The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Kip, Hendrick (1671/10/23)]

Inv#.Lot1370.0001
Lot0001[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie berchachtige lantschappies in swarte lijsten
Titlebechachtig lantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Pre Lot HeaderSchilderijen
.............................................................


Inv#.Lot1370.0001
Lot0001[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie berchachtige lantschappies in swarte lijsten
Titlebechachtig lantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0001
Lot0001[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie berchachtige lantschappies in swarte lijsten
Titlebechachtig lantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met een steene brugh
Titlelantschap met een steene bruch
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryteeckeningh van scheepjes
Titlescheepjes
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typedrawing
.............................................................


Inv#.Lot1370.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entrydito [teeckeningh] van persoonasien
Titlepersoonasien
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typedrawing
.............................................................


Inv#.Lot1370.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een bloempoth
Titleeen blompoth
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] van een ruwintie met twee persoonasien
Titleruwintie met twee persoonasien
Number14
SubjectRUINS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen clyn bordeken met persoonasien
Titlepersoonasien
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytie daerin de heer Christus
Titlede heer Christus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen biddend bestevaertie
Titlebiddend bestevaertie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vanitas
Titlevanitas
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij met eenige persoonasien onder andere een met een tullebandie
Titleeenige persoonasien onder andere een met een tullebandie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen batalje te paert op een herbergh
Titlebatalje te paert op een herbergh
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen land kaerte
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typeland map
.............................................................


Inv#.Lot1370.0014
Lot0014[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie mannen, een vrouwe conterfeijtsels
Titlemans conterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainging
.............................................................


Inv#.Lot1370.0014
Lot0014[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie mannen, een vrouwe conterfeijtsels
Titlemans conterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0014
Lot0014[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie mannen, een vrouwe conterfeijtsels
Titlemans conterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0014
Lot0014[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie mannen, een vrouwe conterfeijtsels
Titlevrouwe conterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen historie schilderij met persoonasien en een swart en twee engelties in de lucht
Titleeen historie met persoonasien en een swart en twee engelties in de lucht
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot lantschap met geboomte en een gebroocken boom
Titlelantschap met geboomte en een gebroocken boom in de lucht
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0017
Lot0017
ArtistHEUSEN, CORNELIS
Entryeen groot schilderij met vrugten van C. Heusen
Titlevrugten
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen historie schilderije daerin twee persoonen, een leggende
Titletwee persoonen, een leggende
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot lantschap met persoonen en cameelen
Titlepersoonen en cameelen
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met geboomte en een waeter, met een overvallende schouw daerin menschen en paerden
Titlelantschap met geboomte en een water, met een overvallende schouw daerin menschen en paerden
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0021
Lot0021
ArtistDROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ.
Entryeen lantschap met persoonasiken van Droogsloot
Titlelantschap met persoonasiken
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een doot kint
Titleeen doot kint
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een levendigh kintie
Titlelevendigh kintie
Number32
SubjectCHILDREN
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0024
Lot0024[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie see en lant kaerties
Titlesee of lant kaertie
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typesea or land map
.............................................................


Inv#.Lot1370.0024
Lot0024[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie see en lant kaerties
Titlesee of lant kaertie
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typesea or land map
.............................................................


Inv#.Lot1370.0024
Lot0024[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie see en lant kaerties
Titlesee of lant kaertie
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typesea or land map
.............................................................


Inv#.Lot1370.0024
Lot0024[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie see en lant kaerties
Titlesee of lant kaertie
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typesea or land map
.............................................................


Inv#.Lot1370.0025
Lot0025[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0025
Lot0025[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen slecht wintertie
Titlewintertie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een watertie met scheepjes
Titlewatertie met scheepjes
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een duijn met een kat
Titleeen duijn met een kat
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.0029
Lot0029
ArtistMOLENAER, JAN MIENSE
Entryeen barbiertie sijnde een copij van Molenaer
Titlebarbiertie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.003
Lot0030[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier schilderyties die lijsten swart en vergult
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.003
Lot0030[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier schilderyties die lijsten swart en vergult
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.003
Lot0030[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier schilderyties die lijsten swart en vergult
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1370.003
Lot0030[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier schilderyties die lijsten swart en vergult
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
.............................................................