The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Schaep, Geraard, heer van Cortenhoeff (1666/08/25)]

Inv#.Lot259.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery met bocken no.1 voor f 44:--:--
Titlebocken
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Value44 |t gulden
Pre Lot HeaderEerste lijst van goederen die zijn overgenomen door erfgenamen vn Gerard Schaep, Heer van Kortenhoef, burgemeester en raad van Amsterdam,weduwnaar van Maria Spiegel. Onder de staeck van den Heer Gerard Schaep Pieters: Door den Heer Pieter Schaep:
Montias2 Record#6437
.............................................................


Inv#.Lot259.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landschap no.4 f 21:--:--
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value21 |t gulden
Montias2 Record#6438
.............................................................


Inv#.Lot259.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen teckeningh van Cristinus Quartus no.7 f 11:--:--
TitleCristinus Quartus
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typedrawing
Value11 |t gulden
Montias2 Record#6439
.............................................................


Inv#.Lot259.0004
Lot0004
ArtistCORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS
Entryeen schildery daer Seuxis schildert no.13 f 62:--:--
TitleSeuxis schildert
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typepainting
Value62 |t gulden
Buyer NotesThe attribution is taken from the original inventory
Montias2 Record#6440
.............................................................


Inv#.Lot259.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Acteon no.30 f 18:--:--
TitleActeon
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Value18 |t gulden
Montias2 Record#6441
.............................................................


Inv#.Lot259.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cruijsing Cristy no.34 f 105:--:--
Titlecruijsing Cristy
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value105 |t gulden
Montias2 Record#6442
.............................................................


Inv#.Lot259.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entry't wapen van de heer van Cortenhouff f 5:10:--
Titlewapen van de heer van Cortenhouff
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms
Value5.5 |t gulden
Montias2 Record#6443
.............................................................


Inv#.Lot259.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery met soldaten no.44 f 28:--:--
Titlesoldaten
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value28 |t gulden
Montias2 Record#6444
.............................................................


Inv#.Lot259.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entry't wapen van d'overleden van steen mette vierndelen f 10:- 5:--
Titlewapen van d'overleden mette vierndelen
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms
Materialstone
Value10.25 |t gulden
Montias2 Record#6445
.............................................................


Inv#.Lot259.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryde caert van de Beemster f 5:15:--
Titlecaert van Beemster
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Value5.75 |t gulden
Montias2 Record#6446
.............................................................


Inv#.Lot259.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.17] een schilderij van Judit en Tamar f 25:--:--
TitleJudit en Tamar
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Value25 |t gulden
Pre Lot HeaderBij Juffrouwe Margreta Schaep Gerrits
Montias2 Record#6447
.............................................................


Inv#.Lot259.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.20] een boer sijn wijf slaende f 7:--:--
Titleboer sijn wijf slaende
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value7 |t gulden
Montias2 Record#6448
.............................................................


Inv#.Lot259.0013
Lot0013
ArtistUYTTENBROECK, MOSES MATHEUSZ. VAN
Entry[no.21] een dito [schildery ?] nae Uyttenbroeck f 7:15:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Value7.75 |t gulden
Montias2 Record#6449
.............................................................


Inv#.Lot259.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.35] een kemment vroutje f 2:15:--
Titlekemment vroutie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value2.75 |t gulden
Montias2 Record#6450
.............................................................


Inv#.Lot259.0015
Lot0015[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.37] twee stuckiens f 5:15:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Value2.875 |t gulden
Montias2 Record#6451
.............................................................


Inv#.Lot259.0015
Lot0015[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.37] twee stuckiens f 5:15:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Value2.875 |t gulden
Montias2 Record#19551
.............................................................


Inv#.Lot259.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.3] een schildery van Hagar f 40:--:--
TitleHagar
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Value40 |t gulden
Pre Lot Headerd'heer Willem van Beveren
Montias2 Record#6453
.............................................................


Inv#.Lot259.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.8 ] een print van Prince Maurits f 2:10:--
TitlePrince Maurits
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#6454
.............................................................


Inv#.Lot259.0018
Lot0018[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.9] twee blompotten waterverff f 9:--:--
Titleblompot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typewater color
Value4.5 |t gulden
Montias2 Record#6455
.............................................................


