The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Jansz., Willem (1633/09/28)]

Inv#.Lot277.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Philippus de Moor
TitlePhilippus de Moor
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Pre Lot HeaderSpecificatie van de goederen by Willem Jansz. ten huwelyck gebracht
Montias2 Record#7059
.............................................................


Inv#.Lot277.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van Rebecca
TitleRebecca
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#7060
.............................................................


Inv#.Lot277.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van de vier evangelisten
Titlede vier evangelisten
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Montias2 Record#7061
.............................................................


Inv#.Lot277.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van Adam ende Eva
TitleAdam ende Eva
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#7062
.............................................................


Inv#.Lot277.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van Christi verrijsenis
TitleChristi verrijsenis
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#7063
.............................................................


Inv#.Lot277.0006
Lot0006[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier bortgens van Jonas
TitleJonas
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#7064
.............................................................


Inv#.Lot277.0006
Lot0006[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier bortgens van Jonas
TitleJonas
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#7065
.............................................................


Inv#.Lot277.0006
Lot0006[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier bortgens van Jonas
TitleJonas
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#7066
.............................................................


Inv#.Lot277.0006
Lot0006[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier bortgens van Jonas
TitleJonas
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#7067
.............................................................


Inv#.Lot277.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Willem Janszoons vader zal.
Titleconterfeijtsel van Willem Janszoons vader zal.
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#7068
.............................................................


Inv#.Lot277.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen keucken schildery
Titlekeucken
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typepainting
Montias2 Record#7069
.............................................................


Inv#.Lot277.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen onweertgen
Titleeen onweertgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#7070
.............................................................


Inv#.Lot277.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen seevaertgen van Enckhuijsen
Titleseevaertgen van Enckhuijsen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#7071
.............................................................


Inv#.Lot277.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen van de liefde
Titlede liefde
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Montias2 Record#7072
.............................................................


Inv#.Lot277.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytge van Maria en Anna
TitleMaria en Anna
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#7073
.............................................................


Inv#.Lot277.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geckxtrony
Titlegeckxtrony
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#7074
.............................................................


Inv#.Lot277.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Willem Janssens eerste vrou sal.
Titleconterfeijtsel van Willem Janssens eerste vrou
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#7075
.............................................................


Inv#.Lot277.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytje van Nicodemus
TitleNicodemus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#7076
.............................................................


Inv#.Lot277.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een seevaertgen
Titleeen seevaertgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#7077
.............................................................


Inv#.Lot277.0017
Lot0017
ArtistMANDER, KAREL VAN (I)
Entryeen klein lantschapgen van Carel Vermander
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#7078
.............................................................


Inv#.Lot277.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen klein schilderytgen daer de eenen vis den andere eet
Titledaer den eene vis den andere eet
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
Montias2 Record#7079
.............................................................


Inv#.Lot277.0019
Lot0019[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie klaijnne schilderytges van Susanna
TitleSusanna
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#7080
.............................................................


Inv#.Lot277.0019
Lot0019[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie klaijnne schilderytges van Susanna
TitleSusanna
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#18644
.............................................................


Inv#.Lot277.0019
Lot0019[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie klaijnne schilderytges van Susanna
TitleSusanna
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#18645
.............................................................


Inv#.Lot277.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bortge met de pen geteyckent
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepen drawing
Montias2 Record#7081
.............................................................


Inv#.Lot277.0021
Lot0021[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee bortgens daer huijsijens geschildert staen
Titlehuijsijens
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
Montias2 Record#7082
.............................................................


Inv#.Lot277.0021
Lot0021[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee bortgens daer huijsijens geschildert staen
Titlehuijsijens
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
Montias2 Record#7083
.............................................................


Inv#.Lot277.0022
Lot0022[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 albastert bortgens het een vant vroutgen aen den put ende van Jacobs ladder
Title't vroutgen aen den put
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting on or carving of alabaster
Montias2 Record#7084
.............................................................


Inv#.Lot277.0022
Lot0022[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 albastert bortgens het een vant vroutgen aen den put ende van Jacobs ladder
TitleJacobs ladder
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting on or carving of alabaster
Montias2 Record#7085
.............................................................


Inv#.Lot277.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bortje van de geboorte
Titlede geboorte
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#7086
.............................................................


Inv#.Lot277.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Marijen beeltjen geschildert
TitleMarijen beeltjen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#7087
.............................................................


Inv#.Lot277.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bortje daer in een mans tronie in staet
Titlemans tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#7088
.............................................................


