The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Soop, Floris (1657/05/03)]

Inv#.Lot315.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van de geboorte Christi
Titlede geboorte Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Pre Lot HeaderOp de capiteijnscamer
Montias2 Record#8550
.............................................................


Inv#.Lot315.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Daniel Schrijver [crossed out: oude Jan Soop]
Titleconterfeijtsel van Daniel Schrijver
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#8552
.............................................................


Inv#.Lot315.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een schilderijtgen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#8551
.............................................................


Inv#.Lot315.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtgen] van Adam ende Eva
TitleAdam ende Eva
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#8553
.............................................................


Inv#.Lot315.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtseltje van een out man
Titlecontrefeijtsel van een out man
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#8554
.............................................................


Inv#.Lot315.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een schilderijtgen van een zeetje ende berchje
Titleeen zeetje ende berchje
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Buyer NotesSee the correction to lot nr. 0035
Montias2 Record#8555
.............................................................


Inv#.Lot315.0007
Lot0007[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne conterfeijtseltjes in ronde lijstgens
Titleconterfeijtseltje
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#8556
.............................................................


Inv#.Lot315.0007
Lot0007[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne conterfeijtseltjes in ronde lijstgens
Titleconterfeijtseltje
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#8557
.............................................................


Inv#.Lot315.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landtschap van een wilt swijn
Titlelandtschap van een wilt swijn
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#8558
.............................................................


Inv#.Lot315.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Marry Schrijvers
Titleconterfeijtsel van Marry Schrijvers
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de capiteijnscamer
Montias2 Record#8565
.............................................................


Inv#.Lot315.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen teeckeninxken mette pen, sijnde een ruyntje
Titleruyntje
Number14
SubjectRUINS
Typepen drawing
RoomOp de capiteijnscamer
Montias2 Record#8566
.............................................................


Inv#.Lot315.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een koocken
Titlekoocken
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typepainting
RoomOp de capiteijnscamer
Montias2 Record#8567
.............................................................


Inv#.Lot315.0012
Lot0012[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 conterfeijtsels van Pieter Matthijss Schrijver ende sijn huysvrouw
Titleconterfeijtsel van Pieter Matthijss Schrijver
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de capiteijnscamer
Montias2 Record#8568
.............................................................


Inv#.Lot315.0012
Lot0012[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 conterfeijtsels van Pieter Matthijss Schrijver ende sijn huysvrouw
Titleconterfeijtsel van Pieter Matthijss Schrijvers huysvrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de capiteijnscamer
Montias2 Record#17369
.............................................................


Inv#.Lot315.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een vos
Titleeen vos
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Montias2 Record#8559
.............................................................


Inv#.Lot315.0014
Lot0014
ArtistVROOM, HENDRICK
Entryeen schilderij van een zee van den ouden Vroom
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#8560
.............................................................


Inv#.Lot315.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landtschapje
Titlelandtschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#8561
.............................................................


Inv#.Lot315.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtseltje van een slapende vrou
Titleconterfeijtseltje van een slapende vrou
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#8562
.............................................................


Inv#.Lot315.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen grimmende tronie
Titlegrimmende tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#8563
.............................................................


Inv#.Lot315.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen boereverstoringh sonder lijst
Titleboereverstoringh
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#8564
.............................................................


Inv#.Lot315.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapje met een eken lijst
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#8570
.............................................................


Inv#.Lot315.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out schilderije van een harder
Titleeen harder
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#8571
.............................................................


Inv#.Lot315.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryde caert van de hoffstede Crachtwijck
Titlede hoffstede Crachtwijck
Number78
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE
Typemap
RoomOp de capiteijnscamer
Montias2 Record#8569
.............................................................


Inv#.Lot315.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een brant ende 2 naeckte beelden
Titleeen brant ende 2 naeckte beelden
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomIn 't portael I
Pre Lot HeaderIn 't portael I
Montias2 Record#17370
.............................................................


Inv#.Lot315.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bortje van 't wapen van Haarlem
Title't wapen van Haarlem
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms of city
RoomIn 't portael I
Montias2 Record#17371
.............................................................


