Venus van Luycas van Leyden
TitleMars en Venu
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0056
Lot0056
ArtistBELLINI, GIOVANI
Entry52. een vrouwe van Jan Bellyn
Titlevrouwe
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typeunfinished painting, modello
.............................................................


Inv#.Lot1357.0057
Lot0057
ArtistBACKER, ADRIAEN
Entry53. een Atallante van Adriaen Backer
TitleAtallante
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typeunfinished painting, modello
.............................................................


Inv#.Lot1357.0058
Lot0058
ArtistRUBENS, PIETER PAUL
Entry54. eenige figuren van Rubbens
Titlefiguren
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0059
Lot0059
ArtistRUBENS, PIETER PAUL
Entry55. een lantschappie van Rubbens
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0060
Lot0060
ArtistPALMA VECCHIO (JACOPO D'ANTONIO NEGRETTI)
Entry56. een mans trony van den ouden Palma
Titlemans trony
Number31
SubjectFACE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0061
Lot0061
ArtistSALVIATI, FRANCESCO
Entry57. Oevidius ordonnancie van franceco Saviator
TitleOevidius ordonnancie
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0062
Lot0062
Artist[ANONYMOUS]
Entry58. een lantschap met een swyne jacht
Titlelantschap met swyne jacht
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0063
Lot0063
ArtistNAPOLITANO, PHILIPPO
Entry59. een lantschap van Philop Napolitaen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0064
Lot0064
ArtistBRUGGHEN, HENDRICK TER
Entry60. een luytslager van Hendrick ter Brugge
Titleluytslager
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0065
Lot0065
ArtistVERONESE, PAOLO
Entry61. twee Sante van Paulus Fernys
Titletwee Sante
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0065
Lot0065
ArtistSNYDERS, FRANS
Entry62. een hondt van Franschoys Snyders
Titleeen hondt
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0067
Lot0067
ArtistPYNAS, JACOB SYMONSZ.
Entry63. een cherus van Jacob Pinas
Titlecherus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0068
Lot0068
Artist[ANONYMOUS]
Entry64. eenige naeckte figueren nae een itaeliaens meester
Titleeenige naeckte figuren
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0069
Lot0069
ArtistBORDONE, PARIS
Entry65. een wit pard van Bordon
Titlewit pard
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0070
Lot0070
ArtistPERUGINO, PIETRO
Entry66. een Maria van Perosin
TitleMaria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0071
Lot0071
ArtistRENI, GUIDO
Entry67. een Maria Magdalena nae Guido
TitleMaria Magdalena
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0072
Lot0072
Artist[ANONYMOUS]
Entry68. een vrouwe tronye
Titlevrouwe tronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0073
Lot0073
ArtistTIZIANO VECELLO
Entry69. een vrouwe conterfeytsel nae Titsiaen
Titlevrouwe conterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0074
Lot0074
ArtistRENI, GUIDO
Entry70. een St. Sebastiaen nae Guido
TitleSt. Sebastiaen
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0075
Lot0075
ArtistHELT STOCKADE, NICOLAES VAN
Entry71. een modelletie van Stokade
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0075
Lot0075
Artist[ANONYMOUS]
Entry71. een vrouwe conterfeytsel nae een oudt meester
Titlevrouwe conterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0076
Lot0076
ArtistHELT STOCKADE, NICOLAES VAN
Entry72. een modelletie van Stokade
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typemodel (perhaps a sketch)
.............................................................


Inv#.Lot1357.0077
Lot0077
ArtistSEGHERS, HERCULES
Entry73. een lantschap van Seegers
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0078
Lot0078
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entry74. een begonne vrouwe conterfeytsel van Rembrandt
Titlevrouwe conterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typeunfinished painting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0079
Lot0079
Artist[ANONYMOUS]
Entry75. drie halve figuere na een Itaeljaens meester
Titledrie halve figuere
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0080
Lot0080
ArtistAELST, WILLEM VAN
Entry76. een jacht op papier van van Aelst
Titlejacht
Number29
SubjectHUNT
Typepainting(?) on paper
.............................................................


