The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Meldert, Pieter van (1653/10/01)]

Inv#.Lot184.0001
Lot0001
ArtistRUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN
EntryNo.1 een schildery van een lantschap gedaen bij de jonge Ruysdael, met een stam opde voorgront
Titlelantschap met een stam op de voorgront
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Pre Lot HeaderSchilderijen daerinne de voors. Pieter van Melder handelt
Montias2 Record#3702
.............................................................


Inv#.Lot184.0002
Lot0002
ArtistRUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN
Entry2 een cleyne lantschapie met een ebben lijst, van dito [jonge] Ruysdael
Titlelantschapie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Pre Lot HeaderSchilderyen daerin de voors. Pieter van Melder handelt
Montias2 Record#3704
.............................................................


Inv#.Lot184.0003
Lot0003[a]
ArtistDUBBELS, HENDRIK JACOBSZ.
Entry3 en 4 twee schilderijen: 't ene van een wintertien en 't ander van een watertgen van Hendrick Dubbelt
Titlewintertien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3705
.............................................................


Inv#.Lot184.0003
Lot0003[b]
ArtistDUBBELS, HENDRIK JACOBSZ.
Entry3 en 4 twee schilderyen: 't ene van een wintertien en 't ander van een watertgen, van Hendrick Dubbelt
Titlewatertgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3706
.............................................................


Inv#.Lot184.0004
Lot0004
ArtistGRAAT, BARENT
Entry5 een lantschap in een ebben lijst van Barent Graet
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3707
.............................................................


Inv#.Lot184.0005
Lot0005
ArtistGRAAT, BARENT
Entry6 een dito [lantschap] van een nacht sonder lyst van dito [Barent] Graet
Titlelantschap van een nacht
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3708
.............................................................


Inv#.Lot184.0006
Lot0006
ArtistMOLENAER, JAN MIENSE
EntryNo.7 een schilderij van een strant sonder lyst, gedaen bij Jan Miensz. Molenaer tot Haerlem
Titlestrant
Number24
SubjectBEACH SCENE
Typepainting
Montias2 Record#3709
.............................................................


Inv#.Lot184.0007
Lot0007[a]
ArtistMOMMERS, HENDRICK
Entry8 en 9 twee ovale lantschapiens in achtkante ebben lysten, van Hendrick Momber
Titlelantschapien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Formatoval
Montias2 Record#3710
.............................................................


Inv#.Lot184.0007
Lot0007[b]
ArtistMOMMERS, HENDRICK
Entry8 en 9 twee ovale lantschapiens in achtkante ebben lysten van Hendrick Momber
Titlelantschapien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Formatoval
Montias2 Record#3711
.............................................................


Inv#.Lot184.0008
Lot0008
ArtistWOUWERMAN, PHILIPS
Entry10 een lantschapien van Philips Wouwerman
Titlelantschapien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3712
.............................................................


Inv#.Lot184.0009
Lot0009
ArtistHACKAERT, JAN
Entry11 een bosch in een ebben lijst, van Jan Hacker
Titlebosch
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3713
.............................................................


Inv#.Lot184.001
Lot0010[a]
ArtistWOUWERMAN, PIETER
Entry12 en 13 Twee lange schilderijen van battailles, van Pieter Wouwerman
Titlebattaille
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
FormatOblong
Montias2 Record#3714
.............................................................


Inv#.Lot184.001
Lot0010[b]
ArtistWOUWERMAN, PIETER
Entry12 en 13 Twee lange schilderijen van battailles, van Pieter Wouwerman
Titlebattaille
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
FormatOblong
Montias2 Record#3715
.............................................................


Inv#.Lot184.0011
Lot0011[a]
ArtistVERHOEVEN, ABRAHAM
Entry14 en 15 twee dito: battailles, van Verhoeff
Titlebattaille
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3753
.............................................................


Inv#.Lot184.0011
Lot0011[b]
ArtistVERHOEVEN, ABRAHAM
Entry14 en 15 twee dito: battailles, van Verhoeff
Titlebattaille
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3754
.............................................................


Inv#.Lot184.0012
Lot0012[a]
ArtistMOMMERS, HENDRICK
Entry16 en 17 twee lantschappen, gedaen bij Hendrick Momber
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3718
.............................................................


Inv#.Lot184.0012
Lot0012[b]
ArtistMOMMERS, HENDRICK
Entry16 en 17 twee lantschappen, gedaen bij Hendrick Momber
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3719
.............................................................


