The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Jans, Giertje (1637/07/03)]

Inv#.Lot488.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Moijses ende kinderen van Israels met een vergulde lijst getaxeert op vijff gulden f 5:--:--
TitleMoijses ende kinderen van Israels
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Value5 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de beste camer
Montias2 Record#15471
.............................................................


Inv#.Lot488.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een seevaert met een vergulde lijst getaxeert op acht gulden f 8:--:--
Titleseevaert
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Value8 |t gulden
Montias2 Record#15475
.............................................................


Inv#.Lot488.0003
Lot0003[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie cleijne lantschapiens getaxeert op ses gulden f 6:--:--
Titlelantschapien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Value2 |t gulden
Montias2 Record#15472
.............................................................


Inv#.Lot488.0003
Lot0003[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie cleijne lantschapiens getaxeert op ses gulden f 6:--:--
Titlelantschapien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Value2 |t gulden
Montias2 Record#15473
.............................................................


Inv#.Lot488.0003
Lot0003[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie cleijne lantschapiens getaxeert op ses gulden f 6:--:--
Titlelantschapien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Value2 |t gulden
Montias2 Record#15474
.............................................................


Inv#.Lot488.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oude schilderij van Emaus getaxeert op thien stuivers f --:10:--
TitleEmaus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de gangh
Value0.5 |t gulden
Pre Lot HeaderIn de gangh
Montias2 Record#15476
.............................................................


Inv#.Lot488.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een wapen getaxeert op twee gulden f 2:--:--
Title[untitled]
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typepainted coat-of-arms
RoomIn 't voorhuijs
Value2 |t gulden
Pre Lot HeaderIn 't voorhuijs
Montias2 Record#15477
.............................................................


Inv#.Lot488.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de stadt Amsterdam met een vergulde lijst getaxeert op thien gulden f 10:--:--
Titlede stadt Amsterdam
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Value10 |t gulden
Montias2 Record#15478
.............................................................


Inv#.Lot488.0007
Lot0007[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen van tronijen met vergulde lijsten getaxeert op vier gulden f 4:--:--
Titletronije
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Value2 |t gulden
Montias2 Record#15479
.............................................................


Inv#.Lot488.0007
Lot0007[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen van tronijen met vergulde lijsten getaxeert op vier gulden f 4:--:--
Titletronije
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn 't voorhuijs
Value2 |t gulden
Montias2 Record#15480
.............................................................