Inv#.Lot315.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van Anna Maria Mostart
TitleAnna Maria Mostart
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de geweerkamer
Pre Lot HeaderOp de geweerkamer
Montias2 Record#17372
.............................................................


Inv#.Lot315.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderije] van Johannes Mostart
TitleJohannes Mostart
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de geweerkamer
Montias2 Record#17373
.............................................................


Inv#.Lot315.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out schilderije van schepen
Titleschepen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de geweerkamer
Montias2 Record#17374
.............................................................


Inv#.Lot315.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van een doodt kint
Titleconterfeijtsel van een doodt kint
Number312
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
Room't camertje boven Emaus
Pre Lot Header't camertje boven Emaus
Montias2 Record#17375
.............................................................


Inv#.Lot315.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen van een vrouspersoon
Titleeen vrouspersoon
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
Room't camertje boven Emaus
Montias2 Record#17376
.............................................................


Inv#.Lot315.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een schilderij daerin een coningin
Titledaerin een coningin
Number61
SubjectHISTORY
Typepainting
Room't camertje boven Emaus
Montias2 Record#17377
.............................................................


Inv#.Lot315.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Elias
TitleElias
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Room't camertje boven Emaus
Montias2 Record#17378
.............................................................


Inv#.Lot315.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van een oude vrou
Titleconterfeijtsel van een oude vrou
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de witte camer
Pre Lot HeaderOp de witte camer
Montias2 Record#8575
.............................................................


Inv#.Lot315.0032
Lot0032[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee contrefeijtsels van man ende vrouw
Titlecontrefeijtsel van man
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#8576
.............................................................


Inv#.Lot315.0032
Lot0032[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee contrefeijtsels van man ende vrouw
Titlecontrefeijtsel van man
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#17379
.............................................................


Inv#.Lot315.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen albastert taffereeltje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#8577
.............................................................


Inv#.Lot315.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen blompotje met een eken lijst
Titleblompotje
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#8578
.............................................................


Inv#.Lot315.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen zeetgen [corrected from: zeepgen]
Titlezeetgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#8579
.............................................................


Inv#.Lot315.0036
Lot0036
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van twee naecte personen
Titletwee naecte personen
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#8580
.............................................................


Inv#.Lot315.0037
Lot0037
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de sondvloet
Titlede sondvloet
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#8581
.............................................................


Inv#.Lot315.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapgen daerin twee beelden
Titlelantschapgen daerin twee beelden
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#8582
.............................................................


Inv#.Lot315.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen craemvrou ende kindt in een swarte lijst
Titlecraemvrou ende kindt
Number3
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#8583
.............................................................


Inv#.Lot315.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out schilderijtgen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#8584
.............................................................


Inv#.Lot315.0041
Lot0041
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een naecte Venis
Titlenaecte Venis
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#8585
.............................................................


Inv#.Lot315.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een [schilderij] van Neptunus
TitleNeptunus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#8586
.............................................................


Inv#.Lot315.0043
Lot0043
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen [schilderij] van Bachus
TitleBachus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#8587
.............................................................


Inv#.Lot315.0044
Lot0044
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een [schilderij] van Neptunus
TitleNeptunus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#8588
.............................................................


Inv#.Lot315.0045
Lot0045
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen [schilderij] van Europa
TitleEuropa
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#8589
.............................................................


Inv#.Lot315.0046
Lot0046
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen [schilderij]van een paerdt in de lucht
Titleeen paerdt in de lucht
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomOp de witte camer
Montias2 Record#8590
.............................................................


Inv#.Lot315.0047
Lot0047
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderitgen van 2 miloenen
Title2 miloenen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Room(Op) 't camertje boven het eetsaeltje
Pre Lot Header(Op) 't camertje boven het eetsaeltje
Montias2 Record#8591
.............................................................


Inv#.Lot315.0048
Lot0048
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtgen] van Amsterdam
TitleAmsterdam
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
Room(Op) 't camertje boven het eetsaeltje
Montias2 Record#8592
.............................................................


Inv#.Lot315.0049
Lot0049
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtgen] van een stadt
Titleeen stadt
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
Room(Op) 't camertje boen het eetsaeltje
Montias2 Record#8593
.............................................................


