The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Wolters, Joan (1670/04/04)]

Inv#.Lot138.0001
Lot0001
ArtistJORDAENS, JACOB
Entryeen schildery van Bachus triumph van Jordaans f 250:--:--
TitleBachus triumph
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Value250 |t gulden
Pre Lot HeaderEerstelijck lot # 1 ten deel gevallend d'heer Louis Wolters bestaande int navolgende...
Montias2 Record#1179
.............................................................


Inv#.Lot138.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schildery] van't cruijsdragen Christy
Title't cruijsdragen Christy
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value30 |t gulden
Montias2 Record#1180
.............................................................


Inv#.Lot138.0003
Lot0003
ArtistLINGELBACH, JOHANNES
Entryeen Italiaens kruijen van Lingelbach
Titleeen Italiaens kruijen
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value25 |t gulden
Montias2 Record#1181
.............................................................


Inv#.Lot138.0004
Lot0004
ArtistDROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ.
Entryeen dorpjen van Droogsloot
Titleeen dorpjen
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
Value18 |t gulden
Montias2 Record#1182
.............................................................


Inv#.Lot138.0005
Lot0005
ArtistMARTSEN, JAN, DE JONGE
Entryeen dito sijnde het conterfeijtsel van syn hochheijt van Jan Martsz. de Jonge f 40:--:--
Titleconterfeijtsel van syn hochheijt
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
Value40 |t gulden
Montias2 Record#346
.............................................................


Inv#.Lot138.0006
Lot0006
ArtistNOORT, JAN VAN
Entryeen dito [schildery ?] van St. Jan van Jan van Oort
TitleSt. Jan
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Value10 |t gulden
Montias2 Record#345
.............................................................


Inv#.Lot138.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen nachtmael Christy in coper gesneden
Titleeen nachtmael Christy
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typecopper plate
Value3 |t gulden
Montias2 Record#1183
.............................................................


Inv#.Lot138.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen soldaten leger boven de sael
Titlesoldaten leger
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de bovenkamer
Value15 |t gulden
Montias2 Record#1184
.............................................................


Inv#.Lot138.0009
Lot0009
ArtistPOELENBURGH, CORNELIS VAN
Entryeen naeckt vrouwtje van Poelenberg
Titleeen naeckt vrouwtje
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomOp de bovenkamer
Value8 |t gulden
Montias2 Record#1185
.............................................................


Inv#.Lot138.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen binnenlant vaertje
Titlebinnenlant vaertje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Value2 |t gulden
Montias2 Record#1186
.............................................................


Inv#.Lot138.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen seevaert van oorloch schip
Titleeen seevaert van oorloch schip
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#1187
.............................................................


Inv#.Lot138.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tulbaent met vruchten
Titleeen tulbaent met vruchten
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Value1 |t gulden
Montias2 Record#1188
.............................................................


Inv#.Lot138.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caart van Duijtslant
TitleDuijtslant
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Value10 |t gulden
Montias2 Record#1189
.............................................................


Inv#.Lot138.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tour van London
Titletour van London
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
Value2 |t gulden
Montias2 Record#2285
.............................................................


Inv#.Lot138.0015
Lot0015[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderytjes daerin bloemen geschildert
Titlebloemen schildery
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#1191
.............................................................


Inv#.Lot138.0015
Lot0015[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderytjes daerin bloemen geschildert
Titlebloemen schildery
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#1192
.............................................................


Inv#.Lot138.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet conterfeijtsel van sijn vader en moeder sal.
Titleconterfeijtsel van sijn vader en moeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value|t not assessed
Montias2 Record#2286
.............................................................


Inv#.Lot138.0017
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrygroote conterfeijtsels van sijn grootvader en grootmoeder Wolters
Titleconterfeijtsel van sijn grootvader
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value|t not assessed
Montias2 Record#2287
.............................................................


Inv#.Lot138.0017
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrygroote conterfeijtsels van sijn grootvader en grootmoeder Wolters
Titleconterfeijtsel van sijn grootmoeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value|t not assessed
Montias2 Record#2288
.............................................................


