The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Webber, Wolphert (1640/05/07)]

Inv#.Lot309.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery daer Jesus Christi de blinde siende maeckt
Titledaer Jesus Christi de blinde siende maeckt
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#8458
.............................................................


Inv#.Lot309.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van de scheepscoopmanschap
Titlede scheepscoopmanschap
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#8459
.............................................................


Inv#.Lot309.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Hester
TitleHester
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#8460
.............................................................


Inv#.Lot309.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van een die onder de mordenaars gevangen (?) [is]
Titleeen die onder de mordenaars gevangen (?) [is]
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#8461
.............................................................


Inv#.Lot309.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van twe tolenaers
Titletwe tolenaers
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Buyer NotesThis painting may have been the one Webber had bought at a WK sale in 1627 for 101 f. (R 20317).
Montias2 Record#8462
.............................................................


Inv#.Lot309.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtge van een fruijtschael
Titlefruijtschael
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#8463
.............................................................


Inv#.Lot309.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtge van Santvoort
TitleSantvoort
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#8464
.............................................................


Inv#.Lot309.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Christoffel
TitleChristoffel
Number73
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#8465
.............................................................


Inv#.Lot309.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij sijnde een bloempot
Titlebloempot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#8473
.............................................................


Inv#.Lot309.001
Lot0010[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 kaerten daeronder de stad Ceulen
TitleCeulen
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#18765
.............................................................


Inv#.Lot309.001
Lot0010[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 kaerten daeronder de stad Ceulen
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#18766
.............................................................


Inv#.Lot309.001
Lot0010[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 kaerten daeronder de stad Ceulen
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#18767
.............................................................


Inv#.Lot309.001
Lot0010[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 kaerten daeronder de stad Ceulen
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#18768
.............................................................


Inv#.Lot309.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen wapenschilderij
Title[untitled]
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms
RoomIn 't sijdelcamertge
Pre Lot HeaderIn 't sijdelcamertge
Montias2 Record#18769
.............................................................


Inv#.Lot309.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bortge van de overvloedige rijckdom
Titlede overvloedige rijckdom
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn 't sijdelcamertge
Montias2 Record#18770
.............................................................


Inv#.Lot309.0013
Lot0013[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 kleijne bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Pre Lot HeaderIn de binnecamer
Montias2 Record#18771
.............................................................


Inv#.Lot309.0013
Lot0013[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 kleijne bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#18772
.............................................................


Inv#.Lot309.0013
Lot0013[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 kleijne bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#18773
.............................................................


Inv#.Lot309.0013
Lot0013[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 kleijne bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#18774
.............................................................


Inv#.Lot309.0013
Lot0013[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 kleijne bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#18775
.............................................................


Inv#.Lot309.0013
Lot0013[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 kleijne bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#18776
.............................................................


Inv#.Lot309.0013
Lot0013[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 kleijne bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#18777
.............................................................


Inv#.Lot309.0013
Lot0013[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 kleijne bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#18778
.............................................................


Inv#.Lot309.0013
Lot0013[i]
Artist[ANONYMOUS]
Entry9 kleijne bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Montias2 Record#18779
.............................................................


Inv#.Lot309.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij [crossed out: van St. Paulus] de spreucke Pauly die niet en werckt sal niet eeten
Titlede spreucke Pauly die niet en werckt sal niet eeten
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#8466
.............................................................


Inv#.Lot309.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de geboorte
Titlede geboorte
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#8467
.............................................................


Inv#.Lot309.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landschapschilderij
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#18780
.............................................................


Inv#.Lot309.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van een groote man die sit en schrijft
Titlegroote man die sit en schrijft
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#8468
.............................................................


Inv#.Lot309.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van 'tgeloof, liefde ende hoop
Title't geloof liefde ende hoop
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#8469
.............................................................


Inv#.Lot309.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij daer Moises water uytte rotsteen slaet
TitleMoises water uytte rotsteen slaet
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#8470
.............................................................


Inv#.Lot309.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de Pauselijcke geestelijckheijt
Titlede Pauselijcke geestelijckheijt
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#8471
.............................................................