Inv#.Lot184.0013
Lot0013[a]
ArtistROMBOUTS, JOHANNES
Entry18 en 19 Twee lantschappen [crossed out: van Johann] met ebbe lijsten, van Johannes Rombouts
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Buyer NotesBredius in Thieme-Becker vol. 28 p.558 discusses this and the next lot by an otherwise unknown Rombouts. He concludes that Pieter de Milder was sufficiently familiar with the Haarlem artists' community to have identified the painter properly. The date of his activity in Haarlem, however, is just a guess.
Montias2 Record#3716
.............................................................


Inv#.Lot184.0013
Lot0013[b]
ArtistROMBOUTS, JOHANNES
Entry18 en 19 Twee lantschappen [crossed out: van Johann] met ebbe lijsten, van Johannes Rombouts
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Buyer NotesBredius in Thieme-Becker vol. 28 p.558 discusses this and the next lot by an otherwise unknown Rombouts. He concludes that Pieter de Milder was sufficiently familiar with the Haarlem artists' community to have identified the painter properly. The date of his activity in Haarlem, however, is just a guess.
Montias2 Record#3717
.............................................................


Inv#.Lot184.0014
Lot0014
ArtistVRIES, ROELOF DE
Entry20 lantschapien ofte nachtie van De Vries
Titlelantschapien ofte nachtie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3720
.............................................................


Inv#.Lot184.0015
Lot0015
ArtistWOUWERMAN, JAN
Entry21 een groot lantscap in een lijst, van Jan Wouwerman
Titlelantscap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3721
.............................................................


Inv#.Lot184.0016
Lot0016
ArtistLINGELBACH, JOHANNES
Entry22 een schilderij van boertiens in een lijst, van Jan Lingelbagh
Titleboertiens
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#3722
.............................................................


Inv#.Lot184.0017
Lot0017
ArtistNEER, AERT VAN DER
Entry23 een lantschap off morgenstont in een ebben lijst, van Van der Neer
Titlelantschap off morgenstont
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3723
.............................................................


Inv#.Lot184.0018
Lot0018
ArtistWET, JACOB WILLEMSZ. DE
Entry24 een lantschap in een ebben lijst, van Jacob de Wet
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3724
.............................................................


Inv#.Lot184.0019
Lot0019
ArtistLOOTEN, JAN
Entry25 een groot lantschap, van Jan Looten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3725
.............................................................


Inv#.Lot184.0020
Lot0020
ArtistBOGAERT, HENDRICK HENDRICKSZ.
Entry26 1 schilderij van soldaten, van Hendrick Bogaert, in een ebben lijst
Titlesoldaten
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#3726
.............................................................


Inv#.Lot184.0021
Lot0021
ArtistLINGELBACH, JOHANNES
Entry27 een schilderij van een boerekermis, synde een copye van Lingelbagh
Titleboerekermis
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#3727
.............................................................


Inv#.Lot184.0022
Lot0022
ArtistZEEMAN, REINIER
Entry28 een schildery van een water met enige schepen in een ebben lijst van Zeeman
Titleeen water
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#11288
.............................................................


Inv#.Lot184.0023
Lot0023
ArtistESSELENS, JACOB
Entry29 een lantschapie van Jacob Esselen
Titlelantschapie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#11289
.............................................................


Inv#.Lot184.0024
Lot0024
ArtistNEER, AERT VAN DER
Entry30 een schilderij van een nacht, van Van der Neer, in een ebben lijst
Titlenacht
Title Modifierprobably a landscape, in view of the attribution
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3730
.............................................................


Inv#.Lot184.0025
Lot0025
ArtistLUYCKS, CHRISTIAEN
Entry31 een schilderij van blommen, in een ebben lijst, van Cristiaen Lucs
Titleblommen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#3731
.............................................................


Inv#.Lot184.0026
Lot0026
ArtistBREENBERGH, BARTHOLOMEUS
Entry32 een St. Jan in een dito [ebben] lijst, van Breenbergh
TitleSt. Jan
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Montias2 Record#3732
.............................................................


Inv#.Lot184.0027
Lot0027[a]
ArtistMOMMERS, HENDRICK
Entry33 en 34 Twee france lantschappen in Noortse ebben platte lijsten, van Hendrick Momber
Titlefrance lantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3733
.............................................................


Inv#.Lot184.0027
Lot0027[b]
ArtistMOMMERS, HENDRICK
Entry33 en 34 Twee france lantschappen in Noortse ebben platte lijsten, van Hendrick Momber
Titlefrance lantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3734
.............................................................