Inv#.Lot259.0018
Lot0018[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.9] twee blompotten waterverff f 9:--:--
Titleblompot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typewater color
Value4.5 |t gulden
Montias2 Record#6456
.............................................................


Inv#.Lot259.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.18] drie koningen f 9:--:--
Titledrie koningen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value9 |t gulden
Montias2 Record#6457
.............................................................


Inv#.Lot259.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.26] een batalie f 14:--:--
Titlebatalie
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
Value14 |t gulden
Montias2 Record#6458
.............................................................


Inv#.Lot259.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.41] grontcaert van Amsterdam f 20:--:--
Titlecaert van Amsterdam
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Value20 |t gulden
Montias2 Record#6459
.............................................................


Inv#.Lot259.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.42] oude caert van Amsterdam f 2: 6:--
Titlecaert van Amsterdam
Number22
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typeprint or map
Value2.3 |t gulden
Montias2 Record#6460
.............................................................


Inv#.Lot259.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.43] 't wapen van den heer van Cortenhouff f 10: 5:--
Titlewapen van den heer van Cortenhouff
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms
Value10.25 |t gulden
Montias2 Record#6461
.............................................................


Inv#.Lot259.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.46] een schildery daerin een papegaij f 6: 5:--
Titleeen papegaij
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Value6.25 |t gulden
Montias2 Record#6462
.............................................................


Inv#.Lot259.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.48] een kersnaght f 8: 5:--
Titlekersnagt
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value8.25 |t gulden
Montias2 Record#6463
.............................................................


Inv#.Lot259.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.28] een schildery daerin beesjes f 8:15:--
Titlebeesjes
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Value8.75 |t gulden
Pre Lot HeaderJuffr. d'weduwe van Joan Berend Schaep
Montias2 Record#6464
.............................................................


Inv#.Lot259.0027
Lot0027
ArtistCORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS
Entry[no.40] een stuck van Mr. Cornelus op de sael f 170:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Roomop de sael
Value170 |t gulden
Montias2 Record#6465
.............................................................


Inv#.Lot259.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.29] een schildery van Susanna f 10:10:--
TitleSusanna
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Value10.5 |t gulden
Pre Lot HeaderVrouw Begitta Spiegel weduwe van de Heer Burgermeester Backer
Montias2 Record#6466
.............................................................


Inv#.Lot259.0029
Lot0029[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.32] twee landschapiens f 6:10:--
Titlelandschapie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value3.25 |t gulden
Montias2 Record#6467
.............................................................


Inv#.Lot259.0029
Lot0029[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.32] twee landschapiens f 6:10:--
Titlelandschapie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value3.25 |t gulden
Montias2 Record#6468
.............................................................


Inv#.Lot259.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.51] een Christoffel f 5:15:--
TitleChristoffel
Number73
SubjectRELIGION
Typepainting
Value5.75 |t gulden
Montias2 Record#6469
.............................................................


Inv#.Lot259.0031
Lot0031[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.6] twee ronde schilderyen vallers f 22:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Value11 |t gulden
Pre Lot HeaderSinjeur Gilbert Constant
Montias2 Record#6470
.............................................................


Inv#.Lot259.0031
Lot0031[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.6] twee ronde schilderyen vallers f 22:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Value11 |t gulden
Montias2 Record#8018
.............................................................


Inv#.Lot259.0032
Lot0032[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.16] twee met fruijtagien f 84:--:--
Titlefruijtagie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Value42 |t gulden
Montias2 Record#6471
.............................................................


Inv#.Lot259.0032
Lot0032[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.16] twee met fruijtagien f 84:--:--
Titlefruijtagie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Value42 |t gulden
Montias2 Record#6472
.............................................................


Inv#.Lot259.0033
Lot0033[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.22] nogh twee met fruyten f 4: 5:--
Titlefruyten
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Value2.25 |t gulden
Montias2 Record#6473
.............................................................


Inv#.Lot259.0033
Lot0033[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.22] noch twee met fruyten f 4: 5:--
Titlefruyten
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Value2.25 |t gulden
Montias2 Record#6474
.............................................................