Inv#.Lot309.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Jacob
TitleJacob
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binne camer
Montias2 Record#8472
.............................................................


Inv#.Lot309.0022
Lot0022[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe leggende steene harten
Titleleggend hart
Number34
SubjectANIMALS
Typestone sculpture
RoomIn de sael
Pre Lot HeaderIn de sael
Montias2 Record#18781
.............................................................


Inv#.Lot309.0022
Lot0022[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe leggende steene harten
Titleleggend hart
Number34
SubjectANIMALS
Typestone sculpture
RoomIn de sael
Montias2 Record#18782
.............................................................


Inv#.Lot309.0023
Lot0023[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 steene paertjes
Titlepaert
Number34
SubjectANIMALS
Typestone sculpture
RoomIn de sael
Montias2 Record#18783
.............................................................


Inv#.Lot309.0023
Lot0023[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 steene paertjes
Titlepaert
Number34
SubjectANIMALS
Typestone sculpture
RoomIn de sael
Montias2 Record#18784
.............................................................


Inv#.Lot309.0024
Lot0024[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryd'conterfeijtsels van d'overleden met sijn vrou
Titleconterfeijtsel van d'overleden
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#18785
.............................................................


Inv#.Lot309.0024
Lot0024[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryd'conterfeijtsels van d'overleden met sijn vrou
Titleconterfeijtsel van d'overledens vrou
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de sael
Montias2 Record#18786
.............................................................


Inv#.Lot309.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryt wapen van den overledene
Titlewapen van den overledene
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms
RoomIn de sael
Montias2 Record#18787
.............................................................


Inv#.Lot309.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van [crossed out: de selve] een gevecht
Titleeen gevecht
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de saal
Montias2 Record#8474
.............................................................


Inv#.Lot309.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landschap schilderij sijnde een struyckroverij
Titlelantschap sijnde een struyckroverij
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de saal
Montias2 Record#8475
.............................................................


Inv#.Lot309.0028
Lot0028[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch zes groote stucken lantschap schilderijen
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de saal
Montias2 Record#18788
.............................................................


Inv#.Lot309.0028
Lot0028[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch zes groote stucken lantschap schilderijen
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de saal
Montias2 Record#18789
.............................................................


Inv#.Lot309.0028
Lot0028[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch zes groote stucken lantschap schilderijen
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de saal
Montias2 Record#18790
.............................................................


Inv#.Lot309.0028
Lot0028[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch zes groote stucken lantschap schilderijen
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de saal
Montias2 Record#18791
.............................................................


Inv#.Lot309.0028
Lot0028[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch zes groote stucken lantschap schilderijen
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de saal
Montias2 Record#18792
.............................................................


Inv#.Lot309.0028
Lot0028[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch zes groote stucken lantschap schilderijen
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de saal
Montias2 Record#18793
.............................................................


Inv#.Lot309.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Prins Maurits
Titleconterfeijtsel van Prins Maurits
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomIn de saal
Montias2 Record#8477
.............................................................


Inv#.Lot309.003
Lot0030[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 papiere soo kaerten als borden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
RoomIn de gangh
Pre Lot HeaderIn de gangh
Montias2 Record#18794
.............................................................


Inv#.Lot309.003
Lot0030[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 papiere soo kaerten als borden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
RoomIn de gangh
Montias2 Record#18795
.............................................................


Inv#.Lot309.003
Lot0030[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 papiere soo kaerten als borden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
RoomIn de gangh
Montias2 Record#18795
.............................................................


Inv#.Lot309.003
Lot0030[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 papiere soo kaerten als borden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
RoomIn de gangh
Montias2 Record#18797
.............................................................


Inv#.Lot309.003
Lot0030[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 papiere soo kaerten als borden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
RoomIn de gangh
Montias2 Record#18798
.............................................................


Inv#.Lot309.003
Lot0030[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 papiere soo kaerten als borden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
RoomIn de gangh
Montias2 Record#18799
.............................................................


Inv#.Lot309.003
Lot0030[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 papiere soo kaerten als borden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
RoomIn de gangh
Montias2 Record#18800
.............................................................