Inv#.Lot184.0028
Lot0028[a]
ArtistWOLFAERTS, JAN BAPTIST
Entry35 en 36 twee schilderijen van lantschappen met beestiens in lijsten van Jan Wolffertsz.
Titlelantschap met beestiens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3735
.............................................................


Inv#.Lot184.0028
Lot0028[b]
ArtistWOLFAERTS, JAN BAPTIST
Entry35 en 36 twee schilderijen van lantschappen met beestiens in lijsten, van Jan Wolffertsz.
Titlelantschap met beestiens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3736
.............................................................


Inv#.Lot184.0029
Lot0029[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry37 en 38 twee dito [lantschappen met beestiens, possibly by Jan Wolffertsz.] sonder lijsten
Titlelantschap met beestiens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3737
.............................................................


Inv#.Lot184.0029
Lot0029[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry37 en 38 twee dito [lantschappen met beestiens, possibly by Jan Wolffertsz.] sonder lijsten
Titlelantschap met beestiens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3738
.............................................................


Inv#.Lot184.0030
Lot0030
ArtistHALS, HARMEN
Entry39 een schilderij van een boerkermis in een binnelijst, van de jonge Hals
Titleboerekermis
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#3739
.............................................................


Inv#.Lot184.0031
Lot0031
Artist[PIETER VERNANT, UNIDENTIFIED]
Entry40 een lantschap in een ebben lijst, van Pieter Vernant
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3740
.............................................................


Inv#.Lot184.0032
Lot0032
ArtistDUBBELS, HENDRIK JACOBSZ.
Entry41 een onweer in een ebben lijst, van Hendrick Dubbelt
Titleonweer
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3741
.............................................................


Inv#.Lot184.0033
Lot0033
ArtistDUBBELS, HENDRIK JACOBSZ.
Entry42 een stil weer in een ebben lijst, van dito Dubbelt
Titlestil weer
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3742
.............................................................


Inv#.Lot184.0034
Lot0034
ArtistDUBBELS, HENDRIK JACOBSZ.
Entry43 een regenachtich weertgen, in ebben lijst, van dito Dubbelt
Titleregenachtich weertgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3743
.............................................................


Inv#.Lot184.0035
Lot0035
ArtistDUBBELS, HENDRIK JACOBSZ.
Entry44 een dito van een stil weer, daer een jacht in comt, in een ebben list , van dito Dubbelt
Titlestil weel daer een jacht in comt
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3744
.............................................................


Inv#.Lot184.0036
Lot0036
ArtistBOGAERT, HENDRICK HENDRICKSZ.
Entry45 een schilderij van varckenslagers in een ebben lijst, van Hendrick Bogaert
Titlevarckenslagers
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#3745
.............................................................


Inv#.Lot184.0037
Lot0037
ArtistBOGAERT, HENDRICK HENDRICKSZ.
Entry46 een dito [schilderij] van een schuertgen in een platte list, van dito [Hendrick] Bogaert
Titleschuertgen
Number41
SubjectBARN SCENE
Typepainting
Montias2 Record#3746
.............................................................


Inv#.Lot184.0038
Lot0038
ArtistMOEYAERT, CLAES CORNELISZ.
Entry47 een lantschapien in een ovale lijst, van Mojart
Titlelantschapien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3747
.............................................................


Inv#.Lot184.0039
Lot0039
ArtistWET, JACOB WILLEMSZ. DE
Entry48 een ovael in een lijst, gecopieert na de Weth
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatoval
Montias2 Record#3748
.............................................................


Inv#.Lot184.0040
Lot0040
ArtistBACKER, JACOB ADRIAENSZ.
Entry49 een tronie in een slechte lijst, gecopieert na Backer
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#3749
.............................................................


Inv#.Lot184.0041
Lot0041
ArtistWOUWERMAN, JAN
Entry50 een cleijn lantschapien in een ebben lijst, van Jan Wouwerman
Titlelantschapien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3750
.............................................................


Inv#.Lot184.0042
Lot0042
ArtistNEER, AERT VAN DER
Entry51 een groote naght, van Aert vander Neer, in een ebben lijst
Titlegroote naght
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3751
.............................................................


Inv#.Lot184.0043
Lot0043
ArtistWYCK, THOMAS
Entry52 een schilderijtgen van een watermolen met beeltgens in een ebben lijst, van Thomas Wijck
Titlewatermolen met beeltgens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3752
.............................................................


Inv#.Lot184.0044
Lot0044
ArtistWET, GERRIT DE
Entry53 een schilderij van een karsnaght in een ebben lijst, van Gerrit de Wet
Titlekarsnaght
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#3755
.............................................................


