The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Corenbreeck, Pieter Corssen (1629/07/13)]

Inv#.Lot271.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen koocken schilderytgen van Emaus
Titlekoocken van Emaus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#6841
.............................................................


Inv#.Lot271.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen langwerpich schilderytgen van een boer kermis
Titleboer kermis
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#6838
.............................................................


Inv#.Lot271.0003
Lot0003[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe print borts
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#6839
.............................................................


Inv#.Lot271.0003
Lot0003[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe print borts
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#6840
.............................................................


Inv#.Lot271.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen houte vergulde crusifix
Titlecrusifix
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typewooden crucifix
RoomIn de sijdelcamer
Pre Lot HeaderIn de sijdelcamer
Montias2 Record#14720
.............................................................


Inv#.Lot271.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen teijckenbort
Number7
SubjectACCESSORY
Typedrawing board
RoomIn de binnenhaert
Pre Lot HeaderIn de binnenhaert
Montias2 Record#14719
.............................................................


Inv#.Lot271.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Duyfgen Andries
Titleconterfeijtsel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Pre Lot HeaderOp de achtercamer
Montias2 Record#6842
.............................................................


Inv#.Lot271.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen houte crucifix in de bedste
Titlecrucifix
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typewooden crucifix
RoomOp de voorcamer
Pre Lot HeaderOp de voorcamer
Montias2 Record#19090
.............................................................


Inv#.Lot271.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van Lasaro
TitleLasaro
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#6843
.............................................................


Inv#.Lot271.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van Susanna
TitleSusanna
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#6844
.............................................................


Inv#.Lot271.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery sijnde een boerekermis
Titleboerekermis
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#6845
.............................................................


Inv#.Lot271.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tafreel met deurtgens van passy
Titlepassy
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting with doors or wings
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#6846
.............................................................


Inv#.Lot271.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery sijnde Maria Magdalena
TitleMaria Magdalena
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de voorcamer
Montias2 Record#6847
.............................................................


Inv#.Lot271.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen copere cruysifix
Titlecruysifix
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typecopper crucifix
Roomop de solder
Pre Lot Headerop de solder
Montias2 Record#19091
.............................................................


Inv#.Lot271.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tafreeltgeen van den coninck Ahasfueros
Titlede coninck Ahasfueros
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Pre Lot HeaderGoederen desen boel alleen toebehorende synde ten huyse van Gerrit Appelman ende mij notaris door hem opgegeven
Montias2 Record#6848
.............................................................


Inv#.Lot271.0015
Lot0015[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe conterfeijtsels van Jan van Marcken ende Duyfgen Andries
Titleconterfeijtsel van Jan van Marcken
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Buyer NotesDuyfgen Andries may have been the daughter of Andries Hollesloot. She may have been the aunt of Jan Claesz. Hollesloot.
Montias2 Record#6849
.............................................................


Inv#.Lot271.0015
Lot0015[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe conterfeijtsels van Jan van Marcken ende Duyfgen Andries
Titleconterfeijtsel van Duffgen Andries
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#6850
.............................................................


Inv#.Lot271.0016
Lot0016[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe contrefijtsels van Pieter Corssen ende Marrij Jans van Marcken
Titlecontrefeijtsel van Pieter Corssen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Buyer NotesMarrij Jans van Marcken, the daughter of Jan Doedesz. van Marcken, merchant, and Duyfgen Andries, portrayed in R 6849 and R 6850, was the wife of Pieter Corssen Coorenbreeck.
Montias2 Record#6851
.............................................................


Inv#.Lot271.0016
Lot0016[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe contrefijtsels van Pieter Corssen ende Marrij Jans van Marcken
Titlecontrefeijtsel van Marrij Jans van Marcken
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#6852
.............................................................


Inv#.Lot271.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery sijnde een haes in een binnen lyst
Titleeen haes
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Montias2 Record#6853
.............................................................


Inv#.Lot271.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtseltgen van Marry Jans van Marcken jonck wesende
Titleconterfeijtsel van Marrij Jans van Marcken jonck wesende
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#6854
.............................................................


Inv#.Lot271.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen albaste tafereel
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Pre Lot HeaderGoederen Gerrit Appelman toebehorende nomine uxoris voor de andere helfte toebehorende [crossed out: haerluyden aengeerft van]
Montias2 Record#6855
.............................................................


Inv#.Lot271.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen crucifix met een dootshooft daerop
Titlecrucifix met dootshooft
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typesculpture ?
Montias2 Record#6856
.............................................................


Inv#.Lot271.0021
Lot0021[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe conterfeijtsels van vader ende moeder
Titleconterfeijtsel van vader
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#6857
.............................................................


Inv#.Lot271.0021
Lot0021[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe conterfeijtsels van vader ende moeder
Titleconterfeijtsel van moeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#6858
.............................................................


