The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Winijus (Winius), Andries Dionijs (1631/05/26)]

Inv#.Lot487.0001
Lot0001
ArtistVROOM, HENDRICK
Entryeen schilderij wesende een scheepvrij gedaen bij Vroom in een vergulde lyst
Titleeen scheepvrij
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Pre Lot HeaderSchilderijen
Montias2 Record#14998
.............................................................


Inv#.Lot487.0002
Lot0002
ArtistCORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS
Entryeen schilderije wesende een banquet der goden by meester Cornelis van Haarlem met een ebbenhoute lijst
Titlebanquet der goden
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Montias2 Record#14999
.............................................................


Inv#.Lot487.0003
Lot0003
ArtistLEYDEN, LUCAS VAN
Entryeen schilderije wesende de geboorte Christi gedaen bij Lucas van Leijde met een vergulde lijst
Titlede geboorte Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#15000
.............................................................


Inv#.Lot487.0004
Lot0004
ArtistPOT, HENDRICK GERRITSZ.
Entryeen schilderije van een geselschapteije gedaen bij Hendrick Gerreetsz. Podt
Titleeen geselschapteije
Title ModifierThe first use of the word geselschap in this data base. The next use of the word comes only in 1636.
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#15001
.............................................................


Inv#.Lot487.0005
Lot0005
ArtistPOT, HENDRICK GERRITSZ.
Entryeen schilderije gedaen van de selve Heijndrick Gerretsz. Podt daer een dootshooft staet
Titleeen dootshooft
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#15002
.............................................................


Inv#.Lot487.0006
Lot0006
ArtistPOT, HENDRICK GERRITSZ.
Entryeen schilderye van de offerhande van de drie koninge gedaen by de selve Hendrick Gerretsz. Podt
Titlede offerhande van de drie koninge
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#15003
.............................................................


Inv#.Lot487.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderie van een mantshoofd
Titleeen mantshoofd
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#15005
.............................................................


Inv#.Lot487.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap schilderie
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#15004
.............................................................


Inv#.Lot487.0009
Lot0009[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier geschilderde gelackte schilden
Number7
SubjectACCESSORY
Typepainted shield
Montias2 Record#15006
.............................................................


Inv#.Lot487.0009
Lot0009[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier geschilderde gelackte schilden
Number7
SubjectACCESSORY
Typepainted shield
Montias2 Record#15007
.............................................................


Inv#.Lot487.0009
Lot0009[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier geschilderde gelackte schilden
Number7
SubjectACCESSORY
Typepainted shield
Montias2 Record#15008
.............................................................


Inv#.Lot487.0009
Lot0009[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier geschilderde gelackte schilden
Number7
SubjectACCESSORY
Typepainted shield
Montias2 Record#15009
.............................................................


Inv#.Lot487.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen see kaertge vande vloot van Piet Heijn
Titlede vloot van Piet Heijn
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typeprint or map
Montias2 Record#15010
.............................................................


Inv#.Lot487.0011
Lot0011
ArtistGOLTZIUS, HENDRICK
Entryeen schilderij gedaen bij Goltsius met de pen sijnde twe tronien
Titletwe tronien
Number31
SubjectFACE
Typea painted drawing
Montias2 Record#15011
.............................................................


Inv#.Lot487.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Adam ende Eva
TitleAdam ende Eva
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#15012
.............................................................


Inv#.Lot487.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een keucken wesende onvoldaen ende olijverff
Titleeen keuck
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typeuncompleted painting
Montias2 Record#15013
.............................................................


Inv#.Lot487.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een haes hangende aen een stick
Titleeen haes hangende aen een stick
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#15014
.............................................................


Inv#.Lot487.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een koe nae het leven
Titleeen koe nae het leven
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Montias2 Record#15015
.............................................................


Inv#.Lot487.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een doot kintje
Titleeen doot kintje
Number312
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
Montias2 Record#15016
.............................................................


Inv#.Lot487.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een schilderije van een doot kintje
Titleeen doot kintje
Number312
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
Montias2 Record#15017
.............................................................


Inv#.Lot487.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van Abrahams offerhanden
TitleAbrahams offerhanden
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#15018
.............................................................


Inv#.Lot487.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije wesende een naecte kinderen dans
Titlenaecte kinderen dans
Number32
SubjectDANCE, MASQUERADE, CARNAVAL
Typepainting
Montias2 Record#15019
.............................................................


Inv#.Lot487.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kleijn contrefeijtsel van een vrouw
Titlecontrefeijtsel van een vrouw
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#15020
.............................................................


Inv#.Lot487.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van mijn schoonvader
Titlecontrefeijtsel van mijn schoonvader
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#15021
.............................................................


Inv#.Lot487.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van mijn schoonmoeder
Titlecontrefeijtsel van mijn schoonmoeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#15022
.............................................................


