The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Wormbout, Jacob Andriesz. (1642/07/10)]

Inv#.Lot246.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot schilderije zijnde een landtschap daerin de discipulen naer Emaus gaende met een vergule lijst
Titlelantschap daerin de discipulen naer Emaus gaen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de sael
Pre Lot HeaderIn de sael
Montias2 Record#5816
.............................................................


Inv#.Lot246.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery met een vergulde lyst sijnde een perspectyff
Titleeen perspectyff
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5817
.............................................................


Inv#.Lot246.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery sijnde d'oude Prins met een suycke kisten (?) ... lyst
Titled'oude Prins
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5818
.............................................................


Inv#.Lot246.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot schildery synde een lantschap daerin een istorye van den melaetsen met een vergulde lyst
Titleistorye van den melaetsen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5819
.............................................................


Inv#.Lot246.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn schilderytgen van den jonge Tobias met een vergulde lyst
Titlede jonge Tobias
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5808
.............................................................


Inv#.Lot246.0006
Lot0006
ArtistSAVERY, ROELANDT
Entryeen groot geschildert lantschap van Saverij met een vergulde Italiaens lyst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5809
.............................................................


Inv#.Lot246.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery vant huys te Rammekens met een vergulde lyst
Titlet huys te Rammekens
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5810
.............................................................


Inv#.Lot246.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van Johannes de Doper met een vergulde lyst
TitleJohannes de Doper
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5811
.............................................................


Inv#.Lot246.0009
Lot0009[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels met vergulde lysten van den overleden en syn vorige huysvrou
Titleconterfeijtsel van den overleden
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5812
.............................................................


Inv#.Lot246.0009
Lot0009[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels met vergulde lysten van den overleden en syn vorige huysvrou
Titleconterfeijtsel van den overledens vorige huysvrou
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5813
.............................................................


Inv#.Lot246.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van een onweertien met een swarte lyst
Titleeen onweertien
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5814
.............................................................


Inv#.Lot246.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery sijnde een lantschapgen met een vergulde lyst
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5815
.............................................................


Inv#.Lot246.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery daerin de overleden met syn laeste huysvrouw uijtgeschildert staen met een ebbenhout lyst
Titlede overleden met syn laeste huysvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5820
.............................................................


Inv#.Lot246.0013
Lot0013
ArtistARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL)
Entryeen lantschapgen van Arent Arenss met een swarte ebben lyst
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5821
.............................................................


Inv#.Lot246.0014
Lot0014
ArtistDUYSTER, WILLEM CORNELISZ.
Entryeen schilderije daerin den overleden met sijn eerste huysvrouwe geschildert staet
Titlede overledene met sijn eerste huysvrouwe
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de sael
Buyer NotesAt the end of the listings for items in de sael: 3 swarte cleden over de conterfeijtsels ende schilderijen van de overleden
Montias2 Record#5822
.............................................................


Inv#.Lot246.0015
Lot0015
ArtistDUYSTER, WILLEM CORNELISZ.
Entryeen schilderije daerin des overledens suster Neeltgen Wormbouts geschildert is met 2 kindern geschildert door Duyster
Titledes overledens suster Neeltgen Wormbouts met 2 kinderen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de sael
Buyer Notes3 swarte cleden over de conterfeijtsels ende schilderijen van de overleden
Montias2 Record#5823
.............................................................


Inv#.Lot246.0016
Lot0016
ArtistDUYSTER, WILLEM CORNELISZ.
Entryeen schilderytgen daerin de overledens moeder zaliger geschildert staet is gemaeckt door Duyster
Titlede overledens moeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de sael
Buyer Notes3 swarte cleden over de conterfeijtsels ende schilderijen van de overleden
Montias2 Record#5824
.............................................................


Inv#.Lot246.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van de historye van de gouverneur van Zeelandt etcetera met een swarte lijst
Titlehistorye van de gouverneur van Zeelandt
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5825
.............................................................


Inv#.Lot246.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapgen met een swarte lyst
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5826
.............................................................


Inv#.Lot246.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van een luijseknipper
Titleeen luijseknipper
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5827
.............................................................


Inv#.Lot246.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van mascaraden
Titlemascaraden
Number40
SubjectDANCE, MASQUERADE, CARNAVAL
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#5828
.............................................................


Inv#.Lot246.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van den engelen
Titleengelen
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#12185
.............................................................


Inv#.Lot246.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye van een belegeringhe met een slechte vergulde lijst
Titleeen belegeringhe
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Pre Lot HeaderInt voorhuys
Montias2 Record#5829
.............................................................