Inv#.Lot259.0034
Lot0034[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.23] twee met meulitiens f 7:--:--
Titlemeulitien[s]
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Value3.5 |t gulden
Montias2 Record#6475
.............................................................


Inv#.Lot259.0034
Lot0034[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.23] twee met meulitiens f 7:--:--
Titlemeulitien[s]
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Value3.5 |t gulden
Montias2 Record#6452
.............................................................


Inv#.Lot259.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen met soldaten no. 24 f 12:--:--
Titlesoldaten
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value12 |t gulden
Montias2 Record#6476
.............................................................


Inv#.Lot259.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.25] een met beesten f 5:--:--
Titlebeesten
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Value5 |t gulden
Montias2 Record#6477
.............................................................


Inv#.Lot259.0037
Lot0037
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.2] een dito [schildery ?) daerin de hooftdeugden f 124:--:--
Titlede hooftdeugden
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Value124 |t gulden
Pre Lot HeaderOnder de staeck van Burgh te weten: D'Heer van Dijck: Schilderijen
Montias2 Record#6478
.............................................................


Inv#.Lot259.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.27] een met beesiens f 22:10:--
Titlebeesiens
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Value22.5 |t gulden
Montias2 Record#6479
.............................................................


Inv#.Lot259.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.33] een Lasarus op copper f 130:--:--
TitleLasarus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value130 |t gulden
Montias2 Record#6480
.............................................................


Inv#.Lot259.004
Lot0040[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 pleijster beeltjens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster statues
Value2 |t gulden
Pre Lot Headerd'heer Adr. Boelisz.
Montias2 Record#6481
.............................................................


Inv#.Lot259.004
Lot0040[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 pleijster beeltjens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster statues
Value2 |t gulden
Montias2 Record#6482
.............................................................


Inv#.Lot259.0041
Lot0041
ArtistGOSSAERT, JAN (MABUSE)
Entry[no.36] een van Mabuse
Title[untitled]
Title Modifierperhaps a copy , judging by the low price
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Value4.5 |t gulden
Montias2 Record#6483
.............................................................


Inv#.Lot259.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.39] een blompoth f 3: 5:--
Titleblompoth
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Value3.25 |t gulden
Montias2 Record#6484
.............................................................


Inv#.Lot259.0043
Lot0043
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.47] een ovael f 6:10:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatoval
Value6.5 |t gulden
Montias2 Record#6485
.............................................................


Inv#.Lot259.0044
Lot0044[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee albaste beelden f 22:10:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
Value11.25 |t gulden
Montias2 Record#6486
.............................................................


Inv#.Lot259.0044
Lot0044[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee albaste beelden f 22:10:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
Value11.25 |t gulden
Montias2 Record#6487
.............................................................


Inv#.Lot259.0045
Lot0045
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kaert van nieu Nederlandt f 1:11:--
Titlekaert van nieu Nederlandt
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Value1.55 |t gulden
Montias2 Record#6488
.............................................................


Inv#.Lot259.0046
Lot0046
ArtistAERTSEN, PIETER (LANGE PIER)
Entry[no.12] een samaritaens vrouw
Titlesamaritaens vrouw
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value100 |t gulden
Pre Lot HeaderOnder de staeck van Celia Mathijs, namentlijck bij: D'Heer Dirck Boelisz
Buyer NotesThe attribution is taken from the original inventory
Montias2 Record#6489
.............................................................


Inv#.Lot259.0047
Lot0047
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.19] een hoendercauw f 9:--:--
Titlehoendercauw
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Value9 |t gulden
Pre Lot HeaderCelia Boelis
Montias2 Record#19552
.............................................................


Inv#.Lot259.0048
Lot0048
ArtistAERTSEN, PIETER (LANGE PIER)
Entry[no.10] een schildery van Lange Pier f 400:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Roomvoor den schoorsten [according to the original inventory]
Value400 |t gulden
Pre Lot Headerd'heer van der Nieuburgh
Montias2 Record#6490
.............................................................


Inv#.Lot259.0049
Lot0049
ArtistLEYDEN, LUCAS VAN
Entry[no.11] een Maria met haer kindt f 30:--:--
TitleMaria met haer kindt
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value30 |t gulden
Buyer NotesThe attribution is taken from the original inventory (this is the only painting of this subject in either inventory)
Montias2 Record#6491
.............................................................


