The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Coninx, Aert, de Oude (1639/04/21)]

Inv#.Lot161.0001
Lot0001[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryde contrefeijtsels van Democrijt ende Heraclijt
TitleDemocrijt
Number81
SubjectGREEK, ROMAN, OTHER SAGAS
Typepainting
Pre Lot HeaderGoederen van Pieter Conings
Montias2 Record#1780
.............................................................


Inv#.Lot161.0001
Lot0001[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryde contrefeijtsels van Democrijt ende Heraclijt
TitleHeraclijt
Number81
SubjectGREEK, ROMAN, OTHER SAGAS
Typepainting
Pre Lot HeaderGoederen van Pieter Conings
Montias2 Record#39545
.............................................................


Inv#.Lot161.0002
Lot0002[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen mans ende een vrouwe contrefeijtsels in achtkante lysten
Titlemans contrefeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#1779
.............................................................


Inv#.Lot161.0002
Lot0002[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen mans ende een vrouwe contrefeijtsels in achtkante lysten
Titlevrouwe contrefeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#2382
.............................................................


Inv#.Lot161.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caijsnijder in een viercante swarte lijst
Titleeen caijsnijder
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#2383
.............................................................


Inv#.Lot161.0004
Lot0004[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe bordekens van Prins Hendrick ende sijn gemaelen
TitlePrins Hendrick
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
Montias2 Record#2384
.............................................................


Inv#.Lot161.0004
Lot0004[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe bordekens van Prins Hendrick ende sijn gemaelen
TitlePrins Hendricks gemaelen
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
Montias2 Record#2385
.............................................................


Inv#.Lot161.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapje daerin een fluijter
Titlelantschapje daerin een fluijter
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1786
.............................................................


Inv#.Lot161.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen boeren schuurtge
Titleeen boeren schuurtge
Number41
SubjectBARN SCENE
Typepainting
Montias2 Record#2386
.............................................................


Inv#.Lot161.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen antique tronytgen
Titleantique tronytgen
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#2387
.............................................................


Inv#.Lot161.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entrystuckje daer den engel een profeet spijst
Titlestuckje daer den engel een profeet spijst
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1787
.............................................................


Inv#.Lot161.0009
Lot0009
ArtistAST, BALTHASAR VAN DER
Entryeen frutage van Van der Ast
Titlefrutage
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#1788
.............................................................


Inv#.Lot161.0010
Lot0010
ArtistBEECQ, PIETER BALTENSZ. VAN DER
Entryeen cleen batalitge van Van der Beeck
Titlebatalitge
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
Montias2 Record#1789
.............................................................


Inv#.Lot161.0011
Lot0011[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe stuckjes sijnde geselschapgens van jonge luyden
Titlegeselschapgen van jonge luyden
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#1790
.............................................................


Inv#.Lot161.0011
Lot0011[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe stuckjes sijnde geselschapgens van jonge luyden
Titlegeselschapgen van jonge luyden
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#1791
.............................................................


Inv#.Lot161.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tekening van Tobijas met glas becleet
TitleTobijas
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typedrawing
Montias2 Record#1792
.............................................................


Inv#.Lot161.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geck met een bagen hoerende
Titleeen geck met een bagen hoerende
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#1793
.............................................................


Inv#.Lot161.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen paerdestael met eenige soldaten bij de [...] sittende
Titlepaerdestael met eenige soldaten bij de [...] sittende
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#39546
.............................................................


Inv#.Lot161.0015
Lot0015[a]
ArtistGOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN
Entrytwee lantschapgens van Jan van Gooyen
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1794
.............................................................


Inv#.Lot161.0015
Lot0015[b]
ArtistGOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN
Entrytwee lantschapgens van Jan van Gooyen
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#13573
.............................................................


Inv#.Lot161.0016
Lot0016[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe antique tronien sijnde d'eene sonder lyst
Titleantique tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#2388
.............................................................


Inv#.Lot161.0016
Lot0016[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe antique tronien sijnde d'eene sonder lyst
Titleantique tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#2389
.............................................................


Inv#.Lot161.0017
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe antique tronitges wat cleender d'een in een achtkante ende d'ander in een viercante lyst
Titleantique tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#2390
.............................................................


Inv#.Lot161.0017
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe antique tronitges wat cleender d'een in een achtkante ende d'ander in een viercante lyst
Titleantique tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#2391
.............................................................


Inv#.Lot161.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen alchemiste
Titleeen alchemiste
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#1795
.............................................................


Inv#.Lot161.0019
Lot0019[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe clene stuckiens sijnde een tobackdrincker ende een tobackdrinckster
Titleeen tobackdrincker
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#1796
.............................................................


Inv#.Lot161.0019
Lot0019[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe clene stuckiens sijnde een tobackdrincker ende een tobackdrinckster
Titleeen tobackdrinckster
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#1797
.............................................................


Inv#.Lot161.002
Lot0020[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe getekende scheepgens met de pen getekent
Titlescheepgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepen drawing
Montias2 Record#1798
.............................................................


Inv#.Lot161.002
Lot0020[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe getekende schepgens met de pen getekent
Titleschepgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepen drawing
Montias2 Record#1799
.............................................................


Inv#.Lot161.0021
Lot0021[a]
ArtistAVERCAMP, HENDRICK
Entryvier tekeningen van Stom van Campen met glas becleet
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
Montias2 Record#1800
.............................................................