Inv#.Lot1357.0081
Lot0081
Artist[ANONYMOUS]
Entry77. een David met het hooft van Goliad
TitleDavid met het hooft van Goliad
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0082
Lot0082
Artist[ANONYMOUS]
Entry78. een Samaritaen
TitleSamaritaen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0083
Lot0083
ArtistLUYCKS, CHRISTIAEN
Entry79. blommen van Luyckx
Titleblommen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0084
Lot0084
ArtistNETSCHER, CASPER
Entry80. een juffertie van Netscher
Titlejuffertie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0085
Lot0085
ArtistLASTMAN, PIETER
Entry81. een histhorye van P. Lastman
Titlehistorye
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0086
Lot0086
ArtistMETSU, GABRIEL
Entry82. een boer met een haen van Gabriel Metsu
Titleboer met een haen
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0087
Lot0087
ArtistLE PETIT, ALEXANDER
Entry83. een lantschap van Petit
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0088
Lot0088
Artist[BORTIAENS, UNIDENTIFIED]
Entry84. een mans conterfeytsel van Bortiaens
Titlemans conterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0089
Lot0089
ArtistMOUCHERON, FREDERICK DE
Entry85. een lantschap van Moucheron
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0090
Lot0090
ArtistEVERDINGEN, CAESAR VAN
Entry86. een antique tronij van de jonge Everdingen
Titleantique tronij
Number31
SubjectFACE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0091
Lot0091
ArtistBADEN, HANS JURIAENSZ. VAN
Entry87. een perspectieff van van Baede
Titleperspectieff
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0092
Lot0092
Artist[ANONYMOUS]
Entry88. een Judith na taefel
TitleJudith nae tafel
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0093
Lot0093
Artist[DE HAEN, UNIDENTIFIED]
Entry89. een mans conterfeytsel van de Haen
Titlemans conterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0094
Lot0094
ArtistSEGHERS, HERCULES
Entry90. een lantschappie van Hercules Seegers
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0095
Lot0095
Artist[GRIDORIN, UNIDENTIFIED]
Entry91. een Magdalena nae Gridorin
TitleMagdalena
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0096
Lot0096
ArtistBROUWER, ADRIAEN
Entry92. een lantschappie van Ad. Brouwer
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0097
Lot0097
Artist[ANONYMOUS]
Entry93. een tronye nae een oudt Italiaens meester
Titletronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0098
Lot0098
ArtistCARACCI, ANNIBALE
Entry94. een doodt Christus nae Caras
Titledoodt Christus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0099
Lot0099
ArtistBORDONE, PARIS
Entry95. een oudt mans conterfeytsel van Bordon
Titleoudt mans conterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0100
Lot0100
ArtistHELMBREKER, DIRCK
Entry96. een lantschappie van Helembreecker
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0101
Lot0101
ArtistMALO, VINCENT
Entry97. een vrouwe tronitie van Malo
Titlevrouwe tronitie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0102
Lot0102
ArtistBEGA, CORNELIS PIETERSZ.
Entry98. een musicq zingend vrouwtie van Begga
Titlemusicq zingend vrouwtie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0103
Lot0103
ArtistGIORGIONE (GIORGIO DAL CASTELFRANCO)
Entry99. een conterfeytsel van Gorgon
Titleconterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0104
Lot0104
Artist[WILLEM CANI, UNIDENTIFIED)
Entry100. een rondt conterfeytsel van Willem Cani
Titleconterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Formatround
.............................................................