Inv#.Lot138.0018
Lot0018
ArtistRUBENS, PIETER PAUL
Entryeen rhee van Snijders en figure van Rubens f 180:--:--
Titleeen rhee en figure
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value180 |t gulden
Pre Lot HeaderVolgt het lot #2 ten deel gevallen Steven Wolters
Montias2 Record#1193
.............................................................


Inv#.Lot138.0019
Lot0019
ArtistSAVERY, ROELANDT
Entryeen dito [schildery ?] van paerden van Saverij f 42:--:--
Titlepaerden
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Value42 |t gulden
Montias2 Record#1194
.............................................................


Inv#.Lot138.0020
Lot0020
ArtistTIZIANO VECELLO
Entryeen dito [schildery] naer Titian in de sijdel camer f 60:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de sydel camer
Value60 |t gulden
Montias2 Record#1195
.............................................................


Inv#.Lot138.0021
Lot0021
ArtistLUNDENS, GERRIT
Entryeen boere bruijloft van Lunden f 30:--:--
Titleboere bruijloft
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value30 |t gulden
Montias2 Record#1196
.............................................................


Inv#.Lot138.0022
Lot0022
ArtistMOLENAER, JAN MIENSE
Entryeen vastenavontspel van Molenaar
Titlevastenavontspel
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value18 |t gulden
Montias2 Record#1198
.............................................................


Inv#.Lot138.0023
Lot0023
ArtistWOUWERMAN, PHILIPS
Entryeen paartjen van Wouwerman
Titleeen paartjen
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Value20 |t gulden
Montias2 Record#1202
.............................................................


Inv#.Lot138.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen van de verlooren soon met een momglas f 10:--:--
Titlede verlooren soon met een momglas
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value12 |t gulden
Montias2 Record#1204
.............................................................


Inv#.Lot138.0025
Lot0025
ArtistMOMPER, JOOS DE
Entryeen brantje van Joost de Momper f 12:--:--
Titlebrantje
Number28
SubjectFIRE
Typepainting
Value12 |t gulden
Montias2 Record#1205
.............................................................


Inv#.Lot138.0026
Lot0026
ArtistDROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ.
Entryeen van Droogsloot met een molen boven de sijdel camer f 16:--:--
Titlemolen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de bovenkamer
Value16 |t gulden
Montias2 Record#1206
.............................................................


Inv#.Lot138.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen batalje boven de sael naer de venster toe hangende f 10:--:--
Titlebatalje
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
RoomOp de bovenkamer
Value10 |t gulden
Montias2 Record#1207
.............................................................


Inv#.Lot138.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cortegarde met soldaten boven de sijdel camer f 5:--:--
Titlecortegarde met soldaten
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de bovenkamer
Value5 |t gulden
Montias2 Record#2289
.............................................................


Inv#.Lot138.0029
Lot0029
ArtistD√úRER, ALBRECHT
Entryeen Marien beeltje nae Alberduer als voren f 4:--:--
TitleMarien beeltje
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de bovenkamer
Value4 |t gulden
Montias2 Record#1208
.............................................................


Inv#.Lot138.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen seetje boven de schadanau(?) boven de saal f 4:--:--
Titleseetje
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de bovenkamer
Value4 |t gulden
Montias2 Record#2290
.............................................................


Inv#.Lot138.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caert van Hispangie f 8:--:--
TitleHispangie
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Value8 |t gulden
Montias2 Record#1209
.............................................................


Inv#.Lot138.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Jeronimus in vergulde lyst
TitleJeronimus
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Value3 |t gulden
Buyer NotesThis lot was left to Steven Wolfertsz.
Montias2 Record#1210
.............................................................


Inv#.Lot138.0033
Lot0033[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels van overgroot vader en grootmoeder Wolters
Titleconterfeijtsel van overgrootvader Wolters
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value|t not assessed
Montias2 Record#2291
.............................................................


Inv#.Lot138.0033
Lot0033[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels van overgroot vader en grootmoeder Wolters
Titleconterfeijtsel van overgrootmoeder Wolters
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value|t not assessed
Montias2 Record#2292
.............................................................