Inv#.Lot277.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een bortge daer een vrouwen hooft instaet
Titlevrouwen hooft
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#7089
.............................................................


Inv#.Lot277.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bortge sijnde een cruijcifix
Titlecruijcifix
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#7090
.............................................................


Inv#.Lot277.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bortgen daer een satir instaet
Titleeen satir
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Montias2 Record#7091
.............................................................


Inv#.Lot277.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kleijn bortgen daer een kraen ingeschildert staet
Titlekraen
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Montias2 Record#7092
.............................................................


Inv#.Lot277.003
Lot0030[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 kleijne bortgens met ebbe lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#7093
.............................................................


Inv#.Lot277.003
Lot0030[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 kleijne bortgens met ebbe lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#7094
.............................................................


Inv#.Lot277.003
Lot0030[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry3 kleijne bortgens met ebbe lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#7095
.............................................................


Inv#.Lot277.0031
Lot0031[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 bortgens die noch niet volmaeckt sijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#7096
.............................................................


Inv#.Lot277.0031
Lot0031[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 bortgens die noch niet volmaeckt sijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#12036
.............................................................


Inv#.Lot277.0031
Lot0031[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 bortgens die noch niet volmaeckt sijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#12037
.............................................................


Inv#.Lot277.0031
Lot0031[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 bortgens die noch niet volmaeckt sijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#12038
.............................................................


Inv#.Lot277.0031
Lot0031[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 bortgens die noch niet volmaeckt sijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#12039
.............................................................


Inv#.Lot277.0031
Lot0031[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 bortgens die noch niet volmaeckt sijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#12040
.............................................................


Inv#.Lot277.0031
Lot0031[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 bortgens die noch niet volmaeckt sijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#12041
.............................................................


Inv#.Lot277.0031
Lot0031[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 bortgens die noch niet volmaeckt sijn
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#12042
.............................................................


Inv#.Lot277.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeenig schilders gereetschap
Number7
SubjectACCESSORY
Typepainter's equipment
Montias2 Record#7097
.............................................................


Inv#.Lot277.0033
Lot0033[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels een naer haer ende een naer haer vorige man gedaen
Titleconterfeijtsel naer haer [Neltge Jacobs]
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Pre Lot HeaderSpecificatie van de goederen bij Neltge Jacobs ten huwelijck gebracht aen Willem Janss. haer leste man, die tegenwoordich noch in wesen werden bevonden
Montias2 Record#7098
.............................................................


Inv#.Lot277.0033
Lot0033[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels een naer haer ende een naer haer vorige man gedaen
Titleconterfeijtsel naer haer [Neltge Jacobs] vorige man
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#7099
.............................................................


Inv#.Lot277.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een conterfeijtsel naer haer [Neltge Jacobs] gedaen
Titleconterfeijtsel naer Neltge Jacobs gedaen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#7100
.............................................................


Inv#.Lot277.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot lantschap
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#7101
.............................................................


Inv#.Lot277.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn lantschap
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#7102
.............................................................


Inv#.Lot277.0037
Lot0037[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 printen met lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
Montias2 Record#7103
.............................................................


Inv#.Lot277.0037
Lot0037[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 printen met lijsen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
Montias2 Record#7104
.............................................................


Inv#.Lot277.0037
Lot0037[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 printen met lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
Montias2 Record#7105
.............................................................


Inv#.Lot277.0037
Lot0037[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 printen met lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
Montias2 Record#7106
.............................................................


Inv#.Lot277.0037
Lot0037[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 printen met lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
Montias2 Record#7107
.............................................................


Inv#.Lot277.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel naer d'soon gedaen
Titleconterfeijtsel naer d'soon gedaen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#7108
.............................................................


Inv#.Lot277.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn bortien met een lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#7109
.............................................................


Inv#.Lot277.004
Lot0040[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee alabaster borts
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
Montias2 Record#7110
.............................................................


Inv#.Lot277.004
Lot0040[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee alabaster borts
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
Montias2 Record#7111
.............................................................


Inv#.Lot277.0041
Lot0041
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen toebaxman
Titletoebaxman
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#18646
.............................................................


Inv#.Lot277.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery sijnde een see vaert
Titlesee vaert
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Pre Lot HeaderGoederen by Nelletge Jacobs ten huwelyck gebracht ende staende huwelijck aen haer dochter ten huwelijck gegeven
Montias2 Record#7112
.............................................................


Inv#.Lot277.0043
Lot0043
Artist[ANONYMOUS]
Entry't bort van haer dochters gemaeltenis
Titlehaer [Neltge Jacobs] dochters gemaeltenis
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#7113
.............................................................