Inv#.Lot161.0021
Lot0021[b]
ArtistAVERCAMP, HENDRICK
Entryvier tekeningen van Stom van Campen met glas becleet
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
Montias2 Record#1801
.............................................................


Inv#.Lot161.0021
Lot0021[c]
ArtistAVERCAMP, HENDRICK
Entryvier tekeningen van Stom van Campen met glas becleet
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
Montias2 Record#1802
.............................................................


Inv#.Lot161.0021
Lot0021[d]
ArtistAVERCAMP, HENDRICK
Entryvier tekeningen van Stom van Campen met glas becleet
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
Montias2 Record#1803
.............................................................


Inv#.Lot161.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bancquetge daerinne een groot roemer ende een vergulde coop
Titlebancquetge daerinne een groot roemer ende een vergulde coop
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#1804
.............................................................


Inv#.Lot161.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen frutage
Titlefrutage
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#1805
.............................................................


Inv#.Lot161.0024
Lot0024
ArtistBARTSIUS, WILLEM
Entryeen lantschap van Bartsius bestaende principalijk in een grote boom
Titlelantschap bestaende principalijk in een grote boom
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Buyer NotesIn April 1639, a number of former apprentices in the gilded leather making craft testified at the request of the painter Willem Bartius in the name of Christiana Dircx, widow of Jacob van Ipen, in his life master of gilded leather making, that they had learned the craft from the latter (NA 921, Not. Barent Jansz. Verbeeck). The painter Willem Bartius was the brother-in-law of the painter Pieter Symonsz. de Potter, who married his sister Aechgen Paulus (Oud Holland 11(1893). p. 37). In June 1636 (exact date unknown), the painter Pieter Potter, Pieter van Dam, and Jacob van Ipen set up a company with a store (winckel) for joint exploitation and profit. Pieter Potter would live in the store with his family until the part of the profits to which he was entitled was sufficent to pay for the upkeep of his children (tot dat de voors. syn paert de winckel so veel geeft dat hij sijn huijs daer van kan houden). One fourth of the profits would go to Pieter van Dam, one fourth to Potter, one fourth to van Ipen, the remaining fourth would be reinvested. All three undertook to work at the common craft (hantnering), which may have been the decoration of leather (NA 373, fol. 190, Not. W. Cluyt). On 8 July 1636, Pieter Potter, 36, and Willem Bartgens, 29, declared at the request of Pieter van Dam that the employee (knecht) of Marten van Heuvel had said, within hearing of the witnesses, that the octroi for making gilded leather was null and void (te niet was), that he had worked for four years in the making of gilded leather, and that he (Marten van Heuvel?) had 50 knechten, not counting the silverbeaters (silverslagers) and ropemakers (leertouwers) (NA 843, Not. Hoogeboom).
Montias2 Record#1806
.............................................................


Inv#.Lot161.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen antique mans tronijtge sonder lyst
Titleantique mans tronijtge
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#1807
.............................................................


Inv#.Lot161.0026
Lot0026[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee printen met rolletgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
Montias2 Record#2392
.............................................................


Inv#.Lot161.0026
Lot0026[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee printen met rolletgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
Montias2 Record#7745
.............................................................


Inv#.Lot161.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen print met rollen sijnde thoff van Heydelberch ende St. Hortens Palatius
Titlethoff van Heydelberch ende St. Hortens Palatius
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typeprint
Montias2 Record#2393
.............................................................


Inv#.Lot161.0027*
Lot0027*
Artist[ANONYMOUS]
Entry't conterfeijtsel van haer vader mette pen gedaen
Title't conterfeijtsel van haer vader
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepen drawing
Pre Lot HeaderGoederen toebehorende Paulintge Beusecum
Montias2 Record#1808
.............................................................


Inv#.Lot161.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet conterfeijtsel van Paulyntge van Beusecum seggende haer gegeven te sijn
Titleconterfeijtsel van Paulyntge van Beusecum
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Pre Lot HeaderVolgen enige posten geextrahert uyt den inventaris neerschreven
Montias2 Record#1809
.............................................................


Inv#.Lot161.0029
Lot0029
ArtistMULLER, JAN HERMANSZ.
Entryeen stuck schilderije van de historie van Sirus en Cresus van Jan Hermanss
Titlehistorie van Sirus en Cresus
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Pre Lot HeaderIn 't voorhuys
Buyer NotesGoods belonging to Aert Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639. The inventory of Aert Conincx in Bredius, K√ľnstler-inventare, pp. 150-152, begins here.
Montias2 Record#2394
.............................................................


Inv#.Lot161.0030
Lot0030
ArtistVELDE, ESAIAS VAN DE
Entryeen lantschapge van Esaias van de Velde
Titlelantschapge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Buyer NotesGoods belonging to Aert Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2395
.............................................................


Inv#.Lot161.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije sijnde een see met enige scheepgens
Titleeen see met eenige scheepgens
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2396
.............................................................


Inv#.Lot161.0032
Lot0032
ArtistKONINCK, PHILIPS DE
Entryeen vrouwetronie van Philips Coninx
Titlevrouwetronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2397
.............................................................