Inv#.Lot138.0034
Lot0034[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee dito [conterfeijtsels] van overoom en mattje Wolters
Titleconterfeijtsel van overoom Wolters
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value|t not assessed
Montias2 Record#2293
.............................................................


Inv#.Lot138.0034
Lot0034[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee dito [conterfeijtsels] van overoom en mattje Wolters
Titleconterfeijtsel van mattje Wolters
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value|t not assessed
Montias2 Record#2294
.............................................................


Inv#.Lot138.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [conterfeijtsel] van de Heer de Geer
Titleconterfeijtsel van de Heer de Geer
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value|t not assessed
Montias2 Record#2295
.............................................................


Inv#.Lot138.0036
Lot0036
Artist[MEYERS, UNIDENTIFIED]
Entryeen jacht van Meyers levensgrote
Titleeen jacht
Number29
SubjectHUNT
Typepainting
Value280 |t gulden
Pre Lot HeaderVolgt het lot # 3 ten deele gevallen Maria Wolters
Montias2 Record#1211
.............................................................


Inv#.Lot138.0037
Lot0037
ArtistBALEN, HENDRICK VAN (I)
Entryeen Bachus, Ceres, Venus van Van Balen
TitleBachus, Ceres, Venus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Value36 |t gulden
Montias2 Record#1212
.............................................................


Inv#.Lot138.0038
Lot0038
ArtistHANNOT, JOHANNES
Entryeen kreeft van Hanot
Titleeen creeft
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Value24 |t gulden
Montias2 Record#1213
.............................................................


Inv#.Lot138.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen seehoren
Titleeen seehoren
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de eetcamer
Value18 |t gulden
Montias2 Record#1214
.............................................................


Inv#.Lot138.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen van de rijke man van een brabants meester
Titleeen van de rijke man
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
Value12 |t gulden
Montias2 Record#2296
.............................................................


Inv#.Lot138.0041
Lot0041
ArtistBOSSCHAERT, AMBROSIUS (II)
Entryeen blompot van Bosschert f 2:10:--
Titleblompot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#1215
.............................................................


Inv#.Lot138.0042
Lot0042
ArtistDROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ.
Entryeen boerekermis van Droogsloot
Titleboerekermis
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value18 |t gulden
Montias2 Record#1216
.............................................................


Inv#.Lot138.0043
Lot0043
ArtistNEER, AERT VAN DER
Entryeen manneschijntje van Van der Meer
Titlemanneschijntje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#1217
.............................................................


Inv#.Lot138.0044
Lot0044
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen brabants lantschap lanckwerpigh
Titleeen brabants lantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
FormatOblong
Value3 |t gulden
Montias2 Record#1218
.............................................................


Inv#.Lot138.0045
Lot0045
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen zeestormpje
Titleeen zeestormpje
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de bovenkamer
Value3 |t gulden
Montias2 Record#1219
.............................................................


Inv#.Lot138.0046
Lot0046
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapje boven de deur van de selve [sijdel] camer
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de bovenkamer
Value1 |t gulden
Montias2 Record#2297
.............................................................


Inv#.Lot138.0047
Lot0047
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caert van de zeventien provincien
Titlecaert van de zeventien provincien
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Value10 |t gulden
Montias2 Record#1220
.............................................................


Inv#.Lot138.0048
Lot0048
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen gevanckenis van Petrus met een swaerte lyst
Titlegevanckenis van Petrus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#1221
.............................................................


Inv#.Lot138.0049
Lot0049[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels van overgrootvader en grootmoeder Wolters
Titleconterfeijtsel van overgrootvader Wolters
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value|t not assessed
Montias2 Record#2298
.............................................................


Inv#.Lot138.0049
Lot0049[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels van overgrootvader en grootmoeder Wolters
Titleconterfeijtsel van overgrootmoeder Wolters
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value|t not assessed
Montias2 Record#2299
.............................................................


Inv#.Lot138.0050
Lot0050
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [conterfeijtsel] van Jantje Wolters op de voorcamer
Titleconterfeijtsel van Jantje Wolters
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Roomop de voorcamer
Value|t not assessed
Montias2 Record#2300
.............................................................


