The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [[anonymous] (1613/04/13)]

Inv#.Lot169.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entry[....] Een schilderij van Jacob ende Esau No.2
TitleJacob ende Esau
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Buyer NotesThe attributions were inserted in the left-hand column, after the notary had filled in the titles, by or on behalf of the assessors (Davidt Colijn, Dirck Bontepaert and others). No.1 seems to be missing from the inventory.
Montias2 Record#1451
.............................................................


Inv#.Lot169.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Een taefereel van Betelem No.3
TitleBetelem
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1452
.............................................................


Inv#.Lot169.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entrykopie, onbekent Een cleijn schilderijken van de honderste man No.4
Titlede honderste man
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1453
.............................................................


Inv#.Lot169.0004
Lot0004
ArtistPEETERS, CLARA
Entryvan een vrou Claer Pieters in 1608 geschildert van Antwerpen Een schilderij van suyckerbanquet No.5
Titlesuyckerbanquet
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#1454
.............................................................


Inv#.Lot169.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entrycopie onbekent Een schilderij van een bloempottien No.6
Titleeen bloempottien
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#1455
.............................................................


Inv#.Lot169.0006
Lot0006
ArtistSAVERY, ROELANDT
Entrycopie Savery Een schildery van harten en hinnen No.7
Titleharten en hinnen
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Montias2 Record#1456
.............................................................


Inv#.Lot169.0007
Lot0007
ArtistPIETERSZ., GERRIT (SWEELINCK)
Entryde beelden van Gerrit Pietersz. Een schilderij van Emaus No.8
TitleEmaus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1457
.............................................................


Inv#.Lot169.0008
Lot0008
ArtistPIETERSZ., GERRIT (SWEELINCK)
Entrybij Gerrit Pietersz. Een conterfeijtsel van een manspersoon No.9
Titleconterfeijtsel van een mans persoon
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#1458
.............................................................


Inv#.Lot169.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entrycopie, onbekent Een schilderij van een deel schepiens, met een ebben liest No. 10
Titleeen deel schepens
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1459
.............................................................


Inv#.Lot169.0010
Lot0010
ArtistMOSTAERT, GILLIS
EntryMostert ende Claessz Een schilderijken van de processie No. 11
Titlede processie
Number26
SubjectTRIOMPH, PROCESSION
Typepainting
Montias2 Record#1460
.............................................................


Inv#.Lot169.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Een schilderij van 't Heijlich Graft No.12
Title't Heylich Graft
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1461
.............................................................


Inv#.Lot169.0012
Lot0012
ArtistISAACKSZ., PIETER FRANS
Entryvan Pauwels de Vries ende de beelden van Pieter Ysaacx Een perspectyff van een kerck No.13
Titleeen perspectyff van een kerck
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
Montias2 Record#1462
.............................................................


Inv#.Lot169.0013
Lot0013
ArtistVROOM, HENDRICK
Entryvan de Ouwen Vroom Een schilderij van [crossed out: een] twee scheepiens No.14
Titletwee scheepiens
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1463
.............................................................


Inv#.Lot169.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Een schilderij van frutagie No.15
Titlefrutagie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#1464
.............................................................


Inv#.Lot169.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Een cleijn schilderijken van een vrouwenbeeltien No.16
Titleeen vrouwenbeeltien
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#1465
.............................................................


Inv#.Lot169.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Noch een landtschappien No. 16
Titleeen landtschappien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1466
.............................................................


Inv#.Lot169.0017
Lot0017
ArtistVILLE, JACQUES DE
Entrycopie van Jaques de Viellie Een schilderij van een banquet No.18
Titleeen banquet
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#1467
.............................................................


Inv#.Lot169.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryslecht onbekent Een groot schilderij, wesende een landtschap van Abigel No. 19
Titlelantschap van Abigel
Title Modifiervan Abigel was added by the assessors
Number71
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1468
.............................................................


Inv#.Lot169.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Noch een cleijn lantschappen No. 20
Titlelantschappen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1469
.............................................................


Inv#.Lot169.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Noch een schilderij van de slach van Pavije No.21
Titlede slach van Pavije
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
Montias2 Record#1470
.............................................................


Inv#.Lot169.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Een schilderij van de lieffde No. 22
Titlede lieffde
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
Montias2 Record#1471
.............................................................