Inv#.Lot161.0033
Lot0033
ArtistGELDORP, GORTZIUS
Entryeen vrouwetronie van Geldorp
Titlevrouwetronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2398
.............................................................


Inv#.Lot161.0034
Lot0034
ArtistBLOCKLANDT, ANTHONIE VAN MONTFOORT
Entryeen herderstronie van Blocklandt
Titleherderstronie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2399
.............................................................


Inv#.Lot161.0035
Lot0035
ArtistMOREELSE, PAULUS
EntryDianas tronie van Moreelss
TitleDianas tronie
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2400
.............................................................


Inv#.Lot161.0037
Lot0037
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot stuck sijnde een coocken
Titlecoocken
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#9252
.............................................................


Inv#.Lot161.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck genaemt Pictura wit en swart
TitlePictura
Number5
SubjectALLEGORY
Typegrisaille
RoomIn 't voorhuys
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2402
.............................................................


Inv#.Lot161.0039
Lot0039
ArtistSAVERY, JACOB (I)
Entryeen lantschap met enige beldekens van Jacques Savery
Titlelantschap met enige beldekens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2403
.............................................................


Inv#.Lot161.0040
Lot0040
ArtistHALS, DIRCK
Entryeen stuck sijnde een geselschap van jonge luyden van Hals
Titleeen stuck geselschap van jonge luyden
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2404
.............................................................


Inv#.Lot161.0041
Lot0041
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
Entryeen moderne mannebeeltge van Quast
Titlemoderne mannebeeltge
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2405
.............................................................


Inv#.Lot161.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije sijnde de brant van Troye
Titlede brant van Troye
Number28
SubjectFIRE
Typepainting
RoomIn de zijlcamer
Pre Lot HeaderIn de zijlcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2406
.............................................................


Inv#.Lot161.0043
Lot0043
ArtistVERWER, ABRAHAM (DE)
Entryeen zee met enige schepen van Verwer
Titleeen zee met enige schepen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de zijlcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2407
.............................................................


Inv#.Lot161.0044
Lot0044
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van Marye met 't kindeken en enige engelen
TitleMarije met 't kindeken en enige engelen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de zijlcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2826
.............................................................


Inv#.Lot161.0045
Lot0045
ArtistSCHUT, CORNELIS (I) (BROOTZACK)
Entryeen stuck van Venus en Cupido van Brootzack
TitleVenus en Cupido
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de zijlcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2408
.............................................................


Inv#.Lot161.0046
Lot0046
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck sijnde een bloempot
Titlebloempot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de zijlcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2409
.............................................................


Inv#.Lot161.0047
Lot0047
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck van Flora [crossed out: van meester]
TitleFlora
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de zijlcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2410
.............................................................


Inv#.Lot161.0048
Lot0048
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleen lantschapge met een eken lijstge
Titlelantschapge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de zijlcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2411
.............................................................


Inv#.Lot161.0049
Lot0049
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen zee met twe schepen
Titlezee met twe schepen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de zijlcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2412
.............................................................


Inv#.Lot161.0050
Lot0050
ArtistPASSE, CRISPYN DE (II)
Entryeen stuck copye nae Crespijen van de Pas bestaen van vijff beelden
Titlevijff beelden
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomIn de zijlcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2413
.............................................................


Inv#.Lot161.0051
Lot0051
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen banquetge
Titlebanquetge
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de zijlcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2414
.............................................................


Inv#.Lot161.0052
Lot0052
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen frutage
Titlefrutage
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de zijlcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2415
.............................................................


Inv#.Lot161.0053
Lot0053
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lachende tronie
Titleeen lachende tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de zijlcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2416
.............................................................


Inv#.Lot161.0054
Lot0054
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck schilderije van Adromeda
TitleAdromeda
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de gang
Pre Lot HeaderIn de gang
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2417
.............................................................


Inv#.Lot161.0055
Lot0055
ArtistCUYPER, HENDRICK
Entryeen lantschapge van Cuyper
Titlelantschapge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de gang
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2418
.............................................................


Inv#.Lot161.0056
Lot0056
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier tronien in een eken lijst met sonderlinge neusen
Titlevier tronien met sonderlinge neusen
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de gang
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2419
.............................................................


Inv#.Lot161.0057
Lot0057
ArtistNAGEL, JAN
Entryeen stuckge van een prekende St. Jan van Jan Nagel
Titleeen prekende St. Jan
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de gang
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2420
.............................................................


Inv#.Lot161.0058
Lot0058
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckge van enige tobackdrinckers
Titleenige tobackdrinckers
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de gang
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2421
.............................................................


Inv#.Lot161.0059
Lot0059
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met enige wagens
Titlelantschap met enige wagens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de gang
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2422
.............................................................


Inv#.Lot161.0060
Lot0060
ArtistRUBENS, PIETER PAUL
Entryeen schilderije van Petrus en Maria van Rubens
TitlePetrus en Maria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de grote camer
Pre Lot HeaderIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2423
.............................................................


Inv#.Lot161.0061
Lot0061
ArtistCOLYN, DAVID
Entryeen stuck sijnde het Rode Meer van David Colijns
Titlehet Rode Meer
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#1838
.............................................................


Inv#.Lot161.0062
Lot0062
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck van Maria Machdalena
TitleMaria Machdalena
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2424
.............................................................