Inv#.Lot184.0045
Lot0045
ArtistMOMMERS, HENDRICK
Entry54 een schilderij van een lantschap in een lijst van Hendrick Momber
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3756
.............................................................


Inv#.Lot184.0046
Lot0046
ArtistWOUWERMAN, JAN
Entry55 een duyngront in een ebben lijst, van Jan Wouwerman
Titleduyngront
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3757
.............................................................


Inv#.Lot184.0047
Lot0047
ArtistBERCKHEYDE, JOB ADRIAENSZ.
Entry56 een historie van de rentmeester in een ebben lijst, van Jop Bercheijer
Titlehistorie van de rentmeester
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#3758
.............................................................


Inv#.Lot184.0048
Lot0048
ArtistZEEMAN, REINIER
Entry57 een groote seeslagh in een platte lijst, geschildert van Zeeman
Titleseeslagh
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3728
.............................................................


Inv#.Lot184.0049
Lot0049
Artist[ANONYMOUS]
Entry58 een Frans lantschapie met een spinnit vroutie in een lijst
TitleFrans lantschapie met een spinnit vroutie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3759
.............................................................


Inv#.Lot184.005
Lot0050[a]
ArtistISAACKSZ., ISAACK
Entry59 60 twee stucken van boerties, van Isaack Isacksz.
Titleboerties
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#3760
.............................................................


Inv#.Lot184.005
Lot0050[b]
ArtistISAACKSZ., ISAACK
Entry59 60 twee stucken van boertiens van Isaack Isacksz.
Titleboerties
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#3761
.............................................................


Inv#.Lot184.0051
Lot0051
ArtistLUDICK, LODEWIJK VAN
Entry61 een bosschasie, van Loodewijck van Ludick, in een lijs ebben
Titlebosschasie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3762
.............................................................


Inv#.Lot184.0052
Lot0052
ArtistMOMMERS, HENDRICK
Entry62 een groot stuck van Hendrick Mommers met drie pilaren en beesten
Titlestuck met drie pilaren en beesten
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3763
.............................................................


Inv#.Lot184.0053
Lot0053
ArtistLOO, JACOB VAN
Entry63 een schilderij van naecte beeltgens, van Jacob van Loo, in een ebben lijst
Titlenaecte beeltgens
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#3764
.............................................................


Inv#.Lot184.0054
Lot0054
ArtistVERSCHUIR, LIEVE
Entry64 een stil watertie, van Vershuren, in een ebben lijst
Titlestil watertie
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3765
.............................................................


Inv#.Lot184.0055
Lot0055
ArtistHOOCH, HORATIUS DE
Entry65 een manescheijntie van Oratius de Hoogh met een ebben lijst
Titlemanescheijntie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3766
.............................................................


Inv#.Lot184.0056
Lot0056
ArtistGAEL, ADRIAEN (II)
Entry66 een histori, van Gaal, sonder lijst
Titlehistori
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
Montias2 Record#3767
.............................................................


Inv#.Lot184.0057
Lot0057
ArtistLUTTICHUYS, SIMON
Entry67 een stuckie van een glas wijn en een silvere beker, van Simon Luttickhuysen
Titleeen glas wijn en een silver beker
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#3768
.............................................................


Inv#.Lot184.0058
Lot0058
ArtistHOLSTEIJN, CORNELIS
Entry68 een stucke, van Cornelis Holstijn, sonder lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#3769
.............................................................


Inv#.Lot184.0059
Lot0059
Artist[PIETER TIMONSZ., UNIDENTIFIED]
Entry69 een stuckie van paerden aen 't geberghte, van Pieter Timonsz., met een lijst
Titlepaerden aen 't geberghte
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3770
.............................................................


Inv#.Lot184.0060
Lot0060
ArtistMOMMERS, HENDRICK
Entry70 een stuck met schapies, van Hendrick Mommers, sonder lijst
Titlestuck met schapis
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3771
.............................................................


Inv#.Lot184.0061
Lot0061
ArtistJOUDERVILLE, ISAAC DE
Entry71 een stuck van Souderville [crossed out: Souderbevie], van een groote kan en een romer, in een ebben lijst
Titlegroote kan en een roemer
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#3772
.............................................................


Inv#.Lot184.0062
Lot0062
ArtistFLINCK, GOVAERT
Entry72 een Cupido met pijlen, na een copie van Gover Flinck geschildert, met een sleghte lyst
TitleCupido met pijlen
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
Montias2 Record#3773
.............................................................


