The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Joosten, Joost (1645/04/01)]

Inv#.Lot505.0001
Lot0001
ArtistBUESEM, JAN JANSZ.
Entryeen schilderije wesende een boere geselschap van Jan Besem geestimeert op f 12
Titleboere geselschap
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value12 |t gulden
Montias2 Record#16277
.............................................................


Inv#.Lot505.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ditto [schilderije] wesende een kock in een keucken van rauwvleys affbeeldende hem comparant, geestimeert op f 70
Titleeen kock in een keucken van rauwvleys affbeeldende hem comparant
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value70 |t gulden
Montias2 Record#16278
.............................................................


Inv#.Lot505.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een grooten vetten os geestimeert op f 20
Titleeen grooten vetten os
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Value20 |t gulden
Montias2 Record#16279
.............................................................


Inv#.Lot505.0004
Lot0004
ArtistPYNAS, JAN SYMONSZ.
Entryeen schilderije van Ganemedes ende Juno gedaen van Penas geestimeert op f 19
TitleGanimedes ende Juno
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Value19 |t gulden
Montias2 Record#16280
.............................................................


Inv#.Lot505.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van verckenjacht geestimeert op f 60
Titleverckenjacht
Number29
SubjectHUNT
Typepainting
Value60 |t gulden
Montias2 Record#16281
.............................................................


Inv#.Lot505.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen andere [schilderije] wesende de groetenisse van Maria geestimeert op f 12
Titlede groetenisse van Maria
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value12 |t gulden
Montias2 Record#16282
.............................................................


Inv#.Lot505.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ander schilderije van Lucretia geestimeert op f 10
TitleLucretia
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typepainting
Value10 |t gulden
Montias2 Record#16283
.............................................................


Inv#.Lot505.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen andere schilderije van een geslacht vercken hangende aende leer geestimeert op f 15
Titleeen geslacht vercken hangende aende leer
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Value15 |t gulden
Montias2 Record#16284
.............................................................


Inv#.Lot505.0009
Lot0009[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier teijckeningen gedaen met potloot op parcquement t' eene een moersman d' andere twee boere geselschapen en het vierde een bedelersse met glas overtogen hebbende groen ebbenhoute lijsges samen geestimeert op f 12
Titleeen moersman
Number3
SubjectGENRE
Typelead drawing on parchment
Value3 |t gulden
Montias2 Record#16285
.............................................................


Inv#.Lot505.0009
Lot0009[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier teijckeningen gedaen met potloot op parcquement t' eene een moersman d' andere twee boere geselschapen en het vierde een bedelersse met glas overtogen hebbende groen ebbenhoute lijsges samen geestimeert op f 12
Titleboere geselschap
Number3
SubjectGENRE
Typelead drawing on parchment
Value3 |t gulden
Montias2 Record#16286
.............................................................


Inv#.Lot505.0009
Lot0009[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier teijckeningen gedaen met potloot op parcquement t' eene een moersman d' andere twee boere geselschapen en het vierde een bedelersse met glas overtogen hebbende groen ebbenhoute lijsges samen geestimeert op f 12
Titleboere geselschap
Number3
SubjectGENRE
Typelead drawing on parchment
Value3 |t gulden
Montias2 Record#16287
.............................................................


Inv#.Lot505.0009
Lot0009[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier teijckeningen gedaen met potloot op parcquement t' eene een moersman d' andere twee boere geselschapen en het vierde een bedelersse met glas overtogen hebbende groen ebbenhoute lijsges samen geestimeert op f 12
Titleeen bedelersse
Number3
SubjectGENRE
Typelead drawing on parchment
Value3 |t gulden
Montias2 Record#16288
.............................................................


Inv#.Lot505.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen andere schilderije van Piramis ende Tisbe geestimeert op f 16
TitlePiramis ende Tisbe
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Value16 |t gulden
Montias2 Record#16289
.............................................................


Inv#.Lot505.0011
Lot0011
ArtistSAFTLEVEN, CORNELIS
Entryeen andere schilderije wesende een spockerie met een groote teste met vier en taback drinckende gedaen van Sachtleven geestimeert op f 20
Titleeen spockerie met een groote teste met vier en taback drinckende
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value20 |t gulden
Montias2 Record#16290
.............................................................


Inv#.Lot505.0012
Lot0012
ArtistANTHONISSEN, HENDRICK JOSEPHUS VAN
Entryeen andere schilderije wesende een cleen seetge gedaen van Hendrick Anthonisse geestimeert op f 6
Titleseetge
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Value6 |t gulden
Montias2 Record#16291
.............................................................