Inv#.Lot161.0063
Lot0063
ArtistBYLERT, JAN VAN
Entryeen stuck sijnde een vioolspeelster van Bijlert
Titlevioolspeelster
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2425
.............................................................


Inv#.Lot161.0064
Lot0064
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een stuck van Maria Machdalena
TitleMaria Machdalena
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2427
.............................................................


Inv#.Lot161.0065
Lot0065
ArtistPORCELLIS, JAN (I)
Entryeen zeestuckge van Porcellis
Titleeen zeestuckge
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2426
.............................................................


Inv#.Lot161.0066
Lot0066
ArtistPORCELLIS, JAN (I)
Entryeen stuckge sijnde een rotsge in ze[e] van Porcellis
Titleeen rotsge in zee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2428
.............................................................


Inv#.Lot161.0067
Lot0067
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleen achtkante lantschappe met een ebben lijst
Titlelantschappe
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Formatoctagonal
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2429
.............................................................


Inv#.Lot161.0068
Lot0068
Artist[VETTE HEYN, UNIDENTIFIED]
Entryeen stuck van den goeden herder van Vette Heyn
Titlede goede herder
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2823
.............................................................


Inv#.Lot161.0069
Lot0069
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck sijnde een frutage met eenige vogelen
Titlefrutage met eenige vogelen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2430
.............................................................


Inv#.Lot161.0070
Lot0070
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckge sijnde een bloempotge met een croon imperiael
Titlebloempotge met een croon imperiael
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2431
.............................................................


Inv#.Lot161.0071
Lot0071
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckge sijnde een glas met bloemen
Titleeen glas met bloemen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2432
.............................................................


Inv#.Lot161.0072
Lot0072
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckge zijnde een onweer in zee
Titleeen onweer in zee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2433
.............................................................


Inv#.Lot161.0073
Lot0073
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geborduurde bloempot in een ebben lijst
Titlebloempot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typeembroidery or needlework
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2434
.............................................................


Inv#.Lot161.0074
Lot0074
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck sijnde de segening van Ysack aen sijn soon Jacob
Titlede segening van Ysack aen sijn soon Jacob
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2435
.............................................................


Inv#.Lot161.0075
Lot0075
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck sijnde Christus met de discipulen van Emaus
TitleChristus met de discipulen van Emaus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2436
.............................................................


Inv#.Lot161.0076
Lot0076
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckge van Zesanna
TitleZesanna
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2437
.............................................................


Inv#.Lot161.0077
Lot0077
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckge sijnde een ontbijt
Titleeen ontbijt
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2438
.............................................................


Inv#.Lot161.0078
Lot0078
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapge
Titleeen lantschapge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#9251
.............................................................


Inv#.Lot161.0079
Lot0079
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ruyntge
Titleeen ruyntge
Number14
SubjectRUINS
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2439
.............................................................


Inv#.Lot161.0080
Lot0080
ArtistBRUEGEL, JAN (I)
Entryeen lantschapge van de fluele Breugel in een ebbenhoute lijst
Titlelantschapge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2440
.............................................................


Inv#.Lot161.0081
Lot0081
ArtistBRUEGEL, JAN (I)
Entryeen ut supra [lantschapgen] van den selven [fluele Breugel]
Titlelantschapge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2441
.............................................................


Inv#.Lot161.0082
Lot0082
ArtistBOSSCHAERT, AMBROSIUS (I)
Entryeen stuckge sijnde een glase blompotge van AB
Titleeen glase blompotge
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2442
.............................................................


Inv#.Lot161.0083
Lot0083
ArtistBERCH, CHRISTOFFEL VAN DER
Entryeen stuckge sijnde een glaesge met bloemen van CVB [monogram] ofte Cornelis van der Berch
Titleeen glaesge met bloemen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2443
.............................................................


Inv#.Lot161.0084
Lot0084
ArtistNAGEL, JAN
Entryeen stuck van de prekende St. Jan van Jan Nagel
Titlede prekende St. Jan
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2444
.............................................................


Inv#.Lot161.0085
Lot0085
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen fruitmandt met een Oostindische raven
Titleeen fruitmandt met een oostindische raven
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2445
.............................................................


Inv#.Lot161.0086
Lot0086
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckge van Christus in 't hoffge
TitleChristus in 't hoffge
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2446
.............................................................


Inv#.Lot161.0087
Lot0087[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe stene beeldekens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typestone sculptures
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16438
.............................................................


Inv#.Lot161.0087
Lot0087[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe stene beeldekens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typestone sculptures
RoomIn de grote camer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16439
.............................................................


Inv#.Lot161.0088
Lot0088
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet contrefeijtsel van Aert Conins
Titlecontrefeijtsel van Aert Conins
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de solder
Pre Lot HeaderOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2447
.............................................................


Inv#.Lot161.0089
Lot0089
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet contrefeijtsel van sijn huysvrouw
Titlecontrefeijtsel van sijn huysvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2448
.............................................................


Inv#.Lot161.009
Lot0090[a]
ArtistTHIBAULT, GERARD
Entry14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
Titleschermcunst
Number3
SubjectGENRE
Typeprint
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2449
.............................................................


Inv#.Lot161.009
Lot0090[b]
ArtistTHIBAULT, GERARD
Entry14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
Titleschermcunst
Number3
SubjectGENRE
Typeprint
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16440
.............................................................