Inv#.Lot169.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entry[....] Een schilderij van de hoop No.23
Titlede hoop
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
Montias2 Record#1472
.............................................................


Inv#.Lot169.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Een schilderij van de jonge Tobias No.24
Titlede jonge Tobias
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1473
.............................................................


Inv#.Lot169.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Een taefereel van Salemons gerecht No.25
TitleSalemons gerecht
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
Montias2 Record#1474
.............................................................


Inv#.Lot169.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryscecht Een schilderij van Davidt op de harp No. 26
TitleDavidt op de harp
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1475
.............................................................


Inv#.Lot169.0026
Lot0026
ArtistGOLTZIUS, HENDRICK
Entrycopie nae Goltius Een schilderij [crossed out: van de geboorte Christy] van de Drye Koningen No. 27
Titlede Drie Koningen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1476
.............................................................


Inv#.Lot169.0027
Lot0027[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Twee cleijne schilderijkens No. 28
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#1477
.............................................................


Inv#.Lot169.0027
Lot0027[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Twee cleijne schilderijkens No. 28
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#14242
.............................................................


Inv#.Lot169.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entrycopie, onbekent Een lantschappien de torren van Babelony
Titlelantschappien de torren van Babelony
Title Modifierde torren van Babelony added by the assessors
Number71
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1478
.............................................................


Inv#.Lot169.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entrycopie, onbekent Een taefereel van Adam ende Eva No.30
TitleAdam ende Eva
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1479
.............................................................


Inv#.Lot169.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Een schilderij van een cruysefix No. 31
Titleeen cruysefix
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1481
.............................................................


Inv#.Lot169.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Een schilderij van Bre Otto [Breaute] No.32
TitleBre Otto
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
Montias2 Record#1483
.............................................................


Inv#.Lot169.0032
Lot0032
ArtistVRIES, HANS VREDEMAN DE
Entry't werck van De Vries Een perspectyff van de kerck van Romen No. 33
Titleperspectyff van de kerck van Romen
Number110
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
Montias2 Record#1480
.............................................................


Inv#.Lot169.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out stuck, de naem onbekent Een taefereel van een cruysefix No.34
Titleeen cruysefix
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1484
.............................................................


Inv#.Lot169.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Een conterfeijtsel van een vrou No.35
Titleconterfeijtsel van een vrou
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#1485
.............................................................


Inv#.Lot169.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Een conterfeijtsel van een kint No.36
Titleconterfeijtsel van een kint
Number62
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
Montias2 Record#1486
.............................................................


Inv#.Lot169.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entrycopie, onbekent Een schilderij van de geboorte ende cruijsinge Christij No.37
Titlede geboorte ende cruijsinge Christij
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1487
.............................................................


Inv#.Lot169.0037
Lot0037
ArtistCONINCXLOO, GILLIS VAN
Entrycopie nae Conixloo Een schilderij van de thien melaetse No.38
Titlede thien melaetse
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1488
.............................................................


Inv#.Lot169.0038
Lot0038
ArtistVINCKBOONS, DAVID
Entrycopie nae Davidt Vinkeboom Een cleijn landtschappien No.39
Titlelantschappien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1489
.............................................................


Inv#.Lot169.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Een zeestrandt van Santvoort, langwerpich No. 40
Titleeen zeestrandt van Santvoort
Number24
SubjectBEACH SCENE
Typepainting
FormatOblong
Montias2 Record#1490
.............................................................


Inv#.Lot169.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Een vierkant out schilderijtien van man ende vrou No.41
Titleman ende vrou
Number33
Subjectman, woman, persons
Typepainting
Formatfour-sided
Montias2 Record#1491
.............................................................


Inv#.Lot169.0041
Lot0041
Artist[PIETER EVERTSZ., UNIDENTIFIED]
Entryeen discipel van Pieter Evertsz. (or Syvertsz) Tronie: een conterfeijtsel van een manspersoon No. 42
Titletronie: conterfeijtsel van een manspersoon
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#1492
.............................................................


Inv#.Lot169.0042
Lot0042
ArtistCONINCXLOO, GILLIS VAN
Entry[... Conin]xloo Een landtschap van een roverij No.43
Titlelandtschap van een roverij
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1493
.............................................................