Inv#.Lot505.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije van een dootshooff in een ovael met een ebben lijst geestimeert op f 15
Titledootshoof
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Formatoval
Value15 |t gulden
Montias2 Record#16292
.............................................................


Inv#.Lot505.0014
Lot0014
ArtistBUESEM, JAN JANSZ.
Entryeen andere schilderije wesende een tempel daer in een priester voort autaer staet gedaen van Jan Besem met ebben lijsten geestimeert op f 25
Titleeen tempel daer in een priester voort autaer staet
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
Value25 |t gulden
Montias2 Record#16293
.............................................................


Inv#.Lot505.0015
Lot0015
Artist[JOOST LAMPE, UNIDENTIFIED]
Entryeen andere schilderije van Emaus met een vergulde lijst gedaen van Joost Lampe geestimeert op f 20
TitleEmaus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value20 |t gulden
Montias2 Record#16294
.............................................................


Inv#.Lot505.0016
Lot0016[a]
ArtistISAACKSZ., ISAACK
Entrytwee ovale tronien gedaen van Isacq Isacqssen geestimeert op f 20
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Formatoval
Value10 |t gulden
Montias2 Record#16295
.............................................................


Inv#.Lot505.0016
Lot0016[b]
ArtistISAACKSZ., ISAACK
Entrytwee ovale tronien gedaen van Isacq Isacqssen geestimeert op f 20
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Formatoval
Value10 |t gulden
Montias2 Record#16296
.............................................................


Inv#.Lot505.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen andere schilderije wesende een keucken met een ebben lijst geestimeert f 12
Titlekeucken
Number43
SubjectKITCHEN SCENE
Typepainting
Value12 |t gulden
Montias2 Record#16297
.............................................................


Inv#.Lot505.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ander wesende een roverie met een vergulde lijst geestimeert f 8
Titleeen roverie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#16299
.............................................................


Inv#.Lot505.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ander wesende de geboorte Christj geestimeert op f 8
Titlede geboorte Christj
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value8 |t gulden
Montias2 Record#16300
.............................................................


Inv#.Lot505.002
Lot0020[a]
ArtistBUESEM, JAN JANSZ.
Entrytwee stuckges van Jan Besem wesende boeregeselschaptges met [ ...] lijsges samen geestimeert op f 8
Titleboeregeselschaptge
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value4 |t gulden
Montias2 Record#16301
.............................................................


Inv#.Lot505.002
Lot0020[b]
ArtistBUESEM, JAN JANSZ.
Entrytwee stuckges van Jan Besem wesende boeregeselschaptges met [ ...] lijsges samen geestimeert op f 8
Titleboeregeselschaptge
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value4 |t gulden
Montias2 Record#16302
.............................................................


Inv#.Lot505.0021
Lot0021
ArtistVROOM, CORNELIS
Entryeen andere wesende een schuijtge van Vroom achtkant met ebben lijsges op f 10
Titleeen schuijtge
Number25
SubjectRIVER, CANAL, BARGE
Typepainting
Formatoctagonal
Value10 |t gulden
Montias2 Record#16298
.............................................................


Inv#.Lot505.0022
Lot0022[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee andere met walvisbeenelijsges wesende 't eene de Coninck van Bemen ende het andere sijn Gemalinne geestimeert op f 30
Titlede Coninck van Bemen
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
Value15 |t gulden
Montias2 Record#16303
.............................................................


Inv#.Lot505.0022
Lot0022[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee andere met walvisbeenelijsges wesende 't eene de Coninck van Bemen ende het andere sijn Gemalinne geestimeert op f 30
TitleGemalinne [van de Coninck van Bemen
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
Value15 |t gulden
Montias2 Record#16304
.............................................................


Inv#.Lot505.0023
Lot0023
ArtistVELDE, ESAIAS VAN DE
Entryeen lantschaptge gedaen van Van de Velde op een koper plaetje geestimeert op f 10
Titlelantschaptge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value10 |t gulden
Montias2 Record#16305
.............................................................


Inv#.Lot505.0024
Lot0024[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee hontges met houte lijsten geestimeert f 5
Titlehontge
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#16306
.............................................................


Inv#.Lot505.0024
Lot0024[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee hontges met houte lijsten geestimeert f 5
Titlehontge
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#16307
.............................................................


Inv#.Lot505.0025
Lot0025
ArtistBUESEM, JAN JANSZ.
Entryeen andere schilderije wesende een schooltge gedaen van Jan Besem geestimeert op f 5
Titleeen schooltge
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value5 |t gulden
Montias2 Record#16308
.............................................................