Inv#.Lot259.0050
Lot0050
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.31] een Diana f 75:--:--
TitleDiana
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Value75 |t gulden
Montias2 Record#6492
.............................................................


Inv#.Lot259.0051
Lot0051
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.38] een van heydenen f 6:10:--
Titleheydenen
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value6.5 |t gulden
Montias2 Record#6493
.............................................................


Inv#.Lot259.0052
Lot0052
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.49] een taeffreeltien f 8:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#19553
.............................................................


Inv#.Lot259.0053
Lot0053
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.50] een landschap f 4: 5:--
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value4.25 |t gulden
Montias2 Record#6494
.............................................................


Inv#.Lot259.0054
Lot0054[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.14] twee graeutiens f 38:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typegrisaille
Value19 |t gulden
Pre Lot HeaderD'Heer Swanenburgh
Montias2 Record#19554
.............................................................


Inv#.Lot259.0054
Lot0054[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.14] twee graeutiens f 38:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typegrisaille
Value19 |t gulden
Montias2 Record#19555
.............................................................


Inv#.Lot259.0055
Lot0055
Artist[ANONYMOUS]
Entry[no.15] de segeningh Isaacx f 145:--:--
Titlede segeningh Isaacx
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Value145 |t gulden
Montias2 Record#19556
.............................................................


Inv#.Lot259.0056
Lot0056[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee pleijsterde beeltiens f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster statue
Value2 |t gulden
Pre Lot HeaderD'Heer Adriaen Boelisz.
Montias2 Record#19557
.............................................................


Inv#.Lot259.0056
Lot0056[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee pleijsterde beeltiens f 4:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeplaster statue
Value2 |t gulden
Pre Lot HeaderD'Heer Adriaen Boelisz.
Montias2 Record#19558
.............................................................


Inv#.Lot259.0057
Lot0057[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 contrefeijtzels van de Heer ende Vrouw van Cortenhoeff tot f 61:--:--
Titlecontrefeijtzel van de Heer van Cortenhoeff
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value30.5 |t gulden
Pre Lot HeaderTweede lijst van goederen die zijn overgenomen door erfgenamen van Gerard Schaep, Heer van Kortenhoef burgemeester en raad van Amsterdam weduwnaar van Maria Spiegel. Bij d'Heer Pieter Schaep
Montias2 Record#19559
.............................................................


Inv#.Lot259.0057
Lot0057[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 contrefeijtzels van de Heer ende Vrouw van Cortenhoeff tot f 61:--:--
Titlecontrefeijtzel van de Vrouw van Cortenhoeff
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value30.5 |t gulden
Montias2 Record#19560
.............................................................


Inv#.Lot259.0058
Lot0058
Artist[ANONYMOUS]
Entrycontrefeijtzel van Oxenstern f 5: 5:--
Titlecontrefeijtzel van Oxenstern
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value5.25 |t gulden
Montias2 Record#19561
.............................................................


Inv#.Lot259.0059
Lot0059[a]
ArtistHELT STOCKADE, NICOLAES VAN
Entry2 conterfeijtsels van d'heer ende vrouw Schaep door Van der Stock f 60:10:--
Titleconterfeijtsel van d'heer Schaep
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de voorcamer
Value30.5 |t gulden
Pre Lot HeaderBij Juffrouw Margareta Schaap
Buyer NotesThe attribution to Stocade is taken from the original inventory (twee conterfeijtsels van de heer ende vrouw van Cortenhoeff van Stockade)
Montias2 Record#6495
.............................................................


Inv#.Lot259.0059
Lot0059[b]
ArtistHELT STOCKADE, NICOLAES VAN
Entry2 conterfeijtsels van d'heer ende vrouw Schaep door Van der Stock f 60:10:--
Titleconterfeijtsel van de vrouw Schaep
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de voorcamer
Value30.5 |t gulden
Buyer NotesThe attribution to Stocade is taken from the original inventory (twee conterfeijtsels van de heer ende vrouw van Cortenhoeff van Stockade)
Montias2 Record#6496
.............................................................


