The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Schellinger, Maria (1671/08/04)]

Inv#.Lot415.0001
Lot0001[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier kaerten met vergulden lysten
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderIn't voorhuijs
Montias2 Record#11523
.............................................................


Inv#.Lot415.0001
Lot0001[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier kaerten met vergulden lysten
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#11524
.............................................................


Inv#.Lot415.0001
Lot0001[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier kaerten met vergulden lysten
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#11525
.............................................................


Inv#.Lot415.0001
Lot0001[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier kaerten met vergulden lysten
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#11526
.............................................................


Inv#.Lot415.0002
Lot0002[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier cleijne dito [kaerten] met swarte lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typemap or print
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#11527
.............................................................


Inv#.Lot415.0002
Lot0002[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier cleijne dito [kaerten] met swarte lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typemap or print
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#11528
.............................................................


Inv#.Lot415.0002
Lot0002[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier cleijne dito [kaerten] met swarte lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typemap or print
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#11529
.............................................................


Inv#.Lot415.0002
Lot0002[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier cleijne dito [kaerten] met swarte lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typemap or print
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#11530
.............................................................


Inv#.Lot415.0003
Lot0003[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee groote schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#11531
.............................................................


Inv#.Lot415.0003
Lot0003[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee groote schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#11532
.............................................................


Inv#.Lot415.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet conterfeijtsel van Mr. Jan Roscam zal.
Titleconterfeijtsel van Mr. Jan Roscam
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Pre Lot HeaderIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11533
.............................................................


Inv#.Lot415.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van de conterfeijtsels van de heer Tijmon Oostdorp ende Juffr. Margriete Schellinger zal.
Titleconterfeitsels van Tijmon Oostdorp ende Margriete Schellinger
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11534
.............................................................


Inv#.Lot415.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel in een swarte vergulde lyst
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11535
.............................................................


Inv#.Lot415.0007
Lot0007
ArtistKICK, SIMON
Entryeen schildery zijnde een luijsen knipper geschildert door Kick
Titleluijsen knipper
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11536
.............................................................


Inv#.Lot415.0008
Lot0008
ArtistTROYEN, ROMBOUT VAN
Entryeen dito [schildery] zijnde een offerhande geschildert door Troyen
Titleeen offerhande
Number612
SubjectSACRIFICE
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11537
.............................................................


Inv#.Lot415.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito zynde een fruijtage
Titlefruijtage
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11538
.............................................................


Inv#.Lot415.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schildery] van Juda ende Thamar
TitleJuda ende Thamar
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11540
.............................................................


Inv#.Lot415.0011
Lot0011
ArtistBERCHEM, CLAES PIETERSZ.
Entryeen groot lantschap met een vergulde lyst geschildert door Berchem
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11539
.............................................................


Inv#.Lot415.0012
Lot0012
ArtistWOUWERMAN, PHILIPS
Entryeen batailje van Wouwerman
Titlebatailje
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11522
.............................................................


Inv#.Lot415.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [lantschap van Berchem ?] met een swarte lyst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11522
.............................................................


Inv#.Lot415.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen strantje
Titlestrantje
Number24
SubjectBEACH SCENE
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11542
.............................................................


Inv#.Lot415.0015
Lot0015
ArtistWOUWERMAN, PHILIPS
Entryde cruijsing Christi van Wouwerman
Titlecruijsing Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11543
.............................................................


Inv#.Lot415.0016
Lot0016[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lantschapjens met swarte lysten en vergulde streepen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11544
.............................................................


Inv#.Lot415.0016
Lot0016[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lantschapjens met swarte lysten en vergulde streepen
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11545
.............................................................


Inv#.Lot415.0017
Lot0017
ArtistWOUWERMAN, PHILIPS
Entryeen cleijn batailje van Wouwerman
Titlebatailje
Number45
SubjectBATTLE SCENE, SIEGE
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11546
.............................................................


Inv#.Lot415.0018
Lot0018
ArtistOSTADE, ADRIAEN VAN
Entryeen boeren huijs van Ostade
Titleboeren huijs
Number12
SubjectFARM
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11547
.............................................................


Inv#.Lot415.0019
Lot0019
ArtistHOLSTEIJN, CORNELIS
Entryeen kinder dans van Holsteijn
Titlekinder dans
Number40
SubjectDANCE, MASQUERADE, CARNAVAL
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11548
.............................................................


Inv#.Lot415.0020
Lot0020
ArtistNEER, AERT VAN DER
Entryeen maneschijn van Vander Neer
Titlemaneschijn
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11549
.............................................................


Inv#.Lot415.0021
Lot0021[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee tronien
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11550
.............................................................


Inv#.Lot415.0021
Lot0021[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee tronien
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de groote sijde camer
Montias2 Record#11551
.............................................................


Inv#.Lot415.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery met een horalogie
Titleschildery met horalogie
Title Modifierthis painting of a clock followed the entry : een hangent horalogie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt eetsaeltje
Pre Lot HeaderInt eetsaeltje
Montias2 Record#11552
.............................................................


Inv#.Lot415.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytje vant ordeel van Paris
Titlet ordeel van Paris
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomInt eetsaeltje
Montias2 Record#11553
.............................................................


Inv#.Lot415.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderytje] vanden goode maeltijt
Titlede goode maeltijt
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt eetsaeltje
Montias2 Record#11554
.............................................................


Inv#.Lot415.0025
Lot0025
ArtistHELT STOCKADE, NICOLAES VAN
Entryeen naeckt beeltje van Stockade
Titlenaeckt beeltje
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomInt eetsaeltje
Montias2 Record#11555
.............................................................


Inv#.Lot415.0026
Lot0026[a]
ArtistOLY, JAN
Entrytwee schilderijen van Jan Oly
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt eetsaeltje
Montias2 Record#11556
.............................................................


Inv#.Lot415.0026
Lot0026[b]
ArtistOLY, JAN
Entrytwee schilderijen van Jan Oly
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt eetsaeltje
Montias2 Record#11557
.............................................................


Inv#.Lot415.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schildery] van de gevanckenis van Joseph
Titlede gevanckenis van Joseph
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomInt eetsaeltje
Montias2 Record#11558
.............................................................


Inv#.Lot415.0027
Lot0027[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee oude schilderije een kaert met een vergulde lyst ende een wapen bort
Title[untitled]
Number99
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS SUBJECT
Typepainting
Pre Lot HeaderOp diverse andere plaetsen
Montias2 Record#11559
.............................................................


Inv#.Lot415.0027
Lot0027[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee oude schilderije een kaert met een vergulde lyst ende een wapen bort
Title[untitled]
Number99
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#11560
.............................................................


Inv#.Lot415.0027
Lot0027[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee oude schilderije een kaert met een vergulde lyst ende een wapen bort
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Montias2 Record#11561
.............................................................


Inv#.Lot415.0027
Lot0027[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee oude schilderije een kaert met een vergulde lyst ende een wapen bort
Title[untitled]
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typecoat-of-arms
Montias2 Record#11562
.............................................................