The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Pieters, Annitge (1644/01/27)]

Inv#.Lot306.0001
Lot0001
ArtistSAFTLEVEN, HERMAN
Entryeen stuck schildery synde een lantschap gedaen by Sacht Leven
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Pre Lot HeaderDe vrouw van Cornelis de Coningh laat inpakken om naer Vlaenderen to zenden
Montias2 Record#4547
.............................................................


Inv#.Lot306.0002
Lot0002
Artist[GILLIS VAN BRONCKHORST, UNIDENTIFIED]
Entryeen stuck schildery van Gillis van Bronckhorst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#4548
.............................................................


Inv#.Lot306.0003
Lot0003
ArtistDROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ.
Entryeen bataille van Droochsloot
Titleeen bataille
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
Montias2 Record#4549
.............................................................


Inv#.Lot306.0004
Lot0004[a]
Artist[PORTIN, UNIDENTIFIED]
Entrytwee groote tronien van Portin
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#4550
.............................................................


Inv#.Lot306.0004
Lot0004[b]
Artist[PORTIN, UNIDENTIFIED]
Entrytwee groote tronien van Portin
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#4551
.............................................................


Inv#.Lot306.0005
Lot0005
ArtistSMIT, JAN BORRITSZ.
Entryeen scheepien van Jan Borritsz. Smith
Titleeen scheepien
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#4552
.............................................................


Inv#.Lot306.0006
Lot0006[a]
ArtistMOMPER, JOOS DE
Entry2 stucken schildery van Momper
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Pre Lot HeaderAlsoo sy om gelt verlegen was vercoft heeft elff stucken schildery voor de somme van 84 gul. die meer als 200 gulden ofte daerontrent waerdich waren, namentlich
Montias2 Record#4553
.............................................................


Inv#.Lot306.0006
Lot0006[b]
ArtistMOMPER, JOOS DE
Entry2 stucken schildery van Momper
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#4554
.............................................................


Inv#.Lot306.0007
Lot0007[a]
ArtistBONDT, JAN DE
Entry2 stucken schildery van de Bont
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#4555
.............................................................


Inv#.Lot306.0007
Lot0007[b]
ArtistBONDT, JAN DE
Entry2 stucken schildery van de Bont
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#4556
.............................................................


Inv#.Lot306.0008
Lot0008
ArtistBEERSTRATEN, JOHANNES
Entryeen stuck schildery van Jan Berstrate
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#4559
.............................................................


Inv#.Lot306.0010
Lot0010
ArtistSAFTLEVEN, HERMAN
Entryeen copje van Sacht Leven
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#4561
.............................................................


Inv#.Lot306.0011
Lot0011
ArtistMOLENAER, JAN MIENSE
Entryeen copje van Meulenaer
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#4558
.............................................................


Inv#.Lot306.0012
Lot0012
ArtistZIJL, ROELOF VAN
Entryeen Susanna van Roelof van Zeij
TitleSusanna
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#4557
.............................................................


Inv#.Lot306.0013
Lot0013
ArtistSAVERY, HANS
Entryeen stuck van ruijters van Hans Savery
Titleruijters
Number23
SubjectRIDER OR RIDERS ON HORSEBACK
Typepainting
Montias2 Record#4560
.............................................................


Inv#.Lot306.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een ander stuck
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#4562
.............................................................