Inv#.Lot138.0051
Lot0051[a]
ArtistOVENS, JURGEN
Entrytwee conterfeijtsels van vader en moeder zal. borst beelden van Jurgen Ovens
Titleconterfeijtsel van vader
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value|t not assessed
Montias2 Record#2301
.............................................................


Inv#.Lot138.0051
Lot0051[b]
ArtistOVENS, JURGEN
Entrytwee conterfeijtsels van vader en moeder zal. borst beelden van Jurgen Ovens
Titleconterfeijtsel van moeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value|t not assessed
Montias2 Record#2302
.............................................................


Inv#.Lot138.0052
Lot0052
ArtistWOUWERMAN, PHILIPS
Entryeen paart van Wouwerman levensgroot
Titleeen paart levensgroot
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Dimensionslifesize
Value80 |t gulden
Pre Lot HeaderVolgt lot # 4 ten deele gevallen Reijnout Wolters
Montias2 Record#1227
.............................................................


Inv#.Lot138.0053
Lot0053
ArtistSNYDERS, FRANS
Entryeen leeuwen en beren jacht van Snyers in de saal
Titleeen leeuwen en beren jacht
Number29
SubjectHUNT
Typepainting
Roomin de saal
Value48 |t gulden
Montias2 Record#1228
.............................................................


Inv#.Lot138.0054
Lot0054
ArtistLINGELBACH, JOHANNES
Entryeen a la moer spel van Lingelbach
Titleeen a la moer spel
Title Modifierprobably a l'amour (a love game)
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value36 |t gulden
Montias2 Record#1229
.............................................................


Inv#.Lot138.0055
Lot0055
ArtistBALEN, HENDRICK VAN (II)
Entryeen drie coningen van de jonge Van Balen
Titleeen drie coningen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value30 |t gulden
Montias2 Record#1230
.............................................................


Inv#.Lot138.0056
Lot0056
ArtistFLORIS, FRANS (I)
EntrySusanna met de boeven van Frans Florisz.
TitleSusanna met de boeven
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Value42 |t gulden
Montias2 Record#1231
.............................................................


Inv#.Lot138.0057
Lot0057
ArtistVRANCX, SEBASTIAN
Entryeen batalie op de manier van Bistiaen Franck
Titleeen batalie
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
Value45 |t gulden
Montias2 Record#1232
.............................................................


Inv#.Lot138.0058
Lot0058
ArtistHANNOT, JOHANNES
Entryeen fruijtage met een granaet en appell van Hannot
Titlefruijtage met een granaet en appell
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Value30 |t gulden
Montias2 Record#1233
.............................................................


Inv#.Lot138.0059
Lot0059
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen zee vaert in de eerste camer
Titleeen zee vaert
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Roomin de eerste camer
Value18 |t gulden
Montias2 Record#1234
.............................................................


Inv#.Lot138.0060
Lot0060
ArtistLINGELBACH, JOHANNES
Entryeen roverij van Lingelbach
Titleeen roverij
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value26 |t gulden
Montias2 Record#1235
.............................................................


Inv#.Lot138.0061
Lot0061
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Lazarus opweckingh
Titleeen Lazarus opweckingh
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#1236
.............................................................


Inv#.Lot138.0062
Lot0062
ArtistGOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN
Entryeen lantschap van Jan van Goyen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value10 |t gulden
Montias2 Record#1237
.............................................................


Inv#.Lot138.0063
Lot0063
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen batalie boven de saal naest de deur
Titlebatalie
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
RoomOp de bovenkamer
Value12 |t gulden
Montias2 Record#1238
.............................................................


Inv#.Lot138.0064
Lot0064
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen inlantsvaertje met een oorlogscheep
Titleeen inlantsvaertje met een oorlogscheep
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Value7 |t gulden
Montias2 Record#1239
.............................................................


Inv#.Lot138.0065
Lot0065
Artist[ANONYMOUS]
EntryVenus en Cupido op de achtercamer
TitleVenus en Cupido
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#1240
.............................................................


