The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Schaef, Barent Henryckszen (1624/04/12)]

Inv#.Lot149.0001
Lot0001[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels van hem ende syn overleden vrou
Titleconterfeijtsel van hem [Schaef]
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Pre Lot HeaderGoods brought to marriage by Garent Henryckzen Schaef: In de binnenhaert
Montias2 Record#15061
.............................................................


Inv#.Lot149.0001
Lot0001[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels van hem ende syn overleden vrou
Titleconterfeijtsel van syn [Schaefs] overleden vrou
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#15062
.............................................................


Inv#.Lot149.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tafreel van 't slach van Heemskerck
Title't slach van Heemskerck
Number45
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#15060
.............................................................


Inv#.Lot149.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landtschap
Titlelandtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#15063
.............................................................


Inv#.Lot149.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen banquet
Titlebanquet
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#15064
.............................................................


Inv#.Lot149.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een landtschapje
Titlelandtschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#15065
.............................................................


Inv#.Lot149.0006
Lot0006[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 gelijste printen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#15066
.............................................................


Inv#.Lot149.0006
Lot0006[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 gelijste printen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#15067
.............................................................


Inv#.Lot149.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen gedruckt geschreven caertgen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint with text
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#15068
.............................................................


Inv#.Lot149.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn bortge
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Montias2 Record#15069
.............................................................


Inv#.Lot149.0009
Lot0009[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tafereel van [left blank] met een gelijst caert van Amsterdam ende drie geschreven caertges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Montias2 Record#15070
.............................................................


Inv#.Lot149.0009
Lot0009[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tafereel van [left blank] met een gelijst caert van Amsterdam ende drie geschreven caertges
TitleAmsterdam
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn 't voorhuijs
Montias2 Record#15071
.............................................................


Inv#.Lot149.0009
Lot0009[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tafereel van [left blank] met een gelijst caert van Amsterdam ende drie geschreven caertges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint or calligraphy
RoomIn 't voorhuijs
Montias2 Record#15072
.............................................................


Inv#.Lot149.0009
Lot0009[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tafereel van [left blank] met een gelijst caert van Amsterdam ende drie geschreven caertges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint or calligraphy
RoomIn 't voorhuijs
Montias2 Record#15073
.............................................................


Inv#.Lot149.0009
Lot0009[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tafereel van [left blank] met een gelijst caert van Amsterdam ende drie geschreven caertges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint or calligraphy
RoomIn 't voorhuijs
Montias2 Record#15074
.............................................................


Inv#.Lot149.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen gelijste print
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomIn 't voorhuijs
Montias2 Record#15075
.............................................................


Inv#.Lot149.0011
Lot0011[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels van onse oom ende peetemoij
Titleconterfeijtsel van onse oom
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn 't sydcamertge
Pre Lot HeaderIn 't sydcamertge
Montias2 Record#15076
.............................................................


Inv#.Lot149.0011
Lot0011[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels van onse oom ende peetemoij
Titleconterfeijtsel van peetemoij
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn 't sydcamertge
Montias2 Record#15077
.............................................................


Inv#.Lot149.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote gelijste caert
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typemap or print
RoomIn 't sydcamertge
Montias2 Record#15078
.............................................................


Inv#.Lot149.0013
Lot0013[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderytges met 2 oude caertges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp het saeltgen
Pre Lot HeaderOp het saeltgen
Montias2 Record#15079
.............................................................


Inv#.Lot149.0013
Lot0013[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderytges met 2 oude caertges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp het saeltgen
Montias2 Record#15080
.............................................................


Inv#.Lot149.0013
Lot0013[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderytges met 2 oude caertges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typemap or print
RoomOp het saeltgen
Montias2 Record#15081
.............................................................


Inv#.Lot149.0013
Lot0013[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderytges met 2 oude caertges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typemap or print
RoomOp het saeltgen
Montias2 Record#15082
.............................................................


Inv#.Lot149.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote gelijste caert van de vier Evangelisten
Titlede vier Evangelisten
Number1
SubjectRELIGION
Typeprint
RoomOp de bovenkamer
Pre Lot HeaderOp de bovenkamer
Montias2 Record#15083
.............................................................


Inv#.Lot149.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen gesneden hooftge
Titlehooftge
Number31
SubjectFACE
Typecarving or statue
RoomOp de bovenkamer
Montias2 Record#15084
.............................................................


Inv#.Lot149.0016
Lot0016[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels: een van haer [Ariaentgen Claes] ende een van haer overleden man saliger
Titleconterfeijtsel van haer [Ariaentge Claes]
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Pre Lot HeaderGoods brought into marriage by Aryaentgen Klaes: Twaleff schilderijen, in manieren alstvolcht:
Montias2 Record#1508
.............................................................


Inv#.Lot149.0016
Lot0016[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels een van haer ende een van haer overleden man saliger
Titleconterfeijtsel van haer overleden man
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#1509
.............................................................


Inv#.Lot149.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tafereel met 2 dueren
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formattriptych or painting with doors
Montias2 Record#1510
.............................................................


Inv#.Lot149.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen banquet
Titleeen banquet
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#1511
.............................................................


Inv#.Lot149.0019
Lot0019
ArtistNES, JOHAN DIRCKSZ. VAN
Entryeen cooken bijde [?] geschildert van Hans van Nes
Titleeen cooken
Title ModifierIt is not clear what the bijde refers to. Were there two paintings of kitchens or only one ?
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typepainting
Montias2 Record#1512
.............................................................


Inv#.Lot149.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen banquetgen van oesters
Titleeen banquetgen van oesters
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#1513
.............................................................


Inv#.Lot149.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de onnoselheijt ende lijsticheijt
Titlede onnoselheijt ende lijsticheijt
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
Montias2 Record#1514
.............................................................


Inv#.Lot149.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderyken van 5 sche[p]kens
Titlesche[p]kens
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1515
.............................................................


Inv#.Lot149.0023
Lot0023
ArtistEEWOUTS, CLAES
Entryeen banquetgen, geschildert van Claes Euwoutss
Titleeen banquetgen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#1516
.............................................................


Inv#.Lot149.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapken
Titlelantschapken
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1517
.............................................................


Inv#.Lot149.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Abrams offerhande
TitleAbrams offerhande
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1518
.............................................................


Inv#.Lot149.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van haer overleden schoonvader
Titleconterfeijtsel van haer overleden schoonvader
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#1519
.............................................................


Inv#.Lot149.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cruyseficks
Titleeen cruyseficks
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepresumably a painting
Montias2 Record#1520
.............................................................


Inv#.Lot149.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van haer dochterdochter Weijen Cornelis
Titleconterfeijtsel van haer dochterdochter Weijen Cornelis
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#1521
.............................................................


Inv#.Lot149.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch eenige schilderien aen schilders te goet, die hier gestelt werden per memorie
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#1522
.............................................................