Inv#.Lot315.0050
Lot0050
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtgen] van een ontbijt
Titleeen ontbijt
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Room(Op) 't camertje boven het eetsaeltje
Montias2 Record#8594
.............................................................


Inv#.Lot315.0051
Lot0051
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen [schilderijtgen] van Keijser Carel
TitleKeijser Carel
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
Room(Op) 't camertje boven het eetsaeltje
Montias2 Record#8595
.............................................................


Inv#.Lot315.0052
Lot0052
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van Christus
TitleChristus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp Annetge Abrahams camertje
Pre Lot HeaderOp Annetge Abrahams camertje
Montias2 Record#8596
.............................................................


Inv#.Lot315.0053
Lot0053
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Abrahams offerhanden
TitleAbrahams offerhanden
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp Annetge Abrahams camertje
Montias2 Record#8598
.............................................................


Inv#.Lot315.0054
Lot0054
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van musyck
Titlemusyck
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp Annetge Abrahams camertje
Montias2 Record#8599
.............................................................


Inv#.Lot315.0055
Lot0055
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen zeedje
Titlezeedje
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp Annetge Abrahams camertje
Montias2 Record#8600
.............................................................


Inv#.Lot315.0056
Lot0056
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen van een brandt
Titlebrandt
Number28
SubjectFIRE
Typepainting
RoomOp Annetge Abrahams camertje
Montias2 Record#8601
.............................................................


Inv#.Lot315.0057
Lot0057
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van Floris Zoop
Titlecontrefeijtsel van Floris Zoop
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOpt musickcamertje
Pre Lot HeaderOpt musickcamertje
Buyer NotesThere were also a lute in a case and three violas de gamba in this room.
Montias2 Record#8602
.............................................................


Inv#.Lot315.0058
Lot0058[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 tekeninxkens van een man ende vrou
Titleeen man
Number33
Subjectman, woman, persons
Typedrawing
RoomOpt cantoortje
Pre Lot HeaderOpt cantoortje
Montias2 Record#8603
.............................................................


Inv#.Lot315.0058
Lot0058[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 teckeninxkens van een man en vrou
Titleeen vrou
Number33
Subjectman, woman, persons
Typedrawing
RoomOpt cantoortje
Montias2 Record#8604
.............................................................


Inv#.Lot315.0059
Lot0059
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen daer men pannecoecken backt
Titledaer men pannecoecken backt
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOpt cantoortje
Montias2 Record#8605
.............................................................


Inv#.Lot315.0060
Lot0060
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen van een out hooft
Titleeen hooft
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOpt cantoortje
Montias2 Record#8606
.............................................................


Inv#.Lot315.0061
Lot0061
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van de lieffde
Titlede lieffde
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de meesterscamer
Pre Lot HeaderIn de meesterscamer
Montias2 Record#12005
.............................................................


Inv#.Lot315.0062
Lot0062[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lantschapgens met ronde lijstgens
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#8607
.............................................................


Inv#.Lot315.0062
Lot0062[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lantschapgens met ronde lijstgens
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#8608
.............................................................


Inv#.Lot315.0063
Lot0063[a]
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
Entrytwee teckeninxkens met pen gedaen, van Pr. Quast gedaen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepen drawing
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#8609
.............................................................


Inv#.Lot315.0063
Lot0063[b]
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
Entrytwee teckeninxkens met pen gedaen, van Pr. Quast gedaen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepen drawing
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#8597
.............................................................


Inv#.Lot315.0064
Lot0064
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen karsnachje
Titlekarsnachje
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#8611
.............................................................


Inv#.Lot315.0065
Lot0065[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee viercante schilderijtgens sijnde lantschapgens met eken ingeleijde lijstgens
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Formatsquare
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#8610
.............................................................


Inv#.Lot315.0065
Lot0065[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee viercante schilderijtgens sijnde lantschapgens met eken ingeleijde lijstgens
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Formatsquare
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#12006
.............................................................


Inv#.Lot315.0066
Lot0066
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen van Saul
TitleSaul
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#8613
.............................................................