Inv#.Lot138.0066
Lot0066
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen soldaten leger boven de sijdel camer
Titleeen soldaten leger
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value7 |t gulden
Montias2 Record#1241
.............................................................


Inv#.Lot138.0067
Lot0067
ArtistDROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ.
Entryeen kleijn lantschapje van Droogsloot boven de sijdelcamer
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de bovenkamer
Value3 |t gulden
Montias2 Record#1226
.............................................................


Inv#.Lot138.0068
Lot0068
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caart van Vranckrijck
Titlecaart van Vranckrijck
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Value8 |t gulden
Montias2 Record#1225
.............................................................


Inv#.Lot138.0069
Lot0069[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#1224
.............................................................


Inv#.Lot138.0069
Lot0069[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#1223
.............................................................


Inv#.Lot138.007
Lot0070[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels van grootvader en grootmoeder van Leijden
Titleconterfeijtsel van grootvader
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value|t not assessed
Montias2 Record#1222
.............................................................


Inv#.Lot138.007
Lot0070[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels van grootvader en grootmoeder van Leijden
Titleconterfeijtsel van grootmoeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value|t not assessed
Montias2 Record#2303
.............................................................


Inv#.Lot138.0071
Lot0071[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee dito [conterfeijtsels] halve beelden oversoom en moeije Wolters op de voorcamer
Titleconterfeijtsel van oversoom
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Roomop de voorcamer
Value|t not assessed
Montias2 Record#2304
.............................................................


Inv#.Lot138.0071
Lot0071[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee dito [conterfeijtsels] halve beelden oversoom en moeije Wolters opde voorcamer
Titleconterfeijtsel van moeije Wolters
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Roomop de voorcamer
Value|t not assessed
Montias2 Record#2305
.............................................................


Inv#.Lot138.0072
Lot0072
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [conterfeijtsel] van sijn vader jongh sijnde opt school
Titleconterfeijtsel van sijn vader jongh sijnde opt school
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Roomop de voorcamer
Value|t not assessed
Montias2 Record#2306
.............................................................


Inv#.Lot138.0073
Lot0073
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [conterfeijtsel] van sijn vader sal. borstbeelt copij
Titleconterfeijtsel van sijn vader
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Roomop de voorcamer
Value|t not assessed
Montias2 Record#2307
.............................................................


Inv#.Lot138.0074
Lot0074
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Jeronimus in vergulde lyst
TitleJeronimus
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de kleijne beneden sydelcamer
Value3 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de kleijne beneden sydelcamer
Buyer NotesThis and the following pictures do not seem to have been allotted.
Montias2 Record#2308
.............................................................


Inv#.Lot138.0075
Lot0075[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 contrefeijtseltjes f 3:--:--
Titlecontrefeijtseltje
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de kleijne beneden sydelcamer
Value1.5 |t gulden
Buyer NotesThis and the following pictures do not seem to have been allotted.
Montias2 Record#10768
.............................................................


Inv#.Lot138.0075
Lot0075[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 contrefeijtseltjes f 3:--:--
Titlecontrefeijtseltje
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de kleijne beneden sydelcamer
Value1.5 |t gulden
Buyer NotesThis and the following pictures do not seem to have been allotted.
Montias2 Record#18900
.............................................................


Inv#.Lot138.0076
Lot0076
Artist[ANONYMOUS]
Entryde gevanckenis van Petrus in swarte lijst
Titlede gevanckenis van Petrus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de kleijne beneden sydelcamer
Value6 |t gulden
Buyer NotesThis and the following pictures do not seem to have been allotted.
Montias2 Record#18901
.............................................................


Inv#.Lot138.0077
Lot0077
Artist[ANONYMOUS]
Entryde toer van Venetien
Titlede toer van Venetien
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
RoomIn de kleijne beneden sydelcamer
Value2 |t gulden
Buyer NotesThis and the following pictures do not seem to have been allotted.
Montias2 Record#18902
.............................................................