Inv#.Lot161.009
Lot0090[c]
ArtistTHIBAULT, GERARD
Entry14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
Titleschermcunst
Number3
SubjectGENRE
Typeprint
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16441
.............................................................


Inv#.Lot161.009
Lot0090[d]
ArtistTHIBAULT, GERARD
Entry14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
Titleschermcunst
Number3
SubjectGENRE
Typeprint
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16442
.............................................................


Inv#.Lot161.009
Lot0090[e]
ArtistTHIBAULT, GERARD
Entry14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
Titleschermcunst
Number3
SubjectGENRE
Typeprint
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16443
.............................................................


Inv#.Lot161.009
Lot0090[f]
ArtistTHIBAULT, GERARD
Entry14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
Titleschermcunst
Number3
SubjectGENRE
Typeprint
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16444
.............................................................


Inv#.Lot161.009
Lot0090[g]
ArtistTHIBAULT, GERARD
Entry14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
Titleschermcunst
Number3
SubjectGENRE
Typeprint
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16445
.............................................................


Inv#.Lot161.009
Lot0090[h]
ArtistTHIBAULT, GERARD
Entry14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
Titleschermcunst
Number3
SubjectGENRE
Typeprint
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16446
.............................................................


Inv#.Lot161.009
Lot0090[i]
ArtistTHIBAULT, GERARD
Entry14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
Titleschermcunst
Number3
SubjectGENRE
Typeprint
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16447
.............................................................


Inv#.Lot161.009
Lot0090[j]
ArtistTHIBAULT, GERARD
Entry14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
Titleschermcunst
Number3
SubjectGENRE
Typeprint
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16448
.............................................................


Inv#.Lot161.009
Lot0090[k]
ArtistTHIBAULT, GERARD
Entry14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
Titleschermcunst
Number3
SubjectGENRE
Typeprint
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16449
.............................................................


Inv#.Lot161.009
Lot0090[l]
ArtistTHIBAULT, GERARD
Entry14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
Titleschermcunst
Number3
SubjectGENRE
Typeprint
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16450
.............................................................


Inv#.Lot161.009
Lot0090[m]
ArtistTHIBAULT, GERARD
Entry14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
Titleschermcunst
Number3
SubjectGENRE
Typeprint
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16451
.............................................................


Inv#.Lot161.009
Lot0090[n]
ArtistTHIBAULT, GERARD
Entry14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
Titleschermcunst
Number3
SubjectGENRE
Typeprint
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16452
.............................................................


Inv#.Lot161.0091
Lot0091
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckje sijnde een out-manstronie in een eken lijst
Titleeen out-manstronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2450
.............................................................


Inv#.Lot161.0092
Lot0092
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen boerinetronie sonder lijst
Titleeen boerinetronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2451
.............................................................


Inv#.Lot161.0093
Lot0093
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oesterbancquetge in twe stuckgens gebroken
Titleeen oesterbancquetge
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2452
.............................................................


Inv#.Lot161.0094
Lot0094
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen gescheurde Adam ende Eva in een swarte vergulde lijst
TitleAdam ende Eva
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de solder
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2453
.............................................................


Inv#.Lot161.0095
Lot0095[a]
ArtistHECKEN, SAMUEL VAN DER
Entrydrie lantschappen met beelden met swarte lijsten van S VD Hecken
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer aende zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16453
.............................................................


Inv#.Lot161.0095
Lot0095[b]
ArtistHECKEN, SAMUEL VAN DER
Entrydrie lantschappen met beelden met swarte lijsten van S VD Hecken
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer aende zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16454
.............................................................


Inv#.Lot161.0096
Lot0096[a]
ArtistHECKEN, SAMUEL VAN DER
Entryvier lantschapgens wat cleender met swarte lijsten van den selven [S VD Hecken]
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2454
.............................................................


Inv#.Lot161.0096
Lot0096[a]
ArtistHECKEN, SAMUEL VAN DER
Entryvier lantschapgens wat cleender met swarte lijsten van den selven [S VD Hecken]
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2454
.............................................................


Inv#.Lot161.0096
Lot0096[b]
ArtistHECKEN, SAMUEL VAN DER
Entryvier lantschapgens wat cleender met swarte lijsten van den selven [S VD Hecken]
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2455
.............................................................


Inv#.Lot161.0096
Lot0096[c]
ArtistHECKEN, SAMUEL VAN DER
Entryvier lantschapgens wat cleender met swarte lijsten van den selven [S VD Hecken]
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2456
.............................................................


Inv#.Lot161.0096
Lot0096[c]
ArtistHECKEN, SAMUEL VAN DER
Entryvier lantschapgens wat cleender met swarte lijsten van den selven [S VD Hecken]
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2456
.............................................................


Inv#.Lot161.0097
Lot0097[a]
ArtistHECKE, ABRAHAM VAN DER (I)
Entrytwee stuckgens noch cleender d'een twe coppen met bloemen van AB VD Hecken t'ander een lantschapge
Titletwee coppen met bloemen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2461
.............................................................


Inv#.Lot161.0097
Lot0097[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee stuckgens noch cleender d'een twe coppen met bloemen van AB VD Hecken t'ander een lantschapge
Titleeen lantschapge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2460
.............................................................