Inv#.Lot259.006
Lot0060[a]
ArtistRAVESTEYN, JAN ANTHONISZ. VAN
Entrytwee dito borden [conterfeijtsels van d'heer ende vrouw Schaep] van Ravesteyn f 151:--:--
Titleconterfeijtsel van d'heer Schaep
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value75.5 |t gulden
Montias2 Record#6497
.............................................................


Inv#.Lot259.006
Lot0060[b]
ArtistRAVESTEYN, JAN ANTHONISZ. VAN
Entrytwee dito borden [conterfeijtsels van d'heer ende vrouw Schaep] van Ravesteyn f 151:--:--
Titleconterfeijtsel van de vrouw Schaep
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value75.5 |t gulden
Montias2 Record#6498
.............................................................


Inv#.Lot259.0061
Lot0061
ArtistLIEVENS, JAN (I)
Entryeen contrefeijtzel van de heer van Cortenhoeff door Jan Lievessz. f 126:--:--
Titlede heer van Cortenhoeff
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value126 |t gulden
Pre Lot Header(bij) d'heer Burgh
Montias2 Record#6499
.............................................................


Inv#.Lot259.0062
Lot0062[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 contrefeijtsels van de heer van Cortenhoeff met sijn suster noch kindren zijnde f 11:--:--
Titlecontrefeijtsel van de heer van Cortenhoeff noch kind sijnde
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value5.5 |t gulden
Montias2 Record#6500
.............................................................


Inv#.Lot259.0062
Lot0062[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 conterfeijtsels van de heer van Cortenhoeff met sijn suster noch kindren zijnde f 11:--:--
Titleconterfeijtsel van de suster van de heer van Cortenhoeff noch kind zijnde
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value5.5 |t gulden
Pre Lot Headerd'heer van Dijck
Montias2 Record#6501
.............................................................


Inv#.Lot259.0063
Lot0063
ArtistLIEVENS, JAN ANDREAS
Entryeen pom[on]a met een vergulde lyst door de jonge Jan Lieves f 30:--:--
Titlepom[on]a
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Value30 |t gulden
Montias2 Record#6502
.............................................................


Inv#.Lot259.0064
Lot0064
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van moeij Elisabet Schaeps f 20:--:--
Titlemoeij Elisabet Schaeps
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value20 |t gulden
Pre Lot HeaderDerde lijst van goederen die zijn overgenomen door erfgenamen van Gerard Schaep Heer van Kortenhoef burgemeester en raad van Amsterdam, weduwnaar van Maria Spiegel. Door d'Heer van Dijck
Montias2 Record#6503
.............................................................


Inv#.Lot259.0065
Lot0065[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 oude contrefeitsels f 20:--:--
Titlecontrefeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Value4 |t gulden
Pre Lot Header(door) d'Heer Schaep
Montias2 Record#19562
.............................................................


Inv#.Lot259.0065
Lot0065[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 oude contrefeitsels f 20:--:--
Titlecontrefeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Value4 |t gulden
Pre Lot Header(door) d'Heer Schaep
Montias2 Record#19563
.............................................................


Inv#.Lot259.0065
Lot0065[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 oude contrefeitsels f 20:--:--
Titlecontrefeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Value4 |t gulden
Pre Lot Header(door) d'Heer Schaep
Montias2 Record#19564
.............................................................


Inv#.Lot259.0065
Lot0065[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 oude contrefeitsels f 20:--:--
Titlecontrefeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Value4 |t gulden
Pre Lot Header(door) d'Heer Schaep
Montias2 Record#19565
.............................................................


Inv#.Lot259.0065
Lot0065[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 oude contrefeitsels f 20:--:--
Titlecontrefeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Value4 |t gulden
Pre Lot Header(door) d'Heer Schaep
Montias2 Record#19566
.............................................................


Inv#.Lot259.0066
Lot0066
Artist[ANONYMOUS]
Entryde marmere statue van den overleden f 135:--:--
Titlestatue van den overleden
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typemarble statue
Value135 |t gulden
Pre Lot Header(door) Margareta Schaep
Montias2 Record#6504
.............................................................


