The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Wijmer, Elisabeth (1672/04/15)]

Inv#.Lot136.0001
Lot0001
ArtistRUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN
Entryeen lantschap van Ruijsdael
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1136
.............................................................


Inv#.Lot136.0002
Lot0002
ArtistDUBBELS, HENDRIK JACOBSZ.
Entryeen zeetje van Heyn Dubbels
Titlezeetje
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1138
.............................................................


Inv#.Lot136.0003
Lot0003
ArtistSCHELLINKS, WILLEM
Entryeen lantschapje van Schellincx
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1139
.............................................................


Inv#.Lot136.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckje daerin een roemer wijn citroen en hasenoten geschildert
Titleeen roemer wijn citroen en hasenoten
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#1140
.............................................................


Inv#.Lot136.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen festoenetje
Titleeen festoenetje
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#1141
.............................................................


Inv#.Lot136.0006
Lot0006
ArtistHOLSTEIJN, CORNELIS
Entryeen stuck van Holsteyn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#1142
.............................................................


Inv#.Lot136.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Christus geboorte
TitleChristus geboorte
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1143
.............................................................


Inv#.Lot136.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen met vreemde vogele
Titlevreemde vogele
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Montias2 Record#1144
.............................................................


Inv#.Lot136.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen grote zee
Titlegrote zee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1145
.............................................................


Inv#.Lot136.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn dito [zee]
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1146
.............................................................


Inv#.Lot136.0011
Lot0011[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee achtkant conterfeijtsels sijnde Michiel Willemsz. van Zeventer ende sijn huijsvrouw het weeskindts overgrootvader en overgrootmoeder van de vaders en de moeders sijde
Titleconterfeijtsel van Michiel Willemsz. van Zeventer
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Formatoctagonal
Buyer NotesMichiel Willemsz. van Seventer was the father of Crijn van Seventer, the second husband of Elisabeth Wijmer. Elias (Vroedschap, p. 463) had tentatively (and mistakenly) suggested that his name might be Carsten Hermansz.
Montias2 Record#1147
.............................................................


Inv#.Lot136.0011
Lot0011[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee achtkant conterfeijtsels sijnde Michiel Willemsz. van Zeventer ende sijn huijsvrouw het weeskindts overgrootvader en overgrootmoeder van svaders en moeders sijde
Titleconterfeijtsel van sijn huijsvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Formatoctogonal
Montias2 Record#1148
.............................................................


Inv#.Lot136.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet conterfeijtsel vant weeskints vader
Titleconterfeijtsel vant weeskints vader
Title Modifierportrait of Crijn van Seventer
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#1149
.............................................................


Inv#.Lot136.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet selve [conterfeijtsel vant weeskinds vader] int kleijn
Titleconterfeijtsel vant weeskinds vader
Title Modifierportrait of Crijn van Seventer
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Buyer Notesmarginal note after lots 13, 14, and 15: Nota dese sijn van de schilder niet t'huijs gecomen met de lijstgens noch te te betalen
Montias2 Record#1150
.............................................................


Inv#.Lot136.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet weeskints moeders conterfeijtsel
Titlehet weeskints moeders conterfeijtsel
Title Modifierportrait of Elisabeth Wijmer ?
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Buyer Notesmarginal note after lots 13, 14, and 15: Nota dese sijn van de schilder niet t'huijs gecomen met de lijstgens noch te betalen
Montias2 Record#1151
.............................................................


Inv#.Lot136.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet weeskints eijgen conterfeijtsel
Titlehet weeskints eijgen conterfeijtsel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Buyer Notesmarginal note after lots 13, 14, and 15: Nota dese sijn van de schilder niet t'huijs gecomen met de lijstgens noch te betalen
Montias2 Record#1137
.............................................................


Inv#.Lot136.0016
Lot0016[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee slechte lantschapjens met ossen en koeyen
Titlelantschap met ossen en koeyen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Buyer NotesThese and the following were said van de schilder noch niet int huys gecomen
Montias2 Record#1152
.............................................................


Inv#.Lot136.0016
Lot0016[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee slechte lantschapjens met ossen en koeyen
Titlelantschap met ossen en koeyen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1153
.............................................................


Inv#.Lot136.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck daerin een vrouw te paerde
Titlestuck daerin een vrouw te paerde
Number23
SubjectRIDER OR RIDERS ON HORSEBACK
Typepainting
Montias2 Record#1155
.............................................................


Inv#.Lot136.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckje van Bachus
TitleBachus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Montias2 Record#1156
.............................................................


Inv#.Lot136.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entrystuck daerin een silver schaal
Titlestuck daerin een silver schaal
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#1157
.............................................................


Inv#.Lot136.0020
Lot0020
ArtistBOSCH, PIETER VAN DEN
Entryeen met bos druijven van Van den Bosch
Titleeen met bos druijven
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#1158
.............................................................


Inv#.Lot136.0021
Lot0021
Artist[JAN VROOM, UNIDENTIFIED]
Entryeen lantschapje van Jan Vroom
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1159
.............................................................


Inv#.Lot136.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen hontje met een entvogel
Titleeen hontje met een entvogel
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#1160
.............................................................


Inv#.Lot136.0023
Lot0023[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff slechte lantschappen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1161
.............................................................


Inv#.Lot136.0023
Lot0023[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff slechte lantschappen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1154
.............................................................


Inv#.Lot136.0023
Lot0023[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff slechte lantschappen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1131
.............................................................


Inv#.Lot136.0023
Lot0023[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff slechte lantschappen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#2281
.............................................................


Inv#.Lot136.0023
Lot0023[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff slechte lantschappen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#2282
.............................................................


Inv#.Lot136.0024
Lot0024[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie kleijne slechte lantschaps
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1162
.............................................................


Inv#.Lot136.0024
Lot0024[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie kleijne slechte lantschaps
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1163
.............................................................


Inv#.Lot136.0024
Lot0024[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie kleijne slechte lantschaps
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1164
.............................................................


Inv#.Lot136.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Christus geboorte
TitleChristus geboorte
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1165
.............................................................


Inv#.Lot136.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen jager met honden
Titlejager met honden
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1166
.............................................................


Inv#.Lot136.0027
Lot0027[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee slechte zeen
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1135
.............................................................


Inv#.Lot136.0027
Lot0027[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee slechte zeen
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1168
.............................................................


Inv#.Lot136.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een slechte zee
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1169
.............................................................


Inv#.Lot136.0029
Lot0029[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee toback drinckertjes
Titletoback drinckertje
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#1170
.............................................................


Inv#.Lot136.0029
Lot0029[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee toback drinckertjes
Titletoback drinckertje
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#1171
.............................................................


Inv#.Lot136.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen slecht bloempot
Titlebloempot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#1172
.............................................................


Inv#.Lot136.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck met oorlogh schepen
Titlestuck met oorlogh schepen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1173
.............................................................


Inv#.Lot136.0032
Lot0032[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 caartjes
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Montias2 Record#44337
.............................................................


Inv#.Lot136.0032
Lot0032[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 caartjes
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Montias2 Record#44338
.............................................................