The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Claesz., Gabriel (1653/02/04)]

Inv#.Lot319.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entrygroot schildery van fruytage
Titlefruytage
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#8819
.............................................................


Inv#.Lot319.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryschildery van een personage
Titleeen personage
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#8820
.............................................................


Inv#.Lot319.0003
Lot0003[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee dito [schilderijen] van een blompot
Titleblompot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#8821
.............................................................


Inv#.Lot319.0003
Lot0003[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee dito [schilderijen] van een blompot
Titleblompot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#4176
.............................................................


Inv#.Lot319.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryprint bort van Dr. Tulp
TitleDr. Tulp
Number66
SubjectFAMOUS PERSONS (OTHER THAN 64 OR 65)
Typeprint
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#8822
.............................................................


Inv#.Lot319.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen van fruytagie met een swart lijstgen
Titlefruytage
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Pre Lot HeaderIn de beste camer
Montias2 Record#8823
.............................................................


Inv#.Lot319.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtgen] perspectyff
Titleperspectyff
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#8824
.............................................................


Inv#.Lot319.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtgen] darin een molentgen
Titlemolentgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#8825
.............................................................


Inv#.Lot319.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtgen] cleijn van Moses
TitleMoses
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#8826
.............................................................


Inv#.Lot319.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtgen] van een barbier ende pacient
Titlebarbier ende pacient
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#8827
.............................................................


Inv#.Lot319.001
Lot0010[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie contrefeijtsels van des overledens ouders
Titlecontrefeijtsel van [een van des overledens] ouders
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#8828
.............................................................


Inv#.Lot319.001
Lot0010[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie contrefeijtsels van des overledens ouders
Titlecontrefeijtsel van [een van des overledens] ouders
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#8829
.............................................................


Inv#.Lot319.001
Lot0010[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie contrefeijtsels van des overledens ouders
Titlecontrefeijtsel van [een van des overledens] ouders
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#8830
.............................................................


Inv#.Lot319.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen van een droncken geselschap
Titledroncken geselschap
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#8831
.............................................................


Inv#.Lot319.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderijtgen] carsnachje
Titlecarsnachje
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#8832
.............................................................


Inv#.Lot319.0013
Lot0013[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijtgens met swarte vergulde lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp't achtercamertje
Pre Lot HeaderOp't achtercamertje
Montias2 Record#8833
.............................................................


Inv#.Lot319.0013
Lot0013[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijens met swarte vergulden lijstgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp't achtercamertje
Montias2 Record#8834
.............................................................


Inv#.Lot319.0014
Lot0014[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijtgens van blompotgens
Titleblompotgen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp't cantoor
Pre Lot HeaderOp't cantoor
Montias2 Record#16102
.............................................................


Inv#.Lot319.0014
Lot0014[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijtgens van blompotgens
Titleblompotgen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp't cantoor
Montias2 Record#16103
.............................................................


Inv#.Lot319.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito: Sint-Jansnacht
TitleSint-Jansnacht
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp't cantoor
Montias2 Record#16104
.............................................................


Inv#.Lot319.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito: wyntertje
Titlewinterjte
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp't cantoor
Montias2 Record#16105
.............................................................


Inv#.Lot319.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito: soldat
Titlesoldat
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp't cantoor
Montias2 Record#16106
.............................................................


Inv#.Lot319.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen van 19 tulpen
Title19 tulpen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp't cantoor
Montias2 Record#16107
.............................................................


Inv#.Lot319.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen zijnde een lantschap
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de camer boven de bestecamer
Pre Lot HeaderOp de camer boven de bestecamer
Montias2 Record#16108
.............................................................


Inv#.Lot319.002
Lot0020[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 oude ende ten dele gedaen schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepartially completed paintings
RoomOp de camer boven de bestecamer
Montias2 Record#16109
.............................................................


Inv#.Lot319.002
Lot0020[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 oude ende ten dele gedaen schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepartially completed paintings
RoomOp de camer boven de bestecamer
Montias2 Record#16110
.............................................................


Inv#.Lot319.002
Lot0020[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 oude ende ten dele gedaen schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepartially completed paintings
RoomOp de camer boven de bestecamer
Montias2 Record#16111
.............................................................


Inv#.Lot319.002
Lot0020[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 oude ende ten dele gedaen schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepartially completed paintings
RoomOp de camer boven de bestecamer
Montias2 Record#16112
.............................................................


Inv#.Lot319.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bloempotje
Titlebloempotje
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Pre Lot HeaderVolgen eenige schilderijtgens geschildert ende toebehorende Daniel Claess, als te weten:
Montias2 Record#16113
.............................................................