Inv#.Lot259.0068
Lot0068
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen koper plaetie daerop geschildert twee schilderijties
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typecopper plate with two paintings
Pre Lot HeaderEerstelycken een koffer gepackt geweest in een kas gemarck als in margine (CT)
.............................................................


Inv#.Lot259.0069
Lot0069
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier cleijn schilderijties op een hout geschildert met waterverff
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typewater color paintings on wood
.............................................................


Inv#.Lot259.0070
Lot0070
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen pampiertie met acht gedroochde visschies
Titlevisschies
Number16
SubjectNATURALIA
Typedried fish
.............................................................


Inv#.Lot259.0071
Lot0071
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen houte vogel sonder kop
Titlevogel
Number34
SubjectANIMALS
Typestatue or carving of a bird without head
.............................................................


Inv#.Lot259.0072
Lot0072
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen langwerpigh vergult boeck met 't geschrift Antiqua Urbis Splendor
TitleAntiqua Urbis Splendor
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typebook illustrated with prints
Pre Lot Headereen cas gemerckt als vooren daerin bevonden:
.............................................................


Inv#.Lot259.0073
Lot0073
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote print van Ferdinandus d'derde
TitleFerdinandus d'derde
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0074
Lot0074[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryacht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
TitleRomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0074
Lot0074[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryacht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
TitleRomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0074
Lot0074[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryacht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
TitleRomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0074
Lot0074[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryacht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
TitleRomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0074
Lot0074[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryacht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
TitleRomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0074
Lot0074[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entryacht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
TitleRomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0074
Lot0074[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entryacht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
TitleRomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0074
Lot0074[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entryacht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
TitleRomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0075
Lot0075
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen en dartigh prenten van verscheyde santeijnen tot Romen
Titlesanteijn tot Romen
Number1
SubjectRELIGION
Typeprints
.............................................................


Inv#.Lot259.0076
Lot0076
Artist[ANONYMOUS]
Entryses en twintigh printen van preseijsen so binnen als buijten Romen
Titlepreseijs tot Romen
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprints
.............................................................


Inv#.Lot259.0077
Lot0077
Artist[ANONYMOUS]
Entryverscheijde printen van Romen beginnende van no.1 tot 130 toe
TitleRomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprints
.............................................................


Inv#.Lot259.0078
Lot0078
Artist[REECIO UNIDENTIFIED]
Entryvertien half vellen met printen van Anthonij Reecio
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
.............................................................


Inv#.Lot259.0079
Lot0079
Artist[ANONYMOUS]
Entryvertien half vellen met printen van Anthonij Reecio
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
.............................................................


Inv#.Lot259.0080
Lot0080
Artist[JACOMO BARROSSES, UNIDENTIFIED]
Entryverscheyde printen van arrigh[te] no.1 tot 46 door Jacomo Barrosses
Title[illegible]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
.............................................................