Inv#.Lot246.0024
Lot0024[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 conterfijtsels van een vrou en man
Titleconterfeijtsel van een vrou
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#5830
.............................................................


Inv#.Lot246.0024
Lot0024[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 conterfeijtsels van een vrou en man
Titleconterfeijtsel van een man
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#5831
.............................................................


Inv#.Lot246.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van de Samaritaen met een vergulde lyst
Titlede Samaritaen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#5832
.............................................................


Inv#.Lot246.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van een lantschap daerin de predicatie Johannis den Doper met een vergulde lyst
Titlelantschap daerin de predicatie Johannes den Doper
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#5833
.............................................................


Inv#.Lot246.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caert van de slagh ter zee in Dujns
Titlede slagh ter zee in Dujns
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typemap or print
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#12187
.............................................................


Inv#.Lot246.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen printgen van Duc d'Alba ende van d'Nederlantse staten
TitleDuc d'Alba ende d'Nederlantse staten
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#12188
.............................................................


Inv#.Lot246.0029
Lot0029[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee ovalen lantschapgens met achtkante lijsten
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Formatoval
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#5834
.............................................................


Inv#.Lot246.0029
Lot0029[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee ovalen lantschapgens met achtkante lysten
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Formatoval
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#5835
.............................................................


Inv#.Lot246.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleyn conterfeijtsel met de pen gedaen van Syn Hog't Frederick Hendrick
TitleSyn Hog't Frederick Hendrick
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepen drawing
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#5836
.............................................................


Inv#.Lot246.0031
Lot0031[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 albasterde bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#18404
.............................................................


Inv#.Lot246.0031
Lot0031[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 albasterde bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#18405
.............................................................


Inv#.Lot246.0031
Lot0031[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 albasterde bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#18406
.............................................................


Inv#.Lot246.0032
Lot0032[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 albasterde bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomIn de cleijne zijdelkamer
Pre Lot HeaderIn de cleijne zijdelkamer
Montias2 Record#5837
.............................................................


Inv#.Lot246.0032
Lot0032[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 albasterde bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomIn de cleijne zijdelkamer
Montias2 Record#12189
.............................................................


Inv#.Lot246.0032
Lot0032[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 albasterde bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomIn de cleijne zijdelkamer
Montias2 Record#12190
.............................................................


Inv#.Lot246.0032
Lot0032[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 albasterde bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomIn de cleijne zijdelkamer
Montias2 Record#12191
.............................................................


Inv#.Lot246.0032
Lot0032[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 albasterde bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomIn de cleijne zijdelkamer
Montias2 Record#12192
.............................................................


Inv#.Lot246.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschildert lantschapgen
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de cleijne zijdelkamer
Montias2 Record#5838
.............................................................


Inv#.Lot246.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen van drie ossen
Titledrie ossen
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomIn de kleine zijdelkamer
Montias2 Record#5839
.............................................................


Inv#.Lot246.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen van Lot
TitleLot
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de kleijne zijdelkamer
Montias2 Record#5840
.............................................................


Inv#.Lot246.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van Pauli bekeringhe met een vergulde lyst
TitlePauli bekeringhe
Number1
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de groote sijdelcamer
Pre Lot HeaderIn de groote sijdelcamer
Montias2 Record#5841
.............................................................


Inv#.Lot246.0037
Lot0037
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen van Kostverloren
TitleKostverloren
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de groote sydelcamer
Montias2 Record#5842
.............................................................


Inv#.Lot246.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschildert lantschapgen met een vergulde lyst
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de groote sydelcamer
Montias2 Record#5843
.............................................................


Inv#.Lot246.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen van een brandt
Titleeen brandt
Number28
SubjectFIRE
Typepainting
RoomIn de groote sydelcamer
Montias2 Record#5844
.............................................................


Inv#.Lot246.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen sijnde een winter met een vergulde lyst
Titleeen winter
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de groote sydelcamer
Montias2 Record#5845
.............................................................


Inv#.Lot246.0041
Lot0041
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een roverije met een vergulde lyst
Titleeen roverije
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de groote sydelcamer
Montias2 Record#5846
.............................................................


Inv#.Lot246.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een landtschap met een vergulde lyst
Titlelandtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de groote sydelcamer
Montias2 Record#5847
.............................................................


Inv#.Lot246.0043
Lot0043
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van Abraham met een vergulde lyst
TitleAbraham
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de groote sydelcamer
Montias2 Record#5848
.............................................................


Inv#.Lot246.0044
Lot0044
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen van een boerenkroegh
Titleeen boerenkroegh
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de groote sydelcamer
Montias2 Record#5849
.............................................................


