The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Schutt, Egbert (1676/02/08)]

Inv#.Lot1364.0001
Lot0001[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe tronien 't een een mans ende 't ander een vrouwe in swarte en vergulde lysten
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Pre Lot HeaderInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1364.0001
Lot0001[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe tronien 't een een mans ende 't ander een vrouwe in swarte en vergulde lysten
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1364.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot lantschap schilderij daerin webbende persoonasie
Titlelantschap daerin webbende persoonasie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1364.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen seegevecht daer onder andere een galley sinckt in een swarte lyst
Titleseegevecht daer onder andere een galley sinckt
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1364.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije daer in een gevecht ontrent een fortres in een swarte lyst
Titleeen gevecht ontrent een fortress
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1364.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschappie met waterval in een swarte lyst
Titlelantschappie met waterval
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1364.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van eenige bloemen in een swarte lyst
Titleeenige bloemen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuys
.............................................................


Inv#.Lot1364.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen scheeps teeckeningh in swarte lyst
Titlescheep
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typedrawing
RoomIn de sijdelcaemer
Pre Lot HeaderIn de sijdelcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen clijn schilderytie van een drinckent geselschappie in een swarte lyst
Titleeen drinckent geselschappie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de sijdelcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytie daerin een roomer en limoen in een dito [swarte] lyst
Titleeen roomer en limoen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de sijdelcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschappie met geboomte, een hangelaer en koetie
Titlelantschappie met geboomte, een hangelaer en koetie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de sijdelcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot stuck daerin eenige reusen in swarte lyst
Titleeenige reusen
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de beste caemer
Pre Lot HeaderIn de beste caemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lanckwerpig bergachtich lantschap met geboomte in een swarte lyst
Titlebergachtich lantschap met geboomte
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Formatoblong
RoomIn de beste caemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen clynder lantschap in een dito [swarte] lyst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de sijdelcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lanckwerpigh wintertie in een swarte lyst
Titlewintertie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Formatoblong
RoomIn de sijdelcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen heel clein lantschappie met geboomte in een dito [swarte] lyst
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de sijdelcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0016
Lot0016
ArtistVELDE, WILLEM VAN DE (I)
Entryeen groote scheeps teeckeningh in een swarte lyst van Van de Velde
Titlescheep
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typedrawing
RoomIn de sijdelcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oude mans contrefeijtsel in een vergulde lyst
Titleoude mans contrefeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de sijdelcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytie daerin een kerckie in een swarte lyst
Titleeen kerckie
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomIn de sijdelcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschappie met een watertie in een swarte lyst
Titlelantschappie met een watertie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de sijdelcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bergachtich lantschap met geboomte en een waterval in een swarte en vergulde lyst
Titleberegachtich lantschap met geboomte en een waterval
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de sijdelcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de harders op 't velt
Titlede harders op 't velt
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de sijdelcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytie daer in een fortres en buijten de selve een ruijter de wagt houdende
Titleeen fortres en buijten de selve een ruijter de wagt houdende
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typepainting
RoomIn 't saeltie
Pre Lot HeaderIn 't saeltie
.............................................................


Inv#.Lot1364.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderytie] van een stal bij der nacht met eenige beesten
Titlestal bij nacht met eenige beesten
Number41
SubjectBARN SCENE
Typepainting
RoomIn 't saeltie
.............................................................


Inv#.Lot1364.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met gebergte daerin onder anderen een boom niet ver van't water leggende
Titlelantschap met gebergte daerin onder anderen een boom niet ver van't water leggende
Title Modifierpossibly by Jacob van Ruisdael
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't saeltie
.............................................................


Inv#.Lot1364.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met runien en een tackeloper boom
Titlelantschap met runien en een tackeloper boom
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't saeltie
.............................................................


Inv#.Lot1364.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lanckwerpich lantschap met water en een seilent vaertuijgh
Titlelantschap met water en een seilent vaertuijgh
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Formatoblong
RoomIn 't saeltie
.............................................................


Inv#.Lot1364.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entry't contrefeijtsel va Schut in een vergulde lyst
Title't contrefeijtsel van Schut
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn 't saeltie
.............................................................


Inv#.Lot1364.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeytsel in agtkante lyst
Titlecontrefeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn 't saeltie
.............................................................


Inv#.Lot1364.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn schilderytie daerin een persoonasie en paert
Titlepersoonasie en paert
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomIn 't saeltie
.............................................................


Inv#.Lot1364.003
Lot0030[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne lantschappies met geboomte
Titlelantschappie met geboomte
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't saeltie
.............................................................


Inv#.Lot1364.003
Lot0030[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne lantschappies met geboomte
Titlelantschappie met geboomte
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't saeltie
.............................................................


Inv#.Lot1364.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [lantschappie] wat grooter
Titlelantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't saeltie
.............................................................


Inv#.Lot1364.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytie daerin verbeelt wert een spellende maechde
Titlespellende maechde
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't saeltie
.............................................................


Inv#.Lot1364.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap schilderytie
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven voorcaemer
Pre Lot HeaderOp de boven voorcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytie van een kindere spel
Titlekindere spel
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de boven voorcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn hoog lantschap
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven voorcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytie met twee naeckte
Titletwee naeckte
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomOp de boven voorcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0037
Lot0037
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen prent bortie
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de boven voorcaemer
.............................................................


Inv#.Lot1364.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oudt schilderij
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de boven voorcaemer
.............................................................