Inv#.Lot271.0022
Lot0022[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twe conterfeijtsels van vader ende stiefmoeder
Titleconterfeijtsel van vader
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#8023
.............................................................


Inv#.Lot271.0022
Lot0022[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twe conterfeijtsels van vader ende stiefmoeder
Titleconterfeijtsel van stiefmoeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#8022
.............................................................


Inv#.Lot271.0023
Lot0023[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twe conterfeijtsels van bestevaer ende bestemoer
Titleconterfeijtsel van bestevaer
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#6859
.............................................................


Inv#.Lot271.0023
Lot0023[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twe conterfeijtsels van bestevaer ende bestemoer
Titleconterfeijtsel van bestemoer
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#6860
.............................................................


Inv#.Lot271.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen fruijtschilderytge
Titlefruijtschilderytge
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#6861
.............................................................


Inv#.Lot271.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van een boer die gesmeten wort van wijff en moer
Titleboer gesmeten van wijff en moer
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#6862
.............................................................


Inv#.Lot271.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen van Thamar sonder lijst
TitleThamar
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#6864
.............................................................


Inv#.Lot271.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van een boer die gesmeten wort van wijff en moer
Titleboer gesmeten van wijff en moer
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#6863
.............................................................


Inv#.Lot271.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geckxtronie sonder lyst
Titlegeckxtronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#6865
.............................................................


Inv#.Lot271.0029
Lot0029[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vrou en mans tronien sonder lyst
Titlevrou tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#6866
.............................................................


Inv#.Lot271.0029
Lot0029[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vrou en mans tronien sonder lyst
Titlemans tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#6867
.............................................................


Inv#.Lot271.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn caertgen
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Montias2 Record#19092
.............................................................


Inv#.Lot271.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oude schildery van Nabuchodonosor
TitleNabuchodonosor
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#6868
.............................................................


Inv#.Lot271.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de geboorte
Titlede geboorte
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#6869
.............................................................


Inv#.Lot271.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ecce homo
Titleecce homo
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#6870
.............................................................


Inv#.Lot271.0034
Lot0034
ArtistBRUEGEL, PIETER (I)
Entryeen out papierbortgen van de blaeuwe huyck
Titlede blaeuwe huyck
Number3
SubjectGENRE
Typeprobably a print
Buyer NotesConstantijn Huygens de jonge saw the painting of De Blaeuwe Huijck in the Stevens collection in Antwerp in 1669. It represented the proverbs. This is probably a print after the painting (see De Navorscher 62(1913), p. 301).
Montias2 Record#19093
.............................................................


Inv#.Lot271.0035
Lot0035[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe albestere bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
Montias2 Record#19094
.............................................................


Inv#.Lot271.0035
Lot0035[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe albestere bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
Montias2 Record#19095
.............................................................


Inv#.Lot271.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen papiere bortgen van de passie
Titlede passie
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typeprint ?
Montias2 Record#6871
.............................................................


Inv#.Lot271.0037
Lot0037
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ront contrefeijtge van vader
Titlecontrefeijtge van vader
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Formatround
Montias2 Record#6872
.............................................................


Inv#.Lot271.0038
Lot0038[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe cleijne vierkante bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatsquare
Montias2 Record#19096
.............................................................


Inv#.Lot271.0038
Lot0038[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe cleijne vierkante bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatsquare
Montias2 Record#19097
.............................................................


Inv#.Lot271.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tronie van Koornhert
Titletronie van Koornhert
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#6873
.............................................................


Inv#.Lot271.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lieve vrouw in de rosecrans
Titlelieve vrouw in de rosecrans
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#6900
.............................................................


Inv#.Lot271.0041
Lot0041
ArtistPOT, HENDRICK GERRITSZ.
Entryeen bancketschilderijtgen van Hendrick Gerrits van Haarlem
Titlebancket
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#6874
.............................................................


Inv#.Lot271.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn Ecce Homo
TitleEcce Homo
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#6875
.............................................................


Inv#.Lot271.0043
Lot0043
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen gesneden cocosnut
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typecarved cocoa nut
Montias2 Record#6876
.............................................................


Inv#.Lot271.0044
Lot0044
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Pauli schipbreeck
TitlePauli schipbreeck
Number1
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#6877
.............................................................


Inv#.Lot271.0045
Lot0045
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van de nagelingh Christy
Titlede nagelingh Christy
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#6878
.............................................................


Inv#.Lot271.0046
Lot0046
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen koocken met een binnelyst
Titlekoocken
Number43
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#6879
.............................................................


Inv#.Lot271.0047
Lot0047[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe papiere bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
Montias2 Record#19098
.............................................................


Inv#.Lot271.0047
Lot0047[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe papiere bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
Montias2 Record#19099
.............................................................


Inv#.Lot271.0048
Lot0048[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier cleijne bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint or painting
Montias2 Record#19100
.............................................................