Inv#.Lot138.0078
Lot0078[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderytjes daer in bloemen geschildert f 5:--:--
Titlebloemen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de kleijne beneden sydelcamer
Value2.5 |t gulden
Buyer NotesThis and the following pictures do not seem to have been allotted.
Montias2 Record#2309
.............................................................


Inv#.Lot138.0078
Lot0078[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderytjes daer in bloemen geschildert f 5:--:--
Titlebloemen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de kleijne beneden sydelcamer
Value2.5 |t gulden
Buyer NotesThis and the following pictures do not seem to have been allotted.
Montias2 Record#2310
.............................................................


Inv#.Lot138.0079
Lot0079
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen rond ovael geborduert [crossed out: met gout en]
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeembroidery
Formatround or oval
RoomIn 't voorhuys
Value25 |t gulden
Pre Lot HeaderIn 't voorhuys
Buyer NotesThis and the following pictures do not seem to have been allotted.
Montias2 Record#18903
.............................................................


Inv#.Lot138.0080
Lot0080
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Lot met sijn twee dochteren
TitleLot met sijn twee dochteren
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value8 |t gulden
Buyer NotesThis and the following pictures do not seem to have been allotted.
Montias2 Record#2311
.............................................................


Inv#.Lot138.0081
Lot0081
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet wapen van den overleden in een vergulde lyst
Titlewapen
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms
RoomIn de saal
Value|t not assessed
Montias2 Record#2602
.............................................................


Inv#.Lot138.0082
Lot0082[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie caarten zonder lysten f 2:--:--
Title[UNTITLED]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typeprobably a map
Value0.66|t gulden
Montias2 Record#1190
.............................................................


Inv#.Lot138.0082
Lot0082[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie caarten zonder lysten f 2:--:--
Title[UNTITLED]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint or map
Value0.66|t gulden
Montias2 Record#41674
.............................................................


Inv#.Lot138.0082
Lot0082[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie caarten zonder lysten f 2:--:--
Title[UNTITLED]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint or map
Value0.66|t gulden
Montias2 Record#43415
.............................................................


Inv#.Lot138.0083
Lot0083
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen [dito] schildery daerin London geschildert
TitleLondon
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value12 |t gulden
Buyer NotesThis and the following pictures do not seem to have been allotted.
Montias2 Record#2312
.............................................................


Inv#.Lot138.0084
Lot0084
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen [dito] schildery daerin een seetge geschildert
Titleseetge
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value4 |t gulden
Buyer NotesThis and the following pictures do not seem to have been allotted.
Montias2 Record#2313
.............................................................


Inv#.Lot138.0085
Lot0085
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kaart van Duytslant
TitleDuytslant
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Value3 |t gulden
Buyer NotesThis and the following pictures do not seem to have been allotted.
Montias2 Record#18904
.............................................................


Inv#.Lot138.0086
Lot0086
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery daerin een patrijs geschildert
Titleeen patrijs
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value4 |t gulden
Buyer NotesThis picture does not seem to have been allotted.
Montias2 Record#2314
.............................................................


Inv#.Lot138.0087
Lot0087[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 staande houte beeltjes die men in een schoorsteen seth f 1:10:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typewooden statue
RoomIn de saal neffens 't voorhuys
Value0.75 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de saal neffens 't voorhuys
Montias2 Record#18905
.............................................................


Inv#.Lot138.0087
Lot0087[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 staande houte beeltjes die men in een schoorsteen seth f 1:10:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typewooden statue
RoomIn de saal neffens 't voorhuys
Value0.75 |t gulden
Montias2 Record#18906
.............................................................


Inv#.Lot138.0088
Lot0088[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 clijne schilderijtjes f 1:10:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de camer in de voorgevel
Value0.75 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de camer in de voorgevel
Buyer NotesThese two small paintings were listed before those in de kleijne beneden sijdelcamer
Montias2 Record#18907
.............................................................


Inv#.Lot138.0088
Lot0088[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 clijne schilderijtjes f 1:10:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de camer in de voorgevel
Value0.75 |t gulden
Buyer NotesThese two small paintings were listed before those in de kleijne beneden sijdelcamer
Montias2 Record#18908
.............................................................