Inv#.Lot246.0045
Lot0045
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landschapgen daerin de historie van Elias
Titlelandschapgen daerin de historie van Elias
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de groote sydelcamer
Montias2 Record#5850
.............................................................


Inv#.Lot246.0046
Lot0046[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie albasterde bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomIn de groote sydelcamer
Montias2 Record#12193
.............................................................


Inv#.Lot246.0046
Lot0046[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie albasterde bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomIn de groote sydelcamer
Montias2 Record#18407
.............................................................


Inv#.Lot246.0046
Lot0046[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie albasterde bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomIn de groote sydelcamer
Montias2 Record#18408
.............................................................


Inv#.Lot246.0047
Lot0047
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van verbrandinghe van boecken
Titleverbrandinghe van boecken
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de groote sydelcamer
Montias2 Record#5851
.............................................................


Inv#.Lot246.0048
Lot0048
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderitgen van de deucht ende ondeught
Titlede deucht ende ondeught
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn 't saletgen
Pre Lot HeaderIn 't saletgen
Montias2 Record#5852
.............................................................


Inv#.Lot246.0049
Lot0049[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 printen van de Coningh ende Coninghin van Bohemen
Titlede Coningh van Bohemen
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomIn 't cleijne binnenkamertgen
Pre Lot HeaderIn 't cleijne binnenkamertgen
Montias2 Record#12195
.............................................................


Inv#.Lot246.0049
Lot0049[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 printen van de Coningh ende Coninghin van Bohemen
Titlede Coningh van Bohemen
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
RoomIn 't cleijne binnenkamertgen
Montias2 Record#12194
.............................................................


Inv#.Lot246.0050
Lot0050
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery synde een landschap daerin een Emausgen
TitleEmausgen
Number2
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de eerste kamer boven 't saletgen [crossed out: de kocken]
Pre Lot HeaderOp de eerste kamer boven 't saletgen
Buyer NotesThis lot was recorded after those recorded in the cleijne binnenkamertgen.
Montias2 Record#12186
.............................................................


Inv#.Lot246.0051
Lot0051[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 printbortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de tweede kamer boven 't saletgen
Pre Lot HeaderOp de tweede kamer boven 't saletgen
Montias2 Record#18409
.............................................................


Inv#.Lot246.0051
Lot0051[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 printbortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de tweede kamer boven 't saletgen
Montias2 Record#18410
.............................................................


Inv#.Lot246.0051
Lot0051[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 printbortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de tweede kamer boven 't saletgen
Montias2 Record#18411
.............................................................


Inv#.Lot246.0051
Lot0051[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 printbortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de tweede kamer boven 't saletgen
Montias2 Record#18412
.............................................................


Inv#.Lot246.0052
Lot0052
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Piet Heijn
Titleconterfeijtsel van Piet Heijn
Number66
SubjectFAMOUS PERSONS (OTHER THAN 64 OR 65)
Typepainting
RoomOp 't cantoir
Pre Lot HeaderOp 't cantoir
Montias2 Record#18413
.............................................................


Inv#.Lot246.0053
Lot0053[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 printbortgens met swarte lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't cantoir
Montias2 Record#18414
.............................................................


Inv#.Lot246.0053
Lot0053[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 printbortgens met swarte lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't cantoir
Montias2 Record#18415
.............................................................


Inv#.Lot246.0053
Lot0053[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 printbortgens met swarte lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't cantoir
Montias2 Record#18416
.............................................................


Inv#.Lot246.0053
Lot0053[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 printbortgens met swarte lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't cantoir
Montias2 Record#18417
.............................................................


Inv#.Lot246.0053
Lot0053[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 printbortgens met swarte lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't cantoir
Montias2 Record#18418
.............................................................


Inv#.Lot246.0053
Lot0053[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 printbortgens met swarte lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't cantoir
Montias2 Record#18419
.............................................................


Inv#.Lot246.0053
Lot0053[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 printbortgens met swarte lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't cantoir
Montias2 Record#18420
.............................................................


Inv#.Lot246.0053
Lot0053[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 printbortgens met swarte lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp 't cantoir
Montias2 Record#18421
.............................................................


Inv#.Lot246.0054
Lot0054
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen viercant wapenbortgen
Title[untitled]
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms
Formatsquare
RoomOp 't cantoir
Montias2 Record#18422
.............................................................


Inv#.Lot246.0055
Lot0055
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen coper gesneden plaetgen met een swarte lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeengraved copper plate
RoomOp 't cantoir
Montias2 Record#18423
.............................................................