The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Cappere, Gerrit (1673/08/27)]

Artist[ANONYMOUS]
.............................................................


Inv#.Lot1358.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije zijnde batalije sonder lijst
Titlebatalije
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1358.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije zijnde een blompodt in een swarte lyst
Titleblompodt
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1358.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landtschapp schilderije in een dito [swarte] lyst
Titlelandtschapp
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1358.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije zijnde van de onrechtwardige huyshouder
Titlede onrechtwardige huyshouder
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1358.0005
Lot0005[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee clijne lantschap schilderytiens daerin eenige persoonagien
Titlelantschap daerin eenige persoonagien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1358.0005
Lot0005[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee clijne lantschap schilderytiens daerin eenige persoonagien
Titlelantschap daerin eenige persoonagien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1358.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderytie] synde een boere geselschappie
Titleboere geselschappie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1358.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderytie] daerin een mannetie dat toback drinck
Titlemannetie dat toback drinck
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1358.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije daerin een vrouw met twee kindekens in een swarte lijst
Titleeen vrouw met twee kindekens
Title ModifierCaritas?
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Pre Lot HeaderIn de binnecamer
.............................................................


Inv#.Lot1358.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderije] daerin eenige persoonagie
Titleeenige persoonagie
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
.............................................................


Inv#.Lot1358.0010
Lot0010
ArtistVELDE, WILLEM VAN DE (I)
Entryeen grauw schilderij van Van de Velde
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typegrisaille
RoomIn de binnecamer
.............................................................


Inv#.Lot1358.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij zynde van Judith ende Holleferanis
TitleJudith ende Holleferanis
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp het achtersallet
.............................................................


Inv#.Lot1358.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] van een gricx vrouw
Titleeen gricx vrouw
Number3
SubjectGENRE
Typepaiting
RoomOp het achtersallet
.............................................................


Inv#.Lot1358.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] van de Duck d'Albla [sic]
Titlede Duck d'Albla
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typegrisaille
RoomOp het achtersallet
.............................................................


Inv#.Lot1358.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] van een zee slagh
Titleeen zee slagh
Number45
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp het achtersallet
.............................................................