The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Veen, Hendrick Woutersz. van (1637/07/24)]

Inv#.Lot432.0001
Lot0001[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderytges met ebben balijne lysties t een van Pharao in de roode meer en t ander van den engel slaande 't legher van Serarchereb 30 f.
TitlePharao in de roode meer
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de voorhuijs
Value15 |t gulden
Pre Lot HeaderEerst in de voorhuijs
Montias2 Record#12220
.............................................................


Inv#.Lot432.0001
Lot0001[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderytges met ebben balijne lysties t een van Pharao in de roode meer en t ander van den engel slaande 't legher van Serarchereb 30 f.
Titlede engel slaande 't legher van Serarchereb
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de voorhuijs
Value15 |t gulden
Montias2 Record#12221
.............................................................


Inv#.Lot432.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot lantschap daerin twee beelden en twee [...] met een vergulde lyst
Titlelantschap met twee beelden en twee [...]
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de voorhuijs
Value20 |t gulden
Montias2 Record#12222
.............................................................


Inv#.Lot432.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van den jonghen Tobias met een vergulde lyst
Titlede jonghe Tobias
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de voorhuijs
Value10 |t gulden
Montias2 Record#12223
.............................................................


Inv#.Lot432.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery synde een appel [....] pier hebbende een ebben ofte [...] lyst
Titleappel [...] pier
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de voorhuijs
Value10 |t gulden
Montias2 Record#12224
.............................................................


Inv#.Lot432.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschilderd tronie met een swarte platte lyst
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de voorhuijs
Value3 |t gulden
Montias2 Record#12225
.............................................................


Inv#.Lot432.0006
Lot0006[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne lantschapgens op coper geschildert met ebben lystjes 10 f.
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de sydel camer
Value5 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de sydel camer
Montias2 Record#12226
.............................................................


Inv#.Lot432.0006
Lot0006[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne lantschapgens op coper geschildert met ebben lystjes 10 f.
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de sydel camer
Value5 |t gulden
Montias2 Record#12228
.............................................................


Inv#.Lot432.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bancketgen met een slechte swarte lyst
Titlebancketgen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de sydel camer
Value3 |t gulden
Montias2 Record#12227
.............................................................


Inv#.Lot432.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel met een vergulde lyst
Titleconterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de groote camer
Value|t unassessed
Pre Lot HeaderIn de groote camer
Montias2 Record#12229
.............................................................


Inv#.Lot432.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van der inventariente met een [...] lyst
Titleconterfeijtsel van der inventariente
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de groote camer
Value|t unassessed
Montias2 Record#12233
.............................................................


Inv#.Lot432.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel met een vergulden lyst van des overledens vorige vrou [Petronella Pieters]
Titleconterfeijtsel van des overledens vorige vrou [Petronella Pieters]
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de groote camer
Value|t unassessed
Montias2 Record#12231
.............................................................


Inv#.Lot432.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van des overledens soon Pieter van Veen oock met een vergulde lyst
Titleconterfeijtsel van des overledens soon Pieter van Veen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomIn de groote camer
Value|t unassessed
Montias2 Record#12232
.............................................................


Inv#.Lot432.0012
Lot0012[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen 't een een lantschap en t' ander een [...] met ebbe lysten 50 f.
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de groote camer
Value25 |t gulden
Montias2 Record#12234
.............................................................


Inv#.Lot432.0012
Lot0012[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen 't een een lantschap en t' ander een [...] met ebbe lysten 50 f.
Titleeen [...]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de groote camer
Value25 |t gulden
Montias2 Record#12235
.............................................................


Inv#.Lot432.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery sijnde een tempel perspectieff met een vergulde lyst
Titletempel perspectieff
Number110
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomIn de groote camer
Value25 |t gulden
Montias2 Record#12236
.............................................................


Inv#.Lot432.0014
Lot0014[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van Susanna ende een Isaacq met vergulde lysten tsamen 30 f.
TitleSusanna
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de groote camer
Value15 |t gulden
Montias2 Record#12237
.............................................................


Inv#.Lot432.0014
Lot0014[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van Susanna ende een Isaacq met vergulde lysten tsamen 30 f.
TitleIsaacq
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de groote camer
Value15 |t gulden
Montias2 Record#12238
.............................................................


Inv#.Lot432.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lanckwerpich (?) schildery sijnde een fruijtagie met een vergulde lyst
Titlefruijtagie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
FormatOblong (?)
RoomIn de groote camer
Value30 |t gulden
Montias2 Record#12239
.............................................................


Inv#.Lot432.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van den verloren soon met een vergulde lyst
Titlede verloren soon
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de groote camer
Value6 |t gulden
Montias2 Record#12240
.............................................................


Inv#.Lot432.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschilderd bancket met een vergulde lyst
Titlebancket
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de sael
Value5 |t gulden
Pre Lot HeaderOp de sael
Montias2 Record#12241
.............................................................


Inv#.Lot432.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van der Amstel met een vergulde lyst
Titlede Amstel
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de sael
Value6 |t gulden
Montias2 Record#12242
.............................................................


Inv#.Lot432.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caertge van de belegering van Breda
Titlede belegering van Breda
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typemap or print
RoomOp de sael
Value0.5 |t gulden
Montias2 Record#12243
.............................................................


Inv#.Lot432.002
Lot0020[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijen sijnde lantschapgen met vergulde lysten 20 f.
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de sael
Value10 |t gulden
Montias2 Record#12244
.............................................................


Inv#.Lot432.002
Lot0020[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderijen sijnde lantschapgen met vergulde lysten 20 f.
Titlelantschapgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de sael
Value10 |t gulden
Montias2 Record#12245
.............................................................


Inv#.Lot432.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery met een vergulde lyst sijnde een winter
Titlewinter
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Value8 |t gulden
Pre Lot HeaderOp de achtercamer
Montias2 Record#12246
.............................................................


Inv#.Lot432.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van de openbaring Johannes
Titlede openbaring Johannes
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Value5 |t gulden
Montias2 Record#12247
.............................................................


Inv#.Lot432.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen appelgraeu paert met een vergulde lyst
Titleappelgraeu paert
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Value4 |t gulden
Montias2 Record#12248
.............................................................


Inv#.Lot432.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen alabaster bortgen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Value0.75 |t gulden
Montias2 Record#12249
.............................................................


Inv#.Lot432.0025
Lot0025[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 alabaster en 2 print bortgens 2 f.
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting [?] on alabaster
RoomOp de voorcamer
Value0.5 |t gulden
Pre Lot HeaderOp de voorcamer
Montias2 Record#12250
.............................................................


Inv#.Lot432.0025
Lot0025[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 alabaster en 2 print bortgens 2 f.
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting [?] on alabaster
RoomOp de voorcamer
Value0.5 |t gulden
Montias2 Record#12251
.............................................................


Inv#.Lot432.0025
Lot0025[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 alabaster en 2 print bortgens 2 f.
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de voorcamer
Value0.5 |t gulden
Montias2 Record#12252
.............................................................


Inv#.Lot432.0025
Lot0025[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 alabaster en 2 print bortgens 2 f.
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de voorcamer
Value0.5 |t gulden
Montias2 Record#12253
.............................................................


Inv#.Lot432.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van de toren van Babylonen met een vergulde lyst
Titlede toren van Babylonen
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de voorcamer
Value8 |t gulden
Montias2 Record#12254
.............................................................


Inv#.Lot432.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caert van Antwerpen
TitleAntwerpen
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typemap
RoomOp de voorcamer
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#12255
.............................................................