The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Potter, Abraham de (1673/05/07)]

Inv#.Lot1360.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van de heere Christus ende de wijse uijt oosten in een swarte lijst
Titlede heere Christus ende de wijse uijt oosten
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de beste caemer
Pre Lot HeaderOp de beste caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderije] daerin eenige fruijten
Titleeenige fruijten
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de beste caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen klijn dito [schiderije] sijnde een zeetie
Titlezeetie
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de beste caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen klijn schiderij zijnde een bloemmantie
Titlebloemmantie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de beste caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen klijn dito [schiderij] daerin een fles een viercante
Titlefles
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Formatsquare
RoomOp de beste caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0006
Lot0006[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 schilderije zijnde conterfeijtsels
Titleconterfeijtsel
Title Modifierperhaps the portrait of Abraham de Potter by Carel Fabritius
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de voor caemer
Pre Lot HeaderOp de voor caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0006
Lot0006[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 schilderije zijnde conterfeijtsels
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de voor caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0006
Lot0006[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 schilderije zijnde conterfeijtsels
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de voor caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij zijnde een boere keucken
Titleboere keucken
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de voor caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij zijnde een boere geselschap
Titleboere geselschap
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de voor caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] daerin eenige fruijten
Titleeenige fruijten
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de voor caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen alabasterde bortie daerin een ruijter te paert
Titleeen ruijter te paert
Number23
SubjectRIDER OR RIDERS ON HORSEBACK
Typepainting
RoomOp de voor caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0011
Lot0011
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen schilderij zijnde een berchachtigh landtschap daer in eenige persoonagie van Reynbrant gemaeckt
Titleberchachtigh landtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de beste caemer
Pre Lot HeaderOp de beste caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] van de jonge Tobias
Titlede jonge Tobias
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de beste caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] van de heer Christus
Titlede heer Christus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de beste caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] van de geboorte van de heer Christus
Titlede geboorte van de heer Christus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de beste caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] zijnde een keucken schilderij
Titlekeucken schilderij
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typepainting
RoomOp de beste caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] zijnde een zeetie
Titleeen zeetie
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de beste caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0017
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 dito [schilderijen] zijnde stil leventies
Titlestil leventie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de beste caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0017
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 dito [schilderijen] zijnde stil leventies
Titlestil leventie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de beste caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij zijnde een landtschap daer in eenige boomen
Titlelandtschap daer in eenige boomen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp een caemer achter de beste caemer
Pre Lot HeaderOp een caemer achter de beste caemer
.............................................................


Inv#.Lot1360.0019
Lot0019[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 oude schilderij zijnde conterfeijtsels
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de zolder
Pre Lot HeaderOp de zolder
.............................................................


Inv#.Lot1360.0019
Lot0019[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 oude schilderij zijnde conterfeijtsels
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de zolder
.............................................................