Inv#.Lot161.0098
Lot0098[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lantschapgens op copere platen d'een vol beelden, noch cleender
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting on copper
Materialon a copper plate
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2463
.............................................................


Inv#.Lot161.0098
Lot0098[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lantschapgens op copere platen d'een vol beelden, noch cleender
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting on copper
Materialon a copper plate
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2459
.............................................................


Inv#.Lot161.0099
Lot0099
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckge sijnde een tobackdrincker met een vrouw en kint
Titleeen tobackdrincker met een vrouw en kint
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2465
.............................................................


Inv#.Lot161.0100
Lot0100
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckge op steen geschildert
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on stone
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2466
.............................................................


Inv#.Lot161.0101
Lot0101
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckge op vergult paneel geschildert
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on gilded panel
RoomOp der [...] achtercamer op de zuijd zijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2467
.............................................................


Inv#.Lot161.0102
Lot0102
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleen ovael stuckje sijnde een herenhuijs
Titleeen herenhuijs
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
Formatoval
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2468
.............................................................


Inv#.Lot161.0103
Lot0103
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleen lantschapge van den profeet Elias
Titlelantschapgen van den profeet Elias
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2469
.............................................................


Inv#.Lot161.0104
Lot0104[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe moderne beelden sonder lijsten sijnde een seinjeur ende een joffrouw
Titleeen seinjeur
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2470
.............................................................


Inv#.Lot161.0104
Lot0104[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe moderne beelden sonder lijsten sijnde een seinjeur ende een joffrouw
Titleeen joffrouw
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2462
.............................................................


Inv#.Lot161.0105
Lot0105[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
Titletronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2472
.............................................................


Inv#.Lot161.0105
Lot0105[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
Titletronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2471
.............................................................


Inv#.Lot161.0105
Lot0105[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
Titletronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2464
.............................................................


Inv#.Lot161.0105
Lot0105[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
Titletronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2458
.............................................................


Inv#.Lot161.0105
Lot0105[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
Titletronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16456
.............................................................


Inv#.Lot161.0105
Lot0105[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
Titletronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16457
.............................................................


Inv#.Lot161.0105
Lot0105[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
Titletronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16458
.............................................................


Inv#.Lot161.0105
Lot0105[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
Titletronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16459
.............................................................


Inv#.Lot161.0105
Lot0105[i]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
Titletronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16460
.............................................................


Inv#.Lot161.0105
Lot0105[j]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
Titletronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16461
.............................................................


Inv#.Lot161.0105
Lot0105[k]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
Titletronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16462
.............................................................


Inv#.Lot161.0105
Lot0105[l]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
Titletronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16463
.............................................................


Inv#.Lot161.0105
Lot0105[m]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
Titletronye
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#16464
.............................................................


Inv#.Lot161.0106
Lot0106
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen rond bordeken wit en swart
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typegrisaille
Formatround
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2486
.............................................................


Inv#.Lot161.0107
Lot0107
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vrouwtge aen de put wit en swart
Titleeen vrouwtge aen de put
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typegrisaille
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2487
.............................................................


Inv#.Lot161.0108
Lot0108
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ruyntge met beelden sonder lijst
Titleeen ruyntge
Number14
SubjectRUINS
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2488
.............................................................


Inv#.Lot161.0109
Lot0109
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vogeltge in een eken lijst
Titleeen vogeltge
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2489
.............................................................


Inv#.Lot161.0110
Lot0110
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen joffrouwstronytge
Titleeen joffrouwstronytge
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2490
.............................................................


Inv#.Lot161.0111
Lot0111
Artist[ANONYMOUS]
EntryJesus Marya en Joseph in een vergulden lijst
TitleJesus Marya en Joseph
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2491
.............................................................


Inv#.Lot161.0112
Lot0112
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckge van den philosoph Socrates
Titlede philosoph Socrates
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2492
.............................................................


Inv#.Lot161.0113
Lot0113
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen boerenschuurtge sonder lijst
Titleeen boerenschuurtge
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2493
.............................................................


Inv#.Lot161.0114
Lot0114
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van Hester van Baerle, gebrocken in drie stucken
Titlecontrefeijtsel van Hester van Baerle
Number63
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2494
.............................................................


Inv#.Lot161.0115
Lot0115[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie zeestucken op doeck sonder lijsten op een rol
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2495
.............................................................


Inv#.Lot161.0115
Lot0115[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie zeestucken op doeck sonder lijsten op een rol
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2485
.............................................................


Inv#.Lot161.0115
Lot0115[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie zeestucken op doeck sonder lijsten op een rol
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de b[o]ven-achtercamer op de zuydzijde
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2484
.............................................................


Inv#.Lot161.0116
Lot0116
ArtistDALENS, DIRCK (I)
Entryeen lantschap van Dalen sijnde een engel tegens Jacob worstelende
Titlelantschap van Dalen sijnde een engel tegens Jacob worstelende
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven-voorcamer
Pre Lot HeaderOp de boven-voorcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2498
.............................................................


Inv#.Lot161.0117
Lot0117
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tronye van een harderinne
Titletronye van een harderinne
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de boven-voorcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2499
.............................................................


Inv#.Lot161.0118
Lot0118
ArtistBYLERT, JAN VAN
Entryeen tronye sijnde een fluytert van Bijlert
Titletronye van een fluytert
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de boven-voorcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2500
.............................................................