Inv#.Lot1357.0105
Lot0105
ArtistMOMPER, JOOS DE
Entry101. een lantschappie van Momper
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0106
Lot0106
Artist[ANONYMOUS]
Entry102. een lantschappie
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0107
Lot0107
Artist[ANONYMOUS]
Entry103. een St. Dominicaen tronije
TitleSt. Dominicaen tronie
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0108
Lot0108
ArtistPOELENBURGH, CORNELIS VAN
Entry104. 't Collesce van Poelenburgh
Title't Collesce
Title ModifierBredius suggests the subject was the Colliseum
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0109
Lot0109
ArtistDOU, GERARD
Entry105. een St. Franciscus van Gerrit Douw
TitleSt. Franciscus
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0110
Lot0110
ArtistBROUWER, ADRIAEN
Entry106. de groot schoen van Adriaen Brouwer
Titlede groot schoen
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0111
Lot0111
Artist[HOLBEECK, UNIDENTIFIED]
Entry107. een munck van Holbeeck
Titleeen munck
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0112
Lot0112
ArtistSTEENWIJCK, HENDRICK VAN (I)
Entry108. een kerck van den ouden Steenwijck
Titleeen kerck
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0113
Lot0113
ArtistDOES, JACOB VAN DER (I)
Entry109. beestiens van van der Does
Titlebeestiens
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0114
Lot0114
ArtistMIERIS, FRANS VAN
Entry110. een slaepend vrouwtie van Miris
Titleslaepend vrouwtie
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0115
Lot0115
ArtistMANDER, KAREL VAN (I)
Entry111. een cruysie van Carel van Mander
Titlecruysie
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0116
Lot0116
ArtistHALS, FRANS
Entry112. een vastelavonts geck van Frans Hals
Titlevastelavonts geck
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0117
Lot0117
ArtistFLORIS, FRANS (I)
Entry113, een vrouwe tronye van Frans Floris
Titlevrouwe tronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0118
Lot0118
ArtistKALF, WILLEM
Entry114. een smittie van Calff
Titlesmittie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0119
Lot0119
ArtistLIEVENS, JAN (I)
Entry115. een graffleggende Christi van Livens
Titlegraffleggende Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0120
Lot0120
ArtistWEYDEN, ROGIER VAN DER
Entry116. een Maria met durtiens van R. Bruggen
TitleMaria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typetriptych
.............................................................


Inv#.Lot1357.0121
Lot0121
ArtistTIZIANO VECELLO
Entry117. een Maria nae Titiaen
TitleMaria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0122
Lot0122
ArtistTIZIANO VECELLO
Entry118. een vrouwe conterfeytsel nae Titiaen
Titlevrouwe conterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0123
Lot0123
Artist[VIVIAENE, UNIDENTIFIED]
Entry119. een perspectieve van Vivjaene
Titleperspectieve
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0124
Lot0124
ArtistSCHUER, THEODOR VAN DER
Entry120. een clyn lantschappie van van der Schuren
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0125
Lot0125
ArtistZIJL, GERARD VAN
Entry121. een clyn stuckie van Gerraeds
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0126
Lot0126
Artist[ANONYMOUS]
Entry122. een cruysie van een oudt meester
Titlecruysie
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0127
Lot0127
ArtistSEGHERS, HERCULES
Entry123. een lantschap van Hercules Seggers
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0128
Lot0128
ArtistBACKER, ADRIAEN
Entry124. een Diaena van Ad. Backer
TitleDiaena
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0129
Lot0129
ArtistFINSON, DAVID
Entry125. een reuseval van David Vinso
Titlereuseval
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0130
Lot0130
ArtistNECK, JAN VAN
Entry126. een Iropa van Jan van Neck
TitleIropa
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0131
Lot0131
Artist[ANONYMOUS]
Entry127. een keucke met beelden
Titlekeucke met beelden
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0132
Lot0132
ArtistSNYDERS, FRANS
Entry128. een gevogelt ende vruchten van Snyders
Titlegevogelt ende vruchten
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0133
Lot0133
ArtistSCHUER, THEODOR VAN DER
Entry129. een jongelingh die de vleugels van de tyt gecort wort van Theodore van Schuren
Titleeen jongelingh die de vleugels van de tyt gecort wort
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0134
Lot0134
ArtistRENI, GUIDO
Entry130. een Maria ende een naeckende Christus na Guido
TitleMaria ende een naeckende Christus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0135
Lot0135
ArtistCOXIE, MICHIEL
Entry131. een Venus ende cuijpido van Michiel Cockxi
TitleMaria ende een naeckende Christus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0136
Lot0136
ArtistALBANI, FRANCESCO
Entry132. eenige naeckte nae Albaen
Titleeenige naeckte
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0137
Lot0137
ArtistMOUCHERON, FREDERICK DE
Entry133. een lantschap van Moucheron
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0138
Lot0138
ArtistWILLEBOIRTS, THOMAS
Entry134. een satirinne van Willebords
Titlesatirinne
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0139
Lot0139
ArtistRUBENS, PIETER PAUL
Entry135. een grauwetje van Rubbens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typegrisaille
.............................................................


