The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Wybrants, Johannes (1672/12/22)]

Inv#.Lot1361.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landtschap schilderij daerin eenige persoonagie in een ebben lijst f 18:--:--
Titlelandtschap daerin eenige persoonagie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value18 |t gulden
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
.............................................................


Inv#.Lot1361.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen boere off soldat geselschap in een dito [ebben] lyst f 24:--:--
Titleboere off soldat geselschap
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value24 |t gulden
.............................................................


Inv#.Lot1361.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen langhwerpigh schilderytie daerin eenige groente f 16:--:--
Titleeenige groente
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value16 |t gulden
.............................................................


Inv#.Lot1361.0004
Lot0004
ArtistHOOCH, PIETER DE
Entryeen stuckie van de hoogh daerin een vrowtie dat water draeght f 20:--:--
Titleeen vrowtie dat water draeght
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value20 |t gulden
.............................................................


Inv#.Lot1361.0005
Lot0005
ArtistVERTANGEN, DANIEL
Entryeen lantschap van Vertangen daerin twee naeckt beelties f 24:--:--
Titlelantschap daerin twee naeckt beelties
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value24 |t gulden
.............................................................


Inv#.Lot1361.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een verkeere spel f 20:--:--
Titleverkeere spel
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value20 |t gulden
.............................................................


Inv#.Lot1361.0007
Lot0007
ArtistJAN MARSSEN
Entryeen landtschap battalje zijnde een copij door Pieter Wouwerman gedaen nae Jan Marssen f 30:--:--
Titlelandtschap battalje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value30 |t gulden
.............................................................


Inv#.Lot1361.0008
Lot0008[a]
ArtistWOUWERMAN, PIETER
Entrytwee landtschappies 't eene zijnde van Wouwerman f 60:--:--
Titlelandtschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value30 |t gulden
.............................................................


Inv#.Lot1361.0008
Lot0008[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee landtschappies 't eene zijnde van Wouwerman f 60:--:--
Titlelandtschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value30 |t gulden
.............................................................


Inv#.Lot1361.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij zijnde een stil leven daerin een silver kan f 42:--:--
Titlestil leven
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value42 |t gulden
.............................................................


Inv#.Lot1361.0010
Lot0010
ArtistWOUWERMAN, PHILIPS
Entryeen landtschappie daerin 2 paerties van Wouwerman f 48:--:--
Titlelandtschappie daerin 2 paerties
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value48 |t gulden
.............................................................


Inv#.Lot1361.0011
Lot0011[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee witte gepleijsterde hoofde en 2 beelties f 3:--:--
Title[untitled]
Number31
SubjectFACE
Typeplaster bust
RoomInt voorhuijs
Value0.75 |t gulden
.............................................................


Inv#.Lot1361.0011
Lot0011[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee witte gepleijsterde hoofde en 2 beelties f 3:--:--
Title[untitled]
Number31
SubjectFACE
Typeplaster bust
RoomInt voorhuijs
Value0.75 |t gulden
.............................................................


Inv#.Lot1361.0011
Lot0011[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee witte gepleijsterde hoofde en 2 beelties f 3:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typestatue
RoomInt voorhuijs
Value0.75 |t gulden
.............................................................


Inv#.Lot1361.0011
Lot0011[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee witte gepleijsterde hoofde en 2 beelties f 3:--:--
Title[untitled]
Number31
SubjectFACE
Typeplaster bust
RoomInt voorhuijs
Value0.75 |t gulden
.............................................................


Inv#.Lot1361.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vergulde lijst van een schilderij
Typegilded frame
RoomInt voorhuijs
Valuenot evaluated
.............................................................


Inv#.Lot1361.0013
Lot0013[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet conterfeijtsel van Adriana Hinlopen mitsgaders een schilderij sijnde een fruijtagie beijde sonder lijst
Titlehet conterfeijtsel van Adriana Hinlopen
Title ModifierNB dat dye neerstaende schilderijen noch op veel nae niet betaelt [sijn], also noch twee andere conterfeijtsels die daerbij bedonghen noch niet gelevert sijn
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typegilded frame
RoomIn de zijdel caemer aende rechter handt
Valuenot evaluated
Pre Lot HeaderIn de zijdel caemer aende rechter handt
.............................................................


Inv#.Lot1361.0013
Lot0013[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet conterfeijtsel van Adriana Hinlopen mitsgaders een schilderij sijnde een fruijtagie beijde sonder lijst
Titleeen fruijtagie
Title ModifierNB dat dye neerstaende schilderijen noch op veel nae niet betaelt [sijn], also noch twee andere conterfeijtsels die daerbij bedonghen noch niet gelevert sijn
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de rechter caemer aende rechter handt
Valuenot evaluated
.............................................................


Inv#.Lot1361.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen goot schilderij zijnde een vanitas voorde schoorsteen f 36:--:--
Titlevanitas
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de zijdel caemer aende slincker zijde
Value36 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de zijdel caemer aende slincker zijde
.............................................................


Inv#.Lot1361.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caemer schilderij sijnde een heel behangsel van onder tot boven f 150:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainted hanging from bottom to top
RoomIn een achtercaemer aende slincker handt
Value150 |t gulden
Pre Lot HeaderIn een achtercaemer aende slincker handt
.............................................................