Inv#.Lot315.0067
Lot0067
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen van een doot kindt
Titledoot kindt
Number312
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
Roomopt cantoortje
Montias2 Record#8612
.............................................................


Inv#.Lot315.0068
Lot0068
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van een mans persoon
Titleconterfeijtsel van een mans persoon
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#4175
.............................................................


Inv#.Lot315.0069
Lot0069[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee langwerpige schilderijtgen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
FormatOblong
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#8621
.............................................................


Inv#.Lot315.0069
Lot0069[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee langwerpige schilderijtgen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
FormatOblong
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#8622
.............................................................


Inv#.Lot315.0070
Lot0070
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een naeckte man, vrou ende engel
Titlenaeckte man, vrou ende engel
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#8623
.............................................................


Inv#.Lot315.0071
Lot0071
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen rondt schilderijtgen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatround
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#8624
.............................................................


Inv#.Lot315.0072
Lot0072
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen langwerpigh schilderijtgen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
FormatOblong
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#8626
.............................................................


Inv#.Lot315.0073
Lot0073
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen van een sinjoir
Titlesinjoir
Number621
SubjectSIGNOREN, JUFFROUWEN
Typepainting
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#8627
.............................................................


Inv#.Lot315.0074
Lot0074
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtgen] van een jouffrou
Titleeen jouffrou
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#8628
.............................................................


Inv#.Lot315.0075
Lot0075
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen Italiaens stuckje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#8629
.............................................................


Inv#.Lot315.0076
Lot0076
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen daerin een huys
Titledaerin een huys
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de meesters camer
Pre Lot HeaderIn de kas aen 't einde van de bedstede
Montias2 Record#8625
.............................................................


Inv#.Lot315.0077
Lot0077[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryzes bortgens met schryffgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typecalligraphy
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#8614
.............................................................


Inv#.Lot315.0077
Lot0077[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryzes bortgens met schryffgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typecalligraphy
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#17380
.............................................................


Inv#.Lot315.0077
Lot0077[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryzes bortgens met schryffgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typecalligraphy
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#17381
.............................................................


Inv#.Lot315.0077
Lot0077[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryzes bortgens met schryffgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typecalligraphy
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#17382
.............................................................


Inv#.Lot315.0077
Lot0077[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryzes bortgens met schryffgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typecalligraphy
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#17383
.............................................................


Inv#.Lot315.0077
Lot0077[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entryzes bortgens met schryffgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typecalligraphy
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#17384
.............................................................


Inv#.Lot315.0078
Lot0078[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 dito [bortgens met schryffgens] met glaesgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typecalligraphy
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#17385
.............................................................


Inv#.Lot315.0078
Lot0078[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 dito [bortgens met schryffgens] met glaesgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typecalligraphy
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#17386
.............................................................


Inv#.Lot315.0078
Lot0078[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 dito [bortgens met schryffgens] met glaesgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typecalligraphy
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#17387
.............................................................


Inv#.Lot315.0078
Lot0078[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 dito [bortgens met schryffgens] met glaesgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typecalligraphy
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#17387
.............................................................


Inv#.Lot315.0078
Lot0078[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 dito [bortgens met schryffgens] met glaesgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typecalligraphy
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#17389
.............................................................


Inv#.Lot315.0079
Lot0079
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen van harders, in een doosgen
Titleharders
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#17390
.............................................................


Inv#.Lot315.0080
Lot0080
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtseltgens in een rontje
Titleconterfeijtseltgen
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Formatround
RoomIn de meesters camer
Montias2 Record#17391
.............................................................


Inv#.Lot315.0081
Lot0081
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een doot kint
Titledoot kint
Number312
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomInt camertje Emaus
Pre Lot HeaderInt camertje Emaus
Montias2 Record#12007
.............................................................


Inv#.Lot315.0082
Lot0082
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderije] van een ontbijt
Titleontbijt
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt camertje Emaus
Montias2 Record#8615
.............................................................


Inv#.Lot315.0083
Lot0083
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderije] van een tempeltje
Titletempeltje
Number110
SubjectCHURCH, TEMPLE, CLOISTER
Typepainting
RoomInt camertje Emaus
Montias2 Record#8616
.............................................................


