The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Pinel, Anthoni (de oude) (1643/04/23)]

Inv#.Lot218.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot schildery van een jager in een koocken op doeck in een vergulde lyst
Titleeen jager in een koocken
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#4861
.............................................................


Inv#.Lot218.0002
Lot0002[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderyen 't eene een lantschap ende 't ander een watertgen in ovaal achtkant swarte lysten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#4862
.............................................................


Inv#.Lot218.0002
Lot0002[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderyen 't eene een lantschap ende 't ander een watertgen in ovaal achtkant swarte lysten
Titlewatertgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#4863
.............................................................


Inv#.Lot218.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen printgen synde het conterfeijtsel van Dr. Tulp
Titlehet conterfeijtsel van Dr. Tulp
Number66
SubjectFAMOUS PERSONS (OTHER THAN 64 OR 65)
Typeprint
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#4864
.............................................................


Inv#.Lot218.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen teickeningh van een boerin ende een boerinnetgen in een sarte lystien
Titleeen boerin ende een boerinnetgen
Number3
SubjectGENRE
Typedrawing
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#4865
.............................................................


Inv#.Lot218.0005
Lot0005
ArtistLUCE, LUCAS
Entryeen schildery van een batallie in een balijne lyst gemaecht by Lucas Luce
Titleeen bataille
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#4827
.............................................................


Inv#.Lot218.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap geschildert op doeck in een vergulde lyst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#4866
.............................................................


Inv#.Lot218.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van een persiaense vrou in een vergulde lyst
Titleeen persiaense vrou
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#4867
.............................................................


Inv#.Lot218.0008
Lot0008
ArtistGOOR, STEVEN JANSZ. VAN
Entryeen schildery synde een lantschap ende een Italiaens gebouw van van Van Goor
Titleeen lantschap ende een Italiaens gebouw
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#4868
.............................................................


Inv#.Lot218.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen sijnde 't dochtertje van de voors. Pinel in Indien geschildert in een vergulde lyst
Title'dochtertje van Pinel in Indien geschildert
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInde zijdel camer
Pre Lot HeaderInde zijdel camer
Montias2 Record#4869
.............................................................


Inv#.Lot218.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen van Adam ende Eva in een balyne lyst
TitleAdam ende Eva
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInde zijdel camer
Montias2 Record#4870
.............................................................


Inv#.Lot218.0011
Lot0011
ArtistBYLERT, JAN VAN
Entryeen schildery van de verlooren soon synde een copie van Bylert in een Italiaens vergulde lyst
Titlede verlooren soon
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Pre Lot HeaderIn de binnen camer
Montias2 Record#4871
.............................................................


Inv#.Lot218.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery sijnde een perspectyff in een swarte lyst
Titleperspectyff
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#4872
.............................................................


Inv#.Lot218.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap op doeck in een swarte lyst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#4873
.............................................................


Inv#.Lot218.0014
Lot0014[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie schilderytgens in vergulde lysten van Cheres, Bachus, ende Venus
TitleCheres
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#4874
.............................................................


Inv#.Lot218.0014
Lot0014[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie schilderytgens in vergulde lysten van Cheres, Bachus, ende Venus
TitleBachus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#4875
.............................................................


Inv#.Lot218.0014
Lot0014[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie schilderytgens in vergulde lysten van Cheres, Bachus, ende Venus
TitleVenus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#4876
.............................................................


Inv#.Lot218.0015
Lot0015[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderytgens in Italiaense vergulde lysten sijnde de conterfeijtsels van de voors. Pinel ende sijne overleden huijsvrouw
Titleconterfeijtsel van Pinel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#4877
.............................................................


Inv#.Lot218.0015
Lot0015[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderytgens in Italiaense vergulde lysten sijnde de conterfeijtsels van de voors. Pinel ende sijne overleden huijsvrouw
Titleconterfeijtsel van Pinels huijsvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#4878
.............................................................


Inv#.Lot218.0016
Lot0016
ArtistCORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS
Entryeen schilderytgen van Venus ende Cupido in een swarte lyst van Mr. Cornelis van Haarlem
TitleVenus ende Cupido
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#4879
.............................................................


Inv#.Lot218.0017
Lot0017
ArtistHEDA, WILLEM CLAESZ.
Entryeen schildery van een bancketgen ende geschildert silverwerck in een swarte lyst van Heda
Titlebancketgen ende geschildert silverwerck
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#4880
.............................................................


Inv#.Lot218.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van de salvinghe van den coningh David in een swarte lyst
Titlede salvinghe van den coningh David
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#4881
.............................................................


Inv#.Lot218.0019
Lot0019
ArtistSAVERY, ROELANDT
Entryeen schildery van verscheijde gedierten van Roelant Saverij in een swarte lyst
Titleverscheijde gedierten
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#4882
.............................................................


Inv#.Lot218.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van Orpheus in een vergulde lyst
TitleOrpheus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#4883
.............................................................


Inv#.Lot218.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van Pouwels bekeringh in een notebome lyst
TitlePouwels bekeringh
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#4884
.............................................................


Inv#.Lot218.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot stuck schildery van Abraham ende Sara metten engel
TitleAbraham ende Sara metten engel
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#4885
.............................................................


Inv#.Lot218.0023
Lot0023
ArtistSLABBAERT, KAREL
Entryeen schildery van een out man die schildert in een ebben lyst van Slabbert
Titleeen out man die schildert
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#4886
.............................................................


Inv#.Lot218.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen sijnde een lantschapie in een vergulde lyst
Titlelantschapie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt portael
Pre Lot HeaderInt portael
Montias2 Record#4887
.............................................................


Inv#.Lot218.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van de stadt Amsterdam
Titlede stadt Amsterdam
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
RoomInt saeltgen
Pre Lot HeaderInt saeltgen
Montias2 Record#4888
.............................................................


Inv#.Lot218.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van een bancketgen ende geschildert silverwerck in een ebbe lyst
Titlebancketgen ende geschildert silverwerck
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt saeltgen
Montias2 Record#4889
.............................................................


Inv#.Lot218.0027
Lot0027[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderytgens van't leven ende de doot in vergulde Italiaense lysten
Title't leven
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomInt saeltgen
Montias2 Record#4890
.............................................................


Inv#.Lot218.0027
Lot0027[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderytgens van't leven ende de doot in vergulde Italiaense lysten
Titlede doot
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomInt saeltgen
Montias2 Record#4891
.............................................................


Inv#.Lot218.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn Italiaens bordeltgen in een vergulde lyst
Titlebordeeltgen
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt saeltgen
Montias2 Record#4892
.............................................................


Inv#.Lot218.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen sijnde een lantschap in een binnen lyst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de keucken
Pre Lot HeaderIn de keucken
Montias2 Record#4893
.............................................................