Inv#.Lot1357.0140
Lot0140
ArtistJORDAENS, JACOB
Entry136. een conterfeytsel van Jordaens
Titleconterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0141
Lot0141
ArtistLINGELBACH, JOHANNES
Entry137. een roems hoff vol beelde van Lingelbach
Titleroems hoff voll beelde
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0142
Lot0142
ArtistBACKER, JACOB ADRIAENSZ.
Entry138. een vrouwe tronij van Jacob Backer
Titlevrouwe tronij
Number31
SubjectFACE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0143
Lot0143
ArtistTINTORETTO, JACOPO (JACOPO ROBUSTI)
Entry139. een conterfeytsel van Tintoret
Titleconterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0144
Lot0144
Artist[JAN BOR, UNIDENTIFIED]
Entry140. een polsche trompetter van Jan Bor
Titlepolsche trompetter
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0145
Lot0145
ArtistLEMAIRE, JEAN
Entry141. een kerck van St. Peter van La Meere
Titleeen kerck van St. Peter
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0146
Lot0146
Artist[ANONYMOUS]
Entry142. een moodelletie
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typestudy or sketch
.............................................................


Inv#.Lot1357.0147
Lot0147
Artist[ANONYMOUS]
Entry143. een begonne harder ende harderin
Titleharder ende harderin
Number3
SubjectGENRE
Typeunfinished painting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0148
Lot0148
Artist[ANONYMOUS]
Entry144. een vrouwe tronye
Titlevrouwe tronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0149
Lot0149
ArtistTIZIANO VECELLO
Entry145. een vrouwe conterfeytsel van Titiaen
Titlevrouwe conterfeysel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.015
Lot0150[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry146. vier doeckens met kindertiens
Titlekindertiens
Number32
SubjectCHILDREN
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.015
Lot0150[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry146. vier doeckens met kindertiens
Titlekindertiens
Number32
SubjectCHILDREN
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.015
Lot0150[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry146. vier doeckens met kindertiens
Titlekindertiens
Number32
SubjectCHILDREN
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.015
Lot0150[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry146. vier doeckens met kindertiens
Titlekindertiens
Number32
SubjectCHILDREN
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0151
Lot0151
Artist[ANONYMOUS]
Entry147. een castor schilderye synde een afdoeningh vant cruys
Titleafdoeiningh vant cruys
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0152
Lot0152[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry148. drie tronytiens
Titletronytien
Number31
SubjectFACE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0152
Lot0152[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry148. drie tronytiens
Titletronytien
Number31
SubjectFACE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0152
Lot0152[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry148. drie tronytiens
Titletronytien
Number31
SubjectFACE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1357.0153
Lot0153
Artist[ANONYMOUS]
Entry149. een marmore poth
Typemarble pot
.............................................................


Inv#.Lot1357.0154
Lot0154
Artist[ANONYMOUS]
Entry150. een conterfeytsel van Keyser Carel in waterverff
Titleconterfeytsel van Keyser Carel
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typewater color
.............................................................


Inv#.Lot1357.0155
Lot0155
Artist[ANONYMOUS]
Entry151. een conterfeytsel van syn [Keyser Carels] suster in water verff
Titleconterfeytsel van Keyser Carels suster
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typewater color
.............................................................


Inv#.Lot1357.0156
Lot0156
Artist[ANONYMOUS]
Entry152. een Romeynse historye in water verff
TitleRomeynse historye
Number61
SubjectHISTORY
Typewater color
.............................................................


Inv#.Lot1357.0157
Lot0157
Artist[ANONYMOUS]
Entry153. een vrouwe tronye van een Italiaens meester
Titlevrouwe tronye
Number31
SubjectFACE
Typewater color
.............................................................