Inv#.Lot271.0048
Lot0048[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier cleijne bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint or drawing
Montias2 Record#19100
.............................................................


Inv#.Lot271.0048
Lot0048[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier cleijne bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint or drawing
Montias2 Record#19100
.............................................................


Inv#.Lot271.0048
Lot0048[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier cleijne bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint or painting
Montias2 Record#19101
.............................................................


Inv#.Lot271.0048
Lot0048[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier cleijne bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint or painting
Montias2 Record#19102
.............................................................


Inv#.Lot271.0048
Lot0048[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier cleijne bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint or drawing
Montias2 Record#19102
.............................................................


Inv#.Lot271.0048
Lot0048[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier cleijne bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint or painting
Montias2 Record#19103
.............................................................


Inv#.Lot271.0048
Lot0048[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier cleijne bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint or drawing
Montias2 Record#19103
.............................................................


Inv#.Lot271.0049
Lot0049
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen silver Ecce Homo
TitleEcce Homo
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typesilver
Montias2 Record#6880
.............................................................


Inv#.Lot271.0050
Lot0050
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van Adam ende Eva
TitleAdam ende Eva
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#6881
.............................................................


Inv#.Lot271.0051
Lot0051
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapie van Emaus
Titlelantschapie van Emaus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#6882
.............................................................


Inv#.Lot271.0052
Lot0052
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen sijnde een Ecce Homo
TitleEcce Homo
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#19105
.............................................................


Inv#.Lot271.0053
Lot0053
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot schilderij van Ecce Homo
TitleEcce Homo
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#6883
.............................................................


Inv#.Lot271.0054
Lot0054
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van de wijnpers
Titlede wijnpers
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#6884
.............................................................


Inv#.Lot271.0055
Lot0055
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen van de loterij
Titlede loterij
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#6885
.............................................................


Inv#.Lot271.0056
Lot0056[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe tronien
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#6886
.............................................................


Inv#.Lot271.0056
Lot0056[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe tronien
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#6887
.............................................................


Inv#.Lot271.0057
Lot0057
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tafereel sijnde d'afnemingh vant cruijs
Titled'afnemingh vant cruijs
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#6888
.............................................................


Inv#.Lot271.0058
Lot0058
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bortgen van een out man met een jonge maecht
Titleout man met jonge maecht
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#6889
.............................................................


Inv#.Lot271.0059
Lot0059
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen synde een doopingh
Titleeen doopingh
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Montias2 Record#6890
.............................................................


Inv#.Lot271.0060
Lot0060
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery sijnde St. Franciscus
TitleSt. Franciscus
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Montias2 Record#6891
.............................................................


Inv#.Lot271.0061
Lot0061
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschreven bortgen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typecalligraphy
Montias2 Record#19106
.............................................................


Inv#.Lot271.0062
Lot0062
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kaert
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Montias2 Record#19107
.............................................................


Inv#.Lot271.0063
Lot0063
Artist[ANONYMOUS]
EntryJoannes doopsel
TitleJoannes doopsel
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#6892
.............................................................


Inv#.Lot271.0064
Lot0064[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe papiere bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint or drawing
Montias2 Record#19108
.............................................................


Inv#.Lot271.0064
Lot0064[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe papiere bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint or drawing
Montias2 Record#19109
.............................................................


Inv#.Lot271.0065
Lot0065
Artist[ANONYMOUS]
Entryde drievuldicheyt
Titlede drievuldicheyt
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Montias2 Record#19112
.............................................................


Inv#.Lot271.0066
Lot0066
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen klejn bortgen van St. Jeronimus
TitleSt. Jeronimus
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Pre Lot HeaderGoederen desen boel voor de eene helft ende Gerrit Appelman voor de andere helft toebehorende ende mij door hem opgegeven als synde tot sijnen huijs
.............................................................


Inv#.Lot271.0067
Lot0067[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe borden van de verloren soon
Titlede verloren soon
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot271.0067
Lot0067[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe borden van de verloren soon
Titlede verloren soon
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
.............................................................


Inv#.Lot271.0068
Lot0068
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen wapen bortgen
Title[untitled]
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms
Montias2 Record#6894
.............................................................


Inv#.Lot271.0069
Lot0069[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe papiere bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
Montias2 Record#6895
.............................................................


Inv#.Lot271.0069
Lot0069[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe papiere bortgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
Montias2 Record#6896
.............................................................


Inv#.Lot271.0070
Lot0070
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bort van David
TitleDavid
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#6897
.............................................................


Inv#.Lot271.0071
Lot0071
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bort met visschen
Titlevisschen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#6898
.............................................................


Inv#.Lot271.0072
Lot0072
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen verlichtereytgen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeilluminated picture
Montias2 Record#6899
.............................................................