The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Well, Elisabeth van der (1631/04/10)]

Inv#.Lot4090.0001
Lot0001[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie schilderijen rond van Christo, Petro ende Paulo
TitleChristus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Formatround
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#14937
.............................................................


Inv#.Lot4090.0001
Lot0001[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie schilderijen rond van Christo, Petro ende Paulo
TitlePetrus
Number1
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Formatround
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#14938
.............................................................


Inv#.Lot4090.0001
Lot0001[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie schilderijen rond van Christo, Petro ende Paulo
TitlePaulus
Number1
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Formatround
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#14939
.............................................................


Inv#.Lot4090.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery sijnde den overtoom
Titleden overtoom
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#14940
.............................................................


Inv#.Lot4090.0003
Lot0003
ArtistMANDER, KAREL VAN (I)
Entryeen schildery vande Samaritaen gedaen by Carel vander Mander
Titlede Samaritaen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#14941
.............................................................


Inv#.Lot4090.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote schilderij van Dane ofte gulde regen
TitleDane ofte gulde regen
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#14942
.............................................................


Inv#.Lot4090.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Aracne
TitleAracne
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#14943
.............................................................


Inv#.Lot4090.0006
Lot0006
ArtistMOMPER, JOOS DE
Entryeen lantschapgen van Mompert
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#14944
.............................................................


Inv#.Lot4090.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen hartshoofd
Titlehartshoofd
Number16
SubjectNATURALIA
Typea mounted head or a sculpture
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#14945
.............................................................


Inv#.Lot4090.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van den ouden Prins van Orangien
Titlede oude Prins van Orangien
Title Modifierprobably identical with lot 0052 of INVNO 409
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomIn de binnenhaerd
Pre Lot HeaderIn de binnenhaerd
Montias2 Record#14946
.............................................................


Inv#.Lot4090.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen waterveruw schilderijtgen van een belblasertgen sijnde waterveruw [sic]
Titleeen belblasertgen
Number3
SubjectGENRE
Typewater color
RoomIn de binnenhaerd
Montias2 Record#14947
.............................................................


Inv#.Lot4090.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van den Hoop, liefde ende geloof
TitleHoop, liefde ende geloof
Title Modifierprobably identical with lot 0019 of INVNO 409
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de binnenhaerd
Montias2 Record#14948
.............................................................


Inv#.Lot4090.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderie sijnde St. Jans doopsel
TitleSt. Jans doopsel
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnenhaerd
Montias2 Record#14949
.............................................................


Inv#.Lot4090.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entry't conterfeijtsel van Adriaentgen van der Well jongh gedaen
Title't conterfeijtsel van Adriaentgen van der Well jongh gedaen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de binnenhaerd
Montias2 Record#14950
.............................................................


Inv#.Lot4090.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen van Maria mettet kindeken ende Catharina
TitleMaria mettet kindeken ende Catharina
Title Modifierprobably identical with lot 0039 in INVNO 409
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de binnenhaerd
Montias2 Record#14951
.............................................................


Inv#.Lot4090.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschapgen sijnde waterveruw
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typewater color
RoomIn de binnenhaerd
Montias2 Record#14952
.............................................................


Inv#.Lot4090.0015
Lot0015[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee contrefeijtsels van wyle Jan Pietersz. du Bien ende Elisabeth van der Well
Titlecontrefeijtsel van wyle Jan Pietersz. du Bien
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Pre Lot HeaderIn de beste camer
Montias2 Record#14953
.............................................................


Inv#.Lot4090.0015
Lot0015[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee contrefeijtsels van wyle Jan Pietersz. du Bien ende Elisabeth van der Well
Titlecontrefeijtsel van Elisabeth van der Well
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#14954
.............................................................


Inv#.Lot4090.0016
Lot0016
ArtistMOREELSE, PAULUS
Entryeen groot schildery van St. Jans onthoofding gedaen by Paulus Moreels
TitleSt. Jans onthoofding
Title Modifierprobably identical with lot 0034 in INVNO 409
Number1
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#14955
.............................................................


Inv#.Lot4090.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen viercant schildery sijnde Joseph ende Maria mettet kindeken
TitleJoseph ende Maria mettet kindeken
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#14956
.............................................................


Inv#.Lot4090.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot lantschap synde een hertejacht
Titlehertejacht
Number29
SubjectHUNT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#14957
.............................................................


