The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Wittenoom, Cornelis Dircksz. (1665/07/22)]

Inv#.Lot474.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kaert van Hollands van de Noort ende Zuyder zee met een vergult lijst daerop
TitleNoort ende Zuyder zee
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#13981
.............................................................


Inv#.Lot474.0002
Lot0002[a]
ArtistVERIS, BAREND JANSZ.
Entryelf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderye van een out mannetje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13982
.............................................................


Inv#.Lot474.0002
Lot0002[b]
ArtistVERIS, BAREND JANSZ.
Entryelf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13983
.............................................................


Inv#.Lot474.0002
Lot0002[c]
ArtistVERIS, BAREND JANSZ.
Entryelf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13984
.............................................................


Inv#.Lot474.0002
Lot0002[d]
ArtistGOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN
Entryelf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13985
.............................................................


Inv#.Lot474.0002
Lot0002[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
Titlede segeninge van heer Christus [vande] kinderen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13986
.............................................................


Inv#.Lot474.0002
Lot0002[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
Titlede Cananeische vrouwe
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13987
.............................................................


Inv#.Lot474.0002
Lot0002[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13988
.............................................................


Inv#.Lot474.0002
Lot0002[h]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13989
.............................................................


Inv#.Lot474.0002
Lot0002[i]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13990
.............................................................


Inv#.Lot474.0002
Lot0002[j]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13991
.............................................................


Inv#.Lot474.0002
Lot0002[k]
Artist[ANONYMOUS]
Entryelf schilderijen met ebbe lijsten waeronder drye van Barent Veris, een do. van Van Goijen, een do. van de segeninge van heer Christus [vande] kinderen, een do. vande Cananeische vrouwe ende 4 lantschappes met een do. schilderije van een out mannetje
Titleeen out mannetje
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13992
.............................................................


Inv#.Lot474.0003
Lot0003[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 teijckeningen met ebbe lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13993
.............................................................


Inv#.Lot474.0003
Lot0003[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 teijckeningen met ebbe lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13994
.............................................................


Inv#.Lot474.0003
Lot0003[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 teijckeningen met ebbe lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13995
.............................................................


Inv#.Lot474.0003
Lot0003[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 teijckeningen met ebbe lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13996
.............................................................


Inv#.Lot474.0003
Lot0003[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry5 teijckeningen met ebbe lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13997
.............................................................


Inv#.Lot474.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen wichduyrende almanack
Titlealmanack
Number57
SubjectALMANACH
Typealmanack
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13998
.............................................................


Inv#.Lot474.0005
Lot0005[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 kontrefeijtseltges van den overledene [Cornelis Dircksz. Wittenoom]
Titlekontrefeijtseltge van den overledene [Cornelis Dircksz. Wittenoom]
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#13999
.............................................................


Inv#.Lot474.0005
Lot0005[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 kontrefeijtseltges van den overledene [Cornelis Dircksz. Wittenoom]
Titlekontrefeijtseltge van den overledene [Cornelis Dircksz. Wittenoom]
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#14000
.............................................................


Inv#.Lot474.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije zonder lijst zijnde een wintertje
Titlewintertje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#14001
.............................................................


Inv#.Lot474.0007
Lot0007
ArtistKONINCK, PHILIPS DE
Entryeen schilderye vande overledene met twee kinderen van Philips de Coninck
Titlede overledene [Cornelis Wittenoom] met twee kinderen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de beste camer
Pre Lot HeaderOp de beste camer
Montias2 Record#14002
.............................................................


Inv#.Lot474.0008
Lot0008[a]
ArtistGRAAT, BARENT
Entry2 cleijne contrefeytseltjes vande oveledene van Barent Graet
Titlecontrefeytselje vande overledene [Cornelis Wittenoom]
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#14003
.............................................................


Inv#.Lot474.0008
Lot0008[b]
ArtistGRAAT, BARENT
Entry2 cleijne contrefeytseltjes vande oveledene van Barent Graet
Titlecontrefeytselje vande overledene [Cornelis Wittenoom]
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#14004
.............................................................


Inv#.Lot474.0009
Lot0009
ArtistVINCKBOONS, DAVID
Entryeen lantschapge van d'oude Vinckeboon
Titlelantschapge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#14005
.............................................................


Inv#.Lot474.0010
Lot0010
ArtistVERIS, BAREND JANSZ.
Entryeen do. cleijn dageraetje van Barent Veris
Titledageraetje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#14006
.............................................................


Inv#.Lot474.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een lantschapje met heydentjes
Titlelantschapje met heydentjes
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#14038
.............................................................


Inv#.Lot474.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye van bloementjes
Titlebloementjes
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#14007
.............................................................