Inv#.Lot315.0084
Lot0084
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landschap
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt camertje Emaus
Montias2 Record#8617
.............................................................


Inv#.Lot315.0085
Lot0085
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderije] van een swan ende ander gediert
Titleswan ende ander gediert
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomInt camertje Emaus
Montias2 Record#8618
.............................................................


Inv#.Lot315.0086
Lot0086
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een met een kaert ende een ticktackbort
Titleeen met een kaert ende een ticktackbort
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt camertje Emaus
Montias2 Record#8619
.............................................................


Inv#.Lot315.0087
Lot0087
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Adam ende Eva
TitleAdam ende Eva
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de groote zael
Pre Lot HeaderOp de groote zael
Montias2 Record#8630
.............................................................


Inv#.Lot315.0088
Lot0088[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee landtschapgens in ronde lijstgens
Titlelandtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de groote zael
Montias2 Record#8631
.............................................................


Inv#.Lot315.0088
Lot0088[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee landtschapgens in ronde lijstgens
Titlelandtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de groote zael
Montias2 Record#8632
.............................................................


Inv#.Lot315.0089
Lot0089
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ontbijtjen met een fiool de gamba
Titleontbijten met een fiool de gamba
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de groote zael
Montias2 Record#8633
.............................................................


Inv#.Lot315.0090
Lot0090
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen wintertje
Titlewintertje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de groote zael
Montias2 Record#8634
.............................................................


Inv#.Lot315.0091
Lot0091
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen perspectieff met een bruyloft
Titleperspectieff met een bruyloft
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomOp de groote zael
Montias2 Record#8635
.............................................................


Inv#.Lot315.0092
Lot0092
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landtschap met verscheijden beelden
Titlelandtschap met verscheijden beelden
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de groote zael
Montias2 Record#8636
.............................................................


Inv#.Lot315.0093
Lot0093
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen manstronie mette pen gedaen
Titlemanstronie
Number31
SubjectFACE
Typepen drawing
RoomOp de groote zael
Montias2 Record#8637
.............................................................


Inv#.Lot315.0094
Lot0094
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ovael schilderije
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatoval
RoomOp de groote zael
Montias2 Record#8638
.............................................................


Inv#.Lot315.0095
Lot0095
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een schilderijtgen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de groote zael
Montias2 Record#8639
.............................................................


Inv#.Lot315.0096
Lot0096
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een lantschapgen mette pen gedaen
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepen drawing
RoomOp de groote zael
Montias2 Record#8640
.............................................................


Inv#.Lot315.0097
Lot0097[a]
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
Entry5 tekeninxkens van Quast met swarte lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomInt kas tgeene volcht
Pre Lot HeaderInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#8641
.............................................................


Inv#.Lot315.0097
Lot0097[b]
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
Entry5 tekeninxkens van Quast met swarte lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#8642
.............................................................


Inv#.Lot315.0097
Lot0097[c]
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
Entry5 tekeninxkens van Quast met swarte lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#8643
.............................................................


Inv#.Lot315.0097
Lot0097[d]
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
Entry5 tekeninxkens van Quast met swarte lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#8644
.............................................................


Inv#.Lot315.0097
Lot0097[e]
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
Entry5 tekeninxkens van Quast met swarte lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#8645
.............................................................


Inv#.Lot315.0098
Lot0098
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen wintertje op een copere plaet
Titlewintertje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting on copper
RoomInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#8646
.............................................................


Inv#.Lot315.0099
Lot0099
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderitgen van Sinte Marten
TitleSinte Marten
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#8647
.............................................................


Inv#.Lot315.0100
Lot0100
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapgen van de stadt Haarlem
Titlelantschapgen van de stadt Haarlem
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
RoomInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#8648
.............................................................


Inv#.Lot315.0101
Lot0101
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een out landtschapgen
Titlelandtschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#8649
.............................................................


Inv#.Lot315.0102
Lot0102
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een van horentjes
Titlehorentjes
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#8650
.............................................................


Inv#.Lot315.0103
Lot0103
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito van naeckte beelden
Titlenaeckte beelden
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#8620
.............................................................