Inv#.Lot487.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van Besje Lammerts
Titlecontrefeijtsel van Besje Lammerts
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#15023
.............................................................


Inv#.Lot487.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije daer Christus aent cruijs hanckt
Titledaert Christus aent cruijs hanckt
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#15024
.............................................................


Inv#.Lot487.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een naeckt vrouwtgen op coper gedaen
Titleeen naeckt vrouwtgen
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting on copper
Montias2 Record#15025
.............................................................


Inv#.Lot487.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een kleen scheeptge
Titleeen kleen scheeptge
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#15026
.............................................................


Inv#.Lot487.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van de brant van Edam
Titlede brant van Edam
Number28
SubjectFIRE
Typepainting
Montias2 Record#15027
.............................................................


Inv#.Lot487.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van Bestsaser
TitleBetsaser
Title ModifierBaltasar ?
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#15028
.............................................................


Inv#.Lot487.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een see[v]aertge
Titlesee[v]aertge
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#15029
.............................................................


Inv#.Lot487.003
Lot0030[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe taeffereeel schilderijen een van een gekroonde Maria en een van Davidt met de vrouw van Uria
Titlegekroonde Maria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#15030
.............................................................


Inv#.Lot487.003
Lot0030[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe taeffereeel schilderijen een van een gekroonde Maria en een van Davidt met de vrouw van Uria
TitleDavid met de vrouw van Uria
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#15031
.............................................................


Inv#.Lot487.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een banckettege
Titleeen banckettege
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#15032
.............................................................


Inv#.Lot487.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van de brant van Troijen
Titlede brant van Troijen
Number81
SubjectGREEK, ROMAN, OTHER SAGAS
Typepainting
Montias2 Record#15033
.............................................................


Inv#.Lot487.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije wesende een lantschapie daer een ruijter op sijn paert slijcht
Titleeen lantschapie daer een ruijter op sijn paert slijcht
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#15034
.............................................................


Inv#.Lot487.0034
Lot0034[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe conterfeijtsels een jongetge en het ander een meijsge
Titleconterfeijtsel [van] een jongetge
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#15035
.............................................................


Inv#.Lot487.0034
Lot0034[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe conterfeijtsels een jongetge en het ander een meijsge
Titleconterfeijtsel [van] een meijsge
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#15036
.............................................................


Inv#.Lot487.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee naeckte kindertjens geconterfeijt
Titletwee naeckte kindertiens geconterfeijt
Number311
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
Montias2 Record#15037
.............................................................


Inv#.Lot487.0036
Lot0036[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe groote conterfeijtsels vanden hoofden tot de voeten van mijn ende mijn vrouw sonder lijsten
Titleconterfeijtsel van mij [Andreas Winijus]
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#15038
.............................................................


Inv#.Lot487.0036
Lot0036[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe groote conterfeijtsels vanden hoofden tot de voeten van mijn ende mijn vrouw sonder lijsten
Titleconterfeijtsel van mijn [Andreas Winius's] vrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#15039
.............................................................


Inv#.Lot487.0037
Lot0037
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije vande offerhande van de drie Coningen
Titlede offerhande van de drie Coningen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#15040
.............................................................


Inv#.Lot487.0038
Lot0038
ArtistCONINCXLOO, GILLIS VAN
Entryeen schilderije wesende een bosschage van Koninck Loo
Titlebosschage
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#15041
.............................................................


Inv#.Lot487.0039
Lot0039[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe kleijne schilderije van lantschaptgens
Titlelantschaptgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#15042
.............................................................


Inv#.Lot487.0039
Lot0039[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe kleijne schilderije van lantschaptgens
Titlelantschaptgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#15043
.............................................................


Inv#.Lot487.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kleijn mans conterfeijtsel
Titlemans conterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#15044
.............................................................


Inv#.Lot487.0041
Lot0041
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen landt kaert van Nederlandt
TitleNederlandt
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Montias2 Record#15045
.............................................................


Inv#.Lot487.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap schilderijtge
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#15046
.............................................................


Inv#.Lot487.0043
Lot0043
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een [...]
Titleeen [...]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#15047
.............................................................


Inv#.Lot487.0044
Lot0044
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen mans conterfeijtsel
Titlemans conterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#15048
.............................................................


Inv#.Lot487.0045
Lot0045
ArtistGOLTZIUS, HENDRICK
Entryeen vrouwe gedaen bij Goltsius met de crien
Titlevrouwe
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typecrayon drawing
Montias2 Record#15049
.............................................................


Inv#.Lot487.0046
Lot0046
ArtistGOLTZIUS, HENDRICK
Entrynoch een vrouwe gedaen als voren [Goltsius] met crien
Titlevrouwe
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typecrayon drawing
Montias2 Record#15050
.............................................................