The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Colijn, Philips Jochemss (1625/05/23)]

Inv#.Lot199.0001
Lot0001[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee vrouwentronien, t'samen op vijff guldens f 5:--:--
Titlevrouwentronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de boven-voorcamer
Value5 |t gulden
Pre Lot HeaderOp de boven-voorcamer
Montias2 Record#14382
.............................................................


Inv#.Lot199.0001
Lot0001[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee vrouwentronien, t'samen op vijff guldens f 5:--:--
Titlevrouwentronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de boven-voorcamer
Value5 |t gulden
Montias2 Record#14384
.............................................................


Inv#.Lot199.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen van Jacob ende Esau, op f -:15:--
TitleJacob ende Esau
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de boven-voorcamer
Value0.75 |t gulden
Montias2 Record#14383
.............................................................


Inv#.Lot199.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen taffereel van stervensgedachtenisse, op f 1: 5:--
Titlestervensgedachtenisse
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomOp de boven-voorcamer
Value1.25 |t gulden
Montias2 Record#14385
.............................................................


Inv#.Lot199.0004
Lot0004[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee albesterde bortgens met vergulde lijsten, is vier gulden f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting or carving on alabaster
RoomOp de bestecamer
Value2 |t gulden
Pre Lot HeaderOp de bestecamer
Montias2 Record#14386
.............................................................


Inv#.Lot199.0004
Lot0004[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee albesterde bortgens met vergulde lijsten, is vier gulden f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting or carving on alabaster
RoomOp de bestecamer
Value2 |t gulden
Montias2 Record#14387
.............................................................


Inv#.Lot199.0004
Lot0004[d]
ArtistWIERINGEN, CORNELIS CLAESZ. VAN
Entryvyer stucken schilderijen, wesende de vyer getijden van 't jaer, van Cornelis Claess, op tien ponden Vlaems f 60:--:--
Titlevyer getyen vant jaer
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value15 |t gulden
Montias2 Record#4323
.............................................................


Inv#.Lot199.0005
Lot0005[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses albasterde beeltgens, op ses gulden f 6:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster carving or statue
RoomOp de bestecamer
Value1 |t gulden
Montias2 Record#14388
.............................................................


Inv#.Lot199.0005
Lot0005[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses albasterde beeltgens, op ses gulden f 6:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster carving or statue
RoomOp de bestecamer
Value1 |t gulden
Montias2 Record#14389
.............................................................


Inv#.Lot199.0005
Lot0005[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses albasterde beeltgens, op ses gulden f 6:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster carving or statue
RoomOp de bestecamer
Value1 |t gulden
Montias2 Record#14390
.............................................................


Inv#.Lot199.0005
Lot0005[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses albasterde beeltgens, op ses gulden f 6:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster carving or statue
RoomOp de bestecamer
Value1 |t gulden
Montias2 Record#14391
.............................................................


Inv#.Lot199.0005
Lot0005[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses albasterde beeltgens, op ses gulden f 6:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster carving or statue
RoomOp de bestecamer
Value1 |t gulden
Montias2 Record#14392
.............................................................


Inv#.Lot199.0005
Lot0005[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses albasterde beeltgens, op ses gulden f 6:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster carving or statue
RoomOp de bestecamer
Value1 |t gulden
Montias2 Record#14393
.............................................................


Inv#.Lot199.0006
Lot0006[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee stucxgens in swerte lijstgens, die gehouden werden silver te sijn, op vijffendertich stuyvers f 1:15:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeframed silver picture ?
RoomOp de bestecamer
Value0.575 |t gulden
Montias2 Record#14394
.............................................................


Inv#.Lot199.0006
Lot0006[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee stucxgens in swerte lijstgens, die gehouden werden silver te sijn, op vijffendertich stuyvers f 1:15:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeframed silver picture ?
RoomOp de bestecamer
Value0.575 |t gulden
Montias2 Record#14395
.............................................................


Inv#.Lot199.0007
Lot0007[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff schellderijen van de vijff sinnen f 10:--:--
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Value2 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de binnenhaert
Montias2 Record#14396
.............................................................


Inv#.Lot199.0007
Lot0007[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff schellderijen van de vijff sinnen f 10:--:--
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Value2 |t gulden
Montias2 Record#14397
.............................................................


Inv#.Lot199.0007
Lot0007[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff schellderijen van de vijff sinnen f 10:--:--
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Value2 |t gulden
Montias2 Record#14398
.............................................................


Inv#.Lot199.0007
Lot0007[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff schellderijen van de vijff sinnen f 10:--:--
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Value2 |t gulden
Montias2 Record#14399
.............................................................


Inv#.Lot199.0007
Lot0007[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff schellderijen van de vijff sinnen f 10:--:--
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Value2 |t gulden
Montias2 Record#14400
.............................................................


Inv#.Lot199.0008
Lot0008
ArtistSAVERY, ROELANDT
Entryeen seestrant, van Roelandt Savree, op tien ponden Vlaems f 60:--:--
Titleseestrant
Number24
SubjectBEACH SCENE
Typepainting
Value60 |t gulden
Pre Lot HeaderVolgen de schilderijen, gepriseert bij Lucas Luce ende Gilles de Hondekoeter, beijde schilders:
Montias2 Record#4317
.............................................................


