The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Venant, Frans Hans, den Ouden (1628/09/15)]

Inv#.Lot500.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij sijnde een lantschap
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#16077
.............................................................


Inv#.Lot500.0002
Lot0002[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee contrefeijtsels van groot vader ende groot moeder
Titlegroot vader
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#16078
.............................................................


Inv#.Lot500.0002
Lot0002[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee contrefeijtsels van groot vader ende groot moeder
Titlegroot moeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#16079
.............................................................


Inv#.Lot500.0003
Lot0003[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee contrefeijtsels van den comparant [Frans Venant den Oude] met sijn huijsvrou
Titlecontrefeijtsel van den comparant [Frans Venant den Oude]
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#16080
.............................................................


Inv#.Lot500.0003
Lot0003[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee contrefeijtsels van den comparant [Frans Venant den Oude] met sijn huijsvrou
Titlecontrefeijtsel van den comparants [Frans Venant den Oude] huijsvrou
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#16081
.............................................................


Inv#.Lot500.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap daer grootvader ende grootmoeder gecontrefeijt is
Titlelantschap daer grootvader ende grootmoeder gecontrefeijt is
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#16082
.............................................................


Inv#.Lot500.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck van Piramus ende Thisbe
TitlePiramus ende Thisbe
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Montias2 Record#16083
.............................................................


Inv#.Lot500.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap waterveruw
Titlelantschap
Number1
SubjectRELIGION
Typewater color
Montias2 Record#16084
.............................................................


Inv#.Lot500.0007
Lot0007[a]
ArtistFLORIS, FRANS (I)
Entryzes tronien drie van Frans Floris
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#16085
.............................................................


Inv#.Lot500.0007
Lot0007[b]
ArtistFLORIS, FRANS (I)
Entryzes tronien drie van Frans Floris
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#16086
.............................................................


Inv#.Lot500.0007
Lot0007[c]
ArtistFLORIS, FRANS (I)
Entryzes tronien drie van Frans Floris
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#16087
.............................................................


Inv#.Lot500.0007
Lot0007[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryzes tronien drie van Frans Floris
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#16088
.............................................................


Inv#.Lot500.0007
Lot0007[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryzes tronien drie van Frans Floris
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#16089
.............................................................


Inv#.Lot500.0007
Lot0007[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entryzes tronien drie van Frans Floris
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#16090
.............................................................