The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Stael, Jasper Bartholomeusz. van der (1642/04/08)]

Inv#.Lot308.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van de drie koningen f 20:--:--
Titlede drie koningen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value20 |t gulden
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#8442
.............................................................


Inv#.Lot308.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Elias f 24:--:--
TitleElias
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value24 |t gulden
Montias2 Record#8443
.............................................................


Inv#.Lot308.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap schilderijtge sijnde een Emaus f 2:--:--
Titlelantschap sijnde Emaus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value2 |t gulden
Montias2 Record#8444
.............................................................


Inv#.Lot308.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytge sijnde een Jeronimusge f 2:--:--
TitleJeronimusge
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value2 |t gulden
Montias2 Record#8445
.............................................................


Inv#.Lot308.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entrycontrefeijtseltge van den overleden in sijn jonckheijt f 1:10:--
Titlecontrefeijtseltge van den overleden in sijn jonckheijt
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#8446
.............................................................


Inv#.Lot308.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een conterfeijtsel van sijn halve broeder f 1:--:--
Titleconterfeijtsel van sijn halve broeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value1 |t gulden
Montias2 Record#8447
.............................................................


Inv#.Lot308.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen gesteecken bortge van Maria f 10:--:--
TitleMaria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typeneedle work or embroidery
RoomInt voorhuijs
Value10 |t gulden
Montias2 Record#8448
.............................................................


Inv#.Lot308.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kleijn bort van de kroning Maria met een ebbe lijsge f 5:--:--
Titlede kroning Maria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value5 |t gulden
Montias2 Record#8449
.............................................................


Inv#.Lot308.0009
Lot0009[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijtges sijnde fruijtmantjes f 1:10:--
Titlefruijmantje
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value0.75 |t gulden
Montias2 Record#8450
.............................................................


Inv#.Lot308.0009
Lot0009[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijtges sijnde fruijtmantjes f 1:10:--
Titlefruijmantje
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Value0.75 |t gulden
Montias2 Record#8451
.............................................................


Inv#.Lot308.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij sijnde een ecce homo f 8:--:--
Titleecce homo
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Value8 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de binnehaert
Montias2 Record#7446
.............................................................


Inv#.Lot308.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij sijnde een doot kintge f 2:--:--
Titleeen doot kintge
Number312
SubjectDEAD PERSON
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Value2 |t gulden
Montias2 Record#7445
.............................................................


Inv#.Lot308.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een schilderij sijnde Sint Jans dopingh f 3:--:--
TitleSt. Jans dopingh
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnenhaert
Value3 |t gulden
Montias2 Record#18734
.............................................................


Inv#.Lot308.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kopere St. Jacob f 3:--:--
TitleSt. Jacob
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typestatue of copper
RoomIn de beste kamer
Value3 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de beste kamer
Montias2 Record#18735
.............................................................


Inv#.Lot308.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot landtschap schilderij f 20:--:--
Titlelandtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de beste kamer
Value20 |t gulden
Montias2 Record#18736
.............................................................


Inv#.Lot308.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landtschap schilderij daer Abraham met de engelen aen tafel sit f 4:--:--
Titlelandtschap daer Abraham met de engelen aen tafel sit
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de beste kamer
Value4 |t gulden
Montias2 Record#18737
.............................................................


Inv#.Lot308.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tafereel met deuren van de vijff garstenbroden
Titlede vijff garstenbroden
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typetriptych with wings
RoomIn de beste kamer
Value15 |t gulden
Montias2 Record#18738
.............................................................


Inv#.Lot308.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij sijnde een cruijsefix f 20:--:--
Titlecruijsefix
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Value20 |t gulden
Montias2 Record#8452
.............................................................


Inv#.Lot308.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de Koninck David f 18:--:--
TitleKoninck David
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Value18 |t gulden
Montias2 Record#8453
.............................................................


Inv#.Lot308.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een blinde man f 60:--:--
Titleeen blinde man
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Value60 |t gulden
Montias2 Record#8454
.............................................................


Inv#.Lot308.002
Lot0020[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijtges van de paters Ignatius ende Franciscus met ebben lysten f 8
Titlepater Ignatius
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Value4 |t gulden
Montias2 Record#8455
.............................................................


Inv#.Lot308.002
Lot0020[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijtges van de paters Ignatius ende Franciscus met ebben lysten f 8
Titlepater Franciscus
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Value4 |t gulden
Montias2 Record#8456
.............................................................


Inv#.Lot308.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen papiere bortge met een ebbe lyst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomIn de beste camer
Value4 |t gulden
Montias2 Record#8457
.............................................................


Inv#.Lot308.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kleijn bortge-schilderij met een vuyre lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeperhaps an illuminated print
RoomIn de koocken
Value0.5 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de koocken
Montias2 Record#18739
.............................................................


Inv#.Lot308.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out conterfeijtsel
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de hanghkamer
Value1 |t gulden
Pre Lot HeaderOp de hanghkamer
Montias2 Record#18740
.............................................................


Inv#.Lot308.0024
Lot0024[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie oude bortges f 1
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de hanghkamer
Value0.33 |t gulden
Montias2 Record#18741
.............................................................


Inv#.Lot308.0024
Lot0024[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie oude bortges f 1
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de hanghkamer
Value0.33 |t gulden
Montias2 Record#18742
.............................................................


Inv#.Lot308.0024
Lot0024[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie oude bortges f 1
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de hanghkamer
Value0.33 |t gulden
Montias2 Record#18743
.............................................................


Inv#.Lot308.0025
Lot0025[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie papiere bortgens f -:12
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de hanghkamer
Value0.2 |t gulden
Montias2 Record#18744
.............................................................


Inv#.Lot308.0025
Lot0025[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie papiere bortgens f -:12
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de hanghkamer
Value0.2 |t gulden
Montias2 Record#18745
.............................................................


Inv#.Lot308.0025
Lot0025[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie papiere bortgens f -:12
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de hanghkamer
Value0.2 |t gulden
Montias2 Record#18746
.............................................................


Inv#.Lot308.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen houte cruysefix in de bedstede
Titlecruysefix
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typecrucifix made of wood
RoomOp de hanghkamer
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#18747
.............................................................


Inv#.Lot308.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen gesteecken bortge met een ebbe lijsge
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeembroidery or needle work
RoomOp de hanghkamer
Value2 |t gulden
Montias2 Record#18748
.............................................................


Inv#.Lot308.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeenige kleijne bortges met een ebbehoute kruysge f 3
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de hanghkamer
Value3 |t gulden
Montias2 Record#18749
.............................................................


Inv#.Lot308.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oude kaert (een vleijsgaffel) f 1:16:--
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomOp de eerste solder
Value1 |t gulden
Pre Lot HeaderOp de eerste solder
Montias2 Record#18750
.............................................................


Inv#.Lot308.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen boeck met prenten f 2:--:--
Title[untitled]
Number55
SubjectKONSTBOECK
Typeprints
Value2 |t gulden
Pre Lot HeaderBoecken (daaronder)
Montias2 Record#18751
.............................................................