The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Cortdijck, Michiel Florisz. (1650/01/21)]

Inv#.Lot252.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck schilderije van de geboorte Christi
Titlede geboorte Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#8109
.............................................................


Inv#.Lot252.0002
Lot0002
ArtistVROOM, FREDERICK
Entryeen stuckje van Vroom van Raempoort
TitleRaempoort
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#8110
.............................................................


Inv#.Lot252.0003
Lot0003[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 stuckjes in een eijcke lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#19538
.............................................................


Inv#.Lot252.0003
Lot0003[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 stuckjes in een eijcke lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#19539
.............................................................


Inv#.Lot252.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen langwerpich stuck sijnde een bancket
Titlebancket
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
FormatOblong
Montias2 Record#8111
.............................................................


Inv#.Lot252.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ditto stuck van scheepvaert
Titlescheepvaert
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
FormatOblong ?
Montias2 Record#8112
.............................................................


Inv#.Lot252.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen heel groot lantschap
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#8113
.............................................................


Inv#.Lot252.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck van de doopingh van de moorman
Titlede doopingh van de moorman
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#8114
.............................................................


Inv#.Lot252.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bancketje in een eycke lyst
Titlebancketje
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#8115
.............................................................


Inv#.Lot252.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn conterfeijtsel in een eycken lyst
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#8116
.............................................................


Inv#.Lot252.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn conterfeijstel van Cristus aen't cruijs
TitleCristus aen't cruijs
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#8117
.............................................................


Inv#.Lot252.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ditto [Cristus aen't cruijs] wat grooter
TitleCristus aen't cruijs
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#8118
.............................................................


Inv#.Lot252.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tronie met een eycke lyst
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#8119
.............................................................


Inv#.Lot252.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen langwerpige winterstuck
Titlewinter
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
FormatOblong
Montias2 Record#8120
.............................................................


Inv#.Lot252.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschuert bancquet stuck
Titlebancquet
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Buyer Notestorn or broken
Montias2 Record#8121
.............................................................


Inv#.Lot252.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ecce homo
Titleecce homo
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#8122
.............................................................


Inv#.Lot252.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groetenisse van Maria
Titlegroetenisse van Maria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#8123
.............................................................


Inv#.Lot252.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck van een zevaert
Titlezevaert
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#8124
.............................................................


Inv#.Lot252.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ditto zeevaert
Titlezeevaert
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#8125
.............................................................


Inv#.Lot252.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een bancketstuckje
Titlebancket
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#8126
.............................................................


Inv#.Lot252.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen slapent mannetje
Titleslapent mannetje
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#8127
.............................................................


Inv#.Lot252.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck met eenige beeltjes daer een op syn knien leijt
Titleeenige beeltjes daer een op syn knien leijt
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
Montias2 Record#8128
.............................................................


Inv#.Lot252.0022
Lot0022[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee geschildert tronien van man en vrouw
Titletronie van een man
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#8129
.............................................................


Inv#.Lot252.0022
Lot0022[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee geschildert tronien van man en vrouw
Titletronie van een vrouw
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#8130
.............................................................


Inv#.Lot252.0023
Lot0023[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee visserytges met swarte lysten
Titlevisserytge
Number250
SubjectFISHING
Typepainting
Montias2 Record#8131
.............................................................


Inv#.Lot252.0023
Lot0023[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee visserytges met swarte lysten
Titlevisserytge
Number250
SubjectFISHING
Typepainting
Montias2 Record#8132
.............................................................


Inv#.Lot252.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote zeestorm
Titlezeestorm
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#8133
.............................................................


Inv#.Lot252.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn stuckje van Maria met 't kindetje
TitleMaria met 't kindetje
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#8134
.............................................................


Inv#.Lot252.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen opslaent taffereel van de geboorte Christy
Titlede geboorte Christy
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#8135
.............................................................


Inv#.Lot252.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een taffereeltge wat kleinder
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#8136
.............................................................


Inv#.Lot252.0028
Lot0028[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne zeestuckjes met swarte lysten
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#8137
.............................................................


Inv#.Lot252.0028
Lot0028[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne zeestuckjes met swarte lysten
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#8138
.............................................................


Inv#.Lot252.0029
Lot0029[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckje van Cristus en een stuckje van Maria met swarte lysten
TitleCristus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#8139
.............................................................


Inv#.Lot252.0029
Lot0029[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckje van Cristus en een stuckje van Maria met swarte lysten
TitleMaria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#8140
.............................................................


Inv#.Lot252.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckje van 2 vechtende boertjes
Title2 vechtende boertjes
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#8141
.............................................................


Inv#.Lot252.0031
Lot0031[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry6 caert en prent bortjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typemap or print
Montias2 Record#8142
.............................................................


Inv#.Lot252.0031
Lot0031[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry6 caert en prent bortjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typemap or print
Montias2 Record#8143
.............................................................


Inv#.Lot252.0031
Lot0031[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry6 caert en prent bortjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typemap or print
Montias2 Record#8144
.............................................................


Inv#.Lot252.0031
Lot0031[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry6 caert en prent bortjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typemap or print
Montias2 Record#8145
.............................................................


Inv#.Lot252.0031
Lot0031[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry6 caert en prent bortjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typemap or print
Montias2 Record#8146
.............................................................


Inv#.Lot252.0031
Lot0031[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry6 caert en prent bortjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typemap or print
Montias2 Record#8147
.............................................................


Inv#.Lot252.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleyn stuckje van scheepvaert daer het lystje van gebroocken is
Titlescheepvaert
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#8148
.............................................................