Inv#.Lot161.0119
Lot0119
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met een swart eken lijst sijnde de historie van Jeptha
Titlelantschap sijnde de historie van Jephta
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven-voorcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2501
.............................................................


Inv#.Lot161.0120
Lot0120
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap daerinne een kerck en een rots sijnde een brant
Titlelantschap daerinne een kerck en een rots sijnde een brant
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven-voorcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2502
.............................................................


Inv#.Lot161.0121
Lot0121
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap daerinne een vrouw met een kint
Titlelantschap daerinne een vrouw met een kint
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de boven-voorcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2503
.............................................................


Inv#.Lot161.0122
Lot0122
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vrouwetronie in een eken lijst
Titlevrouwetronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de boven-voorcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2504
.............................................................


Inv#.Lot161.0123
Lot0123
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen manstronie in een eken lijst
Titlemanstronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de boven-voorcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2505
.............................................................


Inv#.Lot161.0124
Lot0124
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen seer langwerpich lantschapge met eenige naecte beelden
Titlelantschapge met eenige beelden
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
FormatOblong
RoomOp de boven-voorcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2506
.............................................................


Inv#.Lot161.0125
Lot0125[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe playster kinderehooffgens
Titlekinderehooffgen
Number32
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typeplaster statue
RoomOp de boven-voorcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2497
.............................................................


Inv#.Lot161.0125
Lot0125[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe playster kinderehooffgens
Titlekinderehooffgen
Number32
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typeplaster statue
RoomOp de boven-voorcamer
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2496
.............................................................


Inv#.Lot161.0126
Lot0126
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met een eken lijst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomBeneden in portael
Pre Lot HeaderBeneden in portael
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2507
.............................................................


Inv#.Lot161.0127
Lot0127
ArtistNAGEL, JAN
Entryeen Sint-Jans-predicatie in een eken lijst van Jan Nagel
TitleSint-Jans-predicatie
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomBeneden in portael
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2508
.............................................................


Inv#.Lot161.0128
Lot0128
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapge met een vergulde lijst
Titleeen lantschapge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomBeneden in portael
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2509
.............................................................


Inv#.Lot161.0129
Lot0129
ArtistMOEYAERT, CLAES CORNELISZ.
Entryeen stuck op doeck sonder lijst van Jacob en Esau nae Claes Mojert
TitleJacob en Esau
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomBeneden in portael
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2510
.............................................................


Inv#.Lot161.0130
Lot0130
ArtistBLOEMAERT, ABRAHAM
Entryeen stuckge sijnde een pannecoexbackster naer Blommert
Titleeen pannecoexbackster
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomBeneden in portael
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2511
.............................................................


Inv#.Lot161.0131
Lot0131
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckge van de doot met enige bose geesten
Titlede doot met enige bose geesten
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomBeneden in portael
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2512
.............................................................


Inv#.Lot161.0132
Lot0132
ArtistVINCKBOONS, DAVID
Entryeen stuckje schilderije sijnde een boerenplaech van Vinckebom
Titleeen boerenplaech
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't eetzaeltge
Pre Lot HeaderIn 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2513
.............................................................


Inv#.Lot161.0133
Lot0133
ArtistVINCKBOONS, DAVID
Entryeen stuckje schilderije sijnde een boerenwraeck van de selve [Vinckebom]
Titleeen boerenwraeck
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2514
.............................................................


Inv#.Lot161.0134
Lot0134
ArtistSCHOOTEN, FLORIS VAN
Entryeen schilderije sijnde twee ketels van FVS
Titletwee ketels
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2515
.............................................................


Inv#.Lot161.0135
Lot0135
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen seestrant met enige scheepgens en beelden in een vergulde lijst
Titleeen seestrant met enige scheepgens en beelden
Number24
SubjectBEACH SCENE
Typepainting
RoomIn 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2516
.............................................................


Inv#.Lot161.0136
Lot0136
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen frutage
Titleeen frutage
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2517
.............................................................


Inv#.Lot161.0137
Lot0137
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen boerencokentge met een lantschapge daerachter in een eken lijstge
Titleboerencokentge met een lantschapge daerachter
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typepainting
RoomInt eet zaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2518
.............................................................


Inv#.Lot161.0138
Lot0138
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck sijnde een plundering in 't bosch
Titleplundering in 't bosch
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt eet zaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2519
.............................................................


Inv#.Lot161.0139
Lot0139
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen stuck schilderije sijnde een out-mans tronie sonder lijst nae Rembrant
Titleeen out-mans tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp 't voordercamertge boven 't eetzaeltge
Pre Lot HeaderOp 't voordercamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2520
.............................................................


Inv#.Lot161.0140
Lot0140
ArtistMOEYAERT, CLAES CORNELISZ.
Entryeen lantschapge nae Claes Moyaert sonder lijst
Titlelantschapge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp 't voordercamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2521
.............................................................


Inv#.Lot161.0141
Lot0141
ArtistBACKER, JACOB ADRIAENSZ.
Entryeen manstronie nae Jacob Adriaenss Backer in een achtcante lijst
Titleeen manstronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp 't voordercamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2522
.............................................................


