The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Craij, Caspar (1673/12/10)]

Inv#.Lot1373.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije sijnde een Andromeda
TitleAndromeda
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Pre Lot HeaderVolgende schilderijen sonder lijsten
.............................................................


Inv#.Lot1373.0002
Lot0002
ArtistCAPPELLE, JAN VAN DE
Entryeen dito [schilderije] sijnde het sloodt tot Muijden van Cappelle
Titlehet sloodt tot Muijden
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1373.0003
Lot0003
ArtistROMEYN, WILLEM
Entryeen dito [schilderije] daerin een vervalle gebouw door Willem Romeijn
Titlevervalle gebouw
Number14
SubjectRUINS
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1373.0004
Lot0004
Artist[J. COEMAN, UNIDENTIFIED]
Entryeen dito [schilderije] daerin eenige vechtende boeren van J. Coeman
Titleverchtende boeren
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1373.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap schilderytie daerin eenige beesties
Titlelantschap daerin eenige beesties
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1373.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderije] daerin eenige persoonagie ende een varcken op een leer
Titleeenige persoonagie ende een varcken op een leer
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1373.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderije] sijnde een Italiaens haventie
TitleItaliaens haventie
Number59
SubjectSEA PORT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1373.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderije] zijnde een berchachtigh lantschappie
Titleberchachtigh lantschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot1373.0009
Lot0009
ArtistBEERSTRATEN
Entryeen dito zijnde een zeetie van Beerestraten
Titlezeetie
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
.............................................................