Inv#.Lot474.0013
Lot0013[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 teyckeninge met ebbenhoute lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomIn de kelderkoken
Pre Lot HeaderIn de kelderkoken
Montias2 Record#14008
.............................................................


Inv#.Lot474.0013
Lot0013[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 teyckeninge met ebbenhoute lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomIn de kelderkoken
Montias2 Record#14009
.............................................................


Inv#.Lot474.0013
Lot0013[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 teyckeninge met ebbenhoute lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomIn de kelderkoken
Montias2 Record#14010
.............................................................


Inv#.Lot474.0013
Lot0013[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 teyckeninge met ebbenhoute lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomIn de kelderkoken
Montias2 Record#14011
.............................................................


Inv#.Lot474.0013
Lot0013[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 teyckeninge met ebbenhoute lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomIn de kelderkoken
Montias2 Record#14012
.............................................................


Inv#.Lot474.0013
Lot0013[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 teyckeninge met ebbenhoute lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomIn de kelderkoken
Montias2 Record#14013
.............................................................


Inv#.Lot474.0013
Lot0013[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 teyckeninge met ebbenhoute lysten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
RoomIn de kelderkoken
Montias2 Record#14014
.............................................................


Inv#.Lot474.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen gestecken bortje van de stadt Amsterdam met een ebbenhoute lystge
Titlede stadt Amsterdam
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typeembroidery or needle work
RoomIn de kelderkoken
Montias2 Record#14015
.............................................................


Inv#.Lot474.0015
Lot0015[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 schilderytges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de kelderkoken
Montias2 Record#14016
.............................................................


Inv#.Lot474.0015
Lot0015[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 schilderytges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de kelderkoken
Montias2 Record#14017
.............................................................


Inv#.Lot474.0015
Lot0015[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 schilderytges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de kelderkoken
Montias2 Record#14018
.............................................................


Inv#.Lot474.0015
Lot0015[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 schilderytges
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de kelderkoken
Montias2 Record#14019
.............................................................


Inv#.Lot474.0016
Lot0016[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 teijckeningen van des overledens 2 kinderen
Titledes overledens [Cornelis Wittenoom] kind[eren]
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typedrawing
RoomInt achtersaeltge
Pre Lot HeaderInt achtersaeltge
Montias2 Record#14020
.............................................................


Inv#.Lot474.0016
Lot0016[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 teijckeningen van des overledens 2 kinderen
Titledes overledens [Cornelis Wittenoom] kind[eren]
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typedrawing
RoomInt achtersaeltge
Montias2 Record#14021
.............................................................


Inv#.Lot474.0017
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 schilderytjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt achtersaeltge
Montias2 Record#14022
.............................................................


Inv#.Lot474.0017
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 schilderytjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt achtersaeltge
Montias2 Record#14023
.............................................................


Inv#.Lot474.0017
Lot0017[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 schilderytjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt achtersaeltge
Montias2 Record#14024
.............................................................


Inv#.Lot474.0017
Lot0017[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 schilderytjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt achtersaeltge
Montias2 Record#14025
.............................................................


Inv#.Lot474.0018
Lot0018[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderyen int priedeltje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de thuijn (int priedeltje)
Pre Lot HeaderIn de thuijn
Montias2 Record#14026
.............................................................


Inv#.Lot474.0018
Lot0018[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 schilderyen int priedeltje
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de thuijn (int priedeltje)
Montias2 Record#14027
.............................................................


Inv#.Lot474.0019
Lot0019[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot en een cleyne kaert
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn de thuijn
Montias2 Record#14028
.............................................................


Inv#.Lot474.0019
Lot0019[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot en een cleyne kaert
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn de thuijn
Montias2 Record#14029
.............................................................


Inv#.Lot474.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye van Jephta
TitleJephta
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de thuijn
Montias2 Record#14030
.............................................................


Inv#.Lot474.0021
Lot0021[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 schilderijtjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de thuijn
Montias2 Record#14031
.............................................................


Inv#.Lot474.0021
Lot0021[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 schilderijtjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de thuijn
Montias2 Record#14032
.............................................................


Inv#.Lot474.0021
Lot0021[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 schilderijtjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de thuijn
Montias2 Record#14033
.............................................................


Inv#.Lot474.0021
Lot0021[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 schilderijtjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de thuijn
Montias2 Record#14034
.............................................................


Inv#.Lot474.0021
Lot0021[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 schilderijtjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de thuijn
Montias2 Record#14035
.............................................................


Inv#.Lot474.0021
Lot0021[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 schilderijtjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de thuijn
Montias2 Record#14036
.............................................................


Inv#.Lot474.0021
Lot0021[g]
Artist[ANONYMOUS]
Entry7 schilderijtjes
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de thuijn
Montias2 Record#14037
.............................................................