Inv#.Lot169.0043
Lot0043
ArtistCONINCXLOO, GILLIS VAN
Entrynae Coninxlo Een groot landtschap, daerin staende Elias; op de kamer gelaten vermits te groot was No.[...]
Titlelandtschap daerin staende Elias
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Dimensionslarge (see note below)
Buyer NotesThis lot is numbered no.1. The preceding 42 lots are numbered 2 to 43. A note after the title of the painting indicates that it was left in the room because it was too large(op de kamer gelaten vermits te groot was)
Montias2 Record#1495
.............................................................


Inv#.Lot169.0044
Lot0044
ArtistBRUEGEL, PIETER (I)
Entrycopie nae Breugel Een schilderij van een boerekermis No.44
Titleboerekermis
Number3
SubjectGENRE
Iconclass23D41
Typepainting
Montias2 Record#2342
.............................................................


Inv#.Lot169.0045
Lot0045
Artist[ANONYMOUS]
Entryniet besonder, onbekent Een schilderij van een winter
Titleeen winter
Number2
SubjectLANDSCAPE
Iconclass23D41
Typepainting
Montias2 Record#1497
.............................................................


Inv#.Lot169.0046
Lot0046
Artist[ANONYMOUS]
Entrycopie Een schilderij van Jacob ende Rebecca No. 46
TitleJacob ende Rebecca
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Buyer NotesNumbering resumes from this lot, which is numbered 44.
Montias2 Record#1498
.............................................................


Inv#.Lot169.0047
Lot0047
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out stuck, de naem onbekent Een groot taefereel van de geboorte Christy, met twee toeslaende deuren No. 47
Titlede geboorte Christy
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Formatlarge, with folding wings
Montias2 Record#1499
.............................................................


Inv#.Lot169.0048
Lot0048
ArtistJORDAENS, HANS (III)
Entrycopie nae Jordaen Een groote schilderij van een Marie beelt met de herders No.48
Titleeen Marie beelt met de herders
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Formatlarge
Montias2 Record#1500
.............................................................


Inv#.Lot169.0049
Lot0049
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen slecht dingh Noch een vierkant bortien, met twee tronyen geschildert NO.49
Titletwee tronyen
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Formatfour-sided
Montias2 Record#1501
.............................................................


Inv#.Lot169.0050
Lot0050
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent, van geen estime Een groot lantschap van de Samarytaen No.50
Titlelantschap van de Samarytaen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1502
.............................................................


Inv#.Lot169.0051
Lot0051
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent, van geen waerd Een langhwerpich schilderij op waterverfff No.51
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typewater color
FormatOblong
Montias2 Record#1503
.............................................................


Inv#.Lot169.0052
Lot0052
ArtistCONINCXLOO, GILLIS VAN
Entrycopie van Coninxloo Een groot schilderij, uutgebeelt de wije ende nauwe wech no. 52
Titlede wije ende nauwe wech
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Montias2 Record#1504
.............................................................


Inv#.Lot169.0053
Lot0053
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Een schilderij van Noe in de arck No. 53
TitleNoe in de arck
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#1505
.............................................................


Inv#.Lot169.0054
Lot0054
Artist[ANONYMOUS]
Entryonbekent Een schilderij van toverije No. 54
Titletoverije
Number3
SubjectGENRE
Iconclass13B423
Typepainting
Montias2 Record#607
.............................................................


Inv#.Lot169.0055
Lot0055[a]
ArtistCORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS
Entrycopie nae mr. Cornelis Twee schilderijen: Mars ende Venus No.55
TitleMars
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Iconclass92B423
Typepainting
Montias2 Record#597
.............................................................


Inv#.Lot169.0055
Lot0055[b]
ArtistCORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS
Entrycopie nae mr. Cornelis Twee schilderijen: Mars ende Venus
TitleVenus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Iconclass92B423
Typepainting
Montias2 Record#1482
.............................................................


Inv#.Lot169.0056
Lot0056
ArtistCONINCXLOO, GILLIS VAN
Entrycopie nae Coninxloo Een landtschappien No. 56
Titlelandtschappien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#1506
.............................................................


Inv#.Lot169.0057
Lot0057
Artist[ANONYMOUS]
Entryvan geen waerd Een schilderij van de verwerij No.57
Titlede verwerij
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
Montias2 Record#1507
.............................................................