Inv#.Lot315.0104
Lot0104
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito van een limoen ende roemer wijn
Titlelimoen ende roemer wijn
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#12008
.............................................................


Inv#.Lot315.0105
Lot0105[a]
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
Entrynoch 4 teckeninxkens van Quast
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#8651
.............................................................


Inv#.Lot315.0105
Lot0105[b]
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
Entrynoch 4 teckeninxkens van Quast
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#17392
.............................................................


Inv#.Lot315.0105
Lot0105[c]
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
Entrynoch 4 teckeninxkens van Quast
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#17393
.............................................................


Inv#.Lot315.0105
Lot0105[d]
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
Entrynoch 4 teckeninxkens van Quast
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#17394
.............................................................


Inv#.Lot315.0105
Lot0105[e]
ArtistQUAST, PIETER JANSZ.
Entrynoch 4 teckeninxkens van Quast
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomInt kas tgeene volcht
Montias2 Record#17395
.............................................................


Inv#.Lot315.0106
Lot0106
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen van een pekelharingh
Titleeen pekelharingh
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt portael II
Pre Lot HeaderInt portael II
Montias2 Record#8655
.............................................................


Inv#.Lot315.0107
Lot0107
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtgen] van een zeetgen
Titlezeetgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomInt portael II
Montias2 Record#8656
.............................................................


Inv#.Lot315.0108
Lot0108
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een dito [zeetgen] cleyner
Titlezeetgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomInt portael II
Montias2 Record#8657
.............................................................


Inv#.Lot315.0109
Lot0109
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen boergeselschapgen
Titleboergeselschapgen
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt portael II
Montias2 Record#8658
.............................................................


Inv#.Lot315.0110
Lot0110
Artist[ANONYMOUS]
Entry't Conterfeijtsel van den ouden capiteijn Jan Soop
Title't Conterfeijtsel van den ouden capteijn Jan Soop
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuys
Pre Lot HeaderInt voorhuys
Buyer Notesprobably the portrait by Hals mentioned in the 1661 inventory
Montias2 Record#8659
.............................................................


Inv#.Lot315.0111
Lot0111
Artist[ANONYMOUS]
Entryidem [conterfeijtsel] van Jan Soop
Titleconterfeijtsel van Jan Soop
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuys
Buyer NotesProbably the portrait by Hals in the 1661 inventory
Montias2 Record#8660
.............................................................


Inv#.Lot315.0112
Lot0112
Artist[ANONYMOUS]
Entryidem van Floris Soop
Titleconterfeijtsel van Floris Soop
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#8661
.............................................................


Inv#.Lot315.0113
Lot0113
Artist[ANONYMOUS]
Entryidem [conterfeijtsel] van Pieter Soop
Titleconterfeijtsel van Pieter Soop
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuys
Buyer NotesProbably the portrait by Hals in the 1661 inventory
Montias2 Record#8662
.............................................................


Inv#.Lot315.0114
Lot0114
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryidem noch [conterfeijtsel] van Floris Soop soo groot als het leven
Titleconterfeijtsel van Floris Soop soo groot als het leven
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuys
Buyer NotesOn the attribution, see Strauss, Rembrandt Documents, p.406.
Montias2 Record#8663
.............................................................


Inv#.Lot315.0115
Lot0115
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen perspectyff van een kerck
Titleperspectyff van een kerck
Number110
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#8664
.............................................................


Inv#.Lot315.0116
Lot0116[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijtgens met ronde lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#8665
.............................................................


Inv#.Lot315.0116
Lot0116[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijtgens met ronde lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#8654
.............................................................


Inv#.Lot315.0117
Lot0117
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van druyven met een roemer wijn
Titledruyven met een roemer wijn
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#8667
.............................................................


Inv#.Lot315.0118
Lot0118
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] lantschapgen
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#8668
.............................................................


Inv#.Lot315.0119
Lot0119
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen van soldaten ende crijsgeselschap
Titlesoldaten ende crijsgeselschap
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#8669
.............................................................