Inv#.Lot184.0063
Lot0063
ArtistWOLFAERTS, JAN BAPTIST
Entry73 een groot [crossed out: stuck van een ] lansschap met beesten, van Jan Wolvertsz., met een ebben lijst
Titlelansschap met beesten
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3774
.............................................................


Inv#.Lot184.0064
Lot0064
Artist[ANONYMOUS]
Entry74 een appotekerskassie daer een glas voor comt, sonder lijst
Titleappotekerskassie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#3775
.............................................................


Inv#.Lot184.0065
Lot0065
ArtistJOUDERVILLE, ISAAC DE
Entry75 een tronitge, van Souderviele, met een lijst
Titletronitge
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#3776
.............................................................


Inv#.Lot184.0066
Lot0066
ArtistJOUDERVILLE, ISAAC DE
Entry76 een lanschappie van dito Souderville met een lijst
Titlelanschappie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3777
.............................................................


Inv#.Lot184.0067
Lot0067
Artist[ANONYMOUS]
Entry77 een geschilderde haen in een sleghte lyst
Titlehaen
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Montias2 Record#3778
.............................................................


Inv#.Lot184.0068
Lot0068
ArtistRUYSDAEL, SALOMON VAN
Entry78 een lansschap van Ruysdael de oude met een sleghte lijst
Titlelansschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3779
.............................................................


Inv#.Lot184.0069
Lot0069
ArtistJOUDERVILLE, ISAAC DE
Entry79 een paert van Souderviele in een sleghte lijst
Titleeen paert
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Montias2 Record#3780
.............................................................


Inv#.Lot184.0070
Lot0070
Artist[P.F., UNIDENTIFIED MONOGRAM]
Entry80 een water van P. F. in een sleghte lijst
Titlewater
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#3781
.............................................................


Inv#.Lot184.0071
Lot0071[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry81 en 82 twee conterfijsels: een van een vrou en d'ander van [crossed out: een] de broer, in vergulde lijsten
Titleconterfijsel van een vrou
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#3782
.............................................................


Inv#.Lot184.0071
Lot0071[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry81 en 82 twee conterfijsels: een van een vrou en d'ander van [crossed out: een] de broer, in vergulde lijsten
Titleconterfijsel van de broer
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#3783
.............................................................


Inv#.Lot184.0072
Lot0072
Artist[ANONYMOUS]
Entry83 een troonie van de patron, die gedootvert is, met een ebben lijst
Titletroonie van de patron
Title Modifierpossibly a portrait of Pieter van Melder, if not by him
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#3784
.............................................................


Inv#.Lot184.0073
Lot0073
Artist[ANONYMOUS]
Entry84 een tronie in een ovael van dito [patron] in een lijst
Titletronie van patron
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Formatoval
Montias2 Record#3785
.............................................................


Inv#.Lot184.0074
Lot0074
Artist[ANONYMOUS]
Entry85 een naeckt jongentie met een bos druyven in de hant in een lijst
Titlenaeckt jongentje met een bos druyven in de hant
Title Modifieryoung Bachus (?)
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#3786
.............................................................


Inv#.Lot184.0075
Lot0075
ArtistPOTUYL, H.
Entryeen clijen ovaeltge, van een tabacqdrincker van Potuyl, in een lijst
Titletabacqdrincker
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#3787
.............................................................


Inv#.Lot184.0076
Lot0076
Artist[ANONYMOUS]
Entry87 noch twee hondertsessendartich ellen ruw lijwaet ende doecken soo op ramen als anders
Number7
SubjectACCESSORY
Typeunfinished canvas
Montias2 Record#3788
.............................................................


Inv#.Lot184.0077
Lot0077[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee heel cleijne conterfeijtsels,van de voorsszegde voorkinderen [crossed out : haer] vader ende moeder off de voorsszegde Maria le Febure
Titleconterfeijtsel van de voorkinderen vader
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Pre Lot HeaderIn de binnecamer
Buyer NotesThe two portraits in lot 77[a] and 77[b] were listed before the paintings daerin de voorsszegde Pieter van Melder handelt
Montias2 Record#14403
.............................................................


Inv#.Lot184.0077
Lot0077[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee heel cleijne conterfeijtsels,van de voorsszegde voorkinderen [crossed out : haer] vader ende moeder off de voorsszegde Maria le Febure
Titleconterfeijtsel van de voorkinderen moeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Buyer NotesThe two portraits in lot 77[a] and 77[b] were listed before the paintings daerin de voorsszegde Pieter van Melder handelt
Montias2 Record#14404
.............................................................