Inv#.Lot309.003
Lot0030[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 papiere soo kaerten als borden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprints
RoomIn de gangh
Montias2 Record#18801
.............................................................


Inv#.Lot309.0031
Lot0031[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 eecken bortges
Title[untitled]
Title Modifierperhaps not an art object
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de groote hangkamer
Pre Lot HeaderOp de groote hangkamer
Montias2 Record#18802
.............................................................


Inv#.Lot309.0031
Lot0031[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 eecken bortges
Title[untitled]
Title Modifierperhaps not an art object
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de groote hangkamer
Montias2 Record#18803
.............................................................


Inv#.Lot309.0032
Lot0032[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 [crossed out: 4] papiere bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de voorkamer boven 't voorhuys
Pre Lot HeaderOp de voorkamer boven 't voorhuys
Montias2 Record#18804
.............................................................


Inv#.Lot309.0032
Lot0032[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 [crossed out: 4] papiere bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de voorkamer boven 't voorhuys
Montias2 Record#18805
.............................................................


Inv#.Lot309.0032
Lot0032[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 [crossed out: 4] papiere bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de voorkamer boven 't voorhuys
Montias2 Record#18806
.............................................................


Inv#.Lot309.0032
Lot0032[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 [crossed out: 4] papiere bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de voorkamer boven 't voorhuys
Montias2 Record#18807
.............................................................


Inv#.Lot309.0032
Lot0032[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 [crossed out: 4] papiere bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de voorkamer boven 't voorhuys
Montias2 Record#18808
.............................................................


Inv#.Lot309.0032
Lot0032[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 [crossed out: 4] papiere bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de voorkamer boven 't voorhuys
Montias2 Record#18809
.............................................................


Inv#.Lot309.0032
Lot0032[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 [crossed out: 4] papiere bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de voorkamer boven 't voorhuys
Montias2 Record#18810
.............................................................


Inv#.Lot309.0032
Lot0032[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entry8 [crossed out: 4] papiere bortges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprobably a print
RoomOp de voorkamer boven 't voorhuys
Montias2 Record#18811
.............................................................


Inv#.Lot309.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen leggend hart
Titlehart
Number34
SubjectANIMALS
Typestatue or sculpture
RoomOp de voorkamer boven 't voorhuys
Montias2 Record#18812
.............................................................


Inv#.Lot309.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van Annetge Kops
Titlecontrefeijtsel van Annetge Kops
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de voorkamer boven de sijdelkamer
Pre Lot HeaderOp de voorcamer boven de sijdelkamer
Buyer NotesAnnetge Kops may have been related to the wine dealer Aert Cop of INVNO 1303.
Montias2 Record#8478
.............................................................


Inv#.Lot309.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapschilderijtje
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de voorkamer boven de sijdelkamer
Montias2 Record#8479
.............................................................


Inv#.Lot309.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entry't contrefeijtsel van Hertog Albertus
Titlecontrefeijtsel van Hertog Albertus
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomOp de voorkamer boven de sijdelkamer
Montias2 Record#8480
.............................................................


Inv#.Lot309.0037
Lot0037
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen leggend hart
Titlehart
Number34
SubjectANIMALS
Typestatue or sculpture
RoomOp de kamer boven de binnenhaert
Pre Lot HeaderOp de kamer boven de binnenhaert
Montias2 Record#18813
.............................................................


Inv#.Lot309.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out schilderijtje van St. Joris
TitleSt. Joris
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomOp de kamer boven de binnenhaert
Montias2 Record#18814
.............................................................


Inv#.Lot309.0039
Lot0039[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 oude borden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de eerste voorsolder
Pre Lot HeaderOp de eerste voorsolder
Montias2 Record#18815
.............................................................


Inv#.Lot309.0039
Lot0039[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 oude borden
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de eerste voorsolder
Montias2 Record#18816
.............................................................


Inv#.Lot309.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Maria Magdaleena
TitleMaria Magdaleena
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomAfter in 't somerhuysge
Pre Lot HeaderAfter in 't somerhuysge
Montias2 Record#18817
.............................................................