Inv#.Lot259.0081
Lot0081[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier printen van de stadt Romen
Titlede stadt Romen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0081
Lot0081[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier printen van de stadt Romen
Titlede stadt Romen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0081
Lot0081[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier printen van de stadt Romen
Titlede stadt Romen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0081
Lot0081[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier printen van de stadt Romen
Titlede stadt Romen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0082
Lot0082
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen en twintigh do. [printen] van verscheijde soorten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0083
Lot0083[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses printen van piramiden
Titlepiramid
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0083
Lot0083[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses printen van piramiden
Titlepiramid
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0083
Lot0083[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses printen van piramiden
Titlepiramid
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0083
Lot0083[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses printen van piramiden
Titlepiramid
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0083
Lot0083[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses printen van piramiden
Titlepiramid
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0083
Lot0083[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entryses printen van piramiden
Titlepiramid
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0084
Lot0084[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
Titletriomph van Roomsche Keijser
Number26
SubjectTRIOMPH, PROCESSION
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0084
Lot0084[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
Titletriomph van Roomsche Keijser
Number26
SubjectTRIOMPH, PROCESSION
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0084
Lot0084[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
Titletriomph van Roomsche Keijser
Number26
SubjectTRIOMPH, PROCESSION
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0084
Lot0084[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
Titletriomph van Roomsche Keijser
Number26
SubjectTRIOMPH, PROCESSION
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0084
Lot0084[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
Titletriomph van Roomsche Keijser
Number26
SubjectTRIOMPH, PROCESSION
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0084
Lot0084[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
Titletriomph van Roomsche Keijser
Number26
SubjectTRIOMPH, PROCESSION
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0084
Lot0084[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
Titletriomph van Roomsche Keijser
Number26
SubjectTRIOMPH, PROCESSION
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0084
Lot0084[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
Titletriomph van Roomsche Keijser
Number26
SubjectTRIOMPH, PROCESSION
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0084
Lot0084[i]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
Titletriomph van Roomsche Keijser
Number26
SubjectTRIOMPH, PROCESSION
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0084
Lot0084[j]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
Titletriomph van Roomsche Keijser
Number26
SubjectTRIOMPH, PROCESSION
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0084
Lot0084[k]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
Titletriomph van Roomsche Keijser
Number26
SubjectTRIOMPH, PROCESSION
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0085
Lot0085[a]
ArtistTEMPESTA, ANTONIO
Entrytwaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0085
Lot0085[b]
ArtistTEMPESTA, ANTONIO
Entrytwaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0085
Lot0085[c]
ArtistTEMPESTA, ANTONIO
Entrytwaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0085
Lot0085[d]
ArtistTEMPESTA, ANTONIO
Entrytwaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0085
Lot0085[e]
ArtistTEMPESTA, ANTONIO
Entrytwaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0085
Lot0085[f]
ArtistTEMPESTA, ANTONIO
Entrytwaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0085
Lot0085[g]
ArtistTEMPESTA, ANTONIO
Entrytwaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0085
Lot0085[h]
ArtistTEMPESTA, ANTONIO
Entrytwaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0085
Lot0085[i]
ArtistTEMPESTA, ANTONIO
Entrytwaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0085
Lot0085[j]
ArtistTEMPESTA, ANTONIO
Entrytwaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0085
Lot0085[k]
ArtistTEMPESTA, ANTONIO
Entrytwaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0085
Lot0085[l]
ArtistTEMPESTA, ANTONIO
Entrytwaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0086
Lot0086[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch acht printen van Roomen
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0086
Lot0086[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch acht printen van Roomen
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0086
Lot0086[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch acht printen van Roomen
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0086
Lot0086[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch acht printen van Roomen
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0086
Lot0086[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch acht printen van Roomen
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0086
Lot0086[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch acht printen van Roomen
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0086
Lot0086[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch acht printen van Roomen
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0086
Lot0086[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch acht printen van Roomen
TitleRoomen
Number22
SubjectCITY VIEWS, ARCHITECTURE
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0087
Lot0087
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen print van verscheyde pausen van Romen
Titleverscheyde pausen Romen
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0088
Lot0088
Artist[JACOMO BAROSSIO, UNIDENTIFIED]
Entryvier en dartigh printen van arrig[te] van Jacomo Barossio
Title[illegible]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
.............................................................


Inv#.Lot259.0089
Lot0089
Artist[ANONYMOUS]
Entrydartigh printen van Anthonio la Bacco
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
.............................................................


Inv#.Lot259.0090
Lot0090
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen print boeck van Domenico Fontana
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeprint book
.............................................................


Inv#.Lot259.0091
Lot0091
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen en twintigh printen van eenige gebouwen
Titlegebouw
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprints
.............................................................


Inv#.Lot259.0092
Lot0092
Artist[ROECIN, UNIDENTIFIED]
Entryseven vellen zijnde printen op vier vellen van Roecin(?)
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[i]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[j]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[k]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[l]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[m]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[n]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[o]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[p]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[q]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0093
Lot0093[r]
Artist[ANONYMOUS]
Entryachtien printen van de paleysen van Romeyn
Titlepaleys van Romeyn
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE, PARK, FOUNTAIN
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0094
Lot0094
Artist[ANONYMOUS]
Entryseven en veertigh printen van verscheijde [...]
Title[illegible]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
.............................................................


Inv#.Lot259.0095
Lot0095
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrei boeckjens vergult met wapenen
Titlewapenen
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms
.............................................................