Inv#.Lot315.0120
Lot0120
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen grote schilderije vande uytbeeldinge daer Cristus de cleijne kinderen tot hem roept
Titledaer Cristus de cleijne kinderen tot hem roept
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#12009
.............................................................


Inv#.Lot315.0121
Lot0121
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen naecte Venus op een schulp
Titlenaecte Venus op een schulp
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#8670
.............................................................


Inv#.Lot315.0122
Lot0122
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een geselschap van jonckers ende joffers
Titlegeselschap van jonckers ende joffers
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#8671
.............................................................


Inv#.Lot315.0123
Lot0123
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderije] landschapgen
Titlelandschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#8672
.............................................................


Inv#.Lot315.0124
Lot0124
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Capiteijn Soop met een hondt
Titleconterfeijtsel van Capiteijn Soop met een hondt
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#8673
.............................................................


Inv#.Lot315.0125
Lot0125
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bort van drie naecte beelden
Titledrie naecte beelden
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#8674
.............................................................


Inv#.Lot315.0126
Lot0126
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Annetge Abrahams
Titleconterfeijtsel van Annetge Abrahams
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt eetzaeltje
Pre Lot HeaderInt eetzaeltje
Montias2 Record#8675
.............................................................


Inv#.Lot315.0127
Lot0127
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen van een carweijtgen
Titleeen carweijtgen
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt eetzaeltje
Montias2 Record#12010
.............................................................


Inv#.Lot315.0128
Lot0128
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtgen] van een ontbeijten
Titleeen ontbeijten
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt eetzaeltje
Montias2 Record#8676
.............................................................


Inv#.Lot315.0129
Lot0129
ArtistSEGHERS, HERCULES
Entryeen landtschap van Harcules Zegers
Titlelandtschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt eetzaeltje
Montias2 Record#8677
.............................................................


Inv#.Lot315.0130
Lot0130
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn bortgen van de brant van Troyen
Titlede brant van Troyen
Number81
SubjectGREEK, ROMAN, OTHER SAGAS
Typepainting
RoomInt eetzaeltje
Montias2 Record#8678
.............................................................


Inv#.Lot315.0131
Lot0131
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [cleijn bortgen] van een oude bestevader
Titleeen oude bestevader
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt eetzaeltje
Montias2 Record#8679
.............................................................


Inv#.Lot315.0132
Lot0132
ArtistVONCK, ELIAS
Entryeen dito [bortgen van een haes ende vogels van Vonck
Titleeen haes ende vogels
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt eetzaeltje
Montias2 Record#8680
.............................................................


Inv#.Lot315.0133
Lot0133
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lanckwerpich zeetgen
Titlezeetgen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
FormatOblong
RoomInt eetzaeltje
Montias2 Record#8666
.............................................................


Inv#.Lot315.0134
Lot0134
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen t(r)onitgen met een dootshooffgen
Titletronitgen met een dootshooffgen
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomInt eetzaeltje
Montias2 Record#8681
.............................................................


Inv#.Lot315.0135
Lot0135
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapgen
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt eetzaeltje
Montias2 Record#8682
.............................................................


Inv#.Lot315.0136
Lot0136
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 musyckges
Title2 musyckges
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt eetzaeltje
Montias2 Record#8683
.............................................................


Inv#.Lot315.0137
Lot0137
ArtistGOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN
Entryeen schilderij sijnde een lantschap van Jan van Goyen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt eetzaeltje
Montias2 Record#8684
.............................................................


Inv#.Lot315.0138
Lot0138
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen print van de Vrede van Munster
Titlede Vrede van Munster
Number613
SubjectMODERN HISTORY
Typeprint
RoomInt eetzaeltje
Montias2 Record#8653
.............................................................


Inv#.Lot315.0139
Lot0139
Artist[ANONYMOUS]
Entry(een plat koffertje met brieven, papieren), kaerten ende tekeningen raeckende de hoffstede Crachtwijck
Titlede hoffstede Crachtwijck
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE
Typeprints and drawings
RoomOp de camer boven de meesterscamer
Pre Lot HeaderAmpliatie van de inventaris van Floris Soop (1667/05/26)
Montias2 Record#8652
.............................................................