Inv#.Lot4090.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out contrefeijtsel sijnde boven rond
Titlecontrefeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Formatrounded at the top
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#14958
.............................................................


Inv#.Lot4090.002
Lot0020[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee ronde schilderijen sijnde Bachus ende Cheres
TitleBachus
Title Modifierprobably identical with lot 0036[a] in INVNO 409
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Formatround
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#14959
.............................................................


Inv#.Lot4090.002
Lot0020[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee ronde schilderijen sijnde Bachus ende Cheres
TitleCheres
Title Modifierprobably identical with lot 0036[b] in INVNO 409, said to be Venus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Formatround
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#14960
.............................................................


Inv#.Lot4090.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij sinde een brandt ofte hell
Titlebrandt ofte hell
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#14961
.............................................................


Inv#.Lot4090.0022
Lot0022[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff albaster vergulde bortgens synde de 5 sinnen
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typeprobably alabaster carving
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#14962
.............................................................


Inv#.Lot4090.0022
Lot0022[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff albaster vergulde bortgens synde de 5 sinnen
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typeprobably alabaster carving
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#14963
.............................................................


Inv#.Lot4090.0022
Lot0022[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff albaster vergulde bortgens synde de 5 sinnen
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typeprobably alabaster carving
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#14964
.............................................................


Inv#.Lot4090.0022
Lot0022[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff albaster vergulde bortgens synde de 5 sinnen
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typeprobably alabaster carving
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#14965
.............................................................


Inv#.Lot4090.0022
Lot0022[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvijff albaster vergulde bortgens synde de 5 sinnen
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typeprobably alabaster carving
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#14966
.............................................................


Inv#.Lot4090.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij met vroutgen in overspel in de tempel
Titlevroutgen in overspel in de tempel
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt zydelkamertgen
Pre Lot HeaderInt zydelkamertgen
Montias2 Record#14967
.............................................................


Inv#.Lot4090.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij synde een momus
Titleeen Momus
Title ModifierProbably identical with lot 0050 in INVNO 409. On the identification of Momus. see TMOD of R 11274.
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomInt zydelkamertgen
Montias2 Record#14968
.............................................................


Inv#.Lot4090.0025
Lot0025
ArtistBLOEMAERT, ABRAHAM
Entryeen tafereltgen sijnde een lieve vroutgen van Bloemert
Titlelieve vroutgen
Title Modifierprobably identical with lot 0048 in INVNO 409
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt zydelkamertgen
Montias2 Record#14969
.............................................................


Inv#.Lot4090.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out contrefeijtseltgen
Titlecontrefeijtseltgen
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt zydelkamertgen
Montias2 Record#14970
.............................................................


Inv#.Lot4090.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtgen met druijven kersen ende een hertshoofd
Titledruijven kersen ende een hertshoofd
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt zydelkamertgen
Montias2 Record#14971
.............................................................


Inv#.Lot4090.0028
Lot0028[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen franchyntge van den overvloedige Rykdom ende een bort sijnde een leering van patientie
Titlede overvloedige Rykdom
Number5
SubjectALLEGORY
Typeprobably a water color on parchment
RoomIn de gangh
Pre Lot HeaderIn de gangh
Montias2 Record#14972
.............................................................


Inv#.Lot4090.0028
Lot0028[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen franchyntge van den overvloedige Rykdom ende een bort sijnde een leering van patientie
Titleleering van patientie
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomIn de gangh
Montias2 Record#14973
.............................................................


Inv#.Lot4090.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen albaster Paris ende Venus
TitleParis ende Venus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typecarving of or painting on alabaster
RoomOp de sael
Pre Lot HeaderOp de sael
Montias2 Record#14974
.............................................................


Inv#.Lot4090.003
Lot0030[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tapijt valletgen ende schoosteenkleed elck met Orpheus int midden sijnde van saij ... met groen zijde frangens
TitleOrpheus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typetapestry
RoomOp de sael
Montias2 Record#14975
.............................................................


Inv#.Lot4090.003
Lot0030[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen tapijt valletgen ende schoosteenkleed elck met Orpheus int midden sijnde van saij ... met groen zijde frangens
TitleOrpheus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typemantlepiece cover
RoomOp de sael
Montias2 Record#14976
.............................................................