The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Ramers (Ramaert), Paulus (1649/11/05)]

Inv#.Lot493.0001
Lot0001[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met een fruijtje f 48:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value24 |t gulden
Pre Lot HeaderSchilderijen
Montias2 Record#15635
.............................................................


Inv#.Lot493.0001
Lot0001[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met een fruijtje f 48:--:--
Titlefruijtje
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Value24 |t gulden
Montias2 Record#15637
.............................................................


Inv#.Lot493.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen slapende vrouw aen de wiegh f 50:--:--
Titleslapende vrouw aen de wiegh
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value50 |t gulden
Montias2 Record#15636
.............................................................


Inv#.Lot493.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap daer een hoge boom instaet f 40:--:--
Titleeen lantschap daer een hoge boom instaet
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value40 |t gulden
Montias2 Record#15638
.............................................................


Inv#.Lot493.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn lantschapje met drye ruijters f 14:--:--
Titlelantschapje met drye ruijters
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value14 |t gulden
Montias2 Record#15639
.............................................................


Inv#.Lot493.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn bortje van Joseph en Maria f 18:--:--
TitleJoseph en Maria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value18 |t gulden
Montias2 Record#15640
.............................................................


Inv#.Lot493.0006
Lot0006
ArtistNIEULANDT, ADRIAEN VAN
Entryeen naect vroutje van Nieulant f 36:--:--
Titlenaect vroutje
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
Value36 |t gulden
Montias2 Record#15641
.............................................................


Inv#.Lot493.0007
Lot0007
ArtistMOLENAER, JAN MIENSE
Entrynoch boertjes van Molenaer f 6:--:--
Titleboertjes
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#15642
.............................................................


Inv#.Lot493.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen brant van Troijen f 10:--:--
Titlebrant van Troijen
Number81
SubjectGREEK, ROMAN, OTHER SAGAS
Typepainting
Value10 |t gulden
Montias2 Record#15643
.............................................................


Inv#.Lot493.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap en visscherije f 20:--:--
Titlelantschap en visscherije
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value20 |t gulden
Montias2 Record#15644
.............................................................


Inv#.Lot493.0010
Lot0010
ArtistPOTTER, PIETER DE
Entryeen van soldaten en boeren van de Potter f 24:--:--
Titlesoldaten en boeren
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value24 |t gulden
Montias2 Record#15645
.............................................................


Inv#.Lot493.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een lantschap f 20:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value20 |t gulden
Montias2 Record#15646
.............................................................


Inv#.Lot493.0012
Lot0012[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 lantchappen met achtkante lijsten tesamen f 48:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value24 |t gulden
Montias2 Record#15647
.............................................................


Inv#.Lot493.0012
Lot0012[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 lantchappen met achtkante lijsten tesamen f 48:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value24 |t gulden
Montias2 Record#15648
.............................................................


Inv#.Lot493.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen van een dootshoofd f 32:--:--
Titleeen dootshoofd
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Value32 |t gulden
Montias2 Record#15649
.............................................................


Inv#.Lot493.0014
Lot0014
ArtistREMBRANDT VAN RIJN
Entryeen oud mans tronije door Rembrant f 42:--:--
Titleoud mans tronije
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Value42 |t gulden
Montias2 Record#15650
.............................................................


Inv#.Lot493.0015
Lot0015
ArtistCODDE, PIETER JACOBS
Entry3 naecte beelden van Codde f 72:--:--
Title3 naecte beelden
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
Value72 |t gulden
Montias2 Record#15651
.............................................................


Inv#.Lot493.0016
Lot0016
ArtistBRIZÉ, CORNELIS
Entryeen groot stuck, een kan en ham door Bise gemaeckt f 40:--:--
Titleeen kan en ham
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Value40 |t gulden
Montias2 Record#15652
.............................................................


Inv#.Lot493.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kaertje van Taiewan f 14:--:--
TitleTaiewan
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Value14 |t gulden
Montias2 Record#15653
.............................................................


Inv#.Lot493.0018
Lot0018[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 print bortjes f 2:08:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
Value0.6 |t gulden
Montias2 Record#15654
.............................................................


Inv#.Lot493.0018
Lot0018[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 print bortjes f 2:08:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
Value0.6 |t gulden
Montias2 Record#15655
.............................................................


Inv#.Lot493.0018
Lot0018[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 print bortjes f 2:08:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
Value0.6 |t gulden
Montias2 Record#15656
.............................................................


Inv#.Lot493.0018
Lot0018[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 print bortjes f 2:08:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
Value0.6 |t gulden
Montias2 Record#15657
.............................................................