The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Wassenaer, Nicolaes (Jansz.) (1630/01/08)]

Inv#.Lot260.0001
Lot0001
ArtistSTALPAERT, PIETER
EntryEerstelijck een schilderije van Acteon wesende een lantschap gedaen by Stalpaert
TitleActeon wesende een lantschap
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#6506
.............................................................


Inv#.Lot260.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderitgen wesende een tronij van een quacksalver
Titletronij van een quacksalver
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#6507
.............................................................


Inv#.Lot260.0003
Lot0003[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderitges t'eene van Venus ende t'ander van Adam
TitleVenus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#8019
.............................................................


Inv#.Lot260.0003
Lot0003[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderitges t'een van Venus ende t'ander van Adam
TitleAdam
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#6508
.............................................................


Inv#.Lot260.0004
Lot0004
ArtistSTALPAERT, PIETER
Entryeen kleyn schilderytge wesende een lantschapgen gedaen by Stalpaert
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#6509
.............................................................


Inv#.Lot260.0005
Lot0005
ArtistPORCELLIS, JAN (I)
Entryeen zee stuckge gedaen by Porcellus
Titlezee stuckge
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#6510
.............................................................


Inv#.Lot260.0006
Lot0006
ArtistMANDER, KAREL VAN (I)
Entryeen rond schilderytge gedaen by Carel Vermander
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatround
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#4326
.............................................................


Inv#.Lot260.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytge van Davidt ende Goliat
TitleDavidt ende Goliat
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de sijlkamer
Pre Lot HeaderIn de sijlkamer
Montias2 Record#4360
.............................................................


Inv#.Lot260.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytge wesende een scheeptge met een eecken lysge
Titleeen scheeptge
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de sijlkamer
Montias2 Record#4417
.............................................................


Inv#.Lot260.0009
Lot0009[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie schilderitges wesende lantschaptges met ebben houte lysjes
Titlelantschaptge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInde achtercamer
Pre Lot HeaderInde achtercamer
Montias2 Record#4726
.............................................................


Inv#.Lot260.0009
Lot0009[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie schilderitges wesende lantschaptges met ebben houte lysjes
Titlelantschaptge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de achtercamer
Montias2 Record#15051
.............................................................


Inv#.Lot260.0009
Lot0009[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie schilderitges wesende lantschaptges met ebben houte lysjes
Titlelantschaptge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInde achtercamer
Montias2 Record#15052
.............................................................


Inv#.Lot260.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery wesende een paert
Titleeen paert
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomInde achter camer
Montias2 Record#4752
.............................................................


Inv#.Lot260.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInde achter camer
Montias2 Record#4784
.............................................................


Inv#.Lot260.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytge wesende een scheeptge by een stranetge
Titleeen scheeptge by een stranetgen
Number24
SubjectBEACH SCENE
Typepainting
RoomInde achter camer
Montias2 Record#4999
.............................................................


Inv#.Lot260.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschaptge met een eecke lysge
Titlelantschaptge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt achter camer
Montias2 Record#5049
.............................................................


Inv#.Lot260.0014
Lot0014[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier albastere boretges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomInde achter camer
Montias2 Record#4626
.............................................................


Inv#.Lot260.0014
Lot0014[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier albastere boretges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomInde achter camer
Montias2 Record#4659
.............................................................


Inv#.Lot260.0014
Lot0014[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier albastere boretges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomInde achter camer
Montias2 Record#15053
.............................................................


Inv#.Lot260.0014
Lot0014[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier albastere boretges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomInde achter camer
Montias2 Record#15054
.............................................................


Inv#.Lot260.0015
Lot0015[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen globus met een gepleijstert hart sonder horen
Titleglobus
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typeglobe (map)
RoomIn de binnen haert
Pre Lot HeaderIn de binnen haert
Montias2 Record#5089
.............................................................


Inv#.Lot260.0015
Lot0015[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen globus met een gepleijstert hart sonder horen
Titlehart sonder horen
Number34
SubjectANIMALS
Typeplaster statue
RoomIn de binnen haert
Montias2 Record#15055
.............................................................


Inv#.Lot260.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytge van de vier Evangelisten ende Christus
Titlede vier Evangelisten ende Christus
Number1
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#5298
.............................................................


Inv#.Lot260.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out schilderytge van Venus ende Pharis
TitleVenus ende Pharis
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de binnen haert
Montias2 Record#5524
.............................................................


Inv#.Lot260.0018
Lot0018[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee bordetges daer een mascarade ingeschildert is
Titlemascarade
Number40
SubjectDANCE, MASQUERADE, CARNAVAL
Typepainting
RoomIn de binnen haert
Montias2 Record#6304
.............................................................


Inv#.Lot260.0018
Lot0018[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee bordetges daer een mascarade ingeschildert is
Titlemascarade
Number40
SubjectDANCE, MASQUERADE, CARNAVAL
Typepainting
RoomIn de binnen haert
Montias2 Record#8020
.............................................................


Inv#.Lot260.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen print bortge vant gebet van Salomon
Titlet gebet van Salomon
Number672
SubjectCalligaphy
Typeprint
RoomIn de binnen haert
Montias2 Record#15056
.............................................................


Inv#.Lot260.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oud schilderij genaemt de beroockte Lieve Vrouw
TitleLieve Vrouw
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomBoven op de solder
Pre Lot HeaderBoven op de solder
Montias2 Record#15057
.............................................................


Inv#.Lot260.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot kaert van de geheele werelt
Titlede heele werelt
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap of the whole world
RoomBoven op de solder
Montias2 Record#15058
.............................................................


Inv#.Lot260.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn out schilderytge
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomBoven op de solder
Montias2 Record#15059
.............................................................


Inv#.Lot260.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytge van Lot ende syn dochters op doeck heel slecht
TitleLot ende syn dochters
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomBoven op de solder
Pre Lot HeaderGaen op de solder
Montias2 Record#6305
.............................................................