Inv#.Lot319.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bancquet met een schenkan
Titlebancquet met schenkan
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#8837
.............................................................


Inv#.Lot319.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen harderinne ende harder
Titleharderinne ende harder
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#8838
.............................................................


Inv#.Lot319.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen historie van Mosses
Titlehistorie van Mosses
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#8839
.............................................................


Inv#.Lot319.0025
Lot0025[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee geselschapen van een harder ende harderinne
Titlegeselschap van een harder ende harderinne
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#8840
.............................................................


Inv#.Lot319.0025
Lot0025[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee geselschapen van een harder ende harderinne
Titlegeselschap van een harder ende harderinne
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#8841
.............................................................


Inv#.Lot319.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van St. Pieter
TitleSt. Pieter
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#8842
.............................................................


Inv#.Lot319.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een boeremaltijt
Titleboere maeltijt
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#8843
.............................................................


Inv#.Lot319.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een harder met een harderin
Titleharder ende harderin
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#8844
.............................................................


Inv#.Lot319.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geselschap van jongelyden
Titlegeselschap van jongelyden
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#8845
.............................................................


Inv#.Lot319.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van 't Samaritaense vroutgen
Title't Samaritaense vroutgen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#8846
.............................................................


Inv#.Lot319.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een ruyine
Titleruyine
Number14
SubjectRUINS
Typepainting
Montias2 Record#8847
.............................................................


Inv#.Lot319.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de hemelvaert Christi, (met een matras,) berustende onder Hendrick van Eijck, soo desselffs huysvrouw selffs heeft bekent ende opgegeven
Titlede hemelvaert Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#16114
.............................................................


Inv#.Lot319.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen printbortje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de camer boven het voorhuys
Pre Lot HeaderOp de camer boven het voorhuys
Montias2 Record#16115
.............................................................


Inv#.Lot319.0034
Lot0034[a]
ArtistMOLENAER, JAN MIENSE
Entrytwee cleijne ronde schilderijen van Molenaer
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatround
Pre Lot HeaderVolgen eenige goederen die den overleden tot verseckeringe van huijshuijr gegeven heeft aen Barbara Silvoerts, volgens acte voor den notaris Jacobus Hellerus gepasseert in dato den 14 december lastleden.
Montias2 Record#8848
.............................................................


Inv#.Lot319.0034
Lot0034[b]
ArtistMOLENAER, JAN MIENSE
Entrytwee cleijne ronde schilderijen van Molenaer
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatround
Montias2 Record#8849
.............................................................


Inv#.Lot319.0035
Lot0035
ArtistBROUWER, ADRIAEN
Entryeen rond schildery van Adriaen Brouwer
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatround
Montias2 Record#8850
.............................................................


Inv#.Lot319.0036
Lot0036
ArtistBROUWER, ADRIAEN
Entryeen graeuw schildery van Brouwer
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typegrisaille
Montias2 Record#8851
.............................................................


Inv#.Lot319.0037
Lot0037
ArtistHILLEGAERT, PAUWELS (I)
Entryeen stuckje van Paullus Hillegart
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#8852
.............................................................


Inv#.Lot319.0038
Lot0038[a]
ArtistCLAESZ., ANTHONIE
Entrytwee stuckjes zijnde fruijtmanden van Anthonij Claesz.
Titlefruijtmand
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#8853
.............................................................


Inv#.Lot319.0038
Lot0038[b]
ArtistCLAESZ., ANTHONIE
Entrytwee stuckjes zijnde fruijtmanden van Anthonij Claesz.
Titlefruijtmand
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#8854
.............................................................


Inv#.Lot319.0039
Lot0039
ArtistWILLAERTS, ADAM
Entryeen storm(p)je van Adam Willaerts
Titlestormpje
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#8855
.............................................................


Inv#.Lot319.0040
Lot0040
ArtistWILLAERTS, ADAM
Entrynoch een storm van Adam Willaerts
Titlestorm
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#8856
.............................................................


Inv#.Lot319.0041
Lot0041
ArtistCLAESZ., ANTHONIE
Entryeen bloemmant van Anthony Claesz.
Titlebloemmant
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#8857
.............................................................


Inv#.Lot319.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen spaense see
Titlespaense see
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#8858
.............................................................


Inv#.Lot319.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen boetseringh van was in een swart doosgen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typewax statue in box
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#8858
.............................................................


Inv#.Lot319.0043
Lot0043
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen harderin
Titleharderin
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp't achtercamertje
Montias2 Record#8835
.............................................................