Inv#.Lot161.0142
Lot0142
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ruyntge in een lantschap, niet opgemaeckt
Titleeen ruyntge in een lantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typeunfinished painting
RoomOp 't voordercamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2523
.............................................................


Inv#.Lot161.0143
Lot0143
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen jongmanstronie nae Rembrant sonder lijst
Titleeen jongmanstronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp 't voordercamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2524
.............................................................


Inv#.Lot161.0144
Lot0144
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen antijck jongetge nae't leven geschildert niet opgemaeckt
Titleeen antick jongetge nae't leven geschidert
Number36
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
Roomop 't voordercamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2525
.............................................................


Inv#.Lot161.0145
Lot0145
ArtistKONINCK, JACOB (I)
Entryeen Bachus getekent met de pen van Jacob Coninx in een ebben lijst
TitleBachus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepen drawing
RoomOp 't voorcamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2526
.............................................................


Inv#.Lot161.0146
Lot0146
ArtistKONINCK, JACOB (I)
Entryeen tronie van Jacob Coninx niet opgemaeckt sonder lijst
Titleeen tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp 't voordercamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2527
.............................................................


Inv#.Lot161.0147
Lot0147
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tronie van een antycks dochtertge, niet opgemaeckt
Titleeen tronie van een antycks dochtertge
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp 't voordercamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2528
.............................................................


Inv#.Lot161.0148
Lot0148
ArtistBACKER, JACOB ADRIAENSZ.
Entryeen Sinte Pieters tronie nae Jacob Adriaensz. Backer
Titleeen Sinte Pieters tronie
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp 't voordercamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2529
.............................................................


Inv#.Lot161.0149
Lot0149
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen studente-tronie nae Rembrant half lichaems met een clapmuts
Titleeen studente-tronie half lichaems met een clapmuts
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp 't voordercamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2530
.............................................................


Inv#.Lot161.0150
Lot0150
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen Turx tronie nae Rembrant
Titleeen Turx tronie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp 't voorcamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2531
.............................................................


Inv#.Lot161.0151
Lot0151
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vrouwetronie sijnde in twe stucken gebroken
Titleeen vrouwetronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp 't voodercamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2532
.............................................................


Inv#.Lot161.0152
Lot0152
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen antique vrouwetronie sijnde in een achtcante lijst
Titleeen antique vrouwetronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp 't voordercamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2533
.............................................................


Inv#.Lot161.0153
Lot0153
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen antique joffrouwetronytge sonder lijst
Titleeen antique joffrouwtronytge
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp 't voordercamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2534
.............................................................


Inv#.Lot161.0154
Lot0154
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen antyq seinjoortie sonder lijst
Titleeen antyq seinjoortie sonder lijst
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp 't voordercamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2535
.............................................................


Inv#.Lot161.0155
Lot0155
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van Philips Coninx
Titleeen contrefeijtsel van Philips Coninx
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp 't voordercamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2536
.............................................................


Inv#.Lot161.0156
Lot0156
ArtistSCHOOTEN, FLORIS VAN
Entryeen entvogel cool en ketel in een stuck van F.V.S.
Titleeen entvogel cool en ketel
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp 't voordercamertge boven 't eetzaeltge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2537
.............................................................


Inv#.Lot161.0157
Lot0157
ArtistGOLTZIUS, HENDRICK
Entryeen grote teckening van Goltius in een lijst met een gulde rant
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomOp 't zuydercamertge boven 't voors. saletge
Pre Lot HeaderOp 't zuydecamertge boven 't voors. saletge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2538
.............................................................


Inv#.Lot161.0158
Lot0158
Artist[ANONYMOUS]
Entryde Tien Geboden met glas becleet in een lijstgen
Titlede Tien Geboden
Title Modifierprobably calligraphy
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typecalligraphy
RoomOp 't zuydercamertge boven 't voors. saletge
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2539
.............................................................


Inv#.Lot161.0159
Lot0159
ArtistMOEYAERT, CLAES CORNELISZ.
Entryeen lantschapge nae Moyert sonder lijst
Titleeen lantschapge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp 't camertge nevens 't comptoir
Pre Lot HeaderOp 't camertge nevens 't comptoir
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2540
.............................................................


Inv#.Lot161.0160
Lot0160
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Turcx tronytge sonder lijst
Titleeen Turcx tronytge
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp 't camertge nevens 't comptoir
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2541
.............................................................


Inv#.Lot161.0161
Lot0161
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen toverijtge met een root lijsge
Titleeen toverijtge
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp 't camertge nevens 't comptoir
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2542
.............................................................


Inv#.Lot161.0162
Lot0162
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschildert snipge
Titlesnipge
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomOp 't camertge nevens 't comptoir
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2483
.............................................................


Inv#.Lot161.0163
Lot0163
ArtistMOEYAERT, CLAES CORNELISZ.
Entryeen St. Jan nae Moyert
TitleSt. Jan
Number73
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomOp 't camertge nevens 't comptoir
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2543
.............................................................


Inv#.Lot161.0164
Lot0164
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen albastre tafel wesende een avontmael in een houte swarte cas
Titleavontmael
Number1
SubjectRELIGION
Typealabaster slab, probably carved
RoomOp 't camertge nevens 't comptoir
Buyer NotesGoods belonging to Aert de Coninx inventoried from 13 to 28 April 1639
Montias2 Record#2482
.............................................................