Inv#.Lot199.0009
Lot0009
ArtistVROOM, HENDRICK
Entryeen stuck van Vroom, op veertich guldens f 40:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Value40 |t gulden
Montias2 Record#4318
.............................................................


Inv#.Lot199.0010
Lot0010
ArtistBALEN, HENDRICK VAN (I)
Entryeen schilderije van 't manna, sijnde een copye naer Hendrick van Balen, op vijff ponden f 30:--:--
Title't manna
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Value30 |t gulden
Montias2 Record#4319
.............................................................


Inv#.Lot199.0011
Lot0011[a]
ArtistWIERINGEN, CORNELIS CLAESZ. VAN
Entryvyer stucken schilderijen wesende de vyer getijden van 't jaer, van Cornelis Claess, op tien ponden Vlaems f 60:--:--
Titlevyer getijden van 't jaer
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value15 |t gulden
Montias2 Record#4320
.............................................................


Inv#.Lot199.0011
Lot0011[b]
ArtistWIERINGEN, CORNELIS CLAESZ. VAN
Entryvyer stucken schilderijen, wesende de vyer getijden van 't jaer , van Cornelis Claess, op tien ponden Vlaems f 60:--:--
Titlevyer getijden van 't jaer
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value15 |t gulden
Montias2 Record#4321
.............................................................


Inv#.Lot199.0011
Lot0011[c]
ArtistWIERINGEN, CORNELIS CLAESZ. VAN
Entryvyer stucken schilderijen, wesende de vyer getijden van 't jaer, van Cornelis Claess, op tien ponden Vlaems f 60:--:--
Titlevyer getijden van 't jaer
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value15 |t gulden
Montias2 Record#4322
.............................................................


Inv#.Lot199.0012
Lot0012
ArtistRUBENS, PIETER PAUL
Entryeen tronye: herderinne, sijnde een copie naer Rubens, op twee ponden f 12:--:--
Titletronye: herderinne
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Value12 |t gulden
Montias2 Record#8005
.............................................................


Inv#.Lot199.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije: Tobias, op een pont Vlaems f 6:--:--
TitleTobias
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#4324
.............................................................


Inv#.Lot199.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen wintertie van Sint Antheunis, op f 6:--:--
Titlewintertie van Sint Antheunis
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#4325
.............................................................


Inv#.Lot199.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen destructie van Troyen, op f 3 :--:--
Titledestructie van Troyen
Number81
SubjectGREEK, ROMAN, OTHER SAGAS
Typepainting
Value3 |t gulden
Montias2 Record#4327
.............................................................


Inv#.Lot199.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Maryenbeelt, op twee ponden f 12:--:--
TitleMaryenbeelt
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value12 |t gulden
Montias2 Record#4331
.............................................................


Inv#.Lot199.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck van musycq, op f 5:--:--
Titlestuck van musycq
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value5 |t gulden
Montias2 Record#4328
.............................................................


Inv#.Lot199.0018
Lot0018
ArtistMOREELSE, PAULUS
Entryeen naecte personagie op een bedt, van Paulus Marellus, op ses ponden f 36:--:--
Titleeen naecte personagie op een bedt
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
Value36 |t gulden
Montias2 Record#4329
.............................................................


Inv#.Lot199.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen naecte Venus, op f 4:--:--
Titlenaecte Venus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Value4 |t gulden
Montias2 Record#8006
.............................................................


Inv#.Lot199.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Maryenbeelt, op f 4:--:--
TitleMaryenbeelt
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value4 |t gulden
Montias2 Record#14402
.............................................................


Inv#.Lot199.0021
Lot0021[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lacke bloempotten, op f 5:--:--
Titlebloempot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typelacker work
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#4332
.............................................................


Inv#.Lot199.0021
Lot0021[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lacke bloempotten, op f 5:--:--
Titlebloempot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typelacker work
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#14401
.............................................................


Inv#.Lot199.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van de lieffde, op f 6:--:--
Titlede lieffde
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#4333
.............................................................


Inv#.Lot199.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Jeronimus, op f 3:10:--
TitleJeronimus
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Value3.5 |t gulden
Montias2 Record#4334
.............................................................


Inv#.Lot199.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van de bekeringe Manasse, op drie ponden vlaems f 18:--:--
Titlede bekeringe Manasse
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Value18 |t gulden
Montias2 Record#4335
.............................................................


Inv#.Lot199.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen fruytagie, op een pont Vlaems f 6:--:--
Titlefruytagie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#4336
.............................................................


Inv#.Lot199.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van de tooren van Babel, op vyer ponden vlaems f 24:--:--
Titlede tooren van Babel
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Value24 |t gulden
Montias2 Record#4337
.............................................................


Inv#.Lot199.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van de bootschap der herders, doen Christus gebooren was [crossed out: is], op vijff ponden Vlaems f 30:--:--
Titlede bootschap der herders doen Christus geboren was
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value30 